— print control

1618318_10202247581691885_4088123657862332813_o 10379957_10202247581251874_4061007445922547386_o 10448567_10202247581291875_4502726004940744679_o 10450118_10202247581131871_790637392505108806_oproject Zbigniew Tomaszczuk. déjà vu
design Tomek Wojciechowski/ fattombo
link www.fattombo.pl

Zbigniew Tomaszczuk’s “déjà vu” series depicts the contemporary town of Września confronted with its images as seen through a child’s memory. The mayor of Września commissioned the album, while the author, born in Września in 1949, moved away with his family at a young age, but remains under the town’s sentimental spell.

Cykl Zbigniewa Tomaszczuka zatytułowany „déjà vu” ukazuje współczesną Wrześnię skonfrontowaną z krainą artysty. Album jest elementem projektu Kolekcja Wrzesińska 2013. Autor kolekcji urodził się we Wrześni w 1949 roku. Wyprowadził się z niej wraz z rodzicami jako dziecko, jednak nadal odczuwa ogromny sentyment do tego miasta ze względu na rodzinę.

Read More

zespoły_okladka zepoly11 zepoly10 zepoly8 zepoly7project Idea zespołu filmowego – historia i nowe wyzwania
design Alicja Kobza / Poważne Studio
link www.powaznestudio.com

Design for a book of 12 essays on film units. Topics range from their history, contemporary challenges, their American roots, as well as questions of financing.

Książka „Idea zespołu filmowego – historia i nowe wyzwania” to projekt, który składa się z 12 artykułów dotyczących zespołów filmowych. Omawiają one między innymi historię zespołów filmowych w Polsce, ich amerykańskie wzorce, a także finansowanie.

Read More

Screen Shot 2015-01-19 at 5.15.20 PM Screen Shot 2015-01-19 at 5.15.11 PM Screen Shot 2015-01-19 at 5.15.01 PMproject Nic 2 razy / Nothing Twice
design Noviki studio
link www.noviki.net

“Nothing Twice” is the first project in Poland to combine an exhibition and performance on such a large scale. The event celebrates the inauguration of Cricoteka’s new facility. The exhibition and accompanying performance programme interpret the influence of Tadeusz Kantor’s concepts in the work of contemporary artists operating at the crossroads of theatre, performance and visual arts. This project is based on the idea of the ready-made, appropriation art and the concept of re-performance. It poses questions about the archiving and collecting of Live Art.

Plakaty poprzedzające wystawę „Nic 2 razy”, będącą pierwszym w Polsce wydarzeniem realizowanym w ramach otwarcia nowej siedziby Cricoteki, które na tak dużą skalę łączy w sobie wystawę z performancem. Wzięli w niej udział współcześni artyści działający na styku teatru, sztuk wizualnych i performatywnych. Projekt, będący rozwinięciem koncepcji Tadeusza Kantora, nie tylko odnosi się do idei obiektów ready-made czy sztuki zapożyczenia, ale podejmuje również takie tematy jak archiwizacja czy kolekcjonowanie tzw. sztuki żywej. Motywem przewodnim jest materialność performance’u, teatralizacja samej przestrzeni wystawienniczej, a także

kwestia przedmiotu teatralnego oraz roli, jaką dzisiaj przypisują mu artyści.

Read More

SiatkaProstych-foto00 SiatkaProstych-foto4 SiatkaProstych-foto5 SiatkaProstych-foto9project Juliusz Żórawski, Siatka prostych. O architekturze nadindywidualnej.
design Piotr Bujas
link www.t-r-a-c-e.net

Juliusz Żórawskiwas a Polish architect, theoretist of architecture, interior designer, professor of Politechnika Krakowska(since 1945). He was a designer of representative flat buildings in Warsaw (e.g. Dom Wedla on Puławska street, 1935–1938; Feniks on Mickiewicz street, 1937–1939), public buildings (e.g. Atlantic cinema in Warsaw, 1930, with Oskar Sosnowski) and numerous villas. He was an author of architecture composition works, which most notable is O budowie formy architektonicznej (1962).

Siatka Prostych is a text over which the author continued to work until his death in 1967. Żórawski shows historical examples, the fundamentals of the concept of architectural composition and theory of perception in new aspects which were concurrent with the former phrase of postmodern and critical regionalism – the book can thus be regarded as a pioneer in Polish literature. It still retains its validity in multiple threads.
Book design is raw and trough asymmetric columns and illustrations refers to the academic printing which the book was originally intended to be. Editorial text was supplemented with comments and illustrations derived from the surviving materials used by Żórawski during lectures and his previously unpublished photographs from family archives. 

Siatka prostych jest odnalezionym, niepublikowanym dotychczas tekstem Juliusza Żórawskiego, nad którym pracę autor kontynuował aż do śmierci w 1967 roku. Właśnie ze względu na czas powstania książka ta stanowi rozwinięcie jak i autokomentarz wcześniejszych pism autora. Żórawski, wykładając na historycznych przykładach podstawy swojej koncepcji kompozycji architektonicznej i teorii percepcji wprowadził w tym tekście liczne nowe aspekty. Wiele z nich było zbieżnych z ówczesnym zwrotem postmodernistycznym czy krytycznym regionalizmem – książka może więc zostać uznana za pionierską w polskim piśmiennictwie. Zachowała ona swą aktualność w wielu wątkach.
Projekt książki, poprzez surowe wykończenie, wprowadzenie asymetrycznej kolumny z ilustracjami w marginaliach nawiązuje do roboczej konwencji druku akademickiego jakim pierwotnie miała być książka. W trakcie redakcji tekst uzupełniony został komentarzami i ilustracjami pochodzącymi z zachowanej diateki używanej przez Żórawskiego w czasie wykładów oraz jego, niepublikowanymi wcześniej fotografiami z archiwów rodzinnych. Rozdziały opatrzone zostały nowymi ilustracjami odnoszącymi się do treści rozdziałów.

Format: 17 x 24 cm
Circulation: 900 egz., Publisher: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

 

Read More

3ca4a6d405a096f47f88dffaf38565e5 27cf72a428efeef92a56017a0b998f17 81745f08ea843aeea52fd764152f54ac baaa53db42d79f5ed26d8e2411389d19 c11bad2a7d34251a9d18c68999c514ea e51295e425336f300e99abc326b811c5project MISBHV
design Piotr Okrasa
link www.bdsn.pl

Identity redesign and cohesive visual system of a polish street wear brand MISBHV. The new identity was applied on different media: stationery, product markings, packagings, intern documents, etc,web, service items and give-aways. The new concept aims to be super easily recognised and adaptable to further products through a clean, vivid and typographic design approach.
Redesign i projekt systemu wizualnego dla polskiej marki streetowej MISBHV. Nowa identyfikacja zawiera wszystkie elementy drukowane, opakowania, projekt strony www i gadżety. Została zaprojektowana w minimalistyczny, rozpoznawalny sposób, aby produkty mogły funkcjonować na czystym i żywym, pod względem typograficznym, tle.
Read More

Screen Shot 2015-01-12 at 3.45.09 PM Screen Shot 2015-01-12 at 3.45.28 PM Screen Shot 2015-01-12 at 3.45.33 PMproject Kosmos
design to/studio
link www.to-studio.pl

The first part of a popular-science book dedicated to the subject of scale, presenting the inconceivable, distant and vast in an approachable manner. Photographs from NASA, JPL, ESA, Hubble telescopes, Chandra, Spitzer have been carefully selected. The explanatory illustrations, and a bookmark embroidered with the words “2 997 924 580 meters will have been passed by light while you read this” compliment the project.

Pierwsza część popularnonaukowej książki dotyczącej skali. W przystępny sposób opisuje to, co niewyobrażalne, wielkie i odległe – kosmos. W środku starannie dobrane fotografie z NASA, JPL, ESA, teleskopów Hubble’a, Chandry, Spitzera itd. Ilustracje tłumaczące zjawiska zachodzące we wszechświecie oraz haftowana zakładka z napisem: „2 997 924 580 metrów pokona światło w momencie, gdy czytasz to zdanie” uzupełniają całość projektu.

Read More

Magazyn WGW1 Magazyn WGW2 Magazyn WGW3 Magazyn WGW4 Magazyn WGW5project Warsaw Gallery Weekend
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

Visual identity for Warsaw Gallery Weekend, a festival of 22 leading contemporary art galleries and foundations. Each year, prominent institutions experienced in international projects and art fairs, as well as ambitious new spaces, invite audiences to a weekend of openings and special accompanying events. Formally, the project references the galleries’ disparate locations, emphasizing their urbanistic divergences, which viewers will undoubtedly have to face.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Warsaw Gallery Weekend, festiwalu 22 najciekawszych galerii i fundacji sztuki współczesnej z Warszawy. Znane z międzynarodowych projektów czy targów sztuki galerie, jak i nowe przestrzenie o ambitnym programie, zapraszają co roku na weekend wernisaży i towarzyszących im specjalnych wydarzeń. Identyfikacja odwołuje się formalnie do umiejscowienia galerii na mapie miasta. Pokazuje ich rozstrzelone relacje urbanistyczne, od których jednak nie da się uciec, biorąc czynny udział w przedsięwzięciu.

 

Read More

mateusz_sarello_swell_04 mateusz_sarello_swell_05 mateusz_sarello_swell_16 mateusz_sarello_swell_17 mateusz_sarello_swell_18 mateusz_sarello_swell_20project Mateusz Saełło. Swell
design Anna Nałęcka
link www.nalecka.com

“Swell” is the story of break-up and of unaccepted loneliness; about going back to the same places and memories we can’t forget. At first it was supposed to be a documentary project about the Baltic Sea. A plan was drawn up by the artist, the form was thought through, and the places to be visited were marked on the map. The photographs came about during trips together. The last joint photo was taken a little later-and a portrait on a negative ruined by the lab technician. The project no longer mattered and the outings to the sea were now only an escape from daily life. Over a dozen colour “postcards” have survived from the first trips. Michał Łuczak was a curator and editor of the whole photobook project.

„Swell” rozpada się w rękach. Książka wydaje się być uszkodzona – rozerwana na dwie części. Ten zabieg, wywołujący u odbiorcy nieprzyjemne wrażenie, w sposób metaforyczny oddaje rozłam w życiu autora, który rozstał się z dziewczyną. W pierwszej części albumu widzimy słabo nasycone barwą kadry polaroidów, z których emanuje spokój. W drugiej zdjęcia ukazują polskie morze poza sezonem: zahartowany mężczyzna wbiega do zimnej wody, ludzie karmią mewy, wrak statku zarasta zielenią. Kuratorem projektu i edytorem książki jest Michał Łuczak.

Read More

Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.35 PM Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.57 PM Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.46 PM BWA_Tarnow_jak_6project jak się stage, kim się jest
design Kaja Gliwa
link cargocollective.com/kajagliwa

Catalogue for the “jak się staje, kim się jest” (“how one becomes, who one is”) exhibition which included works by artists from Poland, Germany, Japan, Great Britain, Lithuania and Russia, all of whom reflect upon the sense of creation and artistic tradition. The autobiographical, questions of memory, trauma and the iconography of youth intertwines with installations, paintings, audio and video works. Tadeusz Kantor’s school years, spent in Tarnów, inspired the projects. Aside from the catalogues, the exhibition was accompanied by an informational bundle – an envelope with postcards reproducing the works, ephemera featuring the exhibition’s and the works’ descriptions.

Projekt katalogu do wystawy „jak się staje, kim się jest” prezentującej prace artystów współczesnych z Polski, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Rosji, podejmujących refleksję nad istotą twórczości i tradycji artystycznej. Wśród zgromadzonych instalacji, malarstwa, prac audio i wideo, przewijają się wątki autobiograficzne, zagadnienia związane z pamięcią, traumą i ikonografią młodości. Projekt inspirowany wczesnymi latami szkolnymi (1926–1934) Tadeusza Kantora, spędzonymi w Tarnowie. Wystawom oprócz katalogów, towarzyszył pakiet informacyjny – koperta wraz z pocztówkami/reprodukcjami prac, druki ulotne z tekstem do wystawy i opisami prac.

Read More

Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.16 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.34 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.49 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.17.06 PMproject Kocham i nienawidzę. Lygia Clark
design Jakub Jezierski
link www.jakubjezierski.com

 

Folder for the exhibition Love and Hate to Lygia Clark at Zachęta Gallery in Warsaw, which presented young Brazilian artists who reference the classics of contemporary art from their country in their work – primarily modernist visual artists and architects.

Folder towarzyszący wystawie o tym samym tytule. Wystawa prezentuje brazylijskich artystów młodej generacji, którzy w swojej twórczości odnoszą się do dzieł tamtejszych klasyków sztuki współczesnej – głównie reprezentantów modernizmu – zarówno w sztukach wizualnych, jak i architekturze.

Read More