— print control

Archive
magazines

Screen Shot 2020-03-19 at 18.17.18 aaa Screen Shot 2020-03-19 at 18.13.59 1080_2 Screen Shot 2020-03-19 at 18.13.29 henio Screen Shot 2020-03-19 at 18.13.51 Screen Shot 2020-03-19 at 18.13.39 Screen Shot 2020-03-19 at 18.17.56project Design Alive
design Łukasz Pachałko, Piotr Hołub / Hopa Studio
format 210×297 mm
typeface Landnáma, Stanley, GT Pressura
paper uncoated
print run 16 000
publisher Design Alive
year 2017–2018

Layout and identification redesign for “Design Alive” – a quarterly publication dedicated to product design, architecture and interior design. The magazine discusses design in a non-obvious fashion, blending it with culture. The new version of the magazine is addressed to a wider target group, in order to be more inclusive towards people who are not creative professionals. One of the main objectives during this process was to look beyond the design industry itself, implementing a new format by wording things more comprehensively and using an accessible visual language to present how design permeates vast areas of our lives.

Redesign makiety i identyfikacji magazynu „Design Alive”, kwartalnika poświęconego projektowaniu produktu, architektury i wnętrz. Magazyn opowiada o projektowaniu w sposób nieoczywisty i łączy je z kulturą. Nowa odsłona pisma skierowana jest do szerokiej grupy docelowej, stając się atrakcyjną również dla osób niezwiązanych zawodowo z biznesem kreatywnym. Jednym z założeń w tworzeniu nowej odsłony „DA” było wyjście poza branżę designu. Porządkowanie, mówienie w zrozumiały sposób, przystępnym językiem wizualnym o wzornictwie. Pokazywanie, jak świat projektowy przenika inne dziedziny naszego życia.

Read More

Screen Shot 2020-01-14 at 16.22.40 Screen Shot 2020-01-14 at 16.23.00 Screen Shot 2020-01-14 at 16.22.54 Screen Shot 2020-01-14 at 16.22.48 Screen Shot 2020-01-14 at 16.23.06 Screen Shot 2020-01-14 at 16.23.14project NOT.FOT. Władysław Hasior’s Photo Notebook
design Błażej Pindor
format 210×280 mm
typeface Apercu, Casus
paper coated, glossy
print run 350
publisher Tatra Museum in Zakopane
year 2017–2019

Design for the publishing series NOT.FOT., which mixes two publication formats – a contemporary, richly-illustrated magazine and a professional museum catalog. In addition to an extensive presentation of Władysław Hasior’s photographs, the work includes texts discussing the specificity of the “Notatnik Fotograficzny’s” [“Photographic Notebook”] archival materials as well as homages to Hasior presented by contemporary artists. In a period of almost 30 years, Hasior had created over 20,000 slides which make for an extraordinary oeuvre when categorized by topic into series.

Projekt wydawnictwa seryjnego NOT.FOT., które łączy formę współczesnego, bogato ilustrowanego magazynu i rzetelnego muzealnego katalogu. Oprócz obszernej prezentacji fotografii Władysława Hasiora na jego łamach znajdą się teksty omawiające specyfikę „Notatnika Fotograficznego”, materiały archiwalne, a także dedykowane Hasiorowi prezentacje współczesnych artystów. Hasior przez blisko 30 lat wykonał ponad 20 tysięcy przezroczy, które – usystematyzowane w cykle tematyczne – składają się na niezwykłe dzieło.

Read More

Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.54Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.08Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.29 Screen Shot 2019-10-14 at 17.48.44 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.16 Screen Shot 2019-10-14 at 17.49.22
project
 Non/fiction magazine
design Tomek Głowacki
format 160×235 mm
typeface  TT Norms, Range Serif
paper  uncoated cream premium
print run various
publisher Fundacja „Non/fiction”
year 2018

„Non/fiction” is an independent magazine coming out with different frequency since 2017. Each issue has it’s main theme such as: Hunger, Home, Work, Animal. These important social issues are being discussed in forms of reportage and interviews with various specialists. The magazine also presents non-fiction literature from behind the scene – book reviews, interviews with established writers and inspiring media projects founders from all around the world. 

„Non/fiction” to niezależny magazyn wydawany od 2017 roku. Ukazuje się z różną częstotliwością, stąd jego podtytuł: „nieregularnik reporterski”. Każdy numer skupia się wokół tematu przewodniego – do tej pory wyszły „Głód”, „Dom”, „Praca” oraz „Zwierzę”. Ważne problemy społeczne są tu zgłębiane za pomocą reportaży oraz wywiadów ze specjalistami. „Non/fiction” ukazuje również literaturę faktu „od kuchni” – znajdują się w nim felietony, recenzje i wywiady z doświadczonymi reportażystami i pisarzami, a także twórcami inspirujących niezależnych projektów ze świata.

Read More

Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.57 Screen Shot 2019-01-29 at 17.01.11 Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.29 Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.16project Contemporary Lynx
cover design Sławek Zbiok Czajkowski
layout Marzena Wilk
format 210×270 mm
typeface Lato, Impact
paper uncoated, coated gloss
print run 2964
publisher Contemporary Lynx Ltd
year 2017
link in/zbiok

Contemporary Lynx Magazine, issue 1(7) 2017 focused on street art and art in public space. The unique covers were hand-paint by Slawek Zbiok Czajkowski. Every sheet was part of a large collective image 16 x 11 meters entitled ‘The World Is A Mess’ in acrylic and spray-paint on 2,964 magazine covers. In this way, every magazine cover is its own work of art, unlike the ‘reproduction’ covers that are seen in the traditional format of printing and publishing. A three-day artistic performance took place at the TRAFO – Centre for Contemporary Art in Szczecin. 

Tematem przewodnim numeru 1 (7) 2017 magazynu „Contemporary Lynx” jest street art i sztuka w przestrzeni publicznej, a autorem unikatowych i ręcznie malowanych okładek jest Sławek Zbiok Czajkowski. Każda okładka była częścią wielkoformatowej pracy wykonanej sprejem i farbami akrylowymi o wymiarach 16 x 11 metrów pod tytułem „The World Is a Mess”. Praca powstała na 2964 okładkach tego magazynu, a każdy numer to unikatowa część tego dzieła, w odróżnieniu od tradycyjnych reprodukowanych okładek. Trzydniowy performance miał miejsce w TRAFO – Centrum Sztuki Współczesnej Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

 

Read More

lafamii 12-1 1-11 srodek_maly_0007_DSC_4663 srodek_maly_0012_DSC_4657project La Familia magazine
design progressive
link www.progressivo.pl

Design of a new F5 magazine layout. “La Familia” issue is a result of a six-month work – observation of current phenomena in fashion, culture, design and economy. This is a unique publication that has over 200 pages and talks about what unites us in a world that is dividing us more and more. The articles include topics such as “New subcultures”, “Dark Web”, “Unconditional basic income”.

Projekt nowej makiety magazynu F5 – „La Familia”, który jest efektem półrocznej pracy – obserwacji aktualnych zjawisk w modzie, kulturze, designie i ekonomii. To wyjątkowa publikacja, która liczy ponad 200 stron i mówi o tym, co nas łączy w świecie, który dzieli coraz bardziej. Wśród artykułów znalazły się m.in. takie tematy jak “Nowe subkultury”, “Dark Web”, “Bezwarunkowy dochód podstawowy”.

Read More

5865-f5_1000px Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.33 Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.38 Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.25project F5 magazine redesign 
design Super Super
link www.supersuper.pl

Layout redesign for “F5” magazine. Aside from an online portal concentrating on current trends in art and culture that’s updated daily, “F5” is published in print as well.

Redesign makiety magazynu „F5”, który poza codziennie aktualizowanym serwisem o trendach rynku i kultury ukazuje się w wersji papierowej.

Read More

28 25 1222 13project Próbnik! Katalog największych młodych polskich talentów
design Progressivo PSV
link www.progressivo.pl

Próbnik! to katalog Największych Młodych Polskich Talentów. Znajduje się w nim kilka działów – fotografia, ilustracja, design, poezja i moda – a w każdym z nich prace artystów, na których warto zwrócić uwagę i śledzić ich poczynania według Papierowego Dizajnu, Arctic Paper, Studia graficznego Progressivo PSV i Wydawnictwa F5.

Wśród wybranych artystów znaleźli się: Kas Kryst, Lapidarium, Hubert Kołodziejski, Maciej Taranek, Barbara Klicka, Grzegorz Kwiatkowski, Wiktoria Szawiel, Marta Morawska-Omalecka, Nikodem Szpunar, Patryk Hardziej, Michał Loba, Marcelina Amelia, Sonia Szóstak, Piotr Wysocki i Daniel Jaroszek.

Aby podkreślić różnorodność i niepowtarzalność każdej z dziedzin sztuki, prace artystów zostały wydrukowane na innym papierze.

Moda na oddychającym i wodoodpornym, przypominającym pogniecioną, zwiewna tkaninę Tyveku, oraz gładkim Munken Lynx. Poezję na Prisma Two-Side Ivory – przypominającym papier czerpany i stare rękopisy, oraz na Munken Pure Rough o kremowej barwie, idealnej dla publikacji z dużą ilością tekstu. Design na Remake Smoke, papierze upcyclingowy oraz Munken Lynx Rough o złamanym odcieniu bieli. Ilustracja na Pure Cotton Poudre-Noir, który działa jak passe-partour – upiększa, ale nie zaburza przekazu oraz Munken Polar Rough, dzięki idealnej bieli wydobywający wszystkie barwy w ilustracjach. Fotografia została zaprezentowana na Bindakote Ice White, powlekanym papierze wydobywającym ostrość detalu i Munken Kristall, który równomiernie wchłania farbę, idealnie oddając zamysł artysty.

„Papier to nasza pasja. Od dawna chcieliśmy stworzyć coś, co pokaże jego różnorodność zastosowania, co sprawi, że będzie on odbierany zupełnie inaczej. Stąd Próbnik. Niecodzienna publikacja, która zwraca uwagę na treść, podbijając ją odpowiednio dobranym papierem. To publikacja dla tych, którzy szukają inspiracji i zrobiona z tymi, którzy z papierem pracują codziennie. Jak nam wyszło oceńcie sami – mówi pomysłodawczyni projektu, Agnieszka Cegła.

 

 

Read More

Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.35 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.41 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.47project Smak
redesign Agata Bartkowiak
link www.magazynsmak.pl

Logotype, identity and layout redesign for Smak [“Taste”] magazine, the first quarterly devoted to food culture on the Polish publishing market. Its subtitle, “around the table”, refers to the many aspects of this culture: design, anthropology, art, not to forget topics such as ecology, education, alternative agriculture, and contemporary crafts. A series of auteurist, minimalist covers of a stark visual composition refers to the avant-garde. The new layout emphasizes the relationships between text, photography and illustration.

Redesign logotypu, identyfikacji oraz makiety magazynu „Smak”, pierwszego na polskim rynku wydawniczym kwartalnika poświęconego kulturze jedzenia. Podtytuł „wokół stołu” odwołuje się do wielu dziedzin kultury: designu, antropologii czy sztuki, nie pomijając takich tematów jak ekologia, edukacja, alternatywne rolnictwo czy współczesne rzemiosło. Seria autorskich, minimalistycznych okładek o mocnej, wizualnej kompozycji odwołuje się do tradycji awangardowych. Nowy layout podkreśla związki pomiędzy tekstem, fotografią a ilustracją.

Screen Shot 2017-05-10 at 18.48.02 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.57

Read More

Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.39 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.47 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.52 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.58 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.26 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.43 PMproject redesign Zwykłe Życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Redesign of “Zwykłe Życie” magazine. The title “Zwykłe Życie” translates to Ordinary Life and the magazine focuses on simple things and activities which bring joy to our everyday lives. The authors present traditional Polish crafts along with contemporary concepts brought about by young designers. The idea is to introduce the reader to craftsmen who fulfilled their lives by following their passion for creative work, as well as works by various Polish illustrators, photographers and writers.

Redesign makiety magazynu „Zwykłe Życie”, mówiącego o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy. W magazynie można znaleźć teksty o rzemieślnikach: tych starych reprezentujących solidny fach rodem z cechów, poparty wieloletnią tradycją oraz ich młodszych kontynuatorów-samouków, którzy również stawiają na jakość swoich produktów. Na łamach pisma są prezentowane prace polskich ilustratorów, fotografów i pisarzy.

Read More

Magazyn WGW1 Magazyn WGW2 Magazyn WGW3 Magazyn WGW4 Magazyn WGW5project Warsaw Gallery Weekend
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

Visual identity for Warsaw Gallery Weekend, a festival of 22 leading contemporary art galleries and foundations. Each year, prominent institutions experienced in international projects and art fairs, as well as ambitious new spaces, invite audiences to a weekend of openings and special accompanying events. Formally, the project references the galleries’ disparate locations, emphasizing their urbanistic divergences, which viewers will undoubtedly have to face.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Warsaw Gallery Weekend, festiwalu 22 najciekawszych galerii i fundacji sztuki współczesnej z Warszawy. Znane z międzynarodowych projektów czy targów sztuki galerie, jak i nowe przestrzenie o ambitnym programie, zapraszają co roku na weekend wernisaży i towarzyszących im specjalnych wydarzeń. Identyfikacja odwołuje się formalnie do umiejscowienia galerii na mapie miasta. Pokazuje ich rozstrzelone relacje urbanistyczne, od których jednak nie da się uciec, biorąc czynny udział w przedsięwzięciu.

 

Read More