— print control

Screen Shot 2017-03-28 at 16.10.12project Teatr Wiejski Węgajty
design Punkt Widzenia
link www.pktwidz.pl

A poster promoting the Węgajty Village Theatre – a hub for theatre, workshops and field studies in Węgajty, a farm colony near Olsztyn. The typographic design was exhibited at the TYPE+TEXT International Exhibition of Typography Poster at the Guilin Hua Qiao Gallery in China in 2016.

Plakat promujący Teatr Węgajty, miejsce przedstawień teatralnych, pracy warsztatowej, badań terenowych w podolsztyńskiej kolonii wsi Węgajty. Kompozycja typograficzna została pokazywana na międzynarodowej wystawie plakatu TYPE+TEXT w Chinach w październiku 2016 roku w galerii Guilin Hua Qiao.

Read More

Screen Shot 2017-03-28 at 16.00.32„Popatrzmy!” to podcast, w którym Agata Szydłowska i Michał Szota rozmawiają o projektowaniu graficznym. Spodziewajcie się ich w każdą niedzielę – jeśli coś się przesunie, będą informować na profilu facebookowym. Subskrybujcie, szerujcie, komentujcie. Podrzucajcie tematy i bierzcie udział w rozmowie. W tym tygodniu autorzy rozmówili się z 5. numerem rocznika Print Control, zapraszamy do posłuchania:
link soundcloud/popatrzmy

Read More

Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.01 Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.25event Noworoczne Postanowienia
dates 19.01 –25.02.2017
link fb/noworocznepostanowienia

Tematem tegorocznej edycji Noworocznych Postanowień była koncepcja projektowania partycypacyjnego, która postuluje partnerską relację w rozwiązywaniu problemów i zaspakajaniu potrzeb. Złożoność i unikalność konkretnych warunków środowiskowych może zrozumieć tylko lokalna grupa odbiorców i stać się ciałem doradczym w procesie projektowania. Partycypacja jest więc formułą projektowania nie tyle nastawioną na podniesienie jakości przestrzeni, wystroju czy komunikatu, lecz na zrozumienie potrzeb i odniesienie się do nich kompleksowo. W takim układzie projektant pracuje w sposób odpowiedzialny społecznie, zaś przyszły odbiorca czy użytkownik produktu ma znacznie większy wpływ na zrozumienie końcowego rezultatu, bez względu na jego wiedzę technologiczną i teoretyczną w zakresie projektowania.
W 2017 roku, razem z projektantami będziemy wchodzić w dialog, przyjmować postawę badaczy i postanowimy, że nie przyjmiemy żadnych założeń z góry!

Przez cały miesiąc w galerii Dizajn BWA Wrocław odwiedzający mieli również okazję obejrzeć wystawę 30 plakatów i 60 publikacji zaprezentowanych w 5. numerze rocznika Print Control, promującego najciekawsze polskie projekty drukowane.

Screen Shot 2017-03-28 at 15.44.10 Screen Shot 2017-03-28 at 15.46.24 Screen Shot 2017-03-28 at 15.48.07 Screen Shot 2017-03-28 at 15.47.08 Screen Shot 2017-03-28 at 15.44.32 Screen Shot 2017-03-28 at 15.49.05 Screen Shot 2017-03-28 at 15.49.32 Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.40 Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.33

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA 2017 – WSPÓŁPRACA 
18.01 – Udostępnienie wystawy.
19.01 – Cykl wykładów otwartych poświęconych tworzeniu książki od koncepcji po formę: Michał Büthner-Zawadzki (Munken by Arctic Paper) „Jak ustrzec się błędów przy produkcji książki. Tips & hints”, Aleksandra Cieślak „To, co jest, ma takie samo znaczenie, jak to, czego nie ma. Człowiek w przestrzeni książki. Odczuwanie w projektowaniu. O tworzeniu autorskiej książki ilustrowanej”,  Robert Oleś „Książka do zrobienia z mojego punktu widzenia. Opowieść o siłach i zamiarach”.
20.01– Premiera rocznika P+Control no. 5 oraz wernisaż wystawy publikacji i plakatów.
21.01 – Atlas osobliwości Wrocławia – warsztat z zespół wespół Warsztaty z Łukaszem Izertem i Kubą Marią Mazurkiewiczem ze studia zespół wespół i atelier drukarskiego PARISO, podczas których uczestnicy stworzą Atlas osobliwości Wrocławia, który wspólnie zaprojektują i wydrukują na maszynie RISO.
11.02 – 25 – premiera katalogu i dyskusja o cmentarzu logotypówPodsumowanie 25. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, premiera katalogu oraz dyskusja „Błędne koło (pseudo) marketingu. Czy jest wyjście z cmentarza logotypów?” z Fundacja 102.
17.02 – Spotkanie z Jakubem de Barbaro – Szalona Galeria
Jakub de Barbaro przedstawi projekt Szalona Galeria – mobilnego centrum współczesnej kultury, które powstało dzięki akcji crowdfundingowej. Galeria zbudowana z rusztowań i przerobionej ciężarówki (razem z Agnieszkę Polską i Jankiem Simonem) w poszukiwaniu swojej publiczności przebyła 4500 km, prezentując na obrzeżu lub w zupełnym oddaleniu od centralnych ośrodków plenerowe kino i księgarnię z autorskim wyborem książek.
18.02 – Arka – warsztat rodzinny z Małgorzatą Gurowską i Joanną Ruszczyk
Małgorzata Gurowska i Joanna Ruszczyk przeprowadzą warsztaty dla najmłodszych, których celem będzie jak najbliższe poznanie zachowań i zwyczajów zwierząt mieszkających w mieście.
19.02 – Partycypolis warsztaty z D.Cymerem /Cyber Kids On Real
Członkowie agencji Cyber kids on real opowiedzą o procesie powstawania gry Partycypolis, która poprzez zabawę ma za zadanie zwrócić uwagę młodzieży, że można mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Wspólnie z uczestnikami warsztatów zaprojektują grę na temat problemów miasta i społeczeństwa.
25.02 – Uczestnicy warsztatów Kopublikacja zaprezentują publikację i stronę internetową podsumowująca pracę trzech grup warsztatowych: typo, ilustracja i layout.
25.02 – Finisaż wystawy i Bal Grafika (zagra Grafik Soundsystem: Bass Jan Other Jan Estrada-Osmycki, Jerzy Gruchot Full Metal JacketMichal Loba )

kuratorka cyklu: Magdalena Heliasz
program galerii: Katarzyna Roj
projekty graficzne: Hakobo Graphic World
projekt ekspozycji: Pigalopus
produkcja: Iwona KałużaJoanna Sokalska
obsługa widzów: Karol Buganik

Screen Shot 2017-03-28 at 15.44.49 Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.33 Screen Shot 2017-03-28 at 15.48.35 Screen Shot 2017-03-28 at 15.49.09 Screen Shot 2017-03-28 at 15.45.50 Screen Shot 2017-03-28 at 15.48.24fot. Alicja Kielan

 

Read More

printcontrol_ogol-3
Print Control no.5 is out now!

The promise and ever-increasing scope of new information technologies foster a false sense of agency over our surroundings. Instead of placing our hopes with how much our social media presence might grow, we should look to the sharing economy, crowdfunding, and the culture of participatory design for a truly progressive kind of involvement – one which can push the conventional idea of participation forward. For quite some time, community consultations, polls, opening our yards and engaging local communities has served as an emblem for the responsible approach in organizing common space. But recognizing the needs and conceptualizing change are just the first steps we can take in the face of systematic visual negligence and chaotic design decisions.
The theme of this year’s edition of “Print Control” is cooperation and the concept of participatory design, which envisions that partnership provides the best way of satisfying needs and solving problems. The complex and unique conditions of specific social environments are best identified by the local communities themselves, and their members continually prove to be the best advisers when engaged in the design process. Thus, participation isn’t just a design procedure geared at raising the quality of spaces, decorations or communications, but an indispensable tool of understanding the needs of recipients and handling them in a comprehensive manner.
There are many ways of getting closer to the target audience of a project, and many ways to promote a conscious approach: through education, play, visits, workshops, community consultations, hosting events, or simply lending an ear to concerns and complaints, and using them to create better visual communications.
zespół wespół, the company run by Kuba Maria Mazurkiewicz and Łukasz Izert, organizes workshops in creating community-centred neighbourhood maps. While the locals take on the role of artistic directors who make all the design decisions – the composition, colours, and paper – zespół wespół handle production. The overarching goal of these collaborations is to instil communities with a sense of worth and pride in their surroundings.
Proactive attitudes can also be encouraged from the earliest age – through educational games. This premise was taken up by a work team at the Cyber Kids on Real agency. They’ve created a concept, ruleset and design for Partycypolis – a game about having influence over our surroundings. It teaches kids how to achieve things for the community – for example through securing grants for a bouldering wall, a neighbourhood gallery, or workshops. 
Another approach to understanding local problems is to deliver the message straight to where it’s most needed – disadvantaged communities that it might inspire. This is the challenge tackled by the Crazy Gallery – a crowdfunded, mobile platform for contemporary culture made from a converted van and scaffolding. Agnieszka Polska, Janek Simon and Jakub de Barbaro, the project’s authors, reached out to people from small, provincial towns all across Poland. In their search for new audiences, they journeyed for 4500 kilometres, visiting both the peripheries and uncharted territories of the official culture map to present an outdoor cinema, curated bookshop, and an exhibition featuring works by celebrated Polish artists.
Creators can also benefit from cooperating amongst themselves. This often results in exceptionally multi-faceted and accomplished projects. Kopublikacja stands as a great example – the book results from a five-month long workshop for typographers, designers and illustrators at Dizajn BWA Wrocław. Its basic assumption was to show that creativity and productivity rise proportionally to the amount of teamwork between participants (p. 130). In a way, it’s been a simulation of how sizable publishing houses operate, and even the smallest publisher relies on good communication between many people working in parallel. As the founders of Karakter publishing point out, company growth is sustainable only if the quality of teamwork is given enough attention, so that even reformulating basic principles or adjusting competences becomes a natural part of the process.
These are some of the insights that contemporary designers bring to the table, and great examples of how bold methods will lead us to tangible, and much-needed, effects. Let us join them in taking on the role of researchers, working outside the confines of preconceived notions, and find out that, however unconventional, dialogue never fails to pay off.

– Magdalena Heliasz

Print Contorl no. 5 już dostępne!

Dostępność i obietnica nowych technologii informacyjnych daje pozorne poczucie wpływu na nasze otoczenie. To nie obecność w mediach społecznościowych, ale ekonomia współpracy, crowdfunding i kultura projektowania partycypacyjnego stanowią nową formę zaangażowania, która może wesprzeć tradycyjną ideę uczestnictwa. Konsultacje społeczne, ankiety, otwieranie podwórek i kontakt z lokalnymi społecznościami przyjęły się w Polsce jako emblemat odpowiedzialnego podejścia w organizowaniu wspólnej przestrzeni. Jednak rozpoznanie potrzeb i konieczności zmiany to dopiero pierwsze kroki w obliczu systematycznych zaniedbań sfery wizualnej i chaotycznych decyzji projektowych.
Dlatego tematem wywiadów tegorocznej edycji rocznika „Print Control” stała się współpraca i koncepcja projektowania partycypacyjnego, która postuluje partnerską relację w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb. Złożoność i unikalność konkretnych warunków środowiskowych może zrozumieć tylko lokalna grupa odbiorców – dlatego warto zaangażować ich w proces projektowania jako ciało doradcze. Partycypacja jest więc formułą projektowania nie tyle nastawioną na podniesienie jakości przestrzeni, wystroju czy komunikatu, lecz na zrozumienie potrzeb i odniesienie się do nich kompleksowo. W takim układzie projektant pracuje w sposób odpowiedzialny społecznie, zaś przyszły odbiorca czy użytkownik produktu ma znacznie większy wpływ na zrozumienie końcowego rezultatu, bez względu na jego wiedzę technologiczną i teoretyczną w zakresie projektowania.
Istnieją różnorodne sposoby na zbliżenie się do bezpośrednich odbiorców danego projektu i kształtowanie świadomej postawy, na przykład poprzez: edukację, zabawę, wizytację, pracę warsztatową, konsultacje społeczne, udostępnianie przestrzeni, czy choćby poświęcenie uwagi zażaleniom czy skargom, które mogą okazać się pomocne przy przeprojektowywaniu rozwiązań wizualnych.
zespół wespół, czyli Kuba Maria Mazurkiewicz i Łukasz Izert są organizatorami warsztatów z tworzenia lokalnych map, podczas których uczestnicy wcielają się w rolę dyrektorów artystycznych i podejmują kluczowe decyzje dotyczące kompozycji, kolorystyki, papieru, po czym projektanci wdrażają projekt od strony funkcjonalnej. Tego typu współpraca ma na celu skłonienie lokalnej społeczności do bycia dumnym z własnego otoczenia.
Aktywną postawę wśród mieszkańców można kształtować także od najmłodszych lat poprzez zabawę edukacyjną – z takiego założenia wychodzi zespół agencji
Cyber Kids on Real, która opracowała koncept, zasady i zaprojektowała grę Partycypolis. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas może mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie – przykładowo poprzez zdobywanie grantów na stworzenie ścianki wspinaczkowej, osiedlowej galerii czy warsztatów.
Innym sposobem na zrozumienie lokalnych problemów może być bezpośrednie dotarcie z deficytowym przekazem, który stanie się inspiracją dla lokalnych społeczności. Na to wyzwanie odpowiedziała Szalona Galeria, czyli crowdfundowane, mobilne centrum współczesnej kultury zbudowane z rusztowań i przerobionej ciężarówki. Adresatami galerii Agnieszki Polskiej, Janka Simona i Jakuba de Barbaro stali się ludzie z małych polskich miejscowości, z prowincji – właściwie ze wszystkich regionów Polski. W poszukiwaniu swojej publiczności przebyli 4500 km, prezentując na obrzeżu lub w zupełnym oddaleniu od centralnych ośrodków plenerowe kino, księgarnię z autorskim wyborem książek, oraz wystawę prezentującą prace uznanych polskich artystów.
Sami twórcy również potrzebują współdziałać, aby tworzone projekty były wielowymiarowe i kompletne. Przykładem jest Kopublikacja – efekt pięciomiesięcznych warsztatów dla typografów, projektantów i ilustratorów w Dizajn BWA Wrocław. Podstawowym założeniem projektu było pokazanie, że kreatywność i produktywność wzrastają proporcjonalnie do ilości współpracy między uczestnikami (str. 130). Była to swoista symulacja pracy wydawnictwa, które nawet w niewielkiej skali wymaga dobrej komunikacji i równoczesnej pracy wielu osób. Jak wskazują założyciele wydawnictwa Karakter (str. 182), rozwój wymaga ciągłej pracy nad jakością współpracy, dzięki czemu umiejętność reformułowania założeń czy zmiana zakresu kompetencji stają się naturalne.
Powyższe doświadczenia projektantów są przykładami na to, że odważne metody prowadzą do wymiernych efektów, dlatego zachęcam, abyśmy razem z nimi przyjęli rolę badaczy, nie trzymali się kurczowo wstępnych założeń, i przekonali, że dialog, jakkolwiek niekonwencjonalny, jest wyzwaniem niezmiennie wartym swej ceny.

– Magdalena Heliasz

printcontrol_spready-2 printcontrol_spready-5 printcontrol_spready-8

 

Read More

postep_plakat_internetevent Work in progress
dates October 28, 2016 – January 8, 2017
opening October 28, 2016, 7pm
place Dizajn gallery BWA Wrocław 2-4 Świdnicka Street

The Progress of Works is an exhibition prepared by the students of the Graphic Design Department within the Faculty of Graphic Arts at the Wrocław Fine Arts Academy. The showcase will be created under professional guidance of Łukasz Paluch (AnoMalia Studio) in collaboration with Joanna Jopkiewicz (Grupa Projektor). It will include a set of works created by their former students and specifically tailored to suit the purpose of the exhibition.
The exhibition consists of the works created by the students from previous years, but it also represents a platform which shows the whole process of teaching and mentoring as well as the vision that is consistently implemented by Paluch and Jopkiewicz. We will exhibit the works created by our former students, including graduate diplomas. The key factor, however, is that we entrust this year’s students with the selection of works. They will have to arrange them on their own in order to complete the classes – says Joanna Jopkiewicz. We want to emphasize the process of learning and responsibility that’s connected with the profession of designer. We offer our students the opportunity to demonstrate their creativity, but it is also obviously a big challenge for them. They will have to independently determine the shape of the exhibition – she adds.

Wystawa Postęp prac to wystawa przygotowana przez studentów Pracowni Identyfikacji Wizualnej w Katedrze Projektowania Graficznego ASP Wrocław, prowadzonej przez Łukasza Palucha (AnoMalia Studio) we współpracy z Joanną Jopkiewicz (grupa Projektor). Zobaczymy na niej studenckie prace powstałe w ramach zajęć, zredagowane specjalnie na potrzebę wystawy.

Wystawa prezentuje prace adeptów pracowni z poprzednich lat, ale nie tylko – to również platforma ukazująca proces dydaktyczny i wizję, która jest konsekwentnie realizowana przez Palucha i Jopkiewicz. Na wystawie pokażemy zredagowane prace studentów z kilku ostatnich lat, w tym dyplomy absolwentów. Kluczowe jest jednak to, że selekcję prac powierzyliśmy tegorocznym studentom. To oni samodzielnie zaaranżują je w ramach zajęć – mówi Joanna Jopkiewicz. Chcemy w ten sposób położyć nacisk na proces kształcenia i odpowiedzialność, która wiąże się z zawodem projektanta. Dajemy studentom okazję do wykazania się kreatywnością, ale też stawiamy przed nimi duże wyzwanie. To oni zadecydują o kształcie wystawy – dodaje.

Read More

Screen Shot 2016-08-25 at 20.14.04exhibition Drogi mniej uczęszczane / River and Roads
event TIFF Festival
place galeria SiC! BWA Wrocław

dates 2–17.09.2016
link www.facebook.com/events/1804455986507390/

Wystawa Drogi mniej uczęszczaneprezentuje prace osiemnastu współczesnych artystów wyrażających się poprzez książki fotograficzne. Jej tytuł zaczerpnąłem z wiersza Roberta Frosta Droga nie wybrana, w którym przedstawiona jest sytuacja znalezienia się na rozdrożu i towarzyszące jej dylematy. Podmiot liryczny nie może się zdecydować, którą drogę wybrać, w końcu rusza tą, która była rzadziej używana. Po wielu latach wspomina, że stanął kiedyś przed dylematem:

Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną -
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.

Utwór amerykańskiego poety zainspirował mnie do poszukania książek, których autorzy wybrali odważne koncepcje, schodząc z utartego szlaku opowiadania historii za pomocą fotografii. Tytułową drogę potraktowałem zarówno dosłownie, jak i w znaczeniu metaforycznym i symbolicznym. Ekspozycja podzielona jest na pięć części, każda z nich porusza wybrany aspekt głównego tematu.

Znajdziemy tu zderzenie z amerykańskim mitem, podążanie drogą medytacji i powrót do rodzinnych korzeni. Zastanowimy się nad tym, jaki sens ma odtwarzanie wydarzeń z przeszłości oraz jak Europa radzi sobie ze wzbierającą falą emigrantów. Obok książek utytułowanych artystów takich jak Jim Goldberg, Mitch Epstein i Bertien van Manen pokazane zostaną dokonania młodszych twórców (Mike Brodie, Awoiska van der Molen i Rita Puig-Serra Costa). Publikacje znanych i rozpoznawalnych wydawców (Steidl, Mack, Kehrer) sąsiadują z książkami mniejszych wydawnictw, takim jak Éditions du LIC, Discipula czy Ca lIsidret Editions.

artyści: Nicholas Albrecht, Annette Behrens, Andrea Botto, Mike Brodie, Daniel Castro Garcia i Thomas Saxby, Rita Puig-Serra Costa, Nicoló Degiorgis, Teresa Eng, Mitch Epstein, Jim Goldberg, Roger Guaus, Heikki Kaski, Mårten Lange, Bertien van Manen, Awoiska van der Molen, Regine Petersen, Jem Southam, Tommaso Tanini.

kurator: Marcin Grabowiecki

Read More

c8ca2a23365477.563229a95d128project Film o Miłości
design Michał Loba
link www.michalloba.com

Poster promoting the new year’s ball co-organized by “Zwykłe Życie” magazine and Bar Studio.

Plakat promujący bal karnawałowy zorganizowany przez magazyn „Zwykłe Życie” i warszawski klub Bar Studio.

Read More

Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.38 Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.27project Sanrun Mining Co.
design Necon
link www.necon.co

Chongqing is a municipality in Southwest China famous for its highly developed industry and the nearby Three Gorges Dam. There, you will find the Sanrun-owned mine known for excavating, processing and distribution of manganese. Necon designed a visual identity reflecting thecompany’s modern profile. Three central shapes found in the Sanrun sign are echoed by three areas of activity and relate to both the distinctive shape of an opencast mine and the manganese alloy’s colour visible in cross section of a split ore block.

Chongqing to region w południowo zachodnich Chinach, znany z rozwiniętego przemysłu i Tamy Trzech Przełomów, gdzie mieści się kopalnia manganu, Sanrun. Studio Necon zaprojektowało identyfikację odzwierciedlającą nowoczesny profil firmy. Trzy główne kształty użyte w gradientowej identyfikacji odnoszą się do wyglądu kopalni i koloru wydobywanej skały.

Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.32

Read More

mamaselita1 MamaSelita2aproject Mama Selita. Materialiści
design Filip Tofil, Ula Janowska / Syfon Studio
link www.syfonstudio.com

 

Artwork for the “Materialists” album by Mama Selita band. The project’s premise was multi-layered, a surprise every time you open the package. Digipack, screen printing on transparent foil, gold foil stamping.

Projekt opakowania płyty zespołu Mama Selita „Materialiści”. Założeniem projektu była wielowarstwowość, zaskakująca przy każdym kolejnym otwarciu opakowania. Digipack, nadruk sitodrukowy na przezroczystej folii, tłoczenie złotą folią.

mamaselita4 mamaselita5

Read More

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More