— print control

Beyond the Desk

Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.14 Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.46 Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.55project Beyond the Desk
design Marcel Kaczmarek
typeface Line Light (by Sepus Noordmans), Courier New
paper uncoated 
print run 200
client Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl
year 2017

Identification for the exhibition taking place during the Not Fair trade show at the Palace of Culture and Science in Warsaw. Five artists (Jan Domicz, Richard Grandmorin, Gizela Mickiewicz, Polen Performance and Małgorzata Szymankiewicz), showed their latest works, in which they focus on office space. They explore tensions, frustrations and ambiguities, which accompany people in workplaces.

Identyfikacja wystawy odbywającej się przy okazji targów Not Fair w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pięcioro artystów (Jan Domicz, Richard Grandmorin, Gizela Mickiewicz, Polen Performance i Małgorzata Szymankiewicz) pokazało swoje najnowsze prace, w których skupiają się na przestrzeni biurowej. Eksplorują napięcia, frustracje i niejasności towarzyszące ludziom w miejscach pracy.

Screen Shot 2019-01-02 at 18.51.28

0 comments
Submit comment