— print control

Archive
posters

Screen Shot 2017-03-28 at 16.10.12project Teatr Wiejski Węgajty
design Punkt Widzenia
link www.pktwidz.pl

A poster promoting the Węgajty Village Theatre – a hub for theatre, workshops and field studies in Węgajty, a farm colony near Olsztyn. The typographic design was exhibited at the TYPE+TEXT International Exhibition of Typography Poster at the Guilin Hua Qiao Gallery in China in 2016.

Plakat promujący Teatr Węgajty, miejsce przedstawień teatralnych, pracy warsztatowej, badań terenowych w podolsztyńskiej kolonii wsi Węgajty. Kompozycja typograficzna została pokazywana na międzynarodowej wystawie plakatu TYPE+TEXT w Chinach w październiku 2016 roku w galerii Guilin Hua Qiao.

Read More

c8ca2a23365477.563229a95d128project Film o Miłości
design Michał Loba
link www.michalloba.com

Poster promoting the new year’s ball co-organized by “Zwykłe Życie” magazine and Bar Studio.

Plakat promujący bal karnawałowy zorganizowany przez magazyn „Zwykłe Życie” i warszawski klub Bar Studio.

Read More

fa7c0c30057097-1.56119c06dd683project Sasha Boole
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com

A screen-printed poster announcing a Ukrainian folk scene musician’s concert at the Owoce i Warzywa Club in Łódź. 

Plakat drukowany w technice sitodruku, który zapowiadał koncert ukraińskiego muzyka sceny folkowej w łódzkim klubie Owoce i Warzywa.

4953e430057097.56119c06e6bbe 2a552330057097.56119c06e0b0a

Read More

13321653_1756563021288508_5760623285691706815_n Screen Shot 2016-07-06 at 15.50.42Screen Shot 2016-07-06 at 15.38.03event Plakatatak
dates July
link www.plakatatak.com

Plakatatak is an art project coming along with the twenty-fifth anniversary of the signing of the “Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland on Good-Neighbourliness, Friendship and Cooperation”. For this, the Goethe Institute is launching different activities, Plakatatak being the most important one.
Five Polish and five German designers have been invited to create posters related to themes delivered by a German-Polish duo of journalist/philosophers. Over three months, starting from the 4th of June, 50 different posters will be displayed through all the city of Warsaw, together with a bunch of expositions. The invited artist are: Lex Drewinski, Agata Dudek, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwanski, Tymek Jezierski, Uwe Loesch, Mario Lombardo, Ariane Spanier, Studio Syfon 
Plakatatak is curated by the polish designer and art show curator and critic René Wawrzkiewicz and the german creative director Lars Harmsen, designer, professor and editor of Slanted Publishers. The patronage is done by Goethe Institute Warsaw 
Besides, 2016 Warsaw International Poster Biennale celebrates its fifth anniversary and will present its 25th show. It has been one of the most important forums for the exhibition and discussion of the work of poster designers from around the world. A bridge across the divisions which have separated nations and communities, it has been a truly global platform for five decades. 

„Plakatatak” to projekt artystyczny, który odbywa się w ramach dwudziestej piątej rocznicy podpisania „Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Instytut Goethego z tej okazji organizuje wiele różnorodnych wydarzeń, a „Plakatatak” jest najważniejszym punktem tego programu.
„Plakatatak” to pięciu polskich i niemieckich dizajnerów, którzy stworzą serię plakatów na podstawie tematów zaproponowanych przez polską pisarkę Joannę Krakowską i niemieckiego filozofa Thomasa Friedricha. W ten sposób od 4 czerwca, w przeciągu dwóch miesięcy powstanie pięćdziesiąt różnorodnych projektów, które znajdą się w całej Warszawie, wraz z towarzyszącymi wystawami. Do projektu zostali zaproszeni zostali następujący twórcy: Agata Dudek, Lex Drewinski, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwański, Tymek Jezierski, Mario Lombardo, Uwe Loesch, Ariane Spanier i studio Syfon.
Kuratorami projektu „Plakatatak” są Rene Wawrzkiewicz, polski projektant, kurator dizajnu i profesor Lars Harmsen, niemiecki projektant, dyrektor kreatywny i wydawca magazynu „Slanted Publishers”. Projekt jest organizowany przez Instytut Goethego w Warszawie.
W 2016 roku Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie obchodzi pięćdziesiąta rocznice powstania i dwudziestą piątą edycje wydarzenia. Biennale to jedno z najważniejszych miejsc poświęconych plakatowi na świecie. Przez 5 dekad Biennale było prawdziwym pomost pomiędzy politycznymi podziałami, które dzieliły narody i społeczności.

13411876_1762126004065543_8070527658866962259_o 13483160_1768017490143061_4136684290376714056_o 13613192_1771252819819528_9064710613152005946_o 13497968_1766713613606782_8088038730370621802_o

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.52 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.37project Wołanie Miasta
design Jakub Stępień Hakobo
link www.hakobo.art.pl

Poster series for the Wołanie Miasta play by Karolina Maciejaszek, based on the “Tu mówi miasto” [“This is the city speaking”] text, as dramatized by Andrzej Bart. This Pinokio Theatre project was accompanied by songs by Konrad Dworakowski, music by Piotr Klimek and poetic texts created by citizens of Ł.dź during workshops led by Jacek Podsiadło.

Seria plakatów towarzyszących spektaklowi „Wołanie Miasta” w reżyserii Karoliny Maciejaszek na podstawie tekstu w opracowaniu dramaturgicznym Andrzeja Barta „Tu mówi miasto”. Projekt Teatru Pinokio został wzbogacony piosenkami Konrada Dworakowskiego, muzyką Piotra Klimka oraz tekstami poetyckimi stworzonymi przez mieszkańców Łodzi na warsztatach z Jackiem Podsiadło.

Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.45 Screen Shot 2016-07-04 at 17.50.59

Read More

marcel-kaczmarek-lekcja01project Lekcja
design Marcel Kaczmarek
link www.marcelkaczmarek.info

Poster design for Karolina Bielawska, Magdalena Golba, Zuza Golinska and Magdalena Łazarczyk’s week-long exhibition at the Miejsce Projektów Zachęty. The Warsaw Academy of Fine Arts graduates works explore nostalgia and memory while examining the notion of education itself – its sense and dynamics.

Plakat do tygodniowej wystawy Karoliny Bielawskiej, Magdaleny Golby, Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk w Miejscu Projekt.w Zachęty. Dyplomantki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poruszają temat pełen nostalgii i wspomnień, ale także analizują zjawisko edukacji jako takie – jego sens i dynamikę.

Read More

wyszlo-jak-wyszlo-eufemia wyszlo-jak-wyszlo-panstwomiastoproject Wyszło jak wyszło
design Maciej Ratajski
link www.maciejratajski.com

Design of posters and visual identity for the international scientific conference, “Epic Fail. Failure and Weakness in the Culture of Central and Eastern Europe in 1970–2000”, organized  by the Practices of Late Modernity Research Group. An intellectual investigation of  failure opens an area for reflection on alternative visions of the future and minority narrations that often disappear underneath the predominant history written by winners. 

Projekt plakatów i identyfikacji międzynarodowej konferencji naukowej „Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970-2000”, zorganizowanej przez Zespół Badań Praktyk Późnej Nowoczesności. Intelektualne zmierzenie się z porażką otwiera przestrzeń namysłu nad alternatywnymi wizjami przyszłości i mniejszościowymi narracjami znikającymi zwykle pod pisaną przez zwycięzców historią „przez wielkie H”.

wyszlo-jak-wyszlo-cfp

Read More

0gzA64bu_ktr_kolaz3 N8bLSaTv_ktr_kolaz2project KTR 2014
design Super Super
link www.supersuper.pl

Visual identity for the 2014 KTR competition campaign. The project involved a refresh of the event’s communications to launch the second decade of its activity. The designers created a system of lighting installations made with LumiTEC wire strung through a board perforated using a CNC cutter, according to a project created in Adobe Illustrator and then transferred into the AutoCAD environment. The copywriter’s thought or insight for each of the competition’s categories was converted into a synthetic graphical language, represented with a combination of three universal symbols: the grid, a nought and a cross. The resulting mutations were translated into graphical language, cut, strung, lighted, photographed and finally placed in the layout.

Identyfikacja wizualna kampanii konkursu KTR 2014. Projekt zakładał odświeżenie języka komunikacji konkursu na drugą dekadę jego działalności. Projektanci stworzyli system instalacji świetlnych wykonanych z przewodów LumiTEC nawlekanych na planszę z otworami wykonanymi na wycinarce CNC zgodnie z projektem przygotowanym w programie Adobe Illustrator przeniesionym do środowiska AutoCAD. Opracowane przez copywritera myśl czy insight danej kategorii konkursowej były zamieniane na syntetyczny język graficzny, który da się przedstawić, używając kombinacji trzech uniwersalnych symboli, jakimi są plansza, kółko i krzyżyk. Mutacje tych znaków tłumaczone na projekt graficzny były wypalane, nawlekane, a następnie po zaświeceniu fotografowane i na końcu umieszczane w layoutcie.

XiHQBD6W_ktr_kolaz1 TpHsZqq5_ktr_kolaz4

Read More

7-PLASTER-bez-logosow-rgb-820x510event 7. PLASTER International Festival of Poster and Typography
dates  20-22.05.2016
place CSW Toruń
link www.en.csw.torun.pl

The 7th edition of the International Festival of Poster and Typography Design PLASTER is dedicated to the graphic design of Ukrainian artists. It is aimed to present the variety of creative expression among the designers of Ukraine and to track the unique features within their work.
The show will consist of the works of experienced artists that have been forming the style of Ukrainian national design for years, such as Oleg Veklenko, Nikolay Kovalenko or Oleksii Chekal, along with inspiring representatives of the young generation, either workng for art studios such as Grafprom, 3Z and Vikavita, or freelancers, like Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska and Andriy Shewchenko.

Siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster poświęcona jest sztuce projektowania graficznego z Ukrainy. Celem tego wydarzenia jest ukazanie różnorodności postaw twórczych oraz poszukiwanie cech charakterystycznych ukraińskiego dizajnu.
Na festiwalu zobaczymy zarówno prace dojrzałych artystów zajmujących ugruntowaną rolę w kształtowaniu stylistyki ukraińskiego dizajnu, czyli Olega Veklenko, Nikolaya Kovalenko, Oleksiija Chekala, jak i młodych poszukujących twórców działających w takich studiach, jak Grafprom, 3Z i Vikavita, lub prowadzących niezależną działalność projektową, jak Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska czy Andriy Shewchenko.

Read More

tumblr_nljk53o3oV1tg3xuro1_1280 tumblr_nrnlwvzVbw1tg3xuro1_540 tumblr_nrnmbsFnxo1tg3xuro1_1280 tumblr_nsw67x8r671tg3xuro1_1280project Rozkurz
design Karolina Pietrzyk
link www.karolinapietrzyk.tumblr.com

A series of posters for the “Rozkurz” cycle of artistic actions dedicated to various forms of experimental music and sound art. Most of the events, curated by Paweł Szroniak, have taken place in Wrocław.

Seria plakatów towarzyszących cyklowi działań artystycznych „Rozkurz” poświęconych różnego rodzaju formom muzyki eksperymentalnej i sztuki dźwięku. Większość wydarzeń, których kuratoem jest Paweł Szroniak, odbywa się we Wrocławiu.

Read More