— print control

IMG_0590 IMG_0594

project Postęp i hygiene / Progress and Hygiene
design Krzysztof Bielecki
link www.zacheta.art.pl

 

Design of a directory with countless visuals for the “Progress and hygiene” exhibition, dedicated to the traps of modernization in the context of the idealistic faith shared by art and science of the early twentieth century – a faith in progress and the opportunity to create a modern society based on racial purity and cultural purity, as well as its relationship to the ideals and utopias of modernism. Included are texts by professors Zygmunt Bauman, Monica Płatek, Piotr Juszkiewicz, Father Adam Boniecki, dr. Marius Turdy and the exhibition’s curator, Anda Rottenberg.

Projekt katalogu z obszernym materiałem wizualnym towarzyszący wystawie „Postęp i higiena” poświęconej pułapkom modernizacji w kontekście wspólnej dla sztuki i nauki początków XX wieku idealistycznej wiary w postęp i możliwość stworzenia nowoczesnego społeczeństwa w oparciu o czystość rasową i kulturową, a także jej związk.w z ideami i utopiami modernizmu, towarzyszy. Znalazły się w nim teksty autorstwa prof. Zygmunta Baumana, prof. Moniki Płatek, prof. Piotra Juszkiewicza, ks. Adama Bonieckiego, dr. Mariusza Turdy oraz kuratorki wystawy Andy Rottenberg.

IMG_0598 IMG_0605

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.01 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.07 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.16 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.22project Majątek
design Full Metal Jacket
link www.facebook.com/efemjot

Book design to accompany the “Estate. Sculptures form the von Rose family collection and photographs from the archive of Zofia Chomętowska” exhibition, organized at the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at the Kr.likarnia Palace in collaboration with the Archeology of Photography Foundation. The exposition featured two collections of exhibits correlated with the tumults of the 20th century in Eastern Europe and its indelible trail – the plundered residences of nobility, the lost or scattered art collections, the palaces converted into schools or museums, as well as the social classes and groups that were created or purged.

Projekt książki towarzyszącej wystawie „Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej” realizowanej w Muzeum Rzeźby w Królikarni we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii. Wystawa prezentowała dwie kolekcje muzealiów ściśle związanych z czasem dramatycznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni XX wieku, które zostawiły po sobie niezatarte ślady – zdemolowane i splądrowane rezydencje szlacheckie, utracone lub rozproszone kolekcje sztuki, pałace przekształcone w szkoły lub muzea, zniszczone w całości lub powołane do życia klasy i grupy społeczne.

Read More

zespolwespol-20151005-07-511-700x467 zespolwespol-20151005-07-52-700x515 zespolwespol-20151005-07-512-700x467project Magdalena Starska
design zespół wespół
link www.zespolwespol.org

Graphic design, layout and typesetting for an album on artist Magdalena Starska, who was closely involved in the process. A unique feature of the publication is the pencil tip puncturing which goes throughout. The artist is interested in rituals that are close to everyday reality and those that want to create – urban, modern and inspiring. Excerpted from dreams and hallucinations, the figures populating Starska’s drawings are reminiscent of mythological depictions, and indeed become building blocks of a new mythology. Starska consciously puts herself in the role of medium between the internal/individual, and the social/ communal, and should therefore be seen as a shaman of sorts.

Projekt graficzny, skład i łamanie albumu z pracami artystki Magdaleny Starskiej, który powstał przy ścisłej współpracy z artystką. Nietypowym rozwiązaniem jest dziura o średnicy ołówka przebijająca na wylot publikację. Artystkę interesują rytuały, które są bliskie codzienności, a które chce się kreować – miejskie, nowoczesne i inspirujące. Zaczerpnięte ze snów i przywidzeń figury, kt.re zaludniają rysunkowy dziennik Starskiej, przywodzą na myśl mitologiczne wyobrażenia, i faktycznie są budulcem mitologii. Starska świadomie ustawia się jako medium między tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne, należy zatem postrzegać ją jako typ szamanki.

zespolwespol-20151005-07-541-700x515

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 14.21.47 Screen Shot 2016-06-02 at 14.24.15 Screen Shot 2016-06-02 at 14.25.05project Archi.TEKTURKI
design Robert Czajka
link www.culture.pl/en/artist/robert-czajka

„Archi.TEKTURKI” presents select architectural and urban designs from Warsaw in a form very accessible to young readers. The study also outlines the stories of several architects whose works are featured within. Economical in form – through the use of laser cutting technology and pop-up book techniques, which strive to focus the reader’s attention on particular architectural forms and problems and lucidly guide through selected issues such as Warsaw modernism.

„Archi.TEKTURKI” prezentują wybrane założenia architektoniczne i urbanistyczne Warszawy w sposób bardzo przystępny dla młodych czytelników. Przedstawiają również historię architektów wybranych obiektów. Oszczędne w formie – poprzez zastosowanie techniki laserowego wycinania i techniki pop-up książki, mają skupić uwagę czytelnika na bryle i problematyce architektonicznej tak, aby w jasny sposób przeprowadzić przez wybrane zagadnienia dotyczące m.in. warszawskiego modernizmu.

Read More

marcel-kaczmarek-lekcja01project Lekcja
design Marcel Kaczmarek
link www.marcelkaczmarek.info

Poster design for Karolina Bielawska, Magdalena Golba, Zuza Golinska and Magdalena Łazarczyk’s week-long exhibition at the Miejsce Projektów Zachęty. The Warsaw Academy of Fine Arts graduates works explore nostalgia and memory while examining the notion of education itself – its sense and dynamics.

Plakat do tygodniowej wystawy Karoliny Bielawskiej, Magdaleny Golby, Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk w Miejscu Projekt.w Zachęty. Dyplomantki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poruszają temat pełen nostalgii i wspomnień, ale także analizują zjawisko edukacji jako takie – jego sens i dynamikę.

Read More

food_project_ktr_79_900 11169875_440846706092105_5796870940748491916_nproject Food Project
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

An open-ended visual identity for the Food Project marketing campaign, commissioned by the Stary Browar Arts and Business Center. The project consists of illustrations, custom typography, illustrated logos for the catering brands present at Stary Browar, an “eating map”, as well as advertising materials.

Przygotowanie otwartej identyfikacji akcji marketingowej Food Project dla Starego Browaru. Na projekt składają się ilustracje, autorska typografia oraz ilustrowane logotypy marek gastronomicznych obecnych w Starym Browarze, „jedzeniowa mapa”, a także materiały reklamowe akcji.

Untitled-117

Read More

1 2 3project Motion vs Rest
design QOSMA
link www.qosma.com

Curated by Marta Niedbał with Gabriela Baka and Zuzanna Jura, “Motion vs Rest” is an art paper dealing with a quasi– -scientific reality of physics in a daily life. Three artists, living and working in three different locations, are trying to find an answer to what motion and rest means in our current society. Part of the exhibition organized by Collectif Blanc in Montreal.

Praca kuratorska Marty Niedbał z Gabrielą Baką i Zuzanną Jurą – „Ruch vs Spoczynek” to publikacja czyniąca o quasi-naukowej rzeczywistości praw fizyki w życiu codziennym. Trzy artystki mieszkające i pracujące w trzech różnych miejscach, szukają odpowiedzi na to, co ruch i spoczynek oznaczają w naszym obecnym społeczeństwie. Projekt został zaprezentowany jako część wystawy zorganizowanej przez Collectif Blanc w Montrealu.

Read More

europa_katalog_01 europa_katalog_12 europa_katalog_14project Maciej Bączyk. EUROPA TM
design Łukasz Paluch / AnoMalia
link www.anomalia.pl

Design of a catalog accompanying artist Maciej Bączyk’s Wroclaw exhibition. “EuropeTM” is a project documenting the journey along the trail of iconic European scenery, historic buildings, symbolic and geographic boundaries. With an awareness of the bravado of his associations, Bączyk offers a look at the encountered spaces through clich. images familiar from books, CDs, magazines, and the web.

Projekt katalogu towarzyszącego wystawie wrocławskiego artysty Macieja Bączyka. „EUROPATM” to projekt dokumentujący podróż szlakiem ikonicznych scenerii europejskich, historycznych budowli, symbolicznych i geograficznych granic. Ze świadomością brawury zestawienia obrazów i nasuwających się skojarzeń Bączyk patrzy na przemierzaną przestrzeń przez kliszę obraz.w znanych z książek, płyt, gazet, internetu.

Read More

Dusza-1-okładka Dusza-3-okladka-srodek Dusza-10-stronyproject Dusza / The Soul
design Witek Gottesman
link www.witekgottesman.com

 

Dusza (The Soul) by I. L. Peretz is a book of short stories written in Yiddish in the early 20th century. It is the first of a series of books compiled with the intention of introducing often forgotten Polish-Jewish authors to a younger audience. It was designed in pocket size with an abstract hand-drawn cover illustration that sets up a flexible system for future books. The color palette consists of a dark and subtle shade combined with a neon hue for a modern feel and better stand out in bookstores. The type family chosen for the project is Quercus Ten by František Štorm – a modern book face with a genuinely Eastern European feel.

Dusza to zbiór opowiadać napisanych w Jidisz na początku XX wieku przez Icchaka Pereca. Pomyślany jako pierwszy tom z serii książek przypominających żydowskich autorów młodszemu pokoleniu. Książka zaprojektowana w kieszonkowym “pingwinowym” formacie. Ręcznie ilustrowana okładka jest abstrakcyjna, wykorzystuje system z którego mogą korzystać następne książki serii. Dwa odcienie zieleni – stonowany i neonowy – zapewniają, że książka wyróżnia się na półce w księgarni. Użyte fonty to Quercus Ten autorstwa Františka Štorma.

 

Read More

01 02 08project Teoria czterech jaj / Four eggs theory
design Honza Zamojski
link www.honzazamojski.tumblr.com

A visual artbook depicting the author’s musings on order and symmetry in the universe in the form of a bound notebook with drawings, schematics and diagrams which illustrate the artist’s Four Eggs Theory.

Projekt artbooka przedstawiającego wizualne rozważania autora na temat porządku i symetrii we wszechświecie. Książka ma formę zbindowanego notatnika, w którym znajdują się rysunki ze schematami i diagramami ilustrujące wymyśloną przez Zamojskiego Teorię Czterech Jaj.

06

Read More