— print control

6a60ab749c098d5d3cb7289d93c4431a 7d46599f315a31c52077d8ad8cd05005 ad6ad97e308d7c7e0342ede2e984492aproject Teatr w Budowie. Dziennik podróży. Bolesław Stelmach
design kilku.com (Idalia Smyczyńska, Paweł Szarzyński, Robert Zając)
format 175×241 mm
typeface Karmina Sans, Klavika Display
paper uncoated black, cardboard, uncoated
print run 500
publisher Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
year 2016

The book “Dziennik podróży” [“Theatre under Construction. Travelog”] records the process of building the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin. Winning an international architectural competition in 2009 kicked off a seven-year “expedition” through the redevelopment concept of the “modern ruins” of an opera theatre, the construction of which began in 1972 and was completed in 2016. The book received an award in a prestigious 50 Books | 50 Covers competition. 

Książka „Dziennik podróży” jest zapisem powstawania Teatru w Budowie – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2009 roku zapoczątkowało proces opracowywania nowej koncepcji  „współczesnych ruin” – teatru operowego, którego budowa rozpoczęła się w 1972 roku, a zakończyła w roku 2016. Projekt został nagrodzony w prestiżowym konkursie 50 Books | 50 Covers.

teatr-w-budowie_5co c319070a845689d02a9626ad11964ede

Read More

Screen Shot 2019-05-14 at 15.02.25 Screen Shot 2019-05-14 at 15.02.14 Screen Shot 2019-05-14 at 15.02.02 Screen Shot 2019-05-14 at 15.02.07project Neverland / Nibyland
design Adam Lach, Tomek Wojciechowski
format 200×220 mm
typeface Regular
paper uncoated
print run 400
publisher Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
year 2016

The “Nibyladnia” [“Neverland”] project is an observation of the day-to-day reality of people living in the Wrzesnia municipality, a small region located in western Poland. It’s a story about life, emotions and relationships, while avoiding any articial settings. Poems, written by a twelve-year-old girl who lives in the village of Węgierki and interprets her reality in an unusual, transcendental way, complement the photographs. Project is part of the “The Września Collection”.

Projekt „Nibylandia” to obserwacja codziennej rzeczywistości mieszkańców gminy Września – niewielkiego regionu położonego w zachodniej Polsce. Jest to zwyczajna narracja życia, emocji, związków, przy jednoczesnym unikaniu sztucznych sytuacji. Całość dopełniają wiersze dwunastoletniej dziewczynki, która mieszka we wsi Węgierki i interpretuje otaczającą ją rzeczywistość w niezwykły, transcendentalny sposób. Projekt powstał w ramach „Kolekcji Wrzesińskiej”.

Read More

Screen Shot 2019-05-14 at 14.17.30project Synchronicity. Unbalanced Architecture
design Fontarte
format 700×1000 mm
typeface Unica
paper coated
print run 50
publisher Fundacja Bęc Zmiana
year 2016 

Poster from the “Synchronicity. Unbalanced Architecture” for the “Centre for Unsustainable Development” exhibition. The reference point was futurology in architecture of the 60s and 70s, giantic architecture of power, monoculture spaces, demolition for the new architecture.

Projekt z cyklu „Synchronizacja. Architektura niezrównoważona” promujący wystawę „Centrum Niezrównoważenia” w Fundacji Bęc Zmiana. Punktem odniesienia stały się m.in. futurologia w architekturze przełomu lat 60. i 70., gigantomania architektury władzy, monokulturowość przestrzeni miejskich i jej podłoża, wyburzenia dla nowej architektury.

Read More

Screen Shot 2019-05-14 at 13.47.28project Studencki Komitet Solidarności
design Edgar Bąk
format 700×1000 mm
typeface Atlas Grotesk
paper coated
print run 500
publisher Stowarzyszenie Maj 77
year 2017 

Promotional project for the 40th Anniversary of the Students Committee of Solidarity (SKS) – the first independent student organization in the Polish People’s Republic (PRL), founded on May 15 1977. The SKS was a reaction to the death of fellow student and oppositionist Stanisław Pyjas.

Projekt promujący 40-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności – pierwszej niezależnej organizacji studenckiej w PRL. Utworzony 15 maja 1977 roku SKS był reakcją na śmierć studenta i opozycjonisty Stanisława Pyjasa.

 

Read More

Screen Shot 2019-05-13 at 18.06.26project Hans Memling
design Nikodem Pręgowski
format 700×1000 mm
typeface none
paper uncoated
print run 1
publisher Muzeum Narodowe w Gdańsku
year 2017

Poster awarded an honorable mention in a graphics competition for the promotion of Hans Memling’s painting – “The Last Judgment”. The composition presents a collage of characters appearing in the original painting and beach screens. This refers to the phenomenon of overcrowded urban beaches in Poland.

Plakat wyróżniony w konkursie na grafikę promującą obraz Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Kompozycja przedstawia kolaż postaci widniejących na obrazie i parawanów plażowych. Scena odwołuje się do zjawiska przeludnienia plaż nad Morzem Bałtyckim w Polsce.

Read More

Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.24 Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.30 Screen Shot 2019-05-03 at 17.20.36project Malta Festiwal 2017. Platforma Bałkany / The Balkans Platform
design Krzysztof Ignasiak, Marcin Matuszak / Bekarty
format 115×165 mm
typeface Recta
paper uncoated 
print run 7000
publisher Fundacja Malta
year 2017

The theme of the Malta Festival – Platforma Bałkany [The Balkan Platform], is centred around art created by the former Yugoslavian countries or by artists from the region. The main graphic themes of the publication are crossed out slogans, which are associated with establishing a community: Nation, Balkans, East, Europe, The Others. However, they are always accompanied by the word Us. When paired, the concepts can be interpreted in many ways – complementary, determining how we define collective identity, but as also as two opposing ideas.

Temat przewodni festiwalu Malta – Platforma Bałkany – jest skupiony wokół sztuki tworzonej w krajach byłej Jugosławii albo przez artystów pochodzących z tego regionu. Głównym motywem graficznym publikacji jest przekreślenie haseł ustanawiających wspólnotę: Naród, Bałkany, Wschód, Europa, Inni. Zawsze jednak towarzyszy im słowo „My”. Pary pojęć można interpretować na wiele sposobów. Mogą być dopełnieniem, określającym to, jak definiujemy zbiorową tożsamość, ale też dwiema antagonistycznymi względem siebie ideami.

Malta_3 - Marcin Matuszak

Read More

23844426_1653900601332618_6951567932449667317_n 23905349_1653900501332628_7898152896942216642_n 24058890_1653900571332621_1473960551565556877_n 24131104_1653900467999298_372984870970244179_n 24176747_1653900627999282_3060834567181792283_nproject Ursus. To tutaj wszystko się zaczęło
design zespół wespół 
format 158×210 mm
typeface Servus Slab, Lelum Sans 
paper uncoated premium
print run 500
publisher Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury„Arsus”
year 2016 

Design of a book about the Ursus workers strike, that took place June 25, 1976, told from a decade-long perspective, including the strike’s ensuing consequences that affected the local population. The striking workers and Ursus residents share their memories of those days, while a younger generation describes what the city means to them today, referring to the legacy of the former motor vehicle factory.

Projekt książki opowiadającej z perspektywy dziesięcioleci o strajku robotników Ursusa z 25 czerwca 1976 roku i jego konsekwencjach dla mieszkańców. Swoje wspomnienia udostępnili uczestnicy protestu, mieszkańcy Ursusa, a także młode pokolenie opisujące, czym dla nich jest Ursus oraz jakie znaczenie ma dla nich historia byłych Zakładów Mechanicznych.

Read More

Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.02 Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.37 Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.43 Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.52project Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja
cover design Ola Niepsuj
layout Przemek Dębowski
format 160×230 mm
typeface Chronicle
paper coated silk 
publisher Karakter
year 2017
link www.karakter.pl

Twenty-two young Polish illustrators talk about what inspires them, how they work, how they perceive and portray themselves. Patryk Mogilnicki selected artists who use various styles and refer to different aesthetics. But what characterizes all of them is their strong, original opinion and the power to set new trends in Polish illustration. The book contains more than 400 colour reproductions, including the artists’ self-portraits created especially for this publication. The artists include Ada Buchholc, Daniel Gutowski, Gosia Herba, Paweł Jońca, Ola Niepsuj, Dawid Ryski and Maciej Sieńczyk.

22 młodych polskich ilustratorów i ilustratorek opowiada o tym, co ich inspiruje, jak pracują, jak widzą i rysują samych siebie. W wybranym przez Patryka Mogilnickiego gronie są artystki i artyści posługujący się różnymi stylami i odwołujący się do różnych estetyk. Łączy ich to, że mówią mocnym, oryginalnym głosem i wyznaczają nowe trendy w polskiej ilustracji. Książka zawiera ponad 400 kolorowych reprodukcji, w tym przygotowane specjalnie do tej publikacji autoportrety jej bohaterów. Wśród nich są m.in.: Ada Buchholc, Daniel Gutowski, Gosia Herba, Paweł Jońca, Ola Niepsuj, Dawid Ryski i Maciej Sieńczyk.

Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.19 Screen Shot 2019-05-03 at 16.53.27

Read More

Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.13 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.20 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.32 Screen Shot 2019-05-03 at 16.48.40project Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej w latach 1945–1981
design Grupa Projektor
format 205×265 mm
typeface Univers, Akzidenz-Grotesk
paper coated bulky
print run 300
publisher The National Museum in Wrocław
year 2017
link grupa-projektor.tumblr.com 

The catalog “Nowe horyzonty w nowych mediach – zjawiska sztuki polskiej  w latach 1945 – 1981” [New horizons in new media – aspects in Polish art between 1945 – 1981] accompanied an exhibition devoted to new media art (photography, video) and its role in Polish art from 1945 to 1980. It presents works by artists experimenting in the field of photography and related modern visual techniques, which were then avant-garde activities that reached far beyond academic aesthetics, as well as the world of pop culture and often included contestational behaviors set in an ephemeral overtone, such as happenings and performance art. 

Katalog  towarzyszył wystawie poświęconej zagadnieniu sztuki nowych mediów i jej roli w sztuce polskiej okresu 1945–1980. Prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w fotografii i pokrewnych nowoczesnych technikach obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań zarówno wyłamujących się z kanonu akademickiej estetyki, jak i wykraczających poza schematy kultury popularnej, często także wpisanych w działania kontestacyjne o efemerycznym charakterze jak happeningi i performance.

 

Read More

af63a251334285.58ea889087c30ca6b3c51334285.58ea889084fdaf2482e51334285.58ea8890856ed981fa951334285.58ea889085d0dproject Król. Szczepan Twardoch

design Rafał Kucharczuk
format 150×214 mm
typeface dedicated, Copystruct, Bebas Neue
paper coated, uncoated
print run 100 000
publisher Wydawnictwo Literackie
year 2016

This is the book cover design for a novel by Szczepan Twardoch. The action of the novel is set in 1930s Warsaw; it is a multicultural, divided world at the brink of World War II, laced with national, political and social conflicts, with all its complexity, oftentimes presented as a harsh, cruel and shocking reality. The cover design was based on Polish football posters from the 1920s and 1930s.

Okładka do powieści Szczepana Twardocha, której akcja toczy się w Warszawie w latach 30. Przedstawia wielokulturowy, podzielony świat u progu drugiej wojny światowej, targany konfliktami narodowymi, politycznymi, społecznymi. W całej złożoności pokazany nieraz drastycznie, ostro, szokująco. Projekt okładki jest stylizowany na polskie afisze piłkarskie z lat 20. i 30.

10d35f51334285.58ea889087737 fca0b251334285.58ea889086b42

Read More