— print control

Archive
posters

Screen Shot 2019-06-25 at 14.32.53project NAPTNM
design Grzegorz Sołowiński
format 500×700 mm
typeface La Nord
paper uncoated
print run 100
publisher INQbator
year 2017 

Poster for an unofficial afterparty, following the opening concert for Tauron Nowa Muzyka music festival in Katowice. All genres of electronic music were played on the main stage. The guests included: Naphta, DJ Deadlift aka NONE (Minimalnaprawda) and Sierra Cosworth aka DJ Landi Renzo. 

Plakat na Nieoficjalne Afterparty po koncercie otwarcia festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Na głównej scenie zagrano wszystkie gatunki muzyki elektronicznej. Gośćmi byli: Naphta, DJ Deadlift aka NONE (Minimalnaprawda) oraz Sierra Cosworth aka DJ Landi Renzo.

Read More

Screen Shot 2019-06-25 at 14.27.48project 35. Festiwal Szkół Teatralnych
design Julia Mirny
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated matt
print run 500
publisher PWSFTViT Film School in Łódź
year 2017

Poster for the 35th Drama Schools’ Festival in Łódź, taking place between May 8–14. The students from Polish drama schools gave 15 performances on the stage of Nowy Theatre and Studyjny Theatre.

Plakat promujący 35. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Pomiędzy 8 a14 maja studenci polskich szkół teatralnych zaprezentowali swoje spektakle dyplomowe na scenach Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka oraz Teatru Studyjnego Szkoły Filmowej w Łodzi.

 

Read More

Screen Shot 2019-05-29 at 10.43.55 Screen Shot 2019-05-29 at 10.44.16 Screen Shot 2019-05-29 at 10.43.48 Screen Shot 2019-05-29 at 10.44.07project Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta.
design Piotr Chuchla
format 500×700 mm
typeface At Somose, Neue Haas Unica
paper uncoated
print run 250
publisher Musem of Modern Art in Warsaw
year 2017
link www.piotrekchuchla.com

One of a series of posters promoting the exhibition devoted to the body of work of Oskar Hansen (1922–2005), an architect, city planner, theoretician and pedagogue, affiliated with Team 10 and the Warsaw Academy of Fine Arts. It shows the evolution of Open Form from its beginnings in architectural designs to its application in movies, visual games and performance. Hansen’s concept of open form found it’s reflection in the exhibition’s main graphic motif.

Jeden z serii plakatów promujących wystawę poświęconą twórczości Oskara Hansena (1922–2005), architekta, urbanisty, teoretyka i pedagoga związanego z Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Ukazuje ewolucję hansenowskiej idei formy otwartej, począwszy od jej źródeł w projektach architektonicznych do zastosowania w filmach, grach wizualnych i działaniach performatywnych. Koncepcja formy otwartej znalazła swoje odzwierciedlenie w graficznym motywie przewodnim wystawy. Jest to edycja plakatów kolekcjonerskich, wykonanych ręcznie techniką sitodruku.

Read More

polskaproject Design dialogue
design Robert Czajka
format 700×1000 mm
typeface dedicated
paper uncoated
print run 20
publisher Adam Mickiewicz Institute/ Culture.pl
year 2017

Five designers from Poland and five from Brazil created posters referring to the history of design in both countries. The effects of this experiment were on view at the “Design Dialogue: Poland – Brazil” exhibition at the Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro. The “Polska” poster brings to mind a countryside landscape, composed of letters forming the country’s name.

Pięciu projektantów z Polski i pięciu z Brazylii stworzyło plakaty odwołujące się do historii projektowania w obydwu krajach. Efekty tego eksperymentu można było obejrzeć na wystawie „Design Dialogue: Poland – Brazil” w Museu de Arte Moderna w Rio de Janeiro. Plakat Polska to krajobraz kraju ułożony z liter tworzących nazwę.

 

 

Read More

Screen Shot 2019-05-28 at 14.19.24 Screen Shot 2019-05-28 at 14.19.56 Screen Shot 2019-05-28 at 14.19.36project Kino Dzieci festiwal filmowy
design Katarzyna Walentynowicz, Homework
format B1
typeface PF Handbook, Mrs White, Zigfrid
paper uncoated
print run various
client Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
year 2016–2017
link homework.com.pl

A series of posters promoting a film festival for children: Kino Dzieci [Kids’ Cinema]. The lead characters are two hedgehogs, a continuous element of the festival’s visual identification. The hedgehogs appear in new surroundings every year, among an expanding number of new characters.

Seria plakatów promujących festiwal filmowy dla dzieci: Kino Dzieci. Postacie przewodnie to dwa jeże będące stałym elementem identyfikacji festiwalowej. Jeże co roku pojawiają się w nowym otoczeniu, wśród coraz to nowszych bohaterów.

Screen Shot 2019-05-28 at 14.19.50

 

Read More

Screen Shot 2019-05-14 at 14.17.30project Synchronicity. Unbalanced Architecture
design Fontarte
format 700×1000 mm
typeface Unica
paper coated
print run 50
publisher Fundacja Bęc Zmiana
year 2016 

Poster from the “Synchronicity. Unbalanced Architecture” for the “Centre for Unsustainable Development” exhibition. The reference point was futurology in architecture of the 60s and 70s, giantic architecture of power, monoculture spaces, demolition for the new architecture.

Projekt z cyklu „Synchronizacja. Architektura niezrównoważona” promujący wystawę „Centrum Niezrównoważenia” w Fundacji Bęc Zmiana. Punktem odniesienia stały się m.in. futurologia w architekturze przełomu lat 60. i 70., gigantomania architektury władzy, monokulturowość przestrzeni miejskich i jej podłoża, wyburzenia dla nowej architektury.

Read More

Screen Shot 2019-05-14 at 13.47.28project Studencki Komitet Solidarności
design Edgar Bąk
format 700×1000 mm
typeface Atlas Grotesk
paper coated
print run 500
publisher Stowarzyszenie Maj 77
year 2017 

Promotional project for the 40th Anniversary of the Students Committee of Solidarity (SKS) – the first independent student organization in the Polish People’s Republic (PRL), founded on May 15 1977. The SKS was a reaction to the death of fellow student and oppositionist Stanisław Pyjas.

Projekt promujący 40-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności – pierwszej niezależnej organizacji studenckiej w PRL. Utworzony 15 maja 1977 roku SKS był reakcją na śmierć studenta i opozycjonisty Stanisława Pyjasa.

 

Read More

Screen Shot 2019-05-13 at 18.06.26project Hans Memling
design Nikodem Pręgowski
format 700×1000 mm
typeface none
paper uncoated
print run 1
publisher Muzeum Narodowe w Gdańsku
year 2017

Poster awarded an honorable mention in a graphics competition for the promotion of Hans Memling’s painting – “The Last Judgment”. The composition presents a collage of characters appearing in the original painting and beach screens. This refers to the phenomenon of overcrowded urban beaches in Poland.

Plakat wyróżniony w konkursie na grafikę promującą obraz Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Kompozycja przedstawia kolaż postaci widniejących na obrazie i parawanów plażowych. Scena odwołuje się do zjawiska przeludnienia plaż nad Morzem Bałtyckim w Polsce.

Read More

Screen Shot 2019-01-15 at 17.17.25project Skup. Hurt. Detal
design Bartek Bojarczuk / ILLCAT
format 700×1000 mm
typeface Helvetica
paper coated matt
print run 25
publisher Pan tu nie stał
year 2017
link www.pantuniestal.com

Poster promoting an event organized by the Pan Tu Nie Stał fashion brand. The project is inspired by the Polish School of Posters, ranging from the 1960s to 1980s.

Plakat promujący wystawę organizowaną przez markę modową Pan Tu Nie Stał oraz Instytut Dizajnu Kielce. Projekt inspirowany jest polską Szkołą Plakatu z okresu 1960–1980.

Read More

Screen Shot 2018-11-22 at 19.24.57 Screen Shot 2018-11-22 at 19.25.03project Komunikat LDZ
design Jakub Stępień / Hakobo
format 700×1000 mm
typeface SF Text
paper coated matt
print run 500
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2017

Poster promoting an exhibition organized to celebrate 100 years of the Avant-garde movement in Poland, presenting the educational achievements and avant-garde trends of the Graphic Design Department of Lódź’s State Art School and the Academy of Fine Arts.

Afisz promujący wystawę „Komunikat LDZ” prezentującą projektowanie graficzne w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – dorobek pedagogów oraz absolwentów tej zasłużonej uczelni w dziedzinie plakatu oraz projektowania graficznego. Tytuł ekspozycji jest nawiązaniem do nazwy kroju pisma zaprojektowanego przez Artura Frankowskiego na podstawie szkicu alfabetu z 1932 roku autorstwa Władysława Strzemińskiego, patrona łódzkiej uczelni. Jego nowoczesna forma jest symbolem tendencji awangardowych w historii polskiego projektowania graficznego.

Read More