— print control

Co po Cybisie?

Screen Shot 2020-04-14 at 12.59.30project Co po Cybisie?
design Jakub Stępień Hakobo
format 700×1000 mm
typeface Union Bold
paper uncoated
print run 20
publisher Zachęta – National Gallery of Art 
year 2018

Poster for the exhibition “Beyond Cybis” – a large-scale exhibition of Polish paintings of the twentieth and twenty-first century which encompassed a wide spectrum of works by eminent Polish artists creating trends in major art history and current artistic movements. On the one hand, the exhibition focused on the most important – now historical – aspects which occurred after Jan Cybis. On the other hand its aim is to present works showing the state of contemporary painting, dictated by the need for experimentation and redefinition of what painting can be – which sometimes escapes the framework of a medium usually associated with canvas and paint.  

Plakat do wystawy „Co po Cybisie?” – przekrojowej ekspozycji polskiego malarstwa XX i XXI wieku, która objęła szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz z jednej strony koncentrował się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”. Z drugiej – jego ambicją było zaprezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa, dyktowany dążeniem do eksperymentu oraz redefiniowania, czym może być malarstwo, które wymyka się niekiedy z „ram” medium kojarzonego zwykle z płótnem i farbą.

 

0 comments
Submit comment