— print control

Archive
posters

Screen Shot 2019-01-15 at 17.17.25project Skup. Hurt. Detal
design Bartek Bojarczuk / ILLCAT
format 700×1000 mm
typeface Helvetica
paper coated matt
print run 25
publisher Pan tu nie stał
year 2017
link www.pantuniestal.com

Poster promoting an event organized by the Pan Tu Nie Stał fashion brand. The project is inspired by the Polish School of Posters, ranging from the 1960s to 1980s.

Plakat promujący wystawę organizowaną przez markę modową Pan Tu Nie Stał oraz Instytut Dizajnu Kielce. Projekt inspirowany jest polską Szkołą Plakatu z okresu 1960–1980.

Read More

Screen Shot 2018-11-22 at 19.24.57 Screen Shot 2018-11-22 at 19.25.03project Komunikat LDZ
design Jakub Stępień / Hakobo
format 700×1000 mm
typeface SF Text
paper coated matt
print run 500
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2017

Poster promoting an exhibition organized to celebrate 100 years of the Avant-garde movement in Poland, presenting the educational achievements and avant-garde trends of the Graphic Design Department of Lódź’s State Art School and the Academy of Fine Arts.

Afisz promujący wystawę „Komunikat LDZ” prezentującą projektowanie graficzne w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – dorobek pedagogów oraz absolwentów tej zasłużonej uczelni w dziedzinie plakatu oraz projektowania graficznego. Tytuł ekspozycji jest nawiązaniem do nazwy kroju pisma zaprojektowanego przez Artura Frankowskiego na podstawie szkicu alfabetu z 1932 roku autorstwa Władysława Strzemińskiego, patrona łódzkiej uczelni. Jego nowoczesna forma jest symbolem tendencji awangardowych w historii polskiego projektowania graficznego.

Read More

Screen Shot 2018-11-17 at 15.48.49project Domówka
design Tymek Jezierski
format 700×1000 mm
typeface custom
paper uncoated
print run 15
publisher Klub Komediowy
year 2017

A poster for Warsaw’s Komediowy Club’s music party, during which 90s music was revived by DJ’s from Glass Hunters.

Plakat promujący imprezę muzyczną w Klubie Komediowym w Warszawie, gdzie muzykę lat 90. ożywili didżeje z Glass Hunters.

Read More

Screen Shot 2018-05-06 at 12.24.03project Między nami dobrze jest
design Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach
format 680 × 980 mm
typeface dedicated, Arquitecta
paper coated
print run 500
publisher Teatr Dramatyczny im. Aleksandra     Węgierki w Białymstoku
year 2015  

Theatre poster for “No Matter How Hard We Tried,” based on the play by Dorota Masłowska, which offers a grotesque view of a world in which “every human was Polish. Everyone was Polish, Germans were Polish (…), the famous Pole Krzysztof Kolumb, who’s evidently been re-christened to Christopher Columbus, or some other name like Chris or Isaac. We used to be a great empire, an oasis of tolerance and multiculturalism.”

Plakat do spektaklu „Między nami dobrze jest” na podstawie dramatu Doroty Masłowskiej. To groteska na temat świata, gdy „wszyscy ludzie na świecie byli Polakami. Każdy był Polakiem, Niemiec był Polakiem (…), znany polski odkrywca Krzysztof Kolumb, którego potem oczywiście przechrzczono na Christophera czy innego Chrisa czy Izaaka. Byliśmy wielkim mocarstwem, oazą tolerancji
i multikulturowości”.

Read More

Screen Shot 2018-05-06 at 12.21.10project  Scena Alternatywna
design Julia Mirny
format 700 × 1000 mm
typeface mirny script
paper coated mat
print run 100 
publisher TVP Kultura
year 2016
link www.juliamirny.com

Promotional poster for the “Scena alternatywna” [“Alternative Scene”] – a special concert at the Opole Festival, during which multiple artists invited by TVP Kultura performed at the Amfiteatr scene. The concert’s theme was to gather all the Polish artists who consistently avoid being compartmentalized into any particular genre.

Plakat promujący „Scenę alternatywną” – specjalny koncert Festiwalu Opolskiego, podczas którego na deskach Amfiteatru wystąpili artyści zaproszeni przez TVP Kultura. Ideą przewodnią koncertu było zebranie w jednym miejscu polskich artystów, którzy w swojej twórczości wymykają się klasyfikacjom.

Read More

Screen Shot 2018-04-30 at 13.18.01 Screen Shot 2018-04-30 at 13.18.10 Screen Shot 2018-04-30 at 13.18.22project Lato by Stary Browar 2016
design UVMW
illustration Joanna Fidler-Wieruszewska
typeface Fedra
print run 1000
client Stary Browar in Poznań
link www.uv-warsaw.com
year 2016 

Campaign identity for Lato by Stary Browar, co-organized together with WWF Poland, the leading organization in wildlife conservation and endangered species. The campaign takes its motifs from animal cartoons and promotes both the summer programme at Stary Browar as well as an ecological mindset. The graphics are matched by playful texts – idiomatic expressions which announce the campaign’s various stages. The energetic, colourful illustrations constituted a coherent communication scheme for a wide spectrum of cultural events. The campaign was realized both in traditional media (flyers, outdoor advertising), as well as on summer loungers available throughout the park which surrounds Stary Browar. 

Projekt identyfikacji kampanii Lato w mieście by Stary Browar realizowanej wraz z WWF Polska, organizacją zajmującą się ochroną środowiska naturalnego. Motywem przewodnim kampanii stały się motywy zwierzęce, a jej zadaniem, obok promocji programu letniego w Starym Browarze, promocja ekologii. Motywy graficzne zostały połączone z tekstami – związkami frazeologicznymi zapowiadającymi kolejne elementy kampanii. Przykładowo: „Farbowane lisy w Starym Browarze zwiastują wiele plastycznych wydarzeń” zapowiadały zajęcia dla dzieci, a „Sokoły wzrok wytężają, gdy filmy w Starym Browarze grają” – projekcje filmowe. Hasła oparte na związkach frazeologicznych oraz energetyczne, kolorowe ilustracje w spójny i konsekwentny sposób promowały szerokie spektrum wydarzeń. Kampania została realizowana zarówno w formie tradycyjnej (ulotki, outdoor), ale też na letnich leżakach dostępnych w parku wokół Starego Browaru.

Read More

Screen Shot 2018-04-30 at 13.14.21 Screen Shot 2018-04-30 at 13.14.35project 25. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 
/ 25th International Poster Biennale in Warsaw 
design Emilka Bojańczyk / Podpunkt
format 700 × 1000 mm
typeface Euclid
print run 500
publisher Poster Museum, Wilanów
link www.podpunkt.pl
year 2016

Visual identity and poster design for the 25th International Poster Biennale in Warsaw. Since the festival’s anniversary edition theme was to explore transformation of the poster into new media (including multimedia), the design’s main feature was that of transformation, or explosion – commenting on the fragmentation of information in the age of the internet. 

Identyfikacja i plakat promujący 25. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie. Ponieważ tematem wystawy głównej jubileuszowego biennale była transformacja plakatu do współczesnych mediów (w tym multimediów), motywem przewodnim identyfikacji stało się przekształcenie, eksplozja – opowiadające o rozbiciu informacji w dobie internetu.

Read More

Screen Shot 2018-03-11 at 21.35.59project Jaap Blonk / Przemysław Strożek
design Karolina Pietrzyk
format 700×1000 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper ucnoated
print run limited
publisher Galeria Entropia, Rozkurz
year 2016
link karolinapietrzyk.info

A poster for a lecture by Przemysław Strożek and a concert by Jaap Blonk – events from the course of interdisciplinary “DADA100” actions, organized to celebrate the 100th anniversary of the birth of the Dada movement. Its primary purpose was to trace and problematize the movement’s influence on  formation of so-called critical modernism – taking into account both, the art sphere, as well as socio-political aspects. All events included artistic performances, lectures and presentations. 

Afisz do wykładu Przemysława Strożka i koncertu Jaapa Blonka – wydarzenia z cyklu działań interdyscyplinarnych „DADA100” przygotowanego z okazji setnej rocznicy powstania dadaizmu. Jego podstawowym celem jest prześledzenie i sproblematyzowanie wpływu, jaki ruch dada wywarł na kształtowanie się tzw. modernizmu krytycznego – uwzględniając zarówno sferę sztuki, jak i aspekty społeczno-polityczne. Wszystkie wydarzenia składały się z wystąpień artystycznych oraz wykładów i prezentacji.

Read More

CCA_C-1 CCA_C-2 12321587_1036484959741082_1173409030094713117_n-kopiaproject Rzeczy Robią Rzeczy
design Noviki.net
link www.noviki.net 

Poster design for the “Rzeczy robią rzeczy” [“Objects Do Things”] exhibition which hosted a film program, a performance program, and a puppet slam—a cabaret whose actors included puppets. Visitors could see sketches conceived by visual artists and expert puppeteers. Stand-up comedy improvisations, karaoke jokes, and many other attractions took place on a specially constructed stage set in the theatre space of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle. The “Rzeczy robią rzeczy”” project appeals to the pleasure we get from engaging with the world of the imagination. It is shaped by the changes that have taken place in the visual arts in the past few years: the appearance of many fictional narratives and threads, and the unstoppable need to tell stories. 

Projekt plakatu do wystawy „Rzeczy robią rzeczy”, której towarzyszył program filmowy, performance i marionetkowy slam-kabaret. Aktorami stały się kukiełki. Zwiedzający mogli zobaczyć szkice stworzone przez artystów wizualnych i lalkarzy ekspertów. Stand-up comedy, dowcipy, improwizacje karaoke i wiele innych atrakcji odbyło się na specjalnie skonstruowanej scenie w przestrzeni teatralnej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Projekt „Rzeczy robią rzeczy” odwołuje się do przyjemności, którą czerpiemy z angażowania się w świat wyobraźni. Jest on kształtowany przez zmiany, jakie zaszły w sztukach wizualnych, w ciągu ostatnich kilku lat: pojawienie się bardzo wielu fikcyjnych narracji i wątków oraz potrzeby opowiadania historii.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.56.18project Pierwszy Polak na Marsie
design Ola Niepsuj 
link  fb/niepsujola

Movie poster for Agnieszka Elbanowska’s documentary, “The First Pole on Mars,” for which she wrote the screenplay and directed. The film’s protagonist, 68-year old Kazimierz Błaszczak, has not only installed a 13m diameter telescope in Ciszęcin, his town in the Wieruszowski district, but also applied to the Mars One programme, in which he has succeeded in several stages. If he’s able to win the contest, he will become the first human in the history of the species to land on another planet and never go back to Earth. 

Plakat do filmu dokumentalnego „Pierwszy Polak na Marsie” w reżyserii i do scenariusza Agnieszki Elbanowskiej. Bohaterem filmu jest 68-letni Kazimierz Błaszczak, który na terenie Cieszęcina w powiecie wieruszowskim zainstalował radioteleskop o średnicy 13 m, a zarazem zgłosił swoją kandydaturę do programu Mars One i przystępuje do kolejnych etapów selekcji. Jeżeli uda mu się wygrać eliminacje, to będzie pierwszym człowiekiem w historii ludzkości, który wyląduje na obcej planecie, zasiedli ją i już nigdy nie wróci.

Read More