— print control

1174889_1565118590379336_419524944_nevent Zine of the Zona
dates 22.04
place Łódź, Klub DOM
link www.zinesofthezone.net

Zaprezentuj swoje ziny w ramach wizyty Zines of the Zone w Polsce.
Wędrowna biblioteką druków ulotnych i niskonakładowych wydawnictw zatrzymuje się w ramach swojej trasy po Europie swoim busem pełnym wydawnictw także w Polsce, we współpracy z Paper Beats Rock i Super Salon.
Jeżeli również masz na koncie swoje pamflety, albumy i samizdat, masz teraz okazję pochwalić się nimi dalej. Mile widziani są zarówno ci, których pierwsze ziny jeszcze pachną kserokopiarką, jak i weterani drukujący się obecnie w niebotycznych nakładach – oni też przecież od tego zaczynali.
Wyciągnij swoje pojedyńcze egzemplarze, dummies, makiety, ziny i wyślij je nam – a najlepiej wsiadaj w pociąg i wpadaj 22.04 do łódzkiego DOMu.
Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym wizycie ZNZN w Polsce:https://www.facebook.com/events/747995061885665/?ref=5

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.paperbeatsrock.org/index.php/formularz

Read More

IMG_5621 IMG_5622 IMG_5624 IMG_5630 IMG_5635 IMG_5638project Alicja Bielawska exhibition catalogue
design Krzysztof Bielecki
link www.alicjabielawska.com

Catalogue design for Alicja Bielawska exhibition at BWA Zzielona Góra in 2013. Works of Alicja Bielawska are situated on the border between the experience of everyday life, associations and memorized details. Aberration from what we take for given, common, everyday leads the artist to careful observation and raises questions about the relativity of perception and memory. The exhibition is a showcase for the series of sculptures and works on paper realised recently.

Projekt katalogu do wystawy Alicji Bielawskiej “Kiedy rzeczy znajdą swoje miejsce” w BWA Zielona Góra w 2013r.
Prace Alicji Bielawskiej sytuują się na granicy między doświadczeniem codzienności, skojarzeniami i zapamiętanymi szczegółami. Odchylenie od tego, co bierzemy za dane, zwykłe, codzienne prowadzi artystkę do uważnej obserwacji i stawia pytania o względność percepcji i pamięci. Wystawa była okazją do zaprezentowania serii rzeźb i prac na papierze powstałych w ostatnim czasie.

 

Read More

kilka duze rozkladowka1 duzy rozkladowka2 duzy zestaw duzyproject Guide for students from students of the Academy of Fine Arts in Warsaw
design zespół wespół
link zespolwespol.org

Guide was created from a desire to provide the knowledge and experience of older students to the younger. The project involves the creation of intergenerational bond. It is both a subjective record of the reality and the condition of the academic environment. Tips are based on information reported by all students participating in the survey. The publication is an open field for reflection and discussion on the education and development of current and future students of the Academy. Guide is a social project. The publication is free. PDF version: http://przewodnikasp.uratujewas.pl/

Przewodnik powstał z chęci przekazania wiedzy i doświadczeń starszych studentów tym młodszym. Projekt zakłada stworzenie międzypokoleniowej więzi łączącej kolejne roczniki. To zarówno subiektywny zapis zastanej rzeczywistości i kondycji akademickiego środowiska, jak również dążenie do obiektywizmu. Obok osobistych wypowiedzi są tu informacje bazujące na uogólnionych opiniach wszystkich studentów biorących udział w ankiecie, dział prawny, rady, wskazówki i ciekawostki. Publikacja jest otwartym polem do refleksji i dyskusji na temat edukacji oraz rozwoju aktualnych i przyszłych studentów Akademii. Przewodnik to projekt społeczny. Każdy uczestnik wziął w nim udział bezpłatnie. Publikacja jest darmowa. Wersja pdf: http://przewodnikasp.uratujewas.pl/

Read More

PLAKTY_corecta4project Polish Job
design Polkadot
link www.polkadot.com.pl

An exhibition of Polish design, POLISH JOB, opens at Ventura Lambrate during one of the world’s leading design fairs – the Salone Internazionale del Mobile in Milan. POLISH JOB is intended to introduce the international audience to contemporary Polish design based on local traditions, respect for the past and bold, forward-looking, innovative solutions. The curators of the project are the Łódź Design Festival and Magda Kochanowska.

The objects presented at the exhibition represent three complementary strands. One is LOCALITY: design growing out of local traditions defined by available materials, such as flax, wood and coal. The strand LOCALITY includes art pieces created by Emilia Pyza, Rygalik Studio, Kosmos Project, Beza Project, Maria Witecka, Magda Jonas-Poławska, Kaja Nosal, Bogna Polańska, and Roma Skuza.
The strand NOSTALGIA features objects which neatly allude to Social Realism and process selected elements of the culture of that era in a smart dialogue with the past. Adam Tomaszewski, Romet Team, Roman Modzelewski, Piotr Kuchciński, Ćmielów Design Studio, and Dawid Ryski will present their work.
INNOVATION showcases solutions which implement state-of-the-art technology and global trends. Designers Bartek Mejor, Piotr Chuchla, Nonegrupa, Halina Kamińska, Jakub Koźniewski, Piotr Barszczewski and Krzysztof Goliński will be presented in this section.

The POLISH JOB exhibition is accompanied by workshops. Visitors can also print out miniatures of selected exhibits on a 3D printer. The exhibition in Milan is organised by culture.pl.

Projekt plakatu do wystawy polskiego wzornictwa POLISH JOB na targachVentura Lambrate podczas Salone Internationale del Mobile w Mediolanie. POLISH JOB ma przybliżyć międzynarodowej publiczności współczesne polskie wzornictwo oparte na lokalnej tradycji, pełne szacunku dla przeszłości, a jednocześnie odważnie spoglądające w przyszłość.

Obiekty pokazane na wystawie reprezentują trzy uzupełniające się nurty. Pierwszym z nich jest”Lokalność”- obejmuje zbiór projektów wyrastających z lokalnych tradycji określanych przez dostępne materiały, takie jak np. len, drewno, węgiel oraz techniki i formy. W ramach ”Lokalności”zostaną zaprezentowane prace: Emilii Pyzy, Rygalik Studio, Kosmos Projekt, Beza projekt, Marii Witeckiej, Magdy Jonas-Poławskiej, Kai Nosal, Bogny Polańskiej, Romy Skuzy.

 

Read More

1_gotyk-polski-plakat-na-sito-2 Naklejki Hakobo 1978898_677573595622726_139605970_n Plakat Gotyk Polski_Hakobo 1_gotyk-polski-plakat-1 1_after-goty-bwa-wroclaw-poster-plakat-hakobo-jakub-stepien-katarzyna-roj-michl-niechajproject Gotyk Polski
design Hakobo
link www.hakobo.art.pl

Poster and exhibition design for Polish Gothic at Galeria Dizajn BWA Wroclaw – a Polish fashion exhibition represented by Grzegorz Matląg (Maldoror), oluhi, Paulina Plizga and Sylwia Rochala. The title of the exhibition is a pretext to present and read individual projects (and entire collections) through phenomena and influences from the domains of art, architecture, film and literature. Also important for this perspective are interests focusing around the fascinations with sombre elements of sci-fi, cyberpunk and techno culture.

Projekt plakatu i identyfikacji wystawy Gotyk Polski w Galeri Dizajn BWA Wrocław. Na wystawie prezentowane były projekty czwórki znanych projektantów ubioru – Maldoror, oluhi, Paulina Plizga i Sylwia Rochala. Sam gotyk nie musi odsyłać nas bezpośrednio do przeszłości i kojarzyć się jedynie z czarnym romantyzmem. Gotyk to również subkultura wyrosła w podobnym czasie, co postpunkowa moda dekonstrukcyjna. To także przyszłość w wersji mrocznego sci-fi, cyberpunku i techno. Niektóre z tych referencji stanowiły inspirację do powstania zaprezentowanych ubiorów, inne pojawiły się przy próbie ich interpretacji.

Read More

sudjic-4sudjic-6sudjic-7 sudjic-8 sudjic-9project Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą.
publisher Karakter
link www.karakter.pl

Czemu wymarzony komputer pod dwóch latach wydaje się nam bezużytecznym, tandetnym złomem? Z jakiego powodu niektóre przedmioty stają się fetyszami, a inne archetypami? Co dziś jest prawdziwym luksusem: posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Dlaczego dajemy się wciągać w obłędny trans konsumpcji? Na te, a także wiele innych pytań, odpowiada Deyan Sudjic. Odwołując się do konkretnych przykładów z historii i współczesności (komputer Apple, pistolet Walther PPK, krzesło Aeron), pokazuje, że dizajn to swoisty język, który podlega ewolucji i który warto nauczyć się czytać. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć otaczający nas świat i staniemy się bardziej świadomymi odbiorcami, a może nawet uda nam się uniknąć niektórych pułapek konsumpcjonizmu. Wciągający, błyskotliwy esej, który zmienia spojrzenie na wiele rzeczy.

Deyan Sudjic jest dyrektorem Design Museum w Londynie. Opublikował wiele książek na temat architektury i dizajnu, m.in. The Edifice Complex: How the Rich and Powerful Shape the World, 100 Mile City i Norman Foster: A Life in Architecture. Współtworzył miesięcznik poświęcony architekturze „Blueprint”, jako krytyk współpracował także z „The Observer”. W 2002 roku był dyrektorem Biennale Architektury w Wenecji.

Read More
464ba928ec0ca2a05bb530f1edb287fb 9173accfa05e08118f84128f60cf719a b9a4668d3b6781a8bcddd9de2969565f de8ea70decae54d300b7090f3aebb0f1 f7feac4ce34aa4bd3b686b5220a4412b

project XY
illustrations  Jacek Ambrożewski
design Emilia Pyza / Poziomka Studio
publisher Wydawnictwo Muchomor

Children’s book design. The poetic text tells the fate of twins: Hanna X and Hanna Y, who live with two different families: Polish and Jewish. “XY” is not a realistic story, although the story takes place in a realistic time during World War II. The author does not dazzle with fear and cruelty of those times, subtly draws a portrait of his characters and makes their history timeless.

Projekt książki dla dzieci. Poetycki tekst Joanny Rudniańskiej opowiada losy bliźniaczek: Hani X i Hani Y, które trafiają do dwóch różnych rodzin: polskiej i żydowskiej.  „XY” Nie jest opowieścią realistyczną, choć historia rozgrywa się w realistycznym czasie II wojny. Autorka nie epatuje strachem i okrucieństwem tamtych czasów, subtelnie rysuje portret swoich bohaterek i sprawia, że ich historia staje się ponadczasowa.

 

Read More

1861project Hitte
design Gaba Guzik
link www.gabaguzik.com

The album HITTE design is a graduation project. Hitte in Dutch means heat, while songs are named after different cities like Berlin, Antwerpen, Cadzand and Eindhoven. Defining the graphical vibe of the album designer wanted to get through building a specific, metaphor-based collage of geometric figures. The analog layers in the background are rich in noises and kind of ‘dirt’, which is reflecting urban dust. All these elements relate also to the experimental-electronic music.
As the author says: “In the covers of singles I wanted to refer to the characteristic symbols of cities, their architecture and general associations that came to my mind when I was thinking about these cities. In the CD package for EP I decided to use a holographic foil, which in my opinion perfectly illustrates the mirage phenomenon that often occurs during the heat. At the same time this foil in dynamic way is enriching the colors of package. Illustration on the vinyl package is built from various elements of single covers. Transparent vinyl refers to the prism and clear summer air.”

Album HITTE  to projekt dyplomowy. Hitte w języku niderlandzkim oznacza ciepło, podczas gdy utwory są nazwane wg różnych miastach, takich jak Berlin, Antwerpia, Cadzand i Eindhoven. Projektantka buduje klimat projektu poprzez budowanie metafory opartej o kolaż figur geometrycznych. Warstwy analogowe w tle są bogate w dźwięki i swojego rodzaju brud, który odzwierciedla kurz miejski. Wszystkie te elementy odnoszą się również do muzyki eksperymentalnej, elektronicznej.
Jak mówi autorka: “Chciałem odnieść się do charakterystycznych symboli miast, ich architektury i ogólnych skojarzeń,  które przyszły mi do głowy, kiedy myślałem o nich. W opakowaniu CD postanowiłem użyć folii holograficznej, która moim zdaniem doskonale ilustruje zjawisko mirażu, które często występuje podczas upału. Jednocześnie ta folia w dynamiczny sposób wzbogaca kolory opakowania. Ilustracja na opakowaniu winylu jest zbudowany z różnych elementów pojedynczych okładek. Przejrzystość winylu odnosi się do pryzmatu i jasnego letniego powietrza.”

Read More

SONY DSCSONY DSCSONY DSCproject ARS ‘N GO
design zupagrafika
link www.zupagrafika.com

A design for Galeria Miejska Arsenał in Poznań. The folder consists of a typography play of “Ars” and “NGO”, as well as iconographies illustrating a protest against turning the city gallery into an NGO.

Projekt plakatu dla Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu, składanego w folder, który składa się z gry słownej ARS i NGO i infografik przedstawiających protest wobec próby przeobrażenia miejskiej galerii w NGO.

Read More

4630_lightbox_UNCUT0594631_lightbox_UNCUT0044633_lightbox_UNCUT0124632_lightbox_UNCUT011project Polish Design: Uncut, Czesława Frejlich, Dominik Lisik
design  Kuba Sowiński, Wojciech Kubiena
link www.szeryfy.pl

Polish Design: Uncut is a unique album devoted to the brightest talents in Polish design of the past decade. Published by the Adam Mickiewicz Institute.

Projekt albumu Polish Design:Uncut przedstawiającego najciekawsze talenty polskiego designu ostatniej dekady. Wydany przez Instytut Adama Mickiewicza.

Read More