— print control

Screen Shot 2017-06-26 at 17.50.00Screen Shot 2017-06-26 at 17.49.53Screen Shot 2017-06-26 at 17.49.48project DISTORTION
design Hekla Studio
link www.heklastudio.com

The first edition of “DISTROTION” Zine, Fresh From Poland’s first printed publication, features photographs by select contemporary artists from Poland, who explore the topic of how photography distorts reality. The artists include: Kamil I, Piotr Bekas, Filip Berendt, Magda Biernat, Jan Brykczyński, Grzegorz Czaplicki, Alicja Dobrucka, Anna Kieblesz, Kasia Klimpel, Wawrzyniec Kolbusz, Paulina Korobkiewicz, Gabriel Orłowski, Jerzy Piątek, Natalia Podgórska, Monika Proniewska, Ernest Protasiewicz, Ernest Wińczyk, Martyna Wyrzykowska, Karolina Zajączkowska / DWA ZETA.

Zin #1 „DISTORTION” to pierwsza publikacja Fresh From Poland w formie drukowanej. W zinie znajdują się fotografie wybranych współczesnych polskich artystów, które oscylują wokół motywu zniekształcenia rzeczywistości w fotografii. Autorzy prac: Kamil I, Piotr Bekas, Filip Berendt, Magda Biernat, Jan Brykczyński, Grzegorz Czaplicki, Alicja Dobrucka, Anna Kieblesz, Kasia Klimpel, Wawrzyniec Kolbusz, Paulina Korobkiewicz, Gabriel Orłowski, Jerzy Piątek, Natalia Podgórska, Monika Proniewska, Ernest Protasiewicz, Ernest Wińczyk, Martyna Wyrzykowska, Karolina Zajączkowska / DWA ZETA.

Read More

Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.09Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.14 Screen Shot 2017-06-26 at 10.58.20project Zuza Golińska. Common Ground
design Marcel Kaczmarek
link www.marcelkaczmarek.info

Exhibition catalogue for “Common Ground” at Gdańsk City Gallery, it collects Zuza Golińska’s spatial observations from London, Warsaw and Gdańsk. Based on her fieldwork, the artist analyses the language and functionality of forms found in public spaces. She’s interested in demarcations and borders in urban space, architecture, and housing complexes, testing the conditions which change one’s perception of space whilst on a long walk, which entails increasing tiredness. The effort allows for a different perception and interpretation of encountered situations, while concentration allows for noticing elements and details which are often overlooked.

Katalog towarzyszący wystawie „Common Ground” jest zapisem obserwacji przestrzennych zrealizowanych przez Zuzę Golińską między innymi w Londynie, Warszawie i Gdańsku. Dzięki przeprowadzonym badaniom terenowym artystka analizuje język i funkcjonalność form w przestrzeni publicznej. Interesuje ją wyznaczanie obszarów i granic w przestrzeni miejskiej, architekturze i kompleksach mieszkaniowych. Testuje warunki, w jakich zmienia się doświadczanie przestrzenne miasta podczas wielogodzinnego spaceru, któremu towarzyszy zmęczenie fizyczne. Wysiłek pozwala na inny odbiór i interpretację sytuacji, która rozgrywa się dookoła. Skupienie pozwala zauważyć detale i elementy, których zazwyczaj nie dostrzegamy.

 

Read More

plakat_gdd_2017.inddGDD2016 (3)GDD2016 (1)event Gdynia Design Festival
dates 30.06 – 9.067.2017
link www.gdyniadesigndays.eu

Gdynia Design Days is an annual festival showcasing the latest trends and best practices in the field of design. Brimming with inspiring exhibitions, lectures, workshops and discussions the program is aimed at both professionals, young entrepreneurs and design enthusiasts looking for inspiration for creative activities and creative leisure time.
This year’s slogan of the festival directly and metaphorically refers to the coastal location of Gdynia. A STORM is a phenomenon which conjures a multitude of associations and interpretations. The 10th Anniversary edition of Gdynia Design Days will be devoted to the possibilities brought by the destructive turmoil, the possible consequences and effects as well as to building anew.

Gdynia Design Days to coroczny festiwal prezentujący najnowsze tendencje i dobre praktyki z zakresu projektowania. Obfitujący w inspirujące wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dyskusje program skierowany jest zarówno do profesjonalistów, młodych przedsiębiorców, jak i entuzjastów szukających inspiracji do twórczego działania i kreatywnego spędzania czasu.
Tegoroczne hasło festiwalu bezpośrednio i metaforycznie odwołuje się do nadmorskiej lokalizacji Gdyni. SZTORM to zjawisko przywołujące wielość skojarzeń i interpretacji.  Jubileuszowa 10. edycja Gdynia Design Days poświęcona zostanie możliwościom, jakie przynosi niszczycielska zawierucha, jej możliwym następstwom oraz budowaniu od nowa.

W tym roku specjalnie dla projektantów  wydarzenia zostały podzielone na bloki tematyczne – GRAFIKA, WZORNICTWO, MIASTO + ARCHITEKTURA, ECO I WNĘTRZA.

BLOK GRAFIKA | 3 lipca (poniedziałek)

Warsztaty:

10:00 – 16:00 – Projektowanie liternictwa do ilustracji | Beata Kurek

10:30 – 15:30 – Projektowanie ilustracji | Patrycja Podkościelny

11:00 – 17:00 – Projektowanie krojów pisma | Mateusz Machalski

Wykłady:

17:00 – 17:45 – Ilustracja nie tylko na papierze | Magda Pilaczyńska

18:00 – 18:45 – Partycypacja w projektowaniu graficznym | Magdalena Heliasz

19:00 – 19:45 – Projektowanie dla instytucji kultury i sztuki | Jakub de Barbaro

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.22.04 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.48 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.54project Mathematicians
design Michał Drabik / Podpunkt
link www.podpunkt.pl

Promotional materials for the University of Warsaw’s Mathematics, Informatics, and Mechanics Department. The folder presents 20 outstanding scientists and mathematicians associated with the institution. The graphics illustrate their faces and topics connected to their scientific output. The exterior’s graphic character reads like a poster when unfolded, while the interior consists of their biographies of the selected mathematicians. The materials were published as part of commemorations of the University’s 200th anniversary.

Materiał promujący Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Składany folder prezentuje 20 wybitnych naukowców, matematyków, związanych z warszawską uczelnią. Grafiki pokazują postacie naukowców oraz obrazują zagadnienia związane z ich dorobkiem naukowym. Awers folderu ma charakter graficzny (po rozłożeniu materiał czyta się jak plakat), rewers zawiera biogramy wybranych matematyków. Materiał został wydany w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.17.19 Screen Shot 2017-06-16 at 12.17.09 Screen Shot 2017-06-16 at 12.17.24project Second Choice
design Noeeko
link www.noeeko.com

Visual identity and responsive website that introduces the Second Choice brand – a luxurious boutique for pre-owned fashion located in the heart of Warsaw. 

Projekt identyfikacji wizualnej i responsywnej strony internetowej dla marki Second Choice – luksusowego butiku z modą vintage znajdującego się w samym sercu Warszawy.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.11.07project K. Albo wspomnienie z miasta
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

“K. Albo wspomnienie z miasta” [“K., or memories from the city”], staged at the Bogusławski Theatre in Kalisz. The play, directed by Weronika Szczawinska, tells the story of a certain community’s hidden life. It is a tale about forgetfulness and reclaiming the past, of life in a city whose one third of inhabitants had vanished, a city whose eight-hundred-year character has been destroyed beyond recovery.

Projekt plakatu do spektaklu „K. Albo wspomnienie z miasta” wystawianego w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Weronikę Szczawińską i jest swojego rodzaju opowieścią o fantomowym życiu pewnej społeczności. Opowieść o niepamięci i wywoływaniu wspomnień. O życiu w mieście, z którego zniknęła jedna trzecia mieszkańców. Mieście, którego osiemsetletni kształt został unicestwiony na zawsze.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.04.48Screen Shot 2017-06-16 at 12.04.53Screen Shot 2017-06-16 at 12.05.55project Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna
design Marcin Przybyłko / Teren Prywatny
link www.behance.net/terenprywatny

Authors of the texts and photographs included in the “Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna” publication didn’t have to look for exoticism very far – they see Poland as plenty exotic. They examine and relay the vivid and overwhelming aspects of our surroundings – kitsch to some, trash to others, “hawaikum” to the book’s authors. 

Autorzy tekstów i fotografii składających się na publikację „Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna” nie szukali egzotyki daleko, dla nich jest nią Polska. Obserwują i pokazują krzykliwe i kłujące w oczy otoczenie. Dla jednych będzie to kicz, dla innych tandeta. Autorzy książki nazywają to „hawaikum”.

Screen Shot 2017-06-16 at 12.04.59

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 11.44.52Screen Shot 2017-06-16 at 11.45.01Screen Shot 2017-06-16 at 11.45.07project Węże, Sztylety i Płatki Róży. Polska ilustracja książkowa
design Agata Biskup
link www.bunkier.art.pl

A Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art exhibition publication – an illustrated book on illustration. The book’s core consists two-page projects by select artists together with reprints of works by the classics. The core is accompanied with articles by researchers who inquire into book illustration in the twenty-first century, and its status amongst other forms of visual art. The publication results from a collaboration between specialists, enthusiasts, and most of all, authors of illustrations,who tell readers about their experiences with text, tradition, and their own style. Co-financed with funds of the Ministry of Culture and National Heritage as part of the task “Snakes, daggers and rose petals. Polish post-war book illustration.” 

Publikacja towarzysząca wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – książka o ilustracjach z ilustracjami. Trzon książki stanowią dwustronicowe projekty wybranych artystów i reprodukcje prac klasyków. Towarzyszą im teksty badaczy, w których zadają oni pytania o XXI-wieczną ilustrację książkową i jej status pośród innych sztuk wizualnych. Publikacja powstała we współpracy ze specjalistami, pasjonatami, a przede wszystkim twórcami ilustracji, którzy opowiedzieli o zmaganiach z tekstem, tradycją i własnym stylem. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Węże, sztylety i płatki róży. Polska powojenna ilustracja książkowa”.

Screen Shot 2017-06-16 at 11.45.13

Read More

Screen Shot 2017-06-12 at 19.09.43 Screen Shot 2017-06-12 at 19.09.29 Screen Shot 2017-06-12 at 19.09.36project Bibenda
design Witek Gottesman
link www.witekgottesman.com

An eclectic visual identity that matches the variety of influences found in Bibenda’s cuisine and cocktails. Bibenda is a restaurant and bar located in central Warsaw that serves tapas style dishes inspired by Polish and Tex-Mex cuisine. A distinct sans-serif logotype word-mark is matched by the dynamic backgrounds made out of patterns inspired by different cultures. All prints are carefully produced using silkscreen on coloured paper and canvas.

Eklektyczna identyfikacja wizualna, która pasuje do różnorodnych inspiracji występujących w menu Bibendy – warszawskiej restauracji, która serwuje dania w stylu tapas zaczerpnięte z kuchni polskiej i tex-mex. Bezszeryfowy font współgra z dynamicznym tłem zbudowanym z wzorów inspirowanych różnymi kulturami. Wszystkie druki są starannie produkowane przy użyciu sitodruku na kolorowym papierze i płótnie.

Read More

DE_STAATproject  De Staat
design Jakub Zasada
link www.zasadaplakaty.tumblr.com

A concert poster for De Staat, an alt-rock band from Nijmege, Holland, for their concert at Firlej Club in Wrocław. The poster was created using the silkscreen technique.

Plakat zapowiadający koncert odbywający się we wrocławskim Klubie Firlej. De Staat to holenderski alt-rockowy zespół z Nijmege. Projekt został zrealizowany w technice sitodruku.

Read More