— print control

Archive
identity

Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.38 Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.27project Sanrun Mining Co.
design Necon
link www.necon.co

Chongqing is a municipality in Southwest China famous for its highly developed industry and the nearby Three Gorges Dam. There, you will find the Sanrun-owned mine known for excavating, processing and distribution of manganese. Necon designed a visual identity reflecting thecompany’s modern profile. Three central shapes found in the Sanrun sign are echoed by three areas of activity and relate to both the distinctive shape of an opencast mine and the manganese alloy’s colour visible in cross section of a split ore block.

Chongqing to region w południowo zachodnich Chinach, znany z rozwiniętego przemysłu i Tamy Trzech Przełomów, gdzie mieści się kopalnia manganu, Sanrun. Studio Necon zaprojektowało identyfikację odzwierciedlającą nowoczesny profil firmy. Trzy główne kształty użyte w gradientowej identyfikacji odnoszą się do wyglądu kopalni i koloru wydobywanej skały.

Screen Shot 2016-07-13 at 19.11.32

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.05 Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.26 Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.10project Portierge CI
design Redkroft studio
link www.behance.net/redkroft

Corporate identity for a new Polish brand, Portierge, which offers wooden doors and windows made to individual order. The designers were inspired by Bauhaus aesthetics, whose philosophy humanised craftsmanship and envisioned a new role for creators within society.

Projekt identyfikacji nowej polskiej marki Portierge oferującej drewniane drzwi i okna wykonywane według indywidualnych potrzeb klientów. Tworząc materiały graficzne, projektanci zainspirowali się estetyką Bauhausu, którego filozofia humanizowała świat rzemiosła, ale także wyznaczała nowe miejsce twórcy w społeczeństwie.

Screen Shot 2016-07-04 at 18.14.18

Read More

11077332_560721800736876_123131934725283551_o 11078118_560721750736881_7088390455891452157_o 11143250_560721664070223_6474575174091477400_oproject Uselab
design Hopa Studio
link www.hopastudio.com

Uselab is a strategy and consultancy company providing services in product design, service design, research, experience strategy and design, graphic design and IT development. The designers used observations of people to design the identity based on simple, abstract symbols representing the language of human emotions.

Uselab jest firmą zajmującą się strategią i doradztwem w zakresie projektowania produktu, usług, doświadczeń i przeprowadzania badań, strategii oraz rozwoju IT. Projektanci wykorzystali obserwacje ludzi do zaprojektowania identyfikacji wizualnej opartej na prostych, abstrakcyjnych symbolach reprezentujących język ludzkich emocji.

11157567_560721840736872_7752104614651112983_o

 

Read More

food_project_ktr_79_900 11169875_440846706092105_5796870940748491916_nproject Food Project
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

An open-ended visual identity for the Food Project marketing campaign, commissioned by the Stary Browar Arts and Business Center. The project consists of illustrations, custom typography, illustrated logos for the catering brands present at Stary Browar, an “eating map”, as well as advertising materials.

Przygotowanie otwartej identyfikacji akcji marketingowej Food Project dla Starego Browaru. Na projekt składają się ilustracje, autorska typografia oraz ilustrowane logotypy marek gastronomicznych obecnych w Starym Browarze, „jedzeniowa mapa”, a także materiały reklamowe akcji.

Untitled-117

Read More

0gzA64bu_ktr_kolaz3 N8bLSaTv_ktr_kolaz2project KTR 2014
design Super Super
link www.supersuper.pl

Visual identity for the 2014 KTR competition campaign. The project involved a refresh of the event’s communications to launch the second decade of its activity. The designers created a system of lighting installations made with LumiTEC wire strung through a board perforated using a CNC cutter, according to a project created in Adobe Illustrator and then transferred into the AutoCAD environment. The copywriter’s thought or insight for each of the competition’s categories was converted into a synthetic graphical language, represented with a combination of three universal symbols: the grid, a nought and a cross. The resulting mutations were translated into graphical language, cut, strung, lighted, photographed and finally placed in the layout.

Identyfikacja wizualna kampanii konkursu KTR 2014. Projekt zakładał odświeżenie języka komunikacji konkursu na drugą dekadę jego działalności. Projektanci stworzyli system instalacji świetlnych wykonanych z przewodów LumiTEC nawlekanych na planszę z otworami wykonanymi na wycinarce CNC zgodnie z projektem przygotowanym w programie Adobe Illustrator przeniesionym do środowiska AutoCAD. Opracowane przez copywritera myśl czy insight danej kategorii konkursowej były zamieniane na syntetyczny język graficzny, który da się przedstawić, używając kombinacji trzech uniwersalnych symboli, jakimi są plansza, kółko i krzyżyk. Mutacje tych znaków tłumaczone na projekt graficzny były wypalane, nawlekane, a następnie po zaświeceniu fotografowane i na końcu umieszczane w layoutcie.

XiHQBD6W_ktr_kolaz1 TpHsZqq5_ktr_kolaz4

Read More

Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.40 Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.31project Visual Identity for zieta.pl and Maria1 signage typeface for dedicated to FiDU technology
design Marian Misiak (co-operation: Paulina Sikorska, Albert Nogala, Paweł Rossner)
link www.zieta.pl

Zięta Prozessdesign invited Marian Misiak, an experienced typographer, urban activist and talented graphic designer to assist in the implementation of new challenges. The result of their joint work, full of discussions and clashes of aesthetic and technological fields is the FiDU Alphabet – the first official typeface using FiDU technology, designed according to the principles of typography. Because the characters used in the new system were to be converted into unique three-dimensional objects, it was necessary to connect typographical issues with other factors such as lighting, scale and production techniques.

Aby zrealizować nowe wyzwania, Zięta Prozessdesign zaprosiło Mariana Misiaka – doświadczonego typografa, aktywistę miejskiego i utalentowanego grafika. Efektem wspólnej pracy, pełnej dyskusji i starć w sferze estetyki i technologii powstał Alfabet FiDU – pierwszy krój w pełni zaprojektowany zgodnie z zasadami typografii z wykorzystaniem technologii FiDU. Ponieważ znaki używane w nowym systemie składają się z unikalnych obiektów trójwymiarowych, trzeba było połączyć kwestie typograficzne z takimi czynnikami jak światło, skala i możliwości produkcyjne.

Screen Shot 2016-05-19 at 17.02.48

Read More

10947228_625892097515845_755883617619912689_n 1431690910035 m7 v03project Odette Identity
design Dmowski & Co.
link www.dmowski.co

Visual identity for the Warsaw confectioner, Odette. The logotype is based on a serif font for a blend of urban style and contemporary convenience and is complimented by a minimalist icon – an isometric representation of a cake divided into four parts. The entirety maintains a neutral colour palette of copper and pale blue.

Projekt identyfikacji warszawskiej cukierni Odette. Logotyp jest oparty o szeryfowy font, który ma miejski charakter i współczesną użyteczność. Uzupełnia go minimalistyczna ikona – aksonometryczne przedstawienie tortu podzielonego na cztery części. Całość utrzymana została w stonowanej palecie barw miedzi i błękitu.

Read More

simpla_forbrands_10 simpla_forbrands_14 simpla_forbrands_7project Simpla
design for brands studio
link www.forbrands.pl

Simpla is a Swiss brand that helps architects and building owners optimise and freshen up spaces in an innovative, simple way. The visual identity system is based on a bold logotype embossed in a neutral paper palette of greys and graphites, referencing concrete and other construction materials.

Projekt identyfikacji szwajcarskiej firmy Simpla, której celem jest pomaganie architektom i budowniczym w odnawianiu przestrzeni w prosty sposób. Materiały wizualne i biurowe zostały oparte o tłoczony typograficzny logotyp. Neutralne kolorystycznie papiery i kartony nawiązują do szarości cementu i materiałów konstrukcyjnych

Read More

53_ts-1b 53_ts-3 53_ts-5project Tomasz Segiet
design Mateusz Kowalski / Oku Miłe
link www.okumile.pl

Visual identity and promotional materials design for Tomasz Segiet – a carpenter who designs and produces small furniture by traditional methods, as part of the crafts and arts revival movement. His auteurist creations are almost exclusively sourced from domestic woods.

Projekt identyfikacji wizualnej i materiałów promocyjnych dla Tomasza Segieta – stolarza, projektującego i tworzącego meble tradycyjnymi metodami, który jest częścią ruchu odnowy rzemiosł i sztuk. Autorskie meble wytwarzane są niemal wyłącznie spośród gatunków rodzimych.

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.33 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.00 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.17.29 PMproject #wytrawnarobota
design hopa studio
link  www.hopastudio.com

„#wytrawna robota” (“#A dry job” – wordplay with “dry wine” also meaning “seasoned” in Polish) is a series of limited-edition packaging. The wine bottles are personalized gifts to the studio’s friends and customers. The packaging and labels and are screen printed, while the symbol featured on the hand-made tubes was embossed. The project is complimented with posters promoting each bottle.

„#wytrawna robota” to projekt serii limitowanych opakowań. Butelki z winem zostały zaprojektowane jako prezent dla przyjaciół i klientów studia projektowego. Etykiety i papier pakowy są wykonane w technice sitodruku. Symbol na ręcznie wykonanych tubach został wytłoczony na sucho. Uzupełnieniem całego projektu jest seria plakatów promujących każdą z butelek.

Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.17 PM

Read More