— print control

Archive
posters

Screen Shot 2017-06-29 at 20.34.50project Untitled
design Cezary Poniatowski
link www.cezaryponiatowski.pl

Poster belonging to a series of compositions created using the silkscreen technique. Poniatowski’s monochrome work is filled with mysterious characters and scenes. A grotesque, paranoid narrative arises when characters merge with inanimate matter. A strange energy disturbs, balancing somewhere on the border between present and abstraction.

Plakat pochodzi z limitowanej serii kompozycji wykonanych w technice sitodruku. Poniatowski swoje monochromatyczne prace wypełnia tajemniczymi postaciami i scenami. Groteskowa, paranoiczna narracja powstaje, kiedy bohaterowie scalają się z materią nieożywioną. Niepokoi dziwna energia balansująca gdzieś na pograniczu przedstawienia i abstrakcji.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.22.04 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.48 Screen Shot 2017-06-16 at 12.21.54project Mathematicians
design Michał Drabik / Podpunkt
link www.podpunkt.pl

Promotional materials for the University of Warsaw’s Mathematics, Informatics, and Mechanics Department. The folder presents 20 outstanding scientists and mathematicians associated with the institution. The graphics illustrate their faces and topics connected to their scientific output. The exterior’s graphic character reads like a poster when unfolded, while the interior consists of their biographies of the selected mathematicians. The materials were published as part of commemorations of the University’s 200th anniversary.

Materiał promujący Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Składany folder prezentuje 20 wybitnych naukowców, matematyków, związanych z warszawską uczelnią. Grafiki pokazują postacie naukowców oraz obrazują zagadnienia związane z ich dorobkiem naukowym. Awers folderu ma charakter graficzny (po rozłożeniu materiał czyta się jak plakat), rewers zawiera biogramy wybranych matematyków. Materiał został wydany w ramach obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Read More

Screen Shot 2017-06-16 at 12.11.07project K. Albo wspomnienie z miasta
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

“K. Albo wspomnienie z miasta” [“K., or memories from the city”], staged at the Bogusławski Theatre in Kalisz. The play, directed by Weronika Szczawinska, tells the story of a certain community’s hidden life. It is a tale about forgetfulness and reclaiming the past, of life in a city whose one third of inhabitants had vanished, a city whose eight-hundred-year character has been destroyed beyond recovery.

Projekt plakatu do spektaklu „K. Albo wspomnienie z miasta” wystawianego w Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Weronikę Szczawińską i jest swojego rodzaju opowieścią o fantomowym życiu pewnej społeczności. Opowieść o niepamięci i wywoływaniu wspomnień. O życiu w mieście, z którego zniknęła jedna trzecia mieszkańców. Mieście, którego osiemsetletni kształt został unicestwiony na zawsze.

Read More

DE_STAATproject  De Staat
design Jakub Zasada
link www.zasadaplakaty.tumblr.com

A concert poster for De Staat, an alt-rock band from Nijmege, Holland, for their concert at Firlej Club in Wrocław. The poster was created using the silkscreen technique.

Plakat zapowiadający koncert odbywający się we wrocławskim Klubie Firlej. De Staat to holenderski alt-rockowy zespół z Nijmege. Projekt został zrealizowany w technice sitodruku.

Read More

1232ca41710753.57b1d716f393c f8bb9b41710753.57b1d716f4004project Petit Bain
design Gosia Stolińska for STUDIOBÜRO
link www.higoszi.com

Identity design and poster for the summer programme at Petit Bain – a concert hall and restaurant by the Seine in Paris. 

Identyfikacja i plakat letnich koncertów zaprojektowane dla Petit Bain – sali koncertowej i restauracji znajdującej się nad Sekwaną w Paryżu.

6625c741710753-1.57b1dac98deb0

Read More

Screen Shot 2017-05-22 at 18.56.22project ahoj!
design Krzysztof Iwański
link www.ivvanski.com

A poster promoting the open air film festival “ahoj!” in Zelow, Czech Republic.

Plakat promujący film „ahoj!” podczas  plenerowego Festiwalu Filmów Czeskich w Zelowie.

Read More

celebrate_the_city_21478562227144project Celebrate the City
design Jan Bajtlik
link www.bajtlik.eu

Poster design created at Celebrate the City, a Parisian poster festival. 

Projekt plakatu zaprezentowanego w ramach Fête du Graphisme, festiwalu plakatu odbywającego się w Paryżu.

Read More

Screen Shot 2017-04-24 at 15.50.38 energiaproject Energia Dźwięku
design Karolina Pietrzyk
link www.karolinapietrzyk.info

A poster promoting the ninth edition of the Energia Dźwięku [Sound Energy] Festival, which is a platform for creating unlikely connections between artists. Instead of concentrating on whether a band plays punk, folk or industrial, which part of the world the music comes from, and whether it’s based on the historical canon or establishing its own style, the festival’s organizers care only about one thing – the sound and the energy it conveys.

Plakat do dziewiątej edycji festiwalu Energia Dźwięku, który jest platformą spotkania skrajnie od siebie różniących się artystów. Dla organizatorów nie jest ważne, czy dany zespół gra punk, folk czy industrial, nie ma znaczenia, z jakiej części świata pochodzi dana muzyka i czy opiera się ona na historycznym kanonie lub jest zaczynem jakiejś zupełnie nowej stylistyki – najważniejszy jest dźwięk i tkwiąca w nim energia.

Read More

Screen Shot 2017-04-19 at 17.03.06 Screen Shot 2017-04-19 at 17.02.40project Nowy Teatr posters
design Type2
link www.type2.pl

One of a series of posters accompanying the re-opening event of Teatr Nowy in Warsaw, during which visitors were taken on tours by the artists. The designs are based on arrangements of images from theatre performances and the new building itself. 

Jeden z serii plakatów towarzyszących otwarciu nowej siedziby Teatru Nowego w Warszawie, podczas którego m.in. artyści oprowadzali zwiedzających. Plakaty zostały zbudowane na zasadzie przeplatania się obrazów spektakli i nowego budynku.

Read More

5k6wproject The Drawers
design Maciej Ratajski
link www.maciejratajski.com

A poster promoting the second edition of “The Drawers” exhibition at the Kasia Michalski Gallery. The exhibition’s format is based on the idea of using a typical gallery prop – the flat file cabinet – to exhibit works. Each of its nine drawers contains works by one participating artist. Franciszek Buchner, Norbert Delman, Jan Domicz, Jacek Doroszenko, Wiktor Dyndo, Jacek Kołodziejski, Maciej Ratajski, Gregor Różański and Piotr Rymer have contributed works which not only conform to the drawer space, but also extend beyond the gallery itself.

Plakat towarzyszący drugiej edycji wystawy „The Drawers” w galerii Kasia Michalski. Wyjątkowość opracowanego w 2015 roku formatu wystawienniczego opiera się na wykorzystaniu typowej galeryjnej szafy do przechowywania prac na papierze. Zawiera ona dziewięć szuflad, z których każda skrywa prace tylko jednego twórcy. Franciszek Buchner, Norbert Delman, Jan Domicz, Jacek Doroszenko, Wiktor Dyndo, Jacek Kołodziejski, Maciej Ratajski, Gregor Różański oraz Piotr Rymer zaproponowali nie tylko projekty ograniczone przez wymiary pojedynczej szuflady, ale i stworzyli prace odważniej wychodzące w przestrzeń galerii.

07-Norbert-Delman-drawer 832a4e_b70bb8daf7a34595ae45ebe04b3b9806~mv2.jpg_srz_963_672_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 06-Franciszek-Buchner-drawer-958x639

Read More