— print control

Archive
posters

Screen Shot 2017-05-22 at 18.56.22project ahoj!
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com

A poster promoting the open air film festival “ahoj!” in Zelow, Czech Republic.

Plakat promujący film „ahoj!” podczas  plenerowego Festiwalu Filmów Czeskich w Zelowie.

Read More

celebrate_the_city_21478562227144project Celebrate the City
design Jan Bajtlik
link www.bajtlik.eu

Poster design created at Celebrate the City, a Parisian poster festival. 

Projekt plakatu zaprezentowanego w ramach Fête du Graphisme, festiwalu plakatu odbywającego się w Paryżu.

Read More

Screen Shot 2017-04-24 at 15.50.38 energiaproject Energia Dźwięku
design Karolina Pietrzyk
link www.karolinapietrzyk.info

A poster promoting the ninth edition of the Energia Dźwięku [Sound Energy] Festival, which is a platform for creating unlikely connections between artists. Instead of concentrating on whether a band plays punk, folk or industrial, which part of the world the music comes from, and whether it’s based on the historical canon or establishing its own style, the festival’s organizers care only about one thing – the sound and the energy it conveys.

Plakat do dziewiątej edycji festiwalu Energia Dźwięku, który jest platformą spotkania skrajnie od siebie różniących się artystów. Dla organizatorów nie jest ważne, czy dany zespół gra punk, folk czy industrial, nie ma znaczenia, z jakiej części świata pochodzi dana muzyka i czy opiera się ona na historycznym kanonie lub jest zaczynem jakiejś zupełnie nowej stylistyki – najważniejszy jest dźwięk i tkwiąca w nim energia.

Read More

Screen Shot 2017-04-19 at 17.03.06 Screen Shot 2017-04-19 at 17.02.40project Nowy Teatr posters
design Type2
link www.type2.pl

One of a series of posters accompanying the re-opening event of Teatr Nowy in Warsaw, during which visitors were taken on tours by the artists. The designs are based on arrangements of images from theatre performances and the new building itself. 

Jeden z serii plakatów towarzyszących otwarciu nowej siedziby Teatru Nowego w Warszawie, podczas którego m.in. artyści oprowadzali zwiedzających. Plakaty zostały zbudowane na zasadzie przeplatania się obrazów spektakli i nowego budynku.

Read More

5k6wproject The Drawers
design Maciej Ratajski
link www.maciejratajski.com

A poster promoting the second edition of “The Drawers” exhibition at the Kasia Michalski Gallery. The exhibition’s format is based on the idea of using a typical gallery prop – the flat file cabinet – to exhibit works. Each of its nine drawers contains works by one participating artist. Franciszek Buchner, Norbert Delman, Jan Domicz, Jacek Doroszenko, Wiktor Dyndo, Jacek Kołodziejski, Maciej Ratajski, Gregor Różański and Piotr Rymer have contributed works which not only conform to the drawer space, but also extend beyond the gallery itself.

Plakat towarzyszący drugiej edycji wystawy „The Drawers” w galerii Kasia Michalski. Wyjątkowość opracowanego w 2015 roku formatu wystawienniczego opiera się na wykorzystaniu typowej galeryjnej szafy do przechowywania prac na papierze. Zawiera ona dziewięć szuflad, z których każda skrywa prace tylko jednego twórcy. Franciszek Buchner, Norbert Delman, Jan Domicz, Jacek Doroszenko, Wiktor Dyndo, Jacek Kołodziejski, Maciej Ratajski, Gregor Różański oraz Piotr Rymer zaproponowali nie tylko projekty ograniczone przez wymiary pojedynczej szuflady, ale i stworzyli prace odważniej wychodzące w przestrzeń galerii.

07-Norbert-Delman-drawer 832a4e_b70bb8daf7a34595ae45ebe04b3b9806~mv2.jpg_srz_963_672_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 06-Franciszek-Buchner-drawer-958x639

Read More

Screen Shot 2017-04-18 at 19.12.23mirele_efros_proj.dawid_ryski.jpgproject Przepisy domowe
design Dawid Ryski
link www.dawidryski.pl

A series of posters entitled “Przepisy domowe” [“Home recipes”] promoting the Warsaw Jewish Theatre’s experimental project in contemporary reinterpretations of the Jewish theatre’s classics. Young directors, Agata Baumgart, Gosia Wdowik, Jędrzej Piaskowski, Magda Szpecht and Tomasz Szczepaniak directed readings by the theatre’s young actors. The project, created and curated by Mike Urbaniak, took place as part of the 65th anniversary of the Jewish Theatre in Warsaw.

Seria plakatów „Przepisy domowe” promujących eksperymentalny projekt Teatru Żydowskiego w Warszawie polegający na próbie uwspółcześnienia teatralnej klasyki żydowskiej. Czytania z aktorami teatru wyreżyserowali młodzi reżyserzy i reżyserki: Agata Baumgart, Gosia Wdowik, Jędrzej Piaskowski, Magda Szpecht i Tomasz Szczepanek. Projekt, którego pomysłodawcą i kuratorem jest Mike Urbaniak, jest częścią obchodów 65-lecia Teatru Żydowskiego w Warszawie.

przepisy-domowe-golem-jedrzej-piakowski-teatr-zydowski-warszawa-2016-02-19-530x749 524d04e7_jpg-lg

Read More

Screen Shot 2017-04-10 at 14.48.17project Villa Straylight
design Piotr Grabowski
link www.piotrgrabowski.tumblr.com

Visual identity for the “Villa Straylight” series of exhibitions which took place at the Centre for Contemporary Art in Warsaw. Each of the three exhibitions remained autonomous in character, and each leading artist proposed their own poetics based on their personal creative strategy. The common ground for Michał Frydrych, Piotr Grabowski and Kuba Bąkowski was the space, which each of them organized around their discourse on art, as well as a set of terms, issues and problems introduced by the mysterious Villa Straylight from William Gibson’s novel, Neuromancer. The poster designs are centred around an office “interface” – the spreadsheet – whose cells were used as modules for illustrations and organizing texts.

Identyfikacja graficzna cyklu wystaw „Villa Straylight” dla Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Trzy wystawy miały charakter autonomicznych projektów. Każdy z uczestników proponował własną poetykę i posługiwał się autorską strategią twórczą. Wspólną platformą do działania dla Michała Frydrycha, Piotra Grabowskiego i Kuby Bąkowskiego była przestrzeń, którą kolejno organizowali dyskursami swojej sztuki, a także zbiorem pojęć, zagadnień i problemów przywołanych poprzez tytułową figurę Villi Straylight z powieści Neuromancer Williama Gibsona. Projekt serii plakatów wykorzystuje biurowy interfejs – przede wszystkim siatki arkusza kalkulacyjnego, którego pola stały się modułami dla ilustracji i organizacji tekstu.

Screen Shot 2017-04-10 at 14.48.27

Read More

Screen Shot 2017-03-28 at 16.10.12project Teatr Wiejski Węgajty
design Punkt Widzenia
link www.pktwidz.pl

A poster promoting the Węgajty Village Theatre – a hub for theatre, workshops and field studies in Węgajty, a farm colony near Olsztyn. The typographic design was exhibited at the TYPE+TEXT International Exhibition of Typography Poster at the Guilin Hua Qiao Gallery in China in 2016.

Plakat promujący Teatr Węgajty, miejsce przedstawień teatralnych, pracy warsztatowej, badań terenowych w podolsztyńskiej kolonii wsi Węgajty. Kompozycja typograficzna została pokazywana na międzynarodowej wystawie plakatu TYPE+TEXT w Chinach w październiku 2016 roku w galerii Guilin Hua Qiao.

Read More

c8ca2a23365477.563229a95d128project Film o Miłości
design Michał Loba
link www.michalloba.com

Poster promoting the new year’s ball co-organized by “Zwykłe Życie” magazine and Bar Studio.

Plakat promujący bal karnawałowy zorganizowany przez magazyn „Zwykłe Życie” i warszawski klub Bar Studio.

Read More

fa7c0c30057097-1.56119c06dd683project Sasha Boole
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com

A screen-printed poster announcing a Ukrainian folk scene musician’s concert at the Owoce i Warzywa Club in Łódź. 

Plakat drukowany w technice sitodruku, który zapowiadał koncert ukraińskiego muzyka sceny folkowej w łódzkim klubie Owoce i Warzywa.

4953e430057097.56119c06e6bbe 2a552330057097.56119c06e0b0a

Read More