— print control

Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.29 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.09 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.16 Screen Shot 2019-11-13 at 18.42.23project KINO 
design Krzysztof Iwański
format 700×1000 mm
typeface Pano Bold, Basis Grotesque Pro, Minerale bold, Suisse Int’l Medium
paper coated
print run various
publisher The Film School in Lodz
year 2017/2018

A series of posters entitled “KINO” created for the National Film School in Łódź, showing the film screenings at the school’s movie theatre. Each poster is a loose interpretation of the presented film, consisting of a strong composition and a collage incorporating the “KINO” inscription. 

Seria plakatów KINO dla Szkoły Filmowej w Łodzi, informujących o programie projekcji filmowych w akademickim kinie. Każdy plakat jest luźną interpretacją prezentowanych filmów, składa się z silnej kompozycji, kolażu i napisu KINO.

 

Read More

Screen Shot 2019-11-13 at 18.36.23project Smog
design Jakub Stępień Hakobo
format 700×1000 mm
typeface Compacta Light Condensed, Roboto Black
paper coated matt
print run 20
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Poster for the exhibition “SMOG. A New Year’s Resolution” presented in Galeria Dizajn, BWA Wrocław, and one of the nations most-discussed problems in the last few years was addressed on a local, urban and global level. Smog in Poland has advanced from an abstract phenomenon to a “visible” burden of everyday life in a very short time. The creators of the exhibition (and  series of meetings) wondered whether design as a field could help in the fight against smog, and how designers could support independent, civil mobilization. 

Plakat do wystawy „SMOG. Noworoczne postanowienia” w Galerii Dizajn, BWA Wrocław, która poruszała najbardziej dyskutowany w ostatnich kilku latach problem zarówno na poziomie lokalnym, miejskim, jak i globalnym. Smog w Polsce w ciągu bardzo krótkiego czasu awansował z abstrakcyjnego zjawiska do palącego utrapienia codzienności. Autorzy wystawy i cyklu spotkań zastanawiali się, czy projektowanie jako dziedzina może przyczynić się do walki ze smogiem i jak projektanci mogą wspomóc niezależną, obywatelską mobilizację.

 

Read More

0VHlyBUF_hannadyrcz_raportroczny_1500_9_35 mTMwIn0O_hannadyrcz_raportroczny_1500_9_40 NAegB7NL_hannadyrcz_raportroczny_1500_9_9 Wj5VnWKC_hannadyrcz_01 Screen Shot 2019-11-13 at 18.22.05 Screen Shot 2019-11-13 at 18.21.48project Sieć / Network
design Hanna Dyrcz
format 300×300 mm
typeface Lekton, Monoxil, Alergia Grotesk
paper uncoated, coloured
print run 2150
publisher Grupa Ergo Hestia
year 2017

The Report involves a range of data visualizations, depicting diverse aspects of the comapany’s activity in 2016. The “Network” determines the subject matter of the infographics and the structure of the publication. Its construction resembles hypertext – the first visualization presents topics to which links can be found on subsequent pages. Each of the visualisations is a result of multistage processing of data, mainly through spreadsheets, network and image analysis software, coding and graphic design. All visualisations have their source in statistical data, but at the same time can function without their informative context.

Raport obejmuje szereg wizualizacji danych, przedstawiających różne obszary działalności Grupy w 2016 r. „Sieć” określa zarówno ich tematykę, jak i strukturę publikacji. Jej konstrukcja przypomina hipertekst – pierwsza wizualizacja przedstawia tematy, do których linki znajdziemy na kolejnych stronach. Każda wizualizacja jest efektem wieloetapowego przetwarzania danych m.in. za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do analizy sieci i obrazu, kodowania, projektowania graficznego. Powstałe obrazy mają źródło w konkretnych danych statystycznych, a jednocześnie mogą funkcjonować jako autonomiczne formy.

Read More

Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.46 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.51 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.28 Screen Shot 2019-11-13 at 17.36.41project Jarosław Kozakiewicz. Punctum. Critical Architecture
design Fontarte
format 172×220 mm
typeface Basle FA, SpaceMono
paper coated volume
print run 350
publisher Municipal Gallery Arsenał
year 2017

Design for a bilingual Polish-English book entitled “Jarosław Kozakiewicz: Punctum. Architektura krytyczna / Critical Architecture”, a significant element of an exhibition under the same title which was presented at the Arsenal Municipal Gallery in Poznań from December of 2017 through January of 2018. The book consists of three short texts by Marek Wasilewski, Marta Leśniakowska and Grzegorz Piątek, and introduce the reader to the works of the Polish visual artist, sculptor and architect Jarosław Kozakiewicz.

Projekt dwujęzycznego, polsko-angielskiego wydania książki „Jarosław Kozakiewicz: Punctum. Architektura krytyczna / Critical Architecture” będącej dopełnieniem wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła w dniach 15.12.2017–14.01.2018 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. W jej skład wchodzą trzy krótkie teksty autorstwa Marka Wasilewskiego, Marta Leśniakowskiej i Grzegorza Piątka, które wprowadzają czytelnika w twórczość polskiego artysty wizualnego, rzeźbiarza i autora projektów architektonicznych Jarosława Kozakiewicza.

Read More

b18b7829629993.5a8713b99a7daproject Black Panther
design Maks Bereski
format 700×1000 mm, 500×700 mm, 300×420 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher @Plakiat
year 2018

The original poster design for the American action film “Black Panther”, which was based upon graphic novels about the superhero published by Marvel Comics. 

Autorski projekt plakatu do amerykańskiego filmu akcji „Black Panther”, który został stworzony na podstawie komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel Comics.

 

Read More

41477487_1833830256670484_120419359582584832_o 41603549_1833829590003884_4050725974893920256_o 41659971_1833830116670498_9057849928616771584_o 41733132_1833830346670475_6224807595148836864_o 41779178_1833830076670502_1841226306264498176_o 41616356_1833829713337205_9138361929553674240_oproject Finding Bones. Gray Crawford
design Full Metal Jacket
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 315×240 mm
typeface F Grotesk
paper coated matt
print run 2000
publisher Kehrer Verlag
year 2017

Design for the “Finding Bones” photo book which presents newly-discovered works by Gray Crawford. It is an anthology of images personifying the creative spirit that dominated the artistic scene in Los Angeles. Southern California in the early 1970’s was a blend of waves – those of the ocean and the concrete freeways which passed over the dynamically-changing cultural climate below, during which some Angelinos questioned the assumptions and definitions of art. Crawford chooses strict means of expression and uses significant elements of composition, building his own language.

Projekt fotobooka Finding Bones, który przedstawia nowo odkryte prace autorstwa Greya Crawforda. Jest to antologia zdjęć uosabiających twórczego ducha, który dominował na scenie artystycznej w Los Angeles. Południowa Kalifornia we wczesnych latach 70. XX wieku była mieszaniną fal, morza i betonowych autostrad omijających ciągle zmieniający się klimat kulturowy, a jej mieszkańcy kwestionowali założenia definicji sztuki. Crawford wybiera surowe środki wyrazu i wykorzystuje elementy kompozycji do budowania własnego języka.

Read More

cbc2b167307301.5b34dc54279c7 ba137567307301.5b34dc542731e 772fe067307301.5b34dc542e0d9 754ef967307301.5b34dc54283f2 657bd667307301.5b34dc5427edc 0bfd5e67307301.5b34dc542adbb c26da667307301.5b34dc5429b9eproject Antywzorce
design Krzysztof Ignasiak, Marcin Matuszak / Bękarty
format 155×210 mm
typeface Fivo Sans, HK Gothic, Noe Text 
paper uncoated premium smooth, coloured
print run 500
publisher Municipal Gallery Arsenał
year 2018

The design for the publication “Antywzorce” [“Anti-Examples”], which presents “bad apples” in the context of contemporary art, visual culture, and in the actions of artists. The authors take into regard selected social practices and their accompanying values, as well as dominant and opposing cultural orders and analyze the modes responsible for creating alternative narratives. The book also raises questions about form and the meaning of the tools used in various areas of visual culture and art.

Projekt publikacji „Anty-wzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, w której autorzy zastanawiają się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów. Przyglądając się wybranym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kultury wizualnej i sztuki.

Read More

przepych_nic_plakat - Jakub Zasadaproject Przepych
design Jakub Zasada
format 500×700 mm
typeface  Bebas
paper uncoated
print run 500
publisher Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
year 2018

A concert poster for the group Przepych, a duo from Wrocław who avoid producing typical rock or post-rock structures while using rock instruments and sounds. The band’s guitars and drums are used as composition tools and owe much to both the syncretic avant-rock scene of Rock in Opposition, as well as the funk-devouring, no-wave and post-punk scenes. 

Plakat koncertowy grupy Przepych, wrocławskiego duetu, który choć posługuje się rockowymi instrumentami i brzmieniem, unika produkowania typowych rockowych czy postrockowych struktur. Gitary i bębny zespołu jako narzędzia kompozycji zawdzięczają wiele zarówno synkretycznej avantrockowej scenie rock in opposition, dobijającemu funk no wave’owi, jak i postpunkowi.

 

Read More

ne0a2428 ne0a2441a ne0a2444a ne0a2446a ne0a2447a ne0a2449a ne0a2452aproject The First March of Gentlemen. Rafał Milach
design Rafał Milach, Anna Nałęcka-Milach
format 165×207 mm
typeface  Cervo Neue
paper uncoated premium smooth
print run 600
publisher The Children of Września Regional Museum in Września / Września Collection 
year 2017

Concept and design for Rafał Milach’s art book “The First March of Gentlemen”, which presents a fictional narrative composed of authentic stories. Historical events associated to the city of Września are the starting point for deliberation on the methods of protest and discipline. In a series of collages, the realities of 1950’s communist Poland intertwine with the recollection of the children’s strike in Wrzesnia, which took place in the beginning of the 20th century. The problems the project addresses are universal and can be seen as a metaphor for contemporary social tensions.

Koncept i projekt artbooka „The First March of Gentlemen” Rafała Milacha, który przedstawia fikcyjną narrację złożoną z autentycznych opowieści. Wydarzenia historyczne związane z miastem Wrześnią stały się punktem wyjścia do refleksji nad mechanizmami protestacyjnymi i dyscyplinarnymi. W cyklu kolaży realia lat 50. Polski rządzonej przez komunistów mieszają się z pamięcią o strajku dzieci we Wrześni na początku XX wieku. Problemy, których dotyka projekt, są uniwersalne i mogą być postrzegane jako metafora współczesnych napięć społecznych.

Read More

Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.54Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.08Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.29 Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.44 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.16 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.22
project
 Non/fiction magazine
design Tomek Głowacki
format 160×235 mm
typeface  TT Norms, Range Serif
paper  uncoated cream premium
print run various
publisher Fundacja „Non/fiction”
year 2018

„Non/fiction” is an independent magazine coming out with different frequency since 2017. Each issue has it’s main theme such as: Hunger, Home, Work, Animal. These important social issues are being discussed in forms of reportage and interviews with various specialists. The magazine also presents non-fiction literature from behind the scene – book reviews, interviews with established writers and inspiring media projects founders from all around the world. 

„Non/fiction” to niezależny magazyn wydawany od 2017 roku. Ukazuje się z różną częstotliwością, stąd jego podtytuł: „nieregularnik reporterski”. Każdy numer skupia się wokół tematu przewodniego – do tej pory wyszły „Głód”, „Dom”, „Praca” oraz „Zwierzę”. Ważne problemy społeczne są tu zgłębiane za pomocą reportaży oraz wywiadów ze specjalistami. „Non/fiction” ukazuje również literaturę faktu „od kuchni” – znajdują się w nim felietony, recenzje i wywiady z doświadczonymi reportażystami i pisarzami, a także twórcami inspirujących niezależnych projektów ze świata.

Read More