— print control

Archimemo

project Archimemo
design Anna Piwowar
link www.lapolka.com

Design for a memory type game, representing 32 pearls of interwar architecture of Warsaw, along with the packaging. 

Projekt gry pamięciowej typu memory, przedstawiającej 32 perły międzywojennej architektury Warszawy wraz z opakowaniem.

2012
(photo: Centrum Architektury) 

0 comments
Submit comment