— print control

Archive
magazines

lafamii 12-1 1-11 srodek_maly_0007_DSC_4663 srodek_maly_0012_DSC_4657project La Familia magazine
design progressive
link www.progressivo.pl

Design of a new F5 magazine layout. “La Familia” issue is a result of a six-month work – observation of current phenomena in fashion, culture, design and economy. This is a unique publication that has over 200 pages and talks about what unites us in a world that is dividing us more and more. The articles include topics such as “New subcultures”, “Dark Web”, “Unconditional basic income”.

Projekt nowej makiety magazynu F5 – „La Familia”, który jest efektem półrocznej pracy – obserwacji aktualnych zjawisk w modzie, kulturze, designie i ekonomii. To wyjątkowa publikacja, która liczy ponad 200 stron i mówi o tym, co nas łączy w świecie, który dzieli coraz bardziej. Wśród artykułów znalazły się m.in. takie tematy jak “Nowe subkultury”, “Dark Web”, “Bezwarunkowy dochód podstawowy”.

Read More

5865-f5_1000px Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.33 Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.38 Screen Shot 2017-07-25 at 16.38.25project F5 magazine redesign 
design Super Super
link www.supersuper.pl

Layout redesign for “F5” magazine. Aside from an online portal concentrating on current trends in art and culture that’s updated daily, “F5” is published in print as well.

Redesign makiety magazynu „F5”, który poza codziennie aktualizowanym serwisem o trendach rynku i kultury ukazuje się w wersji papierowej.

Read More

28 25 1222 13project Próbnik! Katalog największych młodych polskich talentów
design Progressivo PSV
link www.progressivo.pl

Próbnik! to katalog Największych Młodych Polskich Talentów. Znajduje się w nim kilka działów – fotografia, ilustracja, design, poezja i moda – a w każdym z nich prace artystów, na których warto zwrócić uwagę i śledzić ich poczynania według Papierowego Dizajnu, Arctic Paper, Studia graficznego Progressivo PSV i Wydawnictwa F5.

Wśród wybranych artystów znaleźli się: Kas Kryst, Lapidarium, Hubert Kołodziejski, Maciej Taranek, Barbara Klicka, Grzegorz Kwiatkowski, Wiktoria Szawiel, Marta Morawska-Omalecka, Nikodem Szpunar, Patryk Hardziej, Michał Loba, Marcelina Amelia, Sonia Szóstak, Piotr Wysocki i Daniel Jaroszek.

Aby podkreślić różnorodność i niepowtarzalność każdej z dziedzin sztuki, prace artystów zostały wydrukowane na innym papierze.

Moda na oddychającym i wodoodpornym, przypominającym pogniecioną, zwiewna tkaninę Tyveku, oraz gładkim Munken Lynx. Poezję na Prisma Two-Side Ivory – przypominającym papier czerpany i stare rękopisy, oraz na Munken Pure Rough o kremowej barwie, idealnej dla publikacji z dużą ilością tekstu. Design na Remake Smoke, papierze upcyclingowy oraz Munken Lynx Rough o złamanym odcieniu bieli. Ilustracja na Pure Cotton Poudre-Noir, który działa jak passe-partour – upiększa, ale nie zaburza przekazu oraz Munken Polar Rough, dzięki idealnej bieli wydobywający wszystkie barwy w ilustracjach. Fotografia została zaprezentowana na Bindakote Ice White, powlekanym papierze wydobywającym ostrość detalu i Munken Kristall, który równomiernie wchłania farbę, idealnie oddając zamysł artysty.

„Papier to nasza pasja. Od dawna chcieliśmy stworzyć coś, co pokaże jego różnorodność zastosowania, co sprawi, że będzie on odbierany zupełnie inaczej. Stąd Próbnik. Niecodzienna publikacja, która zwraca uwagę na treść, podbijając ją odpowiednio dobranym papierem. To publikacja dla tych, którzy szukają inspiracji i zrobiona z tymi, którzy z papierem pracują codziennie. Jak nam wyszło oceńcie sami – mówi pomysłodawczyni projektu, Agnieszka Cegła.

 

 

Read More

Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.35 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.41 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.47project Smak
redesign Agata Bartkowiak
link www.magazynsmak.pl

Logotype, identity and layout redesign for Smak [“Taste”] magazine, the first quarterly devoted to food culture on the Polish publishing market. Its subtitle, “around the table”, refers to the many aspects of this culture: design, anthropology, art, not to forget topics such as ecology, education, alternative agriculture, and contemporary crafts. A series of auteurist, minimalist covers of a stark visual composition refers to the avant-garde. The new layout emphasizes the relationships between text, photography and illustration.

Redesign logotypu, identyfikacji oraz makiety magazynu „Smak”, pierwszego na polskim rynku wydawniczym kwartalnika poświęconego kulturze jedzenia. Podtytuł „wokół stołu” odwołuje się do wielu dziedzin kultury: designu, antropologii czy sztuki, nie pomijając takich tematów jak ekologia, edukacja, alternatywne rolnictwo czy współczesne rzemiosło. Seria autorskich, minimalistycznych okładek o mocnej, wizualnej kompozycji odwołuje się do tradycji awangardowych. Nowy layout podkreśla związki pomiędzy tekstem, fotografią a ilustracją.

Screen Shot 2017-05-10 at 18.48.02 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.57

Read More

Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.39 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.47 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.52 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.58 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.26 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.43 PMproject redesign Zwykłe Życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Redesign of “Zwykłe Życie” magazine. The title “Zwykłe Życie” translates to Ordinary Life and the magazine focuses on simple things and activities which bring joy to our everyday lives. The authors present traditional Polish crafts along with contemporary concepts brought about by young designers. The idea is to introduce the reader to craftsmen who fulfilled their lives by following their passion for creative work, as well as works by various Polish illustrators, photographers and writers.

Redesign makiety magazynu „Zwykłe Życie”, mówiącego o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy. W magazynie można znaleźć teksty o rzemieślnikach: tych starych reprezentujących solidny fach rodem z cechów, poparty wieloletnią tradycją oraz ich młodszych kontynuatorów-samouków, którzy również stawiają na jakość swoich produktów. Na łamach pisma są prezentowane prace polskich ilustratorów, fotografów i pisarzy.

Read More

Magazyn WGW1 Magazyn WGW2 Magazyn WGW3 Magazyn WGW4 Magazyn WGW5project Warsaw Gallery Weekend
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

Visual identity for Warsaw Gallery Weekend, a festival of 22 leading contemporary art galleries and foundations. Each year, prominent institutions experienced in international projects and art fairs, as well as ambitious new spaces, invite audiences to a weekend of openings and special accompanying events. Formally, the project references the galleries’ disparate locations, emphasizing their urbanistic divergences, which viewers will undoubtedly have to face.

Projekt identyfikacji wizualnej dla Warsaw Gallery Weekend, festiwalu 22 najciekawszych galerii i fundacji sztuki współczesnej z Warszawy. Znane z międzynarodowych projektów czy targów sztuki galerie, jak i nowe przestrzenie o ambitnym programie, zapraszają co roku na weekend wernisaży i towarzyszących im specjalnych wydarzeń. Identyfikacja odwołuje się formalnie do umiejscowienia galerii na mapie miasta. Pokazuje ich rozstrzelone relacje urbanistyczne, od których jednak nie da się uciec, biorąc czynny udział w przedsięwzięciu.

 

Read More

project This is paper magazine
design Alexander Zakharov
link www.thisispaper.com

For the Inaugural Issue  some of the most forward-thinking and inspiring individuals in the design world today were interviewed. Glithero, Faye Toogood, Feilden Fowles and Phoebe English have let the editors into their studios. Formafantasma, Marcel van der Vlugt and Anouk Griffioen discuss the process behind their spectacular works. The duo Nina Donis share their previously untold story. And Kanoa Zimmerman’s photography needs no commentary.

Read More

project Zwykłe życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Magazine design & layout for Zwykle zycie magazine, which shows real and simple life of people, places and things.

Projekt i skład magazynu Zwykłe życie, który opowiada o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Read More

project Półmrok 
design Zuzanna bartoszek
link www.galeriastereo.pl 

Twilight quarterly is made by a group of artists associated with Stereo gallery (Poznan). It shows art and literary works made ​​especially for each issue. It is reproduced in the edition of 350 copies. Permanent editors: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bakowski, Piotr Bosacki, ZuzannaHadrys, Michal Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. 

Kwartalnik jest wypowiedzią grupy artystów  związanych z galerią Stereo. Zawiera prace plastyczne i utwory literackie przygotowane specjalnie dla niego. Wszystkie utwory istnieją materialnie w formacie określonym przez projekt graficzny. Stanowią egzemplarz oryginalny, powielany w nakładzie 350 sztuk.
Stałą redakcję tworzą: Zuzanna Bartoszek, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Zuzanna Hadryś, Michał Lasota, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski. Obok  nich występować będą goście spoza środowiska poznańskiego. Kolejne numery pisma nie będą różnicowane przez wyznaczanie zadań lub tematów wypowiedzi.  Praca dla Półmroku stanowić ma stałą praktykę artystów połączonych zainteresowaniami. Te zainteresowania to percepcja, poetyka i urządzenie bytu.

{Wojciech Bąkowski}

 

 

Read More

project SEM Specialist
design Paul Marcinkowski
link www.kaplon.info 

Design for SEM Specialist magazine – Poland’s first magazine devoted entirely to Search Engine Marketing. The publication supports development and education for the effective use of search engines and contextual advertising

Projekt magazynu SEM Specialist – pierwszego w Polsce magazynu poświęconego w całości tematyce Search Engine Marketingu. Publikacja wspiera rozwój branży SEM i edukację w zakresie skutecznego wykorzystania wyszukiwarek i reklam kontekstowych.

Read More