— print control

Screen Shot 2015-04-09 at 3.34.35 PM Screen Shot 2015-04-09 at 3.34.43 PM Screen Shot 2015-04-09 at 3.34.50 PMproject #20LATFOTOGRAFIIPWSFTVIT
design Poważne Studio
link www.powaznestudio.com

Catalogue and identity design commemorating the 20th anniversary of the Photography Department at the Lodz Film School. The catalogue consists of 10 notebooks, each based on different criteria / tag clouds. The covers and posters are designed to function either together or independently.

Projekt katalogu i identyfikacji wystawy zorganizowanej z okazji obchodów 20-lecia katedry fotografii w PWSFTviT. Katalog składa się z 10 zeszytów, a każdy z nich skomponowany został według odmiennego kryterium (pełnią rolę „chmur tagowych”). Zarówno okładki, jak i plakaty mogą funkcjonować samodzielnie lub współtworzyć jedną kompozycję.

Read More

isp-hansen-small 10259007_577534249028256_98663305335290886_oproject Bio/Formy
design Grzegorz Laszuk
link www.grzegorzlaszuk.com

A series of posters accompanying “Bio/Formy,” a series of performative lectures at TR Warszawa in 2014. The lectures told the stories of artists, fantasised about heroes and tested them in new circumstances.

Seria plakatów do cyklu „Bio/Formy”, cyklu wykładów performatywnych, które zostały wygłoszone/przedstawione na scenie TR Warszawa w 2014 roku. Celem wykładów jest opowiadanie o artystach, fantazjowanie na temat wybranych bohaterów i testowanie ich w nowych sytuacjach.

Bio

Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.15.17 PMexhibition Andrzej Krajewski. Plakaty, okładki, ilustracje
dates 5.03 – 7.06 2015
place Muzeum Plakatu w Wilanowie, Nowa Galeria
curators Tytus Klepacz, Michał Warda
link www.postermuseum.pl

Wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie jest pierwszą w tej skali prezentacją twórczości projektowej Andrzeja Krajewskiego. Twórca doskonale znany dzięki licznym plakatom filmowym, autor rozpoznawalnych do dziś okładek książkowych m.in. serii Klubu Interesującej Książki wydawnictwa PIW, powraca po latach jako jeden z najoryginalniejszych projektantów swojego pokolenia. Krajewski zachowuje przy tym do dziś cechy decydujące niegdyś o jego odrębności i oryginalności – naturalny i indywidualny stosunek do kultury popularnej, swobodę, humor i bezpretensjonalne podejście do plakatu. Krajewski, mieszkający od 1985 roku Stanach Zjednoczonych, należał do grupy projektantów przełamujących utrwalony w latach 60. wizerunek polskiej szkoły plakatu. Jako uczeń Henryka Tomaszewskiego, odziedziczył podejście do plakatu jako środka autonomicznej komunikacji wizualnej, jednak wzbogacił je o lekkość stylistyki pop-artu, ale przede wszystkim przywrócił przynależne grafice użytkowej prawo do korzystania z konwencji pastiszu i groteski. W barwnych projektach Krajewskiego odnajdziemy nawiązania do secesji, kultury jarmarcznej końca XIX wieku, estetyki komiksu czy art déco – obecnych do dziś w jego malarstwie. Krajewski, dla którego linia, kolor i litera są równorzędnymi elementami malarskiego, ekspresyjnego projektu graficznego, reprezentuje mniej obecnie eksponowane tradycje polskiej grafiki projektowej ostatniego półwiecza.
Wystawa Andrzeja Krajewskiego, dzięki współpracy i zaangażowaniu w jej organizację kolekcjonera i promotora twórczości artysty – Tytusa Klepacza, prezentuje obok plakatu ze zbiorów wilanowskiego Muzeum, również jego liczne prace graficzne: okładki magazynów, książek, oraz ilustracje. Oprócz realizacji Krajewskiego z ostatnich 10 lat prezentowane są również ich pełnowymiarowe, wykonane w tradycyjnych technikach graficznych i malarskich projekty, które pozwalają spojrzeć „od kuchni” na warsztat jednego z najoryginalniejszych twórców polskiego plakatu.

Michał Warda
Kurator wystawy

Andrzej Krajewski (aka Andre de Krayewski)
Projektant graficzny, malarz, rysownik i ilustrator. Urodził się 20 czerwca 1933 roku w Poznaniu. Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1963 roku dyplomem w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Od 1960 roku zajmuje się grafiką wydawniczą, ilustracją, rysunkiem satyrycznym, komiksem i plakatem. Andrzej Krajewski jest autorem ponad 150 plakatów filmowych, teatralnych i społecznych, które projektował m.in. dla Centrali Wynajmu Filmów, Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego, Zakładu Rozpowszechniania Filmów, Instytutu Wydawniczego Centralnej Rady Związków Zawodowych. Współpracował z licznymi wydawnictwami oraz tytułami prasowymi. W 1961 roku nawiązał współpracę z wydawnictwem „Książka i Wiedza”, następnie na ponad 20 lat związał się współpracą z Państwowym Wydawnictwem Rolniczym i Leśnym, dla którego projektował okładki, obwoluty oraz ilustracje, również w formie krótkich historii obrazkowych publikowanych na łamach pisma „Traktor”. Współpracował m.in. z magazynami „Świat Młodych”, „Sztandar Młodych”, „Dookoła Świata”, „Jazz”, „Polska”. Projektował okładki książek dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, Wydawnictwa „Iskry” i Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. Od 1985 roku mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie poświęcił się głównie twórczości malarskiej. Jego obrazy sygnowane pseudonimem Andre de Krayewski reklamowały Panasonic Jazz Festival w 1997 roku, oraz prestiżową New York Film Academy. W 2005 roku powrócił do projektowania plakatów, m.in. dla Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz Wrocławskiej Galerii Polskiego Plakatu, dla której realizuje cykl plakatów filmowych do klasyków amerykańskiego kina.
W 2009 roku nakładem wydawnictwa Czysty Warsztat ukazała się debiutancka powieść Andrzeja Krajewskiego pt. Skyliner, której fabuła – o licznych, autobiograficznych wątkach – stała się podstawą realizowanej od 2012 roku wspólnie z synem Edwardem, serii komiksów pod tym samym tytułem.

 

Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.52 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.12.18 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.41 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.35 PMproject Operations in Populated Areas/Działania na Terenie Zaludnionym
design Tomasz Bersz
icons Jakub Stępień

“Operations in Populated Areas” accompanies its eponymous exhibition at BWA Wrocław, presenting 16 of Jakub Szczęsny’s projects, which he created in locations as various as the English garden by Braniewski Palace in Białystok, a utopian patch of public space in a Ramallah park in Palestine, and an abandoned train station in Barrogin in Western Australia. Jakub Szczęsny, a member of the Centrala design collective, remains one of Poland’s few designers who seamlessly ventures beyond architecture, into art and design. 

Książka towarzysząca wystawie „Działania na Terenie Zaludnionym” w BWA we Wrocławiu, na której zaprezentowano szesnaście wybranych projektów Jakuba Szczęsnego zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku lat, w miejscach tak różnych jak: ogród angielski przy Pałacu Branickich w Białymstoku, utopijny skrawek przestrzeni publicznej w nowym parku w Ramallah w Autonomii Palestyńskiej i opuszczona stacja kolejowa w Narrogin w Zachodniej Australii. Jakub Szczęsny, współtworzący kolektyw projektowy Centrala, jest jednym z wciąż niewielu w Polsce projektantów swobodnie wychodzących z ram architektury w obszar sztuki i designu.

Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.17 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.08 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.52 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.21 PMproject Spojrzenia
design Kaja Gliwa
link cargocollective.com/kajagliwa

“Spojrzenia 2013” (“Views 2013”) contest and publication design under Deutsche Bank’s patronage. The contest promotes Polish contemporary art abroad and at home, presenting and honoring various exceptional practices, artists and their works from the preceding two years. Black and white pattern leitmotif annexes the publication, ephemera and the exhibition space itself. The catalogue also features handwritten typography, the whole is relentlessly achromatic and operates with the contrasts between black and white.

Publikacja i identyfikacja konkursu „Spojrzenia 2013” pod patronatem Deutsche Banku. Konkurs ma na celu promocję polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, prezentację i uhonorowanie najciekawszych postaw artystycznych, twórców i dzieł, które zaistniały we współczesnej sztuce polskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Motywem przewodnim identyfikacji stał się rytm czarno-białego wzoru, anektujący publikacje, akcydensy, a nawet przestrzeń samej wystawy. W katalogu pojawia się również odręczna typografia, całość jest w konsekwentny sposób achromatyczna, operująca kontrastami czerni i bieli.

Read More

display_kasperpyndt1_1000 Andres-Wanner-Display-publication-Depot-Basel 10492360_789376744477481_8617549338392509229_n display_kasperpyndt7_1000project Display handbook
design  Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper PyndtTimo Demollin and Matylda Krzykowski
link www.depotbasel.ch
Display handbook is an end result of workshop and research conducted by Depot Basel. The concept of showing through a window display was discussed, tested and developed into a long-term format. The intention was to connect to the viewer.

During the 5 – 9 January 2015 Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper PyndtTimo Demollin and Matylda Krzykowski worked at the Charles Nyples Lab at Jan van Eyck. At that time they  produced a limited edition handbook while becoming a temporary design studio. Research itself is based on textual and visual materials collected in the past months during the project. These materials are not limited to the works of designers and artists, but seek the cultural attributes of display in the everyday. The results comprised of collected and self generated materials, both commercial and cultural, to create a publication around strategies and methodologies of showing.
The handbook and exhibition was opened in January in the window display of Depot Basel.
Riso, Edition of 100

Publikacja Display jest wynikiem warsztatów i badań przeprowadzonych przez Depot Basel. Tematem stała się komunikacja z odbiorcą poprzez witrynę/okno sklepowe, którą uczestnicy warsztatów i autorzy tekstów testowali i rozwijali koncepcyjnie przez parę miesięcy. Głównym celem miała być lepsze komunikacja z widzem.

Od 5  do 9 stycznia 2015 Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper Pyndt Timo Demollin i Matylda Krzykowski pracowali w laboratorium Charles Nyples w Jan van Eyck. W tym czasie wyprodukowali limitowaną edycję publikacji, stając się tymczasowym studiem projektowym. Badania opierały się na tekstach i materiałach wizualnych zebranych w ciągu ostatnich miesięcy, w trakcie realizacji projektu. Materiały nie były ograniczone tylko do prac projektantów i artystów, ale zawierały atrybuty kulturowe witryn z codzienności miast. Zebrane wyniki badań, zarówno tych komercyjnych jak i kulturalnych, stworzyły publikację wokół strategii i metodologii wystawiennictwa.
Podręcznik i wystawa została otwarta w styczniu 2015 na witrynie Depot Basel w Bazylei.
Riso, nakład 100

Designing-messages-to-the-public

 

Read More

Screen Shot 2015-03-24 at 2.07.46 PM Screen Shot 2015-03-24 at 2.07.55 PM Screen Shot 2015-03-24 at 2.08.08 PMproject Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim
design Agata Dudek & Małgorzata Nowak / Acapulco Studio
link www.behance.net/AcapulcoStudio

“Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim” (“Master. A meeting with Witold Lutosławski”) is a blend of simple narrative and modern graphic design. A book for children who are curious to learn more about Witold Lutosławski and those who never heard of him.

„Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim” to połączenie prostej narracji z nowoczesną, dynamiczną grafiką. To książka dla dzieci, które znają już Witolda Lutosławskiego i chcą wiedzieć więcej, oraz dla tych, które nigdy o nim nie słyszały.

Read More

Screen Shot 2015-03-24 at 2.01.46 PM Screen Shot 2015-03-24 at 2.02.04 PMproject ŻOL. Ilustrowany atlas architektury Żoliborza
design Magdalena Piwowar
link www.centrumarchitektury.org

“ŻOL. An Illustrated Atlas of Żoliborz Architecture” presents 60 objects – villas and housing estates, sculptures and forts, a bakery and an underground station, all works of acclaimed artists and architects, such as Alina Szapocznikow, Halina Skibniewska, Juliusz Żórawski and the Brukalskis. All are expertly explained and faithfully rendered in monochromatic illustrations that look as if the buildings jumped back onto the drawing boards of their architects, providing a revealing view of the original ideas.

„ŻOL. Ilustrowany atlas architektury Żoliborza” przedstawia 60 budynków, założeń architektonicznych, rzeźb i dekoracyjnych detali znajdujących się na terenie dzielnicy, od najstarszych po najnowsze. Każdy obiekt opatrzony jest jedną ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim. Prezentację poprzedza dwujęzyczny wstęp z zarysem historii dzielnicy. Budynki i detale zostały przedstawione za pomocą precyzyjnej, lecz syntetycznej ilustracji. Taki sposób prezentacji architektury pozwala zrozumieć podstawowe założenia przestrzenne poszczególnych projektów, niezakłócone ograniczeniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć budynków (zasłaniające je drzewa, inne obiekty czy elementy infrastruktury miejskiej). Tym samym mamy szansę lepiej poznać pierwotny zamysł architekta.

Read More

Screen Shot 2015-03-24 at 1.44.16 PM Screen Shot 2015-03-24 at 1.45.15 PM Screen Shot 2015-03-24 at 1.44.33 PMproject Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie / Self-love or:Artists Love Themselves
design Ryszard Bienert
link www.3-group.eu

Catalogue for the “Miłość Własna. czyli artyści kochają siebie” (“Self-love. how artists love themselves”) exhibition, which reveals the highly interesting and often autoerotic view artists have of themselves. They frequently become the protagonists of their own creations, with the self-portrait as the foremost area of experiments in self-sapience. Contributing artists were afforded complete freedom in the choice of medium and message.

Tematem katalogu wystawy „Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie” jest niezwykle interesujące, a często nawet posunięte do autoerotyzmu spojrzenie artystów na samych siebie. Niezwykle często stają się bohaterami własnych dzieł w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny. Szczególnie autoportrety są polem poszukiwań, nierzadko docierając do krawędzi (samo)poznania. Artyści zaproszeni do udziału w wystawie mieli pełną wolność wyboru medium i sposobu pokazania siebie w swoich oczach.

Read More

53_ts-1b 53_ts-3 53_ts-5project Tomasz Segiet
design Mateusz Kowalski / Oku Miłe
link www.okumile.pl

Visual identity and promotional materials design for Tomasz Segiet – a carpenter who designs and produces small furniture by traditional methods, as part of the crafts and arts revival movement. His auteurist creations are almost exclusively sourced from domestic woods.

Projekt identyfikacji wizualnej i materiałów promocyjnych dla Tomasza Segieta – stolarza, projektującego i tworzącego meble tradycyjnymi metodami, który jest częścią ruchu odnowy rzemiosł i sztuk. Autorskie meble wytwarzane są niemal wyłącznie spośród gatunków rodzimych.

Read More