— print control

Księgarnia w Zachęcie

bookstore Zachęta
address pl. Małachowskiego 3 Warsaw, Poland
link www.zacheta.art.pl/ksiegarnia

In its current form since 1997, Zachęta art bookstore specializes in the sale of publications devoted to the art. Many artists collect their collections of literature here. There is a 3500 album titles and books on art by ancient and contemporary Polish and foreign artists,  monographs, catalogues and folders accompanying the gallery exhibitions as well as catalogues of exhibitions held in other galleries and museums.

Księgarnia Artystyczna specjalizuje się w sprzedaży wydawnictw poświęconych sztuce. W obecnej formie działa od 1997 roku, ciesząc się z racji bogatej oferty oraz dostępnych cen, niesłabnącym powodzeniem. Wielu artystów swoje zbiory literatury uzupełnia właśnie tutaj. Jest tu 3500 tytułów albumów i książek poświęconych sztuce dawnej i współczesnej, twórcom polskim i zagranicznym, spośród opracowań monograficznych i zbiorowych. Pokaźną część oferty stanowią własne publikacje Zachęty w postaci katalogów oraz folderów towarzyszących organizowanym w galerii wystawom, a także katalogi wystaw odbywających się w innych galeriach i muzeach.

opening hours Tue-Sun: 12:00-20:00.

0 comments
Submit comment