— print control

Archive
art

zespolwespol-20151005-07-511-700x467 zespolwespol-20151005-07-52-700x515 zespolwespol-20151005-07-512-700x467project Magdalena Starska
design zespół wespół
link www.zespolwespol.org

Graphic design, layout and typesetting for an album on artist Magdalena Starska, who was closely involved in the process. A unique feature of the publication is the pencil tip puncturing which goes throughout. The artist is interested in rituals that are close to everyday reality and those that want to create – urban, modern and inspiring. Excerpted from dreams and hallucinations, the figures populating Starska’s drawings are reminiscent of mythological depictions, and indeed become building blocks of a new mythology. Starska consciously puts herself in the role of medium between the internal/individual, and the social/ communal, and should therefore be seen as a shaman of sorts.

Projekt graficzny, skład i łamanie albumu z pracami artystki Magdaleny Starskiej, który powstał przy ścisłej współpracy z artystką. Nietypowym rozwiązaniem jest dziura o średnicy ołówka przebijająca na wylot publikację. Artystkę interesują rytuały, które są bliskie codzienności, a które chce się kreować – miejskie, nowoczesne i inspirujące. Zaczerpnięte ze snów i przywidzeń figury, kt.re zaludniają rysunkowy dziennik Starskiej, przywodzą na myśl mitologiczne wyobrażenia, i faktycznie są budulcem mitologii. Starska świadomie ustawia się jako medium między tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne, należy zatem postrzegać ją jako typ szamanki.

zespolwespol-20151005-07-541-700x515

Read More

1 2 3project Motion vs Rest
design QOSMA
link www.qosma.com

Curated by Marta Niedbał with Gabriela Baka and Zuzanna Jura, “Motion vs Rest” is an art paper dealing with a quasi– -scientific reality of physics in a daily life. Three artists, living and working in three different locations, are trying to find an answer to what motion and rest means in our current society. Part of the exhibition organized by Collectif Blanc in Montreal.

Praca kuratorska Marty Niedbał z Gabrielą Baką i Zuzanną Jurą – „Ruch vs Spoczynek” to publikacja czyniąca o quasi-naukowej rzeczywistości praw fizyki w życiu codziennym. Trzy artystki mieszkające i pracujące w trzech różnych miejscach, szukają odpowiedzi na to, co ruch i spoczynek oznaczają w naszym obecnym społeczeństwie. Projekt został zaprezentowany jako część wystawy zorganizowanej przez Collectif Blanc w Montrealu.

Read More

europa_katalog_01 europa_katalog_12 europa_katalog_14project Maciej Bączyk. EUROPA TM
design Łukasz Paluch / AnoMalia
link www.anomalia.pl

Design of a catalog accompanying artist Maciej Bączyk’s Wroclaw exhibition. “EuropeTM” is a project documenting the journey along the trail of iconic European scenery, historic buildings, symbolic and geographic boundaries. With an awareness of the bravado of his associations, Bączyk offers a look at the encountered spaces through clich. images familiar from books, CDs, magazines, and the web.

Projekt katalogu towarzyszącego wystawie wrocławskiego artysty Macieja Bączyka. „EUROPATM” to projekt dokumentujący podróż szlakiem ikonicznych scenerii europejskich, historycznych budowli, symbolicznych i geograficznych granic. Ze świadomością brawury zestawienia obrazów i nasuwających się skojarzeń Bączyk patrzy na przemierzaną przestrzeń przez kliszę obraz.w znanych z książek, płyt, gazet, internetu.

Read More

01 02 08project Teoria czterech jaj / Four eggs theory
design Honza Zamojski
link www.honzazamojski.tumblr.com

A visual artbook depicting the author’s musings on order and symmetry in the universe in the form of a bound notebook with drawings, schematics and diagrams which illustrate the artist’s Four Eggs Theory.

Projekt artbooka przedstawiającego wizualne rozważania autora na temat porządku i symetrii we wszechświecie. Książka ma formę zbindowanego notatnika, w którym znajdują się rysunki ze schematami i diagramami ilustrujące wymyśloną przez Zamojskiego Teorię Czterech Jaj.

06

Read More
Screen Shot 2016-02-08 at 17.28.09 Screen Shot 2016-02-08 at 17.28.22 Screen Shot 2016-02-08 at 17.28.29

project Artist Novels
design Jakub de Barbaro
publisher Sternberg Press, Cricoteka

Publication design for what is an attempt at systematic research on the phenomenon of novels written by artists. These appeared in the twentieth century, but in the last ten or fifteen years many artists began to treat the novel as a means of artistic expression. The Artist Novels project aims to draw attention to this trend, which has so far remained unnoticed. With texts selected by the curators of the project, David Maroto and Joanna Zielinska, a group of artists, writers, scholars and curators, the publication seeks to demonstrate that literature, when created by visual artists, can go beyond the space of books.

Projekt publikacji będącej próbą podjęcia systematycznych badań nad zjawiskiem powieści pisanych przez artystów. Pojawiały się one już w XX wieku, jednak to w ciągu ostatnich dziesięciu lub piętnastu lat wielu artystów zaczęło traktować powieść jako środek artystycznego wyrazu. Projekt Book Lovers ma na celu zwrócenie uwagi na tę tendencję, która jak dotąd pozostała niezauważona. Dzięki tekstom wybranej przez kuratorów projektu, Davida Maroto i Joannę Zielińską, grupy artystów, pisarzy, uczonych i kuratorów możemy przekonać się, że literatura, kiedy jest tworzona przez artystów wizualnych, może wykraczać poza przestrzeń książki.

 

Screen Shot 2016-02-08 at 17.27.57
Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.17 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.08 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.52 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.21 PMproject Spojrzenia
design Kaja Gliwa
link cargocollective.com/kajagliwa

“Spojrzenia 2013” (“Views 2013”) contest and publication design under Deutsche Bank’s patronage. The contest promotes Polish contemporary art abroad and at home, presenting and honoring various exceptional practices, artists and their works from the preceding two years. Black and white pattern leitmotif annexes the publication, ephemera and the exhibition space itself. The catalogue also features handwritten typography, the whole is relentlessly achromatic and operates with the contrasts between black and white.

Publikacja i identyfikacja konkursu „Spojrzenia 2013” pod patronatem Deutsche Banku. Konkurs ma na celu promocję polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, prezentację i uhonorowanie najciekawszych postaw artystycznych, twórców i dzieł, które zaistniały we współczesnej sztuce polskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Motywem przewodnim identyfikacji stał się rytm czarno-białego wzoru, anektujący publikacje, akcydensy, a nawet przestrzeń samej wystawy. W katalogu pojawia się również odręczna typografia, całość jest w konsekwentny sposób achromatyczna, operująca kontrastami czerni i bieli.

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 1.11.42 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.19 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.31 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.37 PMproject JUSTINA & co.Uk

design Magdalena Buczek, Emilia Obrzut / Obszar Roboczy
link www.obszar-roboczy.pl

 “JUSTINA & co.Uk” is neither a diary nor a documentary or itinerary. However, the protagonist, Justina, is a non-fictional character. She is an artist’s cousin who left for England ten years ago and led the adventurous life of an international party girl based in London, a habitué of night clubs of Ibiza, Barcelona, Amsterdam and Florence. In the book, her story meets the heritage of novella picaresca, a narrative style originating in 16th-century Spain that flourished in the 17th and 18th centuries in Europe, especially England. The photobook consist of many interactive items such as ribbons, tracing paper, doodles and glitter coating.

Niezależny photobook „JUSTINA & co.Uk” to publikacja opowiadająca o divie i jej awanturniczych wspólniczkach. Łączy je zamiłowanie do przygód i maskarad oraz Londyn jako ich sceneria. Z map, wykresów, fragmentów tekstów i zdjęć wyłania się portret, na którym bohaterka odwraca się do nas tyłem. Możemy poznać Justinę, ale niczego pewnego się o niej nie dowiemy. Publikacja charakterem nawiązuje do tradycji gatunku powieści łotrzykowskiej, mającego swoje początki w XVI-wiecznej Hiszpanii. Autorka wykorzystała wiele elementów ożywiających kontakt z książką – kolorowe wstążki, kalki, brokat.

Read More

waliokladkared2 walispread061project Aleksandra Waliszewska. Złote rączki drżą / Gold Hands Tremble
design Fontarte
link www.fontarte.com

“Gold Hands Tremble” is a unique and long-awaited book of the outstanding contemporary painter Aleksandra Waliszewska. The publication includes a selection of 150 works, including the artist’s latest, accompanied by texts written by the artist’s distinguished guests, such as a special short story inspired by her pieces by Szczepan Twardoch, as well as impressions shared by Joan Cornella, Warren Ellis, Allison Schulnik, Wiktor Skok, David Tibet and Athina Rachel Tsangari. The book features Waliszewska’s interview by Maurizio Cattelan. “Gold Hands Tremble” premiered at Waliszewska’s first solo exhibition at Leto gallery.

Publikacja „Złote rączki drżą” jest niezwykłą i długo oczekiwaną książką wybitnej współczesnej malarki Aleksandry Waliszewskiej. Wybranym i zawartym w publikacji ponad stu pięćdziesięciu pracom, również tym najnowszym, towarzyszą teksty napisane dla artystki przez znakomitych gości. Specjalne opowiadanie inspirowane niezwykłymi pracami artystki napisał Szczepan Twardoch. Swoimi impresjami dotyczącymi twórczości Aleksandry Waliszewskiej podzielili się: Joan Cornella, Warren Ellis, Allison Schulnik, Wiktor Skok, David Tibet i Athina Rachel Tsangari. Książkę uzupełnia wywiad, jaki Maurizio Cattelan przeprowadził z malarką. Premiera książki „Złote rączki drżą” towarzyszyła pierwszej indywidualnej wystawie Aleksandry Waliszewskiej w galerii Leto, na której została zaprezentowana selekcja niewystawianych do tej pory prac artystki. Obrazy te znalazły się również we wspomnianej książce.

Read More

Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.37 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.30.39 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.53 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.31.50 PMproject Janusz Łukowicz. Origami
design Michał Loba
link www.behance.net/michalloba

A publication accompanying Janusz Łukowicz’s “Works on paper” at Galeria Starter. The presented works are mostly sculptures and objects made from photographic prints. Like origami, the artworks constituted spatial, almost abstract forms. By contrast, in the book they are displayed in a flat form, having been scanned and risograph printing.

Publikacja Origami towarzyszyła wystawie Janusza Łukowicza „Prace na papierze” w Galerii Starter. Prace prezentowane w tej publikacji to w większości obiekty i rzeźby wykonane z wydrukowanych zdjęć. Tak jest w przypadku origami, artysta składał wycięte kształty tak, aby stworzyły przestrzenne, prawie abstrakcyjne obiekty. Natomiast w książce papierowe żurawie są ukazane na płasko poprzez skanowanie i druk na ryzografie.

Read More

26_biegun-1 26_biegun-3 26_biegun-4project Biegun
photos Maurycy Stankiewicz
design Martyna Wyrzykowska
link www.paperbeatstherock.org

Photobook design along with a sewn enevelope. The title, “Biegun” (“Pole”), can be seen just as ominous as Mars or Honda, but it also describes an extreme state, one that bends reality. Somebody who is not afraid to get carried away by the meanings of words – maybe in hope of a surprise – could associate the pole with the wanderer, a beggar, a homeless person, but also the North Star and the axis of circular revolution. It is someone governed by the movement, but also the movement’s source and enablement. In complex analysis, a function’s pole is at the point of infinity.

Projekt photobooka wraz z przeszytą kopertą. Tytuł publikacji „Biegun” brzmi prawie tak nośnie jak Mars czy Honda, ale również jest określeniem stanu ekstremalnego, zaginającego. Jeśli ktoś nie boi się zaufać znaczeniom niesionym przez słowo, bo liczy, że w warunkach gry językowej mogłyby go zaskoczyć, może wziąć pod uwagę, że biegun oznacza też włóczęgę, bezdomnego, żebraka, ale również oś, gwiazdę polarną i punkt obrotu. To ten (to), co podlega ruchowi, ale też to, co w ruch wprawia i ruch ten w ogóle umożliwia. W teorii funkcji to wartość zmiennej, dla której wartość funkcji staje się nieskończona.

Read More