— print control

Archive
identity

Screen Shot 2020-04-22 at 13.09.50 Screen Shot 2020-04-22 at 13.09.27 Screen Shot 2020-04-22 at 13.09.40 Screen Shot 2020-04-22 at 13.09.33 Screen Shot 2020-04-22 at 13.09.58project Lourse Warszawa
design David Racci / Walk with David
format various
typeface Aire Family
paper cardboard
print run 1000
client Raffles Europejski Warsaw
year 2018

Branding for Lourse Patisserie Warsaw, located in the former Hotel Europejski. The visual identification expresses a sense of tradition and luxury with a subtle homage towards the century-old, first Lourse confectionary shop. The logo is based on the original which was created almost a hundred years ago. Using an old photo, the designers decided to give the original logo new life and revive it with some minor modifications. The series of beautiful packaging brings to mind jewelry boxes, but actually contains delicious cookies, sweets, macarons and other confections. 

Branding dla Lourse Patisserie Warsaw, którą można znaleźć w Hotelu Europejskim. Identyfikacja wizualna przekazuje poczucie tradycji, luksusu z nutą hołdu w kierunku oryginalnej cukierni Lourse, która istniała niemal wiek temu. Logo Lourse oparte jest na pierwotnym logo stworzonym prawie 100 lat temu. Projektanci znaleźli stare zdjęcie i postanowili nadać dawnemu logo nowe życie oraz przywrócić je z niewielkimi modyfikacjami. Seria pięknych opakowań ma charakter pudełek z biżuterią, które skrywają pyszne ciastka, słodycze, makaroniki i inne wyroby cukiernicze.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.04 Screen Shot 2020-04-22 at 12.52.59 Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.17 Screen Shot 2020-04-22 at 12.52.52 Screen Shot 2020-04-22 at 12.53.11project Tre Product
design Marysia Markowska, Aleksandra Zajdel / Łobzowska Studio
format 50×90 mm, 205×250 mm, 490×320 mm, 148×105 mm
typeface Sang Blue Sunrise
paper uncoated premium smooth
print run various
client Tre Product
year 2018

Rebranding of Tre Product, a Polish label founded by Tomek Rygalik. It offers simple, reliable and timeless solutions for your day-to-day life. TRE products are always created with great care and attention to detail. 

Rebranding założonej przez Tomka Rygalika polskiej marki Tre Product, która oferuje proste, rzetelne i ponadczasowe rozwiązania w życiu codziennym. Tre produkty zostały stworzone świadomie z wielką dbałością o szczegóły.

 

Read More

95841477448161.5c87f687a46e2 f2400077448161.5d027b2a6964d 01bc5f77448161-1.5c87f687a4d65project 26th International Poster Biennale in Warsaw
design Igor Kubik, Mateusz Machalski, Anna Wieluńska
format 700×1000 mm
typeface Favela (Bold, Regular & Light)
paper coated
print run 250
publisher Poster Museum in Warsaw
year 2018

Poster promoting the 26th edition of the world’s oldest International Poster Biennale, which this year continues the best of its traditions and has permanently returned to the place in which it was shaped and where in 1966 showcased its first concepts – the Academy of Fine Arts in Warsaw. During the Bienniale, post-competition exhibitions and workshops were held. The “More Over” conference took place, during which the floor was given to graphic artists who undertake various types of grassroot activities – those socially engaged and those restoring local cultural contexts for a more traditional approach towards the craft of design work.  

Plakat promujący 26. edycję pierwszego na świecie Międzynarodowego Biennale Plakatu, które w tym roku kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i powróciło na stałe do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – w którym ukształtowała się i w 1966 roku urzeczywistniła jego idea. Podczas biennale odbyły się wystawy pokonkursowe, warsztaty i konferencja „More Over”, na której oddano głos grafikom podejmującym różnego typu oddolne działania – społecznie zaangażowane oraz przywracające lokalny kulturowy kontekst i tradycyjne rzemiosło pracy projektowej.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-14 at 12.31.35 Screen Shot 2020-04-14 at 12.31.55 Screen Shot 2020-04-14 at 12.32.26 Screen Shot 2020-04-14 at 12.31.28 Screen Shot 2020-04-14 at 12.32.02 Screen Shot 2020-04-14 at 12.31.45 Screen Shot 2020-04-14 at 12.32.10project Aprile
design Dmowski & Co.
format various
typeface Custom, Trade Gothic
paper coated
print run various
client Aprile
year 2018

Visual identification and packaging for Aprile, who specialize in the production of elegant door handles. The contemporary design recollects classic harmonious compositions and proportions. It responds to the needs of customers looking for original yet balanced forms, which are far from manneristic designs and passing trends. 

Projekt identyfikacji i opakowań marki Aprile specjalizującej się w produkcji estetycznych klamek. Językiem współczesnego wzornictwa wraca do harmonijnych kompozycji oraz klasycznych proporcji. Odpowiada na potrzeby klientów poszukujących oryginalnych, lecz zrównoważonych form, dalekich od zmanieryzowanego designu i chwilowych trendów.

 

 

Read More

2 - Jacek Wielebski 1 - Jacek Wielebskiproject Traffic Design Biennale 2018
design Jacek Wielebski
format 594×420 mm
typeface DiGrotesk
paper coated
print run 300
publisher Traffic Design
year 2018

The idea for the poster design for the Traffic Design Festival was to create three informational modules on three types of adhesive tape – each with a different set of information. The first held the title of the event, the second held the date and place, and the third – the events and artists. All materials were later made by manually applying the tapes, and using the principle of freestyle creation, posters, booklets and covers were made. Many places were covered with tape without the use of paper and directly on elements of the urban infrastructure in the spirit of street art. 

Pomysł na plakat festiwalu Traffic Design polegał na stworzeniu trzech modułów informacyjnych na trzech rodzajach taśmy klejącej. Na każdej z nich pojawiał się inny blok informacji, według podziału na: 1. tytuł wydarzenia, 2. datę, miejsce i 3. treść (wydarzenia i artyści). Wszystkie materiały były później wykonywane za pomocą taśm, ręcznie na zasadzie swobodnego samplowania – plakaty, okładki broszury. Wiele miejsc wyklejanych było taśmą, bez użycia papieru, bezpośrednio na elementach infrastruktury miejskiej i w duchu działań streetartowych.

 

Read More

7enVEydI_fkz_27_otwarte_06 AiC3nFmW_fkz_27_otwarte_01 efnhCUyU_fkz_27_otwarte_08 eS61ggai_fkz_27_otwarte_03 Ke1aJ193_fkz_27_otwarte_05 qoDB3WPi_fkz_27_otwarte_04 rZSE1sz8_fkz_27_otwarte_02project 27. Festiwal Kultury Żydowskiej
design Studio Otwarte
format various
typeface Suisse Int’l
paper coated matte
print run posters: 600, scratch-cards: 3000, programs: 20 000
client Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
year 2017 

The multifaceted complexity and the dynamic rhythm of Jerusalem became the inspiration for the visual identification of the 27th edition of the Jewish Culture Festival in Kraków. The golden color – affiliated with the Festival – again finds a meaningful justification: the “Golden Jerusalem” filters through and mixes with black, white and a multiplicity of textures to reflect the character of the city. This beautiful and fascinating place is also demanding and initially not easy to decipher. The printed materials used uneven embossing and gold washable paint, which emphasise the graphic motif of a torn sheet of paper. 

Wielowarstwowość, złożoność i dynamika Jerozolimy stały się inspiracją identyfikacji wizualnej 27. odsłony Festiwalu. Złoty kolor, charakterystyczny dla FKŻ, znów znajduje głębokie uzasadnienie: Złota Jerozolima przenika się i miesza z czernią, bielą i wielością faktur, odzwierciedlając charakter miasta. Pięknego, fascynującego, ale też wymagającego i niełatwego w odbiorze. W materiałach drukowanych zostały użyte nierównomierne tłoczenia i złota ścieralna farba, które to zabiegi podkreślają motyw graficzny przedartej kartki.

 

Read More

ZupazCiecierzycy-bok ZupazGroszku-bok ZupazPomidorow-bok 38775108_2130464893873190_8286980737245118464_n 41882153_2158686311051048_1165758551969234944_n ZP-kasza-na-raz-bulgur ZP-kasza-na-raz-jęczmienna ZP-kasza-na-raz-kuskusproject Zielone Pojęcie
design Podpunkt
format 105×170 mm
typeface Kappa
paper uncoated premium smooth
print run various
client Grupa SYS
year 2018

Visual identification and packaging for Green Concept – a new brand of healthy food products conceived for young consumers who don’t have the time to prepare meals, but do see the importance of healthy, high-quality goods. Illustrative themes show the ingredients and the clean, tailored info graphics reveal their most significant qualities and benefits. 

Projekt identyfikacji i opakowań nowej marki zdrowych produktów żywnościowych Zielone Pojęcie. Produkt kierowany jest do młodego odbiorcy, który z jednej strony nie ma czasu na przyrządzanie posiłków, ale z drugiej dba o zdrowe odżywianie i jego jakość. Ilustracyjne motywy informują o składzie produktu, klarowne i dopasowane do całości infografiki prezentują najważniejsze jego cechy i zalety.

 

Read More

aph_case6 aph_case11 aph_case12 aph_3 aph_5 Screen Shot 2020-01-14 at 18.49.52 Screen Shot 2020-01-14 at 18.50.15project Konkurs Artystyczna Podróż Hestii
design UVMW
format 700×1000 mm
typeface Favela, Atlas Grotesk
paper coated
print run various
publisher Ergo Hestia
year 2018

The design for a series of posters for the Hestia Artistic Journey [APH] competition, with the main motif being using visual forms to present statistical data. Numbers and statistics allowed to tell – in an abstract way – the importance and position of the Hestia Artistic Journey. The dozen or so messages addressed various aspects related to the competition, examining the art market and the position of the APH in relation to other institutions, what visual arts are missing in the applications, when and how to register and what prizes await the winners. 

Projekt serii plakatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, której głównym motywem były wizualne formy prezentacji danych statystycznych. Liczby i statystyki pozwoliły w abstrakcyjny sposób opowiedzieć o sile i pozycji Artystycznej Podróży Hestii. Powstało kilkanaście komunikatów, które poruszały różne aspekty związane z konkursem. Opowiadały o rynku sztuki i pozycji APH względem innych instytucji, o tym, jakich sztuk wizualnych brakuje w zgłoszeniach, oraz o tym, kiedy i jak się zgłaszać i jakie nagrody czekają na zwycięzców.

 

 

Read More

Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.45 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.59 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.34 Screen Shot 2019-09-26 at 18.28.39project Nexa identity
design Meteora
format various
typeface Montserrat, Nitti
paper uncoated, coloured 
client Nexa
year 2017

Nexa ope-rates in the automo-tive industry and one of its specilizations is programming production lines. The studio came up with the name, designed the logo, focused on expressive typography and colors.

Nexa to firma działająca w branży automotive, zajmująca się m.in. programowaniem linii produkcyjnych. Projektanci zbudowali od podstaw wizerunek godnej zaufania marki, który podkreśli profesjonalizm firmy i wyróżni ją spośród konkurencji.

 

Read More

02_u-jazdowski_identyfikacja_bersz_misiak_projekty_graficzne_rozni_autorzy_1 Gotong Royong Screen Shot 2017-10-26 at 16.01.11 Screen Shot 2017-12-05 at 20.31.27 Screen Shot 2017-12-05 at 20.32.33project U-jazdowski rebranding
design Marian Misiak, Tomek Bersz
format various
typeface Marr Sans 
paper various 
client U-jazdowski
year 2017

The Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in Warsaw introduced a new visual identification. The long-lasting process, which included research and workshops, involving employees and the public, has resulted in the creation of a typography-based system. It ensures a consistency in communicating a diverse and complex program, including exhibitions, performances, concerts and movie screenings. 

Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie wprowadziło nową identyfikację wizualną. Długotrwały proces, obejmujący badania i warsztaty, angażujący pracowników i publiczność, zaowocował stworzeniem systemu opartego na typografii. Zapewnia on spójność komunikacji różnorodnego programu złożonego między innymi z wystaw, performansów, koncertów czy projekcji filmowych.

 

Read More