— print control

Ministry of Higways_cover Ministry of Higways_spread_1 Ministry of Higways_spread_3project Ministry of Highways
design Katarzyna Korczak, Krzysztof Pyda
link www.krzysztofpyda.com

This publication accompanies the Georgian Pavilion’s “Kamikaze Loggia” exhibition at the 55th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia, curated by Joanna Warsza. Once described as ‘Italy gone Marxist,’ Georgia, located by the Black Sea, enjoys the sun-soaked Mediterranean climate in a mingle with the spirit of community and self-determination. Georgia’s recent architectural history is both informal and vernacular, but also sanguinely futurist, revealing an uncanny, progressive potential of a place where the past is neither monumentalized nor destroyed, but built upon. This palimpsestic legacy is embodied by the stunning Ministry of Highways (1975) government complex in Tbilisi, which readers can explore with the help of this whimsical guidebook.

Publikacja towarzysząca wystawie w Pawilonie Gruzińskim „Kamikadze Loggia” na 55. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – la Biennale di Venezia. Kuratorką Gruzińskiego Pawilonu była Joanna Warsza. Gruzja, kiedyś opisana jako „Marksistowskie Włochy”, położona w trudnej i zarazem przyjaznej strefie geopolitycznej, pomiędzy Morzem Czarnym, Rosją, Azją Centralną i Bliskim Wschodem, cieszy się śródziemnomorskim klimatem i uprawą winorośli, charakteryzuje się społeczeństwem silnie podkreślającym wagę wspólnoty i samookreślenia. Jej nieformalna, lokalna i złożona architektura, widoczna w niesamowitym byłym Ministerstwie Autostrad wybudowanym w 1975 roku, pokazuje przedziwny, wykraczający poza swoją epokę i postępowy charakter miejsca, w którym przeszłość nie jest ani niszczona, ani wielbiona – na przeszłości się buduje. Książka została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków sztuki współczesnej, architektury oraz książek artystycznych – była m.in. wyróżniona przez nowojorski portal Designers & Books jako jedna z 10 najważniejszych publikacji dotyczących designu w 2013 roku.

Read More

1 PUNKTY-plakat fbevent Punkty
dates 7-10.11.14
place Służewski Dom Kultury, Warszawa
organizer paperbeatsrock.org  www.sdk.waw.pl
link www.facebook.com/events

Warsztaty o fotografii miejsc to pierwsza odsłona nowego, autorskiego programu warsztatowego, stworzonego specjalnie z myślą o współpracy ze Służewskim Domem Kultury przez kolektyw Papier Bije Kamień.

Punkt na mapie to złożenie kilku płaszczyzn rozumienia – obiektywnej lokalizacji, odczytywanej przez współrzędną, i płaszczyzny kontekstu – czyli odczucia i osadzenia, historii danego miejsca i wrażenia jakie wywołuje.
Niezależnie od wszystkiego, każde działanie o charakterze rejestracji topograficznej podnosi spacer po okolicy do rangi niemalże naukowego badania i artystycznego posunięcia, głębokiej refleksji ukierunkowanej na najbliższe otoczenie. Przyjęło się uważać, że jesteśmy ślepi na otaczający nas wizualny chaos – warto spróbować skupić się, i stworzyć w obrębie tego chaosu własną narrację według subiektywnie wybranego klucza.

Punkty to warsztaty osadzone w tradycji fotografii topograficznej. Funkcjonująca jako nurt w fotografii, będąca opowieścią o często niezwykłym przy pomocy najzwyklejszych obrazów. Nazywamy ją przekornie nudną fotografią, a przez kilka dni spróbujemy przekonać was że z zwykłość z nudą nie ma nic wspólnego.

*efektem końcowym jest złożenie wypowiedzi o charakterze narracji wizualnej w formie makiety książki-zina o ustandaryzowanym kształcie, drukowanej w dwóch egzemplarzach.
*w programie dwa wykłady wprowadzające do kolejnych etapów działania, prowadzone przez profesjonalistów
*na miejscu biblioteka książek i zinów dopasowana do tematu warsztatów, w załodze poza artystami i projektantami także socjologowie, kulturoznawcy czy teoretycy wizualiów.
*każdy z uczestników pracuje nad zupełnie nowym zestawem fotografii przy użyciu ulubionych narzędzi, jedynym kryterium jest wyrobienie się z postprodukcją na wyznaczony termin.

*data: 7-10.11.14 /
Piątek: wieczór. start warsztatów, wprowadzenie, autoprezentacje. Wykład wprowadzający: socjologia i komunikowanie wizualne a koncepcje miejsca, miejsce w fotografii.
Sobota i niedziela: dni roboczy dla uczestników w terenie, prowadzący dostępni na miejscu do konsultacji i wsparcia, część z nich również pracująca w terenie
Poniedziałek: praca edycyjna. krótki wykład o projektowaniu książek w praktyce. skład makiet, druk, szycie, podsumowanie.
*liczba uczestników: 8.
*koszt: 100zł + druk makiet
*zgłoszenia: mail z linkiem do waszego portfolio (jeżeli nie macie, to je przygotujcie w formie .zipa) i krótką informacją o was na info@paperbeatsrock.org / deadline 23:59 1.11.2014

Read More

26_biegun-1 26_biegun-3 26_biegun-4project Biegun
photos Maurycy Stankiewicz
design Martyna Wyrzykowska
link www.paperbeatstherock.org

Photobook design along with a sewn enevelope. The title, “Biegun” (“Pole”), can be seen just as ominous as Mars or Honda, but it also describes an extreme state, one that bends reality. Somebody who is not afraid to get carried away by the meanings of words – maybe in hope of a surprise – could associate the pole with the wanderer, a beggar, a homeless person, but also the North Star and the axis of circular revolution. It is someone governed by the movement, but also the movement’s source and enablement. In complex analysis, a function’s pole is at the point of infinity.

Projekt photobooka wraz z przeszytą kopertą. Tytuł publikacji „Biegun” brzmi prawie tak nośnie jak Mars czy Honda, ale również jest określeniem stanu ekstremalnego, zaginającego. Jeśli ktoś nie boi się zaufać znaczeniom niesionym przez słowo, bo liczy, że w warunkach gry językowej mogłyby go zaskoczyć, może wziąć pod uwagę, że biegun oznacza też włóczęgę, bezdomnego, żebraka, ale również oś, gwiazdę polarną i punkt obrotu. To ten (to), co podlega ruchowi, ale też to, co w ruch wprawia i ruch ten w ogóle umożliwia. W teorii funkcji to wartość zmiennej, dla której wartość funkcji staje się nieskończona.

Read More

Screen Shot 2014-10-15 at 11.50.08 AMproject TypoPolo poster
design Jakub Stępień/ Hakobo
link www.hakobo.art.pl

The “TypoPolo” exhibition is an attempt to grasp and describe vernacular graphics, accidental typography and grass-roots design. The exposition consists of actual pieces and photographs of signage, lettering and inscriptions from shop windows. The second part of the exhibition shows typographic and graphic projects by professional designers inspired by “TypoPolo.” Projects examining visual identity and design for local businesses and crafts conclude the exposition. “TypoPolo” describes an aesthetic phenomenon, namely, the amateur designs of advertisements, signage or informative inscriptions made for small businesses and crafts that appeared in the Polish public sphere in the 1990s.

Projekt plakatu do wystawy „TypoPolo”, która była próbą uchwycenia i opisania działań wizualnych związanych z wernakularną grafiką, przypadkową typografią i oddolnym projektowaniem. Na ekspozycję składają się przykłady szyldów, liternictwa i napisów eksponowanych na witrynach sklepowych w formie oryginalnych obiektów i dokumentacji fotograficznej. Drugą cześć wystawy stanowią projekty typograficzne i graficzne zrealizowane przez profesjonalnych projektantów, poszukujących inspiracji w TypoPolo. Ekspozycję podsumowuje zestaw przedsięwzięć badających kwestię tożsamości wizualnej i projektowania dla lokalnych przedsiębiorstw i rzemiosła. TypoPolo to pojęcie opisujące estetyczny fenomen, jakimi były amatorskie projekty reklam, szyldów i napisów informacyjnych, wykonywane na potrzeby małego handlu i rzemiosła, które zaczęły funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej lat 90.

Read More

DSC_3122-1157x1600 DSC_3019-1600x1081 DSC_2840-1600x1081project Schody
design Michał Kaczyński
link www.rastergallery.com

The “Steps” book was created to accompany an exhibition, “The city photographed. Varsovian photography and associated practices,” at Nowy Teatr. It consists of two intertwining narratives, one recording the stairs leading to Raster Gallery, the other, referencing a seminar which included a botanist and visual culture researchers. Their insights help place stairs in a wider context, exhibiting the various levels of their complicated cultural identity. The publication also carries substantial documentary value – in just three days after being recorded for this purpose, one of the subjects, the stars by Wspólna Street in Warsaw, were demolished.

Książka „Schody” została przygotowana na wystawę w Nowym Teatrze „Zdjęcie miasta. Fotografia warszawska i praktyki pokrewne”. Publikacja składa się z dwóch przenikających się wzajemnie narracji – fotografii schodów prowadzących do galerii Raster oraz zapisu seminarium, do udziału w którym zostali zaproszeni botanik i badacz kultury wizualnej. Spostrzeżenia pozwalają spojrzeć na schody w szerszym kontekście, ujawniając ich różne nomen omen stopnie kulturowej komplikacji. Publikacja ta ma również istotną wartość dokumentalną – w trzy dni po wykonaniu zasadniczej części zamieszczonych w niej zdjęć, schody przy Wspólnej zostały zburzone.

 

Read More

Bez-nazwy-12 Bez-nazwy-6 Bez-nazwy-2 Bez-nazwy-4 Bez-nazwy-16 Bez-nazwy-7project Opera za trzy grosze
design Marcin Markowski / Yo studio
link www.marcinmarkowski.pl

Catalogue for the performance of Bertold Brecht’s “The Threepenny Opera,” with music by Kurt Weill, at Teatr Polski in Poznań. The 1728 “Beggar’s Opera,” adapted by Brecht in the 1920s, cast beggars and bandits of London’s Soho. Following the director’s decision to transpose the play’s setting to post-war Berlin, that period’s ephemera and typography inspired the print design.

Projekt katalogu do spektaklu, „Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta z muzyką Kurta Weilla w Teatrze Polskim w Poznaniu. Oryginalną adaptację „Opery żebraczej” z 1728 roku Brecht przeniósł do czasów mu współczesnych (koniec lat 20.), a bohaterami uczynił nędzarzy i bandytów z londyńskiego Soho. Czołową postacią jest Mackie Majcher – przestępca, który żeni się z Polly Peachum, córką króla żebraków. W związku z tym, że reżyser przeniósł fabułę do powojennego Berlina, forma tego wydawnictwa jest inspirowana akcydensami i typografią z tego okresu.

Read More

Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.16 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.53.56 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.53.51 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.24 PM Screen Shot 2014-09-19 at 12.52.30 PMproject Antonisz. Technology for Me Is a Form of Art
design Jakub De Barbaro, Kuba Sowiński
link www.coroflot.com/debarbaro  www.szeryfy.pl

The book accompanying the exhibition under the same title is the first publication to review all aspects of the activity of Julian Antoniszczak – a co-founder of the legendary Animated Film Studio in Cracow, a director of experimental animated films, a musician and inventor. The authors of articles in this publication explore not only the phenomenon of Antonisz’s films, but also his language, music and construction activities in building the machines through which he was able to develop techniques of making non-camera films. In the book are to be found both texts written by those engaged in the conservation of Antonisz’s films and machines, and also by the artist’s daughters, Malwina and Sabina Antoniszczak. The publication is richly illustrated, with over 500 photos, fully depicting the artist’s environment and methods of working, incorporating both contemporary documentation of his studio and private photographs from the family album. The book is accompanied by a DVD with a selection of 16 of Julian Antonisz’s films.

Książka towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem to pierwsza przekrojowa publikacja podsumowująca wszystkie dziedziny działalności Juliana Antoniszczaka – współzałożyciela legendarnego Studia Filmów Animowanych w Krakowie, reżysera eksperymentalnych animacji, muzyka i wynalazcy. Autorzy artykułów analizują nie tylko fenomen filmów Antonisza, ale także jego język, muzykę oraz działalność konstruktorską, dzięki której rozwinął technikę robienia filmów non-camerowych. W książce znalazły się również teksty napisane przez konserwatorki filmów i maszyn Antonisza oraz córki artysty, Malwinę i Sabinę Antoniszczak. Publikacja zawiera bardzo bogaty materiał ilustracyjny (ponad 500 zdjęć), pokazujący warsztat artysty, w tym współczesną dokumentację jego pracowni, oraz zdjęcia prywatne z archiwum rodzinnego. Do książki dołączona jest płyta DVD z wyborem 16 filmów Juliana Antonisza.

Read More

- PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-1 PINOKIO_plakaty_A3_wybrane-6
project
Pinokio

design Filip Zagórski
link www.filipzagorski.com

Posteres designed for performance at Teatr Nowy in Warsaw, directed by Anna Smolar
 based on “Pinokio” by Joël Pommerat - adaptation of the classical fairy tale by Carlo Collodi.

Plakaty zaprojektowane dla Teatru Nowego w Warszawie, do spektaklu Pinkio na podstawie głośnego tekstu Joëla Pommerata, adaptacji klasycznej baśni Carla Collodiego, w tłumaczeniu Maryny Ochab.

Read More

aw_01 aw_02 aw_04 aw_06 aw_13project Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927-1957)
design Lukasz Paluch
link www.anomalia.pl

In only a single decade–he died prematurely at the age of 30–Polish figurative painter Andrzej Wróblewski (1927-1957) created an unusual oeuvre depicting the decay of the human body and soul. This volume presents the artist as a theorist and a commentator on the art and cultural life of his time.

Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–1957) to dwujęzyczna monografia artysty będąca zwieńczeniem trzyletniego projektu zainicjowanego przez Fundację Andrzeja Wróblewskiego i Instytut Adama Mickiewicza. Jest ona nie tylko propozycją odczytania twórczości artysty, wobec której nie da się przemknąć poprzestawszy na jednym, rutynowo rzuconym spojrzeniu, z uwzględnieniem wielu aspektów jego działalności – jako historyka sztuki, krytyka i recenzenta wystaw krakowskich, komentatora ówczesnego życia artystycznego. Przede wszystkim Unikanie stanów pośrednich… to publikacja źródłowa zwracająca się do rudymentów warsztatu historyka sztuki.
Pierwszoplanową rolę odgrywają w niej fakty, odnalezione archiwalia, fotografie i dokumenty, opracowane notatki i niepublikowane dotąd rękopisy, a także rekonstrukcje wybranych wystaw artysty.
format: 22 x 28 cm, oprawa twarda 752 stron

Read More

MSEO_KS_04 MSEO_KS_05 MSKK_01 MSKK_03
project 1
 Krzysztof Komeda – Moja słodka europejska ojczyzna
project 2 Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy 

design punkt widzenia
link www.pktwidz.pl

Two publications design on the work of Krzysztof Komeda:
- The book accompanying the exhibition \ “Stage Music by Krzysztof Komeda\” for the National Library in Poland
- \”My sweet European homeland “\ which is part of a comprehensive identification of Polish premiere back in 1967. Performance combined music with poetry by Krzysztof Komeda and greatest Polish poets.

Dwie publikacje dotyczące twórczości Krzysztofa Komedy:
– książka towarzysząca wystawie \”Muzyka Sceniczna Krzysztofa Komedy\” dla Biblioteki Narodowej
– \”Moja słodka europejska ojczyzna\” będąca częścią kompleksowej identyfikacji polskiej premiery przedstawienia z roku 1967. Spektakl łączył muzykę Krzysztofa Komedy z poezją najwybitniejszych polskich poetów .

Read More