— print control

Rzeczy Robią Rzeczy

CCA_C-1 CCA_C-2 12321587_1036484959741082_1173409030094713117_n-kopiaproject Rzeczy Robią Rzeczy
design Noviki.net
link www.noviki.net 

Poster design for the “Rzeczy robią rzeczy” [“Objects Do Things”] exhibition which hosted a film program, a performance program, and a puppet slam—a cabaret whose actors included puppets. Visitors could see sketches conceived by visual artists and expert puppeteers. Stand-up comedy improvisations, karaoke jokes, and many other attractions took place on a specially constructed stage set in the theatre space of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle. The “Rzeczy robią rzeczy”” project appeals to the pleasure we get from engaging with the world of the imagination. It is shaped by the changes that have taken place in the visual arts in the past few years: the appearance of many fictional narratives and threads, and the unstoppable need to tell stories. 

Projekt plakatu do wystawy „Rzeczy robią rzeczy”, której towarzyszył program filmowy, performance i marionetkowy slam-kabaret. Aktorami stały się kukiełki. Zwiedzający mogli zobaczyć szkice stworzone przez artystów wizualnych i lalkarzy ekspertów. Stand-up comedy, dowcipy, improwizacje karaoke i wiele innych atrakcji odbyło się na specjalnie skonstruowanej scenie w przestrzeni teatralnej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Projekt „Rzeczy robią rzeczy” odwołuje się do przyjemności, którą czerpiemy z angażowania się w świat wyobraźni. Jest on kształtowany przez zmiany, jakie zaszły w sztukach wizualnych, w ciągu ostatnich kilku lat: pojawienie się bardzo wielu fikcyjnych narracji i wątków oraz potrzeby opowiadania historii.

0 comments
Submit comment