— print control

W ramach wystawy

Screen Shot 2017-04-13 at 18.30.02 Screen Shot 2017-04-13 at 18.30.13project W ramach wystawy
design Jakub de Barbaro
link fb/szalonagaleria

This book is a record of two art historians’ conversations with twelve Polish curators, providing accounts of their first experiences with art, their most important exhibitions, and projects which delineate their curatorial strategies. Marta Czyż and Julia Wielgus’ inquiry into the artistic strategies shaping today’s artworld takes them to employees of public and private institutions:  Maria Brewińska from Zachęta – National Gallery of Art, Sebastian Cichocki and Łukasz Ronduda from the Museum of Contemporary Art in Warsaw, Łukasz Gorczyca and Michał Kaczyński of Raster Gallery, Wojciech Kozłowski from BWA in Zielona Góra, artist Janek Simon – co-founder of the Goldex Poldex art space, Stach Szabłowski and Joanna Zielińska from CCA Ujazdowski Castle and Magdalena Ziółkowska from Bunkier Sztuki Gallery in Cracow, as well as curators who have been steadily active outside Poland – Adam Budak from the National Gallery in Prague, and Adam Szymczyk, who has been the director of Basel Kunsthale for many years, and currently holds the position of chief curator at Documenta – the world’s most important artistic event, which takes place in Kassel every five years.

Książka jest zapisem rozmów dwóch historyczek sztuki z dwunastką polskich kuratorów, którzy opowiadają o swoich pierwszych kontaktach ze sztuką, najważniejszych wystawach i projektach, które tworzą obraz ich strategii kuratorskich. Marta Czyż i Julia Wielgus pytają o strategie artystyczne pracowników instytucji państwowych i galerii prywatnych: Marię Brewińską z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Sebastiana Cichockiego i Łukasza Rondudę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Łukasza Gorczycę i Michała Kaczyńskiego z Galerii Raster, Wojciecha Kozłowskiego z BWA w Zielonej Górze, artystę Janka Simona – współzałożyciela Spółdzielni Goldex Poldex, Stacha Szabłowskiego i Joannę Zielińską z CSW Zamek Ujazdowski oraz Magdalenę Ziółkowską z Bunkra Sztuki w Krakowie. Jak również tych, którzy od lat działają na arenie międzynarodowej – Adama Budaka z Galerii Narodowej w Pradze i Adama Szymczyka, wieloletniego dyrektora Kunsthale w Bazylei, a obecnie głównego kuratora Documenta, najważniejszej imprezy artystycznej na świecie odbywającej się co pięć lat w Kassel.

Screen Shot 2017-04-13 at 18.30.20 Screen Shot 2017-04-13 at 18.30.08 Screen Shot 2017-04-13 at 18.29.55

0 comments
Submit comment