— print control

- PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-1 PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-6
project
Pinokio

design Filip Zagórski
link www.filipzagorski.com

Posteres designed for performance at Teatr Nowy in Warsaw, directed by Anna Smolar
 based on “Pinokio” by Joël Pommerat - adaptation of the classical fairy tale by Carlo Collodi.

Plakaty zaprojektowane dla Teatru Nowego w Warszawie, do spektaklu Pinkio na podstawie głośnego tekstu Joëla Pommerata, adaptacji klasycznej baśni Carla Collodiego, w tłumaczeniu Maryny Ochab.

Read More

aw_01 aw_02 aw_04 aw_06 aw_13project Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927-1957)
design Lukasz Paluch
link www.anomalia.pl

In only a single decade–he died prematurely at the age of 30–Polish figurative painter Andrzej Wróblewski (1927-1957) created an unusual oeuvre depicting the decay of the human body and soul. This volume presents the artist as a theorist and a commentator on the art and cultural life of his time.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957) to dwujęzyczna monografia artysty będąca zwieńczeniem trzyletniego projektu zainicjowanego przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego i Instytut Adama Mickiewicza. Jest ona nie tylko propozycją odczytania twórczości artysty, wobec której nie da się przemknąć poprzestawszy na jednym, rutynowo rzuconym spojrzeniu, z uwzględnieniem wielu aspektów jego działalności – jako historyka sztuki, krytyka i recenzenta wystaw krakowskich, komentatora ówczesnego życia artystycznego. Przede wszystkim Unikanie stanów pośrednich… to publikacja źródłowa zwracająca się do rudymentów warsztatu historyka sztuki.
Pierwszoplanową rolę odgrywają w niej fakty, odnalezione archiwalia, fotografie i dokumenty, opracowane notatki i niepublikowane dotąd rękopisy, a także rekonstrukcje wybranych wystaw artysty.
format: 22 x 28 cm, oprawa twarda 752 stron

Read More

MSEO_KS_04 MSEO_KS_05 MSKK_01 MSKK_03
project 1
 Krzysztof Komeda – Moja słodka europejska ojczyzna
project 2 Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy 

design punkt widzenia
link www.pktwidz.pl

Two publications design on the work of Krzysztof Komeda:
- The book accompanying the exhibition \ “Stage Music by Krzysztof Komeda\” for the National Library in Poland
- \”My sweet European homeland “\ which is part of a comprehensive identification of Polish premiere back in 1967. Performance combined music with poetry by Krzysztof Komeda and greatest Polish poets.

Dwie publikacje dotyczące twórczości Krzysztofa Komedy:
– książka towarzysząca wystawie \”Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy\” dla Biblioteki Narodowej
– \”Moja słodka europejska ojczyzna\” będąca częścią kompleksowej identyfikacji polskiej premiery przedstawienia z roku 1967. Spektakl łączył muzykę Krzysztofa Komedy z poezją najwybitniejszych polskich poetów .

Read More

Tomaszewski_afisz Tomaszewski-kopiaproject 100th Anniversary of the birth of Henryk Tomaszewski
design Syfon Studio
link www.syfonstudio.com

Poster designed for the closing of the exhibition I\’ve Been Here; I Hope the Same for You\”.  / 100th Anniversary of the birth of Henryk Tomaszewski at Zachęta Gallery in Warsaw.

Plakat oraz afisz zaprojektowane na finisaż wystawy Henryka Tomaszewskiego \”Byłem, czego i Wam życzę\” w Galerii Zachęta, będący jednocześnie uroczystością 100. rocznicy urodzin artysty

Read More

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

medium_education_web_banner02event MÉDIUM: EDUCATION
dates 18.—19. 6. 2014  10:00 — 20:00
place The Moravian Gallery, Governor’s Palace, Moravské nám. 1, Brno, 602 00
link medium-education.bienalebrno.org/eng.html 

organisers:
The Rodina / www.therodina.com
4am / Forum for architecture and media / www.forum4am.cz

participants:
Moniker / Luna Maurer + Roel Wouters
Mind Design + Roosje Klap / Niels Schrader + Roosje Klap
Noviki / Kate Nestorowicz + Marcin Nowicki

Three workshops dedicated to contemporary graphic design. Workshops are part of 26th International Biennial of Graphic Design Brno 2014 on topic Graphic Design, Education & Schools. This workshop is part of 26th Brno Biennial OFF program.
Send you application to workshop@therodina.com.
Workshop optimal price per participant is 35 eur (1000 Kč).
Event organizing is connected with expenses as lecturer’s transport, accommodation and material providing. Therefore we kindly ask you for the financial help. Nevertheless it’s up to you to decide the amount of your contribution.

Your aplication must include:

 1. Your name
 2. Date of Birth
 3. Which workshop do you want to follow:Short biography
  1. Moniker (NL)
  2. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  3. Noviki (PL)
 4. Bio
 5. Brief motivation letter

Only one workshop could be followed. All workshops are provided in English. Capacity of one workshop is restricted to 15people. Application deadline: 6th of June 2014. The program is subject to change.Housing, meals and transportation are not provided. Each participant must arrange his own conveniences.

Trzy warsztaty poświęcone współczesnej grafice. Warsztaty są częścią OFF Program 26. Międzynarodowego Biennale Grafiki Projektowej Brno 2014 na temat projektowania graficznego, Edukacji i Nauki.
Aplikacje można składać do 6 czerwca na adres workshop@therodina.com. i muszą zawierać:

 1. Imię i nazwisko
 2. Dateurodzenia
 3. Deklarację wyboru studia
 4. Moniker (NL)
  1. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  2. Noviki (PL)
 5. krótką biografię
 6. list motywacyjny

cena uczestnictwa – 35 euro (1000 Kč).

Read More

MIAMI_3D_PERSPEKTYWA_SQUARE WILLFORD_ROZKLADOWKA_004 WILLFORD_ROZKLADOWKA_006 WILLFORD_ROZKLADOWKA_008project Miami Blues
design Honza Zamojski
illustrations Ola Niepsuj
link www.mundin.org www.aleksandraniepsuj.blogspot.com

Miami Blues” is unique for several reasons. In a return to the tradition of prose illustration, Mundin publishing house published the first in decades illustrated crime novel, in a translation of the phenomenal Robert Sudół. Ola Niepsuj has created unforgettable drawings in her unmistakable style, interpreting the atmosphere of the Sunshine State’s capital city, the local underworld, and the routines of the ageing hardboiled detective, Hoke Moseley. Thirdly and most importantly, with “Miami Blues” Mundin is launching a series of Hoke Moseley novels which will be illustrated by some of the best up-and-coming Polish illustration artists, especially of the youngest generation.
The book has been printed using two Pantone colours: turquoise, bringing to mind the Key Biscayne waters, and red, inspired by the Miami Beach flamingos. The hardcover book includes a Miami City plan drawn by Ola Niepsuj. “Miami Blues” comes only in Polish language version. 

Miami blues” jest wyjątkowa z kilku powodów. Nawiązując do tradycji ilustrowania prozy, wydawnictwo Mundin wydało pierwszy od dawna ilustrowany kryminał, w tłumaczeniu fenomenalnego Roberta Sudoła. Wyjątkowe są ilustracje Oli Niepsuj, która w charakterystycznej dla siebie kresce zinterpretowała atmosferę stolicy Słonecznego Stanu, półświatek przestępczy i rutynę życia podstarzałego detektywa, rozwodnika – Hoke’a Moseleya. Po trzecie i najważniejsze – Książką „Miami blues” Mundin rozpoczyna serię powieści o przygodach i perypetiach Hoke’a Moseleya – komisarza wydziału zabójstw policji Miami. Seria ta ma być również przeglądem ilustracji książkowej, zwłaszcza najmłodszego pokolenia ilustratorów polskich.
W druku wydawcy użyli dwóch kolorów farb pantonowych: turkusu kojarzącego się z wodami zatoki Key Biscayne oraz czerwonego, o odcieniu piór flamingów zasiedlających plaże wokół Miami Beach. Wydana w twardej oprawie książka zawiera również mapę Miami City narysowaną przez Olę Niepsuj.

Read More

1AliceSzymankiewiczZin 1cce8cf338d5a1258688fe0e71e1d272 6AliceSzymankiewiczZine 0868477caa42e94447eae0c8b1ec34f7project typo-zine diploma
design Alice Szymankiewicz
link www.behance.net/aliceszyb66b

A typography project – fanzine about art, design, architecture and print in the XX century. The zine folds up like a brochure, so it’s easy to grab on the go. The seletape is an element that is supposed to intrigue the reader and force him to make some effort to get to the inside. After it is opened up it could also work as an A3 poster.

Ten projekt typograficzno-edytorski ma być zaczątkiem serii zinów o sztuce, designie, architekturze i projektowaniu w XX w. Celem pracy było przybliżenie wiedzy o początkach współczesnego projektowania m.in. studentom ASP.  Zin składa się jak broszura a taśma ma na celu zaciekawienie czytelnika, który musi ją przeciąć aby zobaczyć co jest w środku. Po rozłożeniu może też działać jak plakat A3.

Read More

1 2 8 9project Karolina Mika identity
design vivid studio
link www.vividstudio.pl

Logo was created using designer’s initials, so each piece of limited collections is now marked with author’s signature. It’s structures with straight lines, drawn from one point to another, creating unique, dynamic shape. Illustrations have been applied to each item – business cards, packaging paper, clothing labels. Sharp contrasting lines make the design strong and contribute to brand’s personality. Urban style, dynamics, geometrical, architectural forms – that’s what inspires the artist and what is also visible in illustrations style.

Logo, stanowiące rdzeń identyfikacji, zostało stworzone z inicjałów projektantki – tym samym autorskie kolekcje tworzone w krótkich seriach będą oznaczone „podpisem” autorki. Konstrukcja znaku nawiązuje do wyglądu szwów – proste linie, pociągnięte bez przerw pod odpowiednimi kątami zbudowały dynamiczną, charakterystyczną formę. Na potrzeby projektu studio opracowało zestaw trzech ilustracji, które zostały zaaplikowane na poszczególnych elementach identyfikacji (wizytówki, papier pakowy, metki). Wyrazista, kontrastowa kreska stanowi o sile przekazu, tworząc osobowość marki. Miejski styl, dynamika, geometryczne, architektoniczne formy to zbiór inspiracji artystki, który jest tożsamy ze stylem ilustracji.

 

Read More
ee5f8d236482f4268472f78e25b308ea fcb1b3d21acfaff0c3aef77f5574bd251840355b3c7715bd9120aea92de65164

project “Karski. Don’t Let The World Forget”
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com 

Exhibition accompanies the Jan Karski ‘s Centenary Birthday Celebrations in Lodz held under the honorary auspices of the President of the Republic of Poland , Bronisław Komorowski.

Przygotowana z okazji stulecia urodzin Jana Karskiego wystawa „Karski. Nie dać światu zapomnieć” to próba przybliżenie szerokiej publiczności jednej z najwspanialszych postaci dwudziestowiecznej historii. Opowiada o życiu Emisariusza, jest jednak nie tyle monografią drobiazgowo ukazującą chronologię faktów i zdarzeń, ile raczej wizualnym esejem, który mierzy się z pytaniami o motywację jego działań i o to, co kształtowało jego etyczną postawę. Najważniejszą kwestią, jaką stawia, jest kwestia aktualności przesłania Jana Karskiego.

Read More