— print control

Archive
posters

Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.32 Screen Shot 2020-06-18 at 15.14.38Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.13 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.54Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.39 Screen Shot 2020-06-18 at 15.11.33 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.25 Screen Shot 2020-06-18 at 15.10.56project Radio Kampus
design UVMW
format various
typeface Atlas Grotesk
print run various
client Radio Kampus
year 2018

Radio Kampus’ new logotype speaks to us in a metaphorical way about sound. The designers have simplified the graphic form to the minimum, obtaining an optical typographic sign. During the design process, the authors drew in full from the modernism of the 1960’s and 1970’s and its currently-trendy styling, creating simple yet intelligent graphic solutions. Just as Radio Kampus is a dynamic institution, a sign can behave in a similar way. It can seem static or be filled with text, or simply exist as an element of graphics. The logo is visually neutral in order for it to easily suit the many topics that Kampus covers – culture, science, student life and a wide variety of music. 

Nowy logotyp Radia Kampus opowiada w metaforyczny sposób o dźwięku. Projektanci uprościli do minimum formę graficzną, otrzymując optyczny znak typograficzny. W realizacji autorzy czerpią pełnymi garściami z modernizmu lat 60. i 70. oraz powracających z tamtych lat wzorców na proste, ale przy tym inteligentne rozwiązania graficzne. Tak jak Radio Kampus to dynamiczna struktura, tak samo znak może zachowywać się w różny sposób – być statyczny, być wypełniany treścią tekstową, być elementem grafiki. Logotyp jest neutralny wizualnie, ponieważ musi objąć sobą szerokie spektrum tematów, o których opowiada Kampus – kultura, nauka, życie studenckie i różnorodna muzyka.

 

Read More

26232469_2001690536781226_5089397423183992583_oproject Powidoki / Afterimage
design Ola Niepsuj
format 700×1000 mm
typeface Akzidenz Grotesk
paper glossy
print run 10
publisher Łódź Film Commission
year 2017

Poster for Andrzej Wajda’s last film “Afterimage”, which is inspired by the life of Polish painter Władysław Strzemiński. The film tells the story of Stalinism in Poland, when the artist opposed the doctrine of Socialist Realism. Much attention was given to recreating the reality of the era. Art itself plays a large part in the movie, thereby showcasing its role in society. 

Plakat do ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, „Powidoki”, zainspirowanego biografią polskiego malarza Władysława Strzemińskiego. Film opowiada o okresie stalinizmu w Polsce, gdy artysta sprzeciwił się doktrynie soc-
realizmu. Oprócz dbałości w przeniesieniu ówczesnych realiów na ekran twórcy „Powidoków” poświęcili wiele miejsca samej sztuce i jej roli w życiu społecznym.

 

Read More

Screen Shot 2020-06-18 at 14.34.43project Bestia, bóg i linia
design Piotr Chuchla
format 700×1000 mm
typeface AT Osmose
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2018

A poster for the exhibition “Bestia, bóg i linia”, which was an invitation to look at modern times from the perspective of the East. The exhibition’s narrative focuses on the circulation of the multi-directional, simultaneous exchange of ideas, materials and forms in the Asia-Pacific region. This vast, culturally and religiously-diversified area connected by the waters of the Indian and Pacific Oceans encompassed global ideals of mobility, blurred borders, free exchange of knowledge and technology and of scientific, artistic and economic thought as well as customs and everyday creative practices many centuries ago. 

Plakat do wystawy „Bestia, bóg i linia”, która była zaproszeniem do spojrzenia na współczesność z perspektywy Wschodu. Narracja wystawy skupia się na obiegu – wielokierunkowej, jednoczesnej wymianie idei, materiałów i form w regionie Azji i Pacyfiku. Ten rozległy, zróżnicowany kulturowo i religijnie obszar połączony wodami oceanów Indyjskiego i Spokojnego już wiele stuleci temu realizował późniejsze ideały globalne: mobilności, zacierania granic, swobodnego transferowania wiedzy i technologii, migracji myśli naukowej, artystycznej, ekonomicznej, a także obyczajowości i codziennych praktyk twórczych.

 

Read More

NIEULEGLAproject Nieuległa
design Jakub Jezierski
format 500×700 mm
typeface Druk wide
paper coated
print run 100
publisher Piknik Imieniny Joli Bord
year 2018

Poster promoting the neighborhood picnic party for Warsaw’s Żoliborz district. The 9th edition of the Piknik Imieniny Joli Bord [Jola Bord’s Name Day Picnic] took place under the slogan “Nieuległa” [“Resistant”], referring to the hundredth anniversary of Polish independence. The program included games, a flea market, a show presented by the city’s fire department and other amusements. 

Plakat promujący sąsiedzką imprezę warszawskiej dzielnicy Żoliborz. IX edycja Pikniku Imieniny Joli Bord odbyła się pod hasłem „Nieuległa”, nawiązując do setnej rocznicy niepodległości. W programie znalazły się gry, zabawy, Pchli Targ i Strażacka Sikawka.

 

Read More

MSZ_MŁ_ziemia-niczyja_715x1115_print_controlproject Ziemia Niczyja
design Maja Szczypek
format 790×2100 mm, 715×115 mm
typeface Blair ITC
paper coated
print run 30
publisher Galeria Labirynt
year 2018

Poster for Magdalena Łazarczyk’s exhibition “Ziemia Niczyja” [“No Man's Land”], presented at the Labirynt gallery in Lublin. It referred to the aspect of space as a distinctive “in-between” zone which is unsupervised by anybody, and distance – which can hold a unifying or dividing aspect. 

Plakat do wystawy Magdaleny Łazarczyk „Ziemia Niczyja” w Galerii Labirynt, traktującej o przestrzeni, charakterystycznej strefie „pomiędzy”, której nikt nie nadzoruje. O dystansie mogącym łączyć i dzielić.

 

Read More

tumblr_p7fetvKSxl1up0vu6o1_1280project W niedalekiej przeszłości / In the near past
design Grupa Projektor
format 700×1000 mm
typeface Times New Roman, Univers, Custom Lettering
paper coated
print run 10
publisher Dizajn BWA Gallery in Wrocław
year 2018

Poster design for the exhibition “W niedalekiej przeszłości” [“In the near past”] at the BWA gallery in Wrocław, during which the history of Łysa Góra – a model village of the communist period famous for the production of ceramics – was presented. In the 1960’s and 70’s it attracted artists with the potential to implement monumental ceramic compositions that could be incorporated into architecture. Today, it provokes other artistic attitudes. The curator, Paweł Olszczyński, studies the closing of the Kamionka cooperative in Łysa Góra. He assumes the role of an artist-researcher, analyzing the phenomenon of the closed ceramic factories. He excerpts and documents the trace evidence of their past activity.  

Projekt plakatu do wystawy „W niedalekiej przeszłości” w BWA we Wrocławiu, podczas której zaprezentowano historię Łysej Góry, wzorcowej wsi okresu PRL, słynącej z produkcji ceramiki. W latach 60.–70. XX w. przyciągała artystów możliwością realizacji monumentalnych kompozycji ceramicznych dla architektury. Dziś prowokuje inne postawy artystyczne. Kurator Paweł Olszczyński bierze na warsztat historię likwidacji łysogórskiej spółdzielni „Kamionka”. Wchodzi w rolę artysty-badacza, a polem jego poszukiwań staje się teren upadłych zakładów ceramicznych. Wydobywa i dokumentuje ślady ich przeszłej działalności.

 

Read More

ANTI STATIC PLAKAT 2 ANTI STATIC PLAKAT 3 ANTI STATIC PLAKAT ANTI-STATIC-ZAPRO-1-NET ANTI-STATIC-ZAPRO-6-NET IMG_6135project Antistatic
design Moonmadness
format 700×1000 mm
typeface Bau Pro
paper coated
print run 500
publisher National Museum in Poznań
year 2018 

Poster design and visual identification for the “Antistatic” exhibition held at the National Museum in Poznań. The exhibition gathered the works of visual artists from the Intermedia Department of the University of Fine Arts in Poznań – from professors who founded it several years ago, to current PhD students in this innovative department. The Poznań school was the first in Poland to begin education in the field of intermedia. The eponymous “anti-static” emphasizes art’s ability to break free from all restrictions according to the postulate of Italo Calvino, who predicted that in order to survive, art in the 21st century will have to show volatility in moments of great gravity.  

Projekt plakatu i identyfikacji wystawy „Antistatic” prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na ekspozycji zebrano prace artystów wizualnych wywodzących się z Katedry Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – od profesorów, którzy kilkanaście lat temu zakładali ten innowacyjny kierunek studiów, po obecne doktorantki i doktorantów tej katedry. Uczelnia poznańska jako pierwsza rozpoczęła w Polsce kształcenie w dziedzinie intermediów. Tytułowa antystatyczność podkreślić ma zdolność oderwania się sztuki od wszelkich ograniczeń, zgodnie z postulatem Italo Calvino, który zapowiadał, iż aby przetrwać, sztuka w XXI wieku będzie musiała wykazywać lotność w chwilach największego nawet ciążenia.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.41.12project ZOEpolis
design Małgorzata Gurowska
format 700×1000 mm
typeface Futura
paper  Chromolux, cast coated
print run 50
publisher Dizajn gallery BWA Wrocław
year 2017/2018

The poster design for the exhibition “Zoepolis, Design for Plants and Animals” was presented at the Dizajn gallery BWA Wrocław. The aim of the project was to reflect on the possibility of creating a human/non-human society that would be mediated by means of material objects. The curators of the exhibition, Monika Rosińska and Agata Szydłowska, sought design solutions that would recognize animals and plants as full-fledged beings in demand of design themselves, taking into account their needs and rights.

Projekt plakatu do wystawy „Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt” prezentowanej w BWA Dizajn we Wrocławiu. Celem projektu było zastanowienie się nad możliwością stworzenia wspólnoty ludzko-nieludzkiej, która byłaby mediowana za pomocą przedmiotów materialnych. Kuratorki wystawy, Monika Rosińska i Agata Szydłowska, poszukiwały rozwiązań, które traktują zwierzęta i rośliny jako pełnoprawne podmioty procesów projektowych, z uwzględnieniem ich potrzeb i praw. Wystawa „Zoepolis” była częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej”.

 

Read More

Plakat Zobacz to co w sztuce nowe projekt UVMW Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.30Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.36Screen Shot 2020-04-29 at 15.31.21project Zobacz to, co w sztuce nowe

design UVMW
format 700×1000 mm
typeface U-justunek, Marr Sans
paper coated matt
print run various
publisher U–jazdowski Castle Centre for Contemporary Art
year 2018

When brainstorming visual communication for the image campaign for the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle, the designers were inspired by the various ways touch screens are used by people. They ceded this idea to graphic design, creating a multi-channeled campaign promoting the wide range of U–jazdowski. The presented poster is one of many compositional variants. 

Podczas rozważań nad komunikacją wizualną kampanii wizerunkowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski projektantów zainspirowały różne sposoby używania przez ludzi ekranów dotykowych. Przenieśli ideę na grafikę, tworząc wielokanałową kampanię promującą szeroką ofertę U–jazdowskiego. Prezentowany plakat jest jednym z wielu wariantów kompozycyjnych.

 

Read More

P2P-plakat_prev1-1612x2303 2-1612x1078 7-1612x1078 12-1-1612x1078 Screen Shot 2020-04-22 at 14.13.08project Peer to Peer
design postnoviki 
format 700×1000 mm
typeface P2P by postnoviki
paper coated
print run 200
publisher Muzeum Sztuki in Łódź
year 2018

Poster for the “Peer to Peer” collective exhibition presented at the Museum of Art in Łódź. The exhibition’s creators focused on the collective practices in contemporary art, presenting modern artistic groups and how they function, the relations between their members, and the relationships between artists and the outside world. The presented works included many collaborations (Pakui Hardware, Foundland Collective and Part-time Suite), as well as more numerous groups (GCC, Laboria Cuboniks), collectives founded for specific purposes – groups adapting the formula of music bands, referring to business models or groups which professionally connect people involved in different fields of work. 

Plakat do wystawy zbiorowej „Peer to peer” prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorzy wystawy zastanawiali się nad praktykami kolektywnymi w nowej sztuce, przedstawiając współcześnie funkcjonujące grupy artystyczne, przyglądając się sposobom ich funkcjonowania, relacjom, a także zależnościom pomiędzy artystami a światem zewnętrznym. Zaprezentowano prace m.in. duetów (Pakui Hardware, Foundland Collective i Part-time Suite), jak i liczniejszych grup (GCC, Laboria Cuboniks) oraz kolektywów zawiązanych w konkretnym celu, grup adaptujących formułę zespołów muzycznych, nawiązujących do modeli pracy w biznesie czy łączących osoby zawodowo zajmujące się różnymi dziedzinami.

 

Read More