— print control

Archive
posters

Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.29 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.09 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.16 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.23project KINO 
design Krzysztof Iwański
format 700×1000 mm
typeface Pano Bold, Basis Grotesque Pro, Minerale bold, Suisse Int’l Medium
paper coated
print run various
publisher The Film School in Lodz
year 2017/2018

A series of posters entitled “KINO” created for the National Film School in Łódź, showing the film screenings at the school’s movie theatre. Each poster is a loose interpretation of the presented film, consisting of a strong composition and a collage incorporating the “KINO” inscription. 

Seria plakatów KINO dla Szkoły Filmowej w Łodzi, informujących o programie projekcji filmowych w akademickim kinie. Każdy plakat jest luźną interpretacją prezentowanych filmów, składa się z silnej kompozycji, kolażu i napisu KINO.

 

Read More

Screen Shot 2019-11-13 at 18.36.23project Smog
design Jakub Stępień Hakobo
format 700×1000 mm
typeface Compacta Light Condensed, Roboto Black
paper coated matt
print run 20
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Poster for the exhibition “SMOG. A New Year’s Resolution” presented in Galeria Dizajn, BWA Wrocław, and one of the nations most-discussed problems in the last few years was addressed on a local, urban and global level. Smog in Poland has advanced from an abstract phenomenon to a “visible” burden of everyday life in a very short time. The creators of the exhibition (and  series of meetings) wondered whether design as a field could help in the fight against smog, and how designers could support independent, civil mobilization. 

Plakat do wystawy „SMOG. Noworoczne postanowienia” w Galerii Dizajn, BWA Wrocław, która poruszała najbardziej dyskutowany w ostatnich kilku latach problem zarówno na poziomie lokalnym, miejskim, jak i globalnym. Smog w Polsce w ciągu bardzo krótkiego czasu awansował z abstrakcyjnego zjawiska do palącego utrapienia codzienności. Autorzy wystawy i cyklu spotkań zastanawiali się, czy projektowanie jako dziedzina może przyczynić się do walki ze smogiem i jak projektanci mogą wspomóc niezależną, obywatelską mobilizację.

 

Read More

b18b7829629993.5a8713b99a7daproject Black Panther
design Maks Bereski
format 700×1000 mm, 500×700 mm, 300×420 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher @Plakiat
year 2018

The original poster design for the American action film “Black Panther”, which was based upon graphic novels about the superhero published by Marvel Comics. 

Autorski projekt plakatu do amerykańskiego filmu akcji „Black Panther”, który został stworzony na podstawie komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel Comics.

 

Read More

przepych_nic_plakat - Jakub Zasadaproject Przepych
design Jakub Zasada
format 500×700 mm
typeface  Bebas
paper uncoated
print run 500
publisher Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
year 2018

A concert poster for the group Przepych, a duo from Wrocław who avoid producing typical rock or post-rock structures while using rock instruments and sounds. The band’s guitars and drums are used as composition tools and owe much to both the syncretic avant-rock scene of Rock in Opposition, as well as the funk-devouring, no-wave and post-punk scenes. 

Plakat koncertowy grupy Przepych, wrocławskiego duetu, który choć posługuje się rockowymi instrumentami i brzmieniem, unika produkowania typowych rockowych czy postrockowych struktur. Gitary i bębny zespołu jako narzędzia kompozycji zawdzięczają wiele zarówno synkretycznej avantrockowej scenie rock in opposition, dobijającemu funk no wave’owi, jak i postpunkowi.

 

Read More

02_u-jazdowski_identyfikacja_bersz_misiak_projekty_graficzne_rozni_autorzy_1 Gotong Royong Screen Shot 2017-10-26 at 16.01.11 Screen Shot 2017-12-05 at 20.31.27 Screen Shot 2017-12-05 at 20.32.33project U-jazdowski rebranding
design Marian Misiak, Tomek Bersz
format various
typeface Marr Sans 
paper various 
client U-jazdowski
year 2017

The Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in Warsaw introduced a new visual identification. The long-lasting process, which included research and workshops, involving employees and the public, has resulted in the creation of a typography-based system. It ensures a consistency in communicating a diverse and complex program, including exhibitions, performances, concerts and movie screenings. 

Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie wprowadziło nową identyfikację wizualną. Długotrwały proces, obejmujący badania i warsztaty, angażujący pracowników i publiczność, zaowocował stworzeniem systemu opartego na typografii. Zapewnia on spójność komunikacji różnorodnego programu złożonego między innymi z wystaw, performansów, koncertów czy projekcji filmowych.

 

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.33.00project Mustache Yard Sale vol. XXV
design Michał Loba
format 700×1000 mm
typeface Platform Bold
paper uncoated
print run 500
publisher Mustache
year 2017

Promotion of Mustache Yard Sale – the largest independent fashion and design fair in Poland. Since 2008, 1,200 exhibitors have participated in the event, including MISBHV, Local Heroes, Ania Kuczyńska, PROSTO, Lous and Turbokolor. 25 trade fairs in Warsaw, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk and Płock have drawn over 350,000 visitors.

Promocja Mustache Yard Sale – największych targów mody niezależnej i designu w całej Polsce. Od 2008 roku w imprezach wzięło udział 1250 wystawców, w tym takie marki jak: MISBHV, Local Heroes, Ania Kuczyńska, PROSTO, Lous czy Turbokolor. 25 imprez targowych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Płocku zebrało 350 000 odwiedzających.

Read More

Drukowanieproject Imieniny Joli Bord
design Jakub Jezierski
format 500×700 mm
typeface Founders Grotesk 
paper offset
print run 50
publisher self-published
year 2017

Graphics promoting Jola Bord’s 8th name day – a neighborhood picnic party in the Żoliborz, District of Warsaw. Dance classes, flea markets, concerts and bicycle tips are advertised. The composition refers to vernacular typography. 

Grafika promująca 8. Imieniny Joli Bord – sąsiedzką imprezę piknikową warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Podczas obchodów odbywają się lekcje tańca, pchli targ, koncerty i rowerowe porady. Kompozycja odwołuje się do typografii wernakularnej.

Read More

Adobe Photoshop PDFproject Sajno
design Wojciech Domagalski
format 700×1000 mm
typeface dedicated
paper blueback
print run 20
publisher The Ministry of Culture and National Heritage
year 2016

Poster from the series „Polska w plakacie – jedziemy dalej” [„Poland  in Posters – we go further”] realized as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. It’s a promotional poster for lake Sajno, which lies on the southeast outskirts of Augustów.

Plakat z cyklu „Polska w plakacie – jedziemy dalej” zrealizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Grafika promuje jezioro Sajno położone na południowo-wschodnim obrzeżu Augustowa.

 

Read More

27913087_2019761421640804_4772207794397292220_oproject Diagnoza/Diagnosis
design Ola Niepsuj
format 700×1000 mm
typeface Spectral
paper glossy
print run 20
publisher Łódź Film Commission
year 2017 

Poster design for Ewa Podgórska’s documentary film “Diagnoza”. The director tells the story of the arrival of the world’s first urban psychoanalyst to a shrinking town in Poland. He invites residewnts to “the couch”, where they have the opportunity to express their deepest longings and desires.

Projekt plakatu do filmu dokumentalnego Ewy Podgórskiej pod tytułem „Diagnoza”. Reżyserka opowiada historię o przybyciu do kurczącego się polskiego miasta pierwszego na świecie psychoanalityka miast. Zaprasza on na kozetkę mieszkańców, którzy mają szansę wyrazić swoje najgłębsze tęsknoty i pragnienia.

 

Read More

01_OSSA_2018_670project OSSA 2018
design Punkt Widzenia
format 700×1000 mm
typeface Helvetica
paper coated
print run 15
publisher Punkt Widzenia
year 2018

A poster project promoting the OSSA [National Meeting of Architecture Students], an annual architectural workshop organized as part of a grassroots initiative by students and has been ongoing for over twenty years. This year, OSSA was held in Łódź and its main topic was “Vision”, while touching additionally upon the subjectivity of perception in everyday life and architecture. To present the concept of the topic’s interpretation, the organizers decided to demonstrate it in three scales – urban, architectural and personal. 

Projekt plakatu promującego Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, czyli coroczne warsztaty architektoniczne organizowane w ramach oddolnej inicjatywy studentów od ponad 20 lat. Tematem przewodnim warsztatów OSSA Łódź 2018 jest widzenie i subiektywność percepcji zarówno w życiu codziennym, jak i architekturze. Aby przedstawić koncepcję interpretacji tego tematu, organizatorzy zdecydowali się zaprezentować go w trzech skalach: urbanistycznej, architektonicznej i personalnej.

 

Read More