— print control

Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.54Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.08Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.29 Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.44 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.16 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.22
project
 Non/fiction magazine
design Tomek Głowacki
format 160×235 mm
typeface  TT Norms, Range Serif
paper  uncoated cream premium
print run various
publisher Fundacja „Non/fiction”
year 2018

„Non/fiction” is an independent magazine coming out with different frequency since 2017. Each issue has it’s main theme such as: Hunger, Home, Work, Animal. These important social issues are being discussed in forms of reportage and interviews with various specialists. The magazine also presents non-fiction literature from behind the scene – book reviews, interviews with established writers and inspiring media projects founders from all around the world. 

„Non/fiction” to niezależny magazyn wydawany od 2017 roku. Ukazuje się z różną częstotliwością, stąd jego podtytuł: „nieregularnik reporterski”. Każdy numer skupia się wokół tematu przewodniego – do tej pory wyszły „Głód”, „Dom”, „Praca” oraz „Zwierzę”. Ważne problemy społeczne są tu zgłębiane za pomocą reportaży oraz wywiadów ze specjalistami. „Non/fiction” ukazuje również literaturę faktu „od kuchni” – znajdują się w nim felietony, recenzje i wywiady z doświadczonymi reportażystami i pisarzami, a także twórcami inspirujących niezależnych projektów ze świata.

Read More

tshud-1 tshud-2_auto_800x1200 tshud-3_auto_800x1200 tshud-4_auto_800x1200 Screen Shot 2019-10-14 at 17.33.04project Tamam Shud
design Jakub de Barbaro
format 120×188 mm
paper uncoated
print run 1000
publisher Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Sternberg Press.
year 2018

Graphic design for the publication “Tamam Shud”, a crime novel written by Alex Cecchetti in which an artist – the narrator – realizes that he is dead and initiates an investigation to find the cause of his death. To create the narrative, the author planned a five-part performance and an exhibition that took place in September 2017. Curators from The Book Lovers aided the two-year artistic project.

Projekt graficzny publikacji „Tamam Shud”, powieści kryminalnej napisanej przez Alexa Cecchettiego, w której artysta i narrator uświadamia sobie, że jest martwy, po czym wszczyna śledztwo, by poznać przyczynę swojej śmierci. By stworzyć narrację, autor zaplanował performance w pięciu częściach i wystawę, która odbyła się we wrześniu 2017 roku. Nad dwuletnim projektem artystycznym czuwali kuratorzy z The Book Lovers.

Read More

7bfad847717269.58828205c38b8 8c669c47717269.58828205bd255 28b14b47717269.58828205be2c2 fd616147717269.58828205bc265project Endorfina
design Łobzowska Studio
format 80×77 mm, 80×154 mm
typeface Amiri, Josefin Sans
paper coated, cardboard 
print run 1000 / product
client Oliwki etc.
year 2017

The design for Endorfina chocolate’s packaging, produced by the Polish brand Oliwki etc. In addition to the packaging, the designers developed a brand image concept, name and logotype.  

Projekt rodziny opakowań dla czekolady Endorfina, produktu polskiej marki Oliwki etc. Oprócz opakowań projektanci opracowali koncepcję wizerunku marki, nazwę i logotyp.

Read More

kepka_massif_zines1 - Massif Zines kepka_massif_zines3 - Massif Zines kepka_massif_zines9 - Massif Zines kepka_massif_zines10 - Massif Zines kepka_massif_zines15 - Massif Zinesproject Kępka
design Massif Zines
format 700×1000 mm
typeface Gill Sans, Avenir
paper uncoated
print run 10
publisher Masyw / Massif Zines
year 2017

The abstract term “Kępka” used in the project is sometimes a plant, sometimes a coil and tangle and sometimes a formless, unspecified element. The authors wanted to collect these seemingly funny, sometimes abstract forms and uprate the flower-bed and the bush to fit the role of the symbol they’ve invented.

Wyabstrahowana w projekcie „kępka” to czasem roślina, czasem kłębek i plątanina, a czasem nieforemny, bliżej nieokreślony element. Autorzy chcieli zebrać w zinie te czasem zabawne, czasem abstrakcyjne formy i podnieść klomb i krzak do roli wymyślonego przez nich symbolu.

Read More

Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.45 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.59 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.34 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.39project Nexa identity
design Meteora
format various
typeface Montserrat, Nitti
paper uncoated, coloured 
client Nexa
year 2017

Nexa ope-rates in the automo-tive industry and one of its specilizations is programming production lines. The studio came up with the name, designed the logo, focused on expressive typography and colors.

Nexa to firma działająca w branży automotive, zajmująca się m.in. programowaniem linii produkcyjnych. Projektanci zbudowali od podstaw wizerunek godnej zaufania marki, który podkreśli profesjonalizm firmy i wyróżni ją spośród konkurencji.

 

Read More

02_u-jazdowski_identyfikacja_bersz_misiak_projekty_graficzne_rozni_autorzy_1 Gotong Royong Screen Shot 2017-10-26 at 16.01.11 Screen Shot 2017-12-05 at 20.31.27 Screen Shot 2017-12-05 at 20.32.33project U-jazdowski rebranding
design Marian Misiak, Tomek Bersz
format various
typeface Marr Sans 
paper various 
client U-jazdowski
year 2017

The Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in Warsaw introduced a new visual identification. The long-lasting process, which included research and workshops, involving employees and the public, has resulted in the creation of a typography-based system. It ensures a consistency in communicating a diverse and complex program, including exhibitions, performances, concerts and movie screenings. 

Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie wprowadziło nową identyfikację wizualną. Długotrwały proces, obejmujący badania i warsztaty, angażujący pracowników i publiczność, zaowocował stworzeniem systemu opartego na typografii. Zapewnia on spójność komunikacji różnorodnego programu złożonego między innymi z wystaw, performansów, koncertów czy projekcji filmowych.

 

Read More

3e3e3332635457.568d58c905cec 5f018232635457.568d58c90d5f2 45bf0332635457.568d58c91199a 75052332635457.568d58c91d3e0 dc920832635457.568d58c917fb6 f91e4e32635457.5697d53d0771aproject Message candles
design For brands
format various
typeface custom
paper uncoated, structured 
print run 2000
client message candles
year 2016 

Based on an elegant wordmark, accompanied by a monogram and custom-tailored typography, used for messages applied on candle glass, the designers achieved a luxurious, contemporary look, fitting the products’ style. Wooden elements are used across the identity design, including the packaging. The designers experimented with different thickness of unique wood veneers, to achieve perfect results for both business cards and packaging.

Logotyp to elegancki monogram oparty na niestandardowej typografii, który nadaje produktowi luksusowy, nowoczesny wygląd, pasujący do charakteru świec. W projekcie opakowań i materiałów drukowanych użyto prawdziwego forniru, który koresponduje z drewnianym knotem. Projektant wykorzystał wiele różnych grubości specjalnych fornirów drewnianych, aby osiągnąć doskonały efekt zarówno dla wizytówek, jak i opakowań.

Read More

3b9b9146365659.5852cd712b9e9 c51ed146365659.5880b50844d0a bff03446365659.58669031d4681 b8027f46365659.587e5ce4f16ab 8fcffd46365659.587d3f8cdeaf3 8efc4b46365659.586691f2ce0bbproject Deker Rebranding
design less.
format various
typeface Engravers MT, Novecento Sans Wide
paper coated coloured 
print run 100 000
client Deker Patissier & Chocolatier
year 2017 

The new graphic identification of the Deker confectionery is based on an intense, contrasting colors scheme and stripe patterns. The graphic appearance and perfect execution of the sweets, resonates with the shop’s flawless and expressive interior.

Nowa identyfikacja graficzna cukierni Deker bazuje na intensywnych, kontrastowych kolorach oraz paskowych motywach. Graficzność i perfekcja wykonania słodkich produktów jest relatywna do perfekcji i wyrazistości wnętrza cukierni.

Read More

Edgar Bak STUDIO WORKS-145 _MG_2090 _MG_2099 Edgar Bak STUDIO WORKS-151 Edgar Bak STUDIO WORKS-139project Spragnieni Piękna
design Edgar Bąk
format various
typeface Platform
paper uncoated coloured 
print run 1000, 250
client Stowarzyszenie „Przyjaciele MNW” 
year 2017

Materials designed for the centenary of the Association “Przyjaciele MNW” [“Friends of the MNW”] – a dynamically growing organization of art enthusiasts, who are actively involved or support the National Museum in Warsaw. To celebrate the hundredth jubilee, members of the association organized an extraordinary charity ball called “Hungry for beauty”, the proceeds of which were donated to the museum.

Materiały zaprojektowane na stulecie istnienia Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW” – dynamicznie rozwijającej się organizacji entuzjastów sztuki, wspierających Muzeum Narodowe w Warszawie i zaangażowanych w jego życie. Aby w nadzwyczajny sposób uczcić setny jubileusz, członkowie Stowarzyszenia zorganizowali Bal Dobroczynny pod nazwą „Spragnieni piękna”, z którego dochód przekazany został na rzecz muzeum.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.33.00project Mustache Yard Sale vol. XXV
design Michał Loba
format 700×1000 mm
typeface Platform Bold
paper uncoated
print run 500
publisher Mustache
year 2017

Promotion of Mustache Yard Sale – the largest independent fashion and design fair in Poland. Since 2008, 1,200 exhibitors have participated in the event, including MISBHV, Local Heroes, Ania Kuczyńska, PROSTO, Lous and Turbokolor. 25 trade fairs in Warsaw, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk and Płock have drawn over 350,000 visitors.

Promocja Mustache Yard Sale – największych targów mody niezależnej i designu w całej Polsce. Od 2008 roku w imprezach wzięło udział 1250 wystawców, w tym takie marki jak: MISBHV, Local Heroes, Ania Kuczyńska, PROSTO, Lous czy Turbokolor. 25 imprez targowych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Płocku zebrało 350 000 odwiedzających.

Read More