— print control

Seria japońska

Herbata-2 Herbata-3-2 Herbata-4 IMG_6427project Seria japońska
design Przemek Dębowski
format 130×207mm
typeface Cardea
paper uncoated premium
publisher Karakter
year 2016–2017

Cover design for a series of Japanese books about aesthetics. “In Praise of Shadow” (1933) is Jun’ichirō Tanizaki’s famous essay devoted to Japanese aesthetics, translated into many languages and studied in the faculties of architecture and art history all over the world. “The Book of Tea” by Kakuzō Okakura was written in 1906 and was conceived as an introduction to Japanese aesthetics and art of living for Western readers. Shūzō Kuki’s structure is a daring attempt to capture and describe a specific, distinctly Japanese aesthetic category, which can’t be brought out by any means using individual Eurocentric concepts.

Projekt okładek serii japońskich książek poruszających tematy estetyki. „Pochwała cienia” Jun’ichirō Tanizaki to słynny esej z 1933 roku poświęcony japońskiej estetyce, tłumaczony na wiele języków, studiowany na wydziałach architektury i historii sztuki na całym świecie. „Księga herbaty” Kakuzō Okakura została napisana w 1906 roku i była pomyślana jako wprowadzenie do japońskiej estetyki i sztuki życia dla zachodnich czytelników. „Struktura iki” Shūzō Kuki to brawurowa próba uchwycenia i opisu specyficznej, istniejącej tylko w Japonii kategorii estetycznej, której nie sposób oddać za pomocą pojedynczych znanych w Europie pojęć.

0 comments
Submit comment