— print control

Archive
exhibition design

a_matter_of_things_7 matter_id_3-04a_matter_of_things_10_cmatter_id_3-06a_matter_of_things_12aScreen Shot 2020-04-29 at 15.24.15project A Matter of Things

design Michał Loba
format various
typeface Digrotesk / Threedotstype
paper coated matt
print run unique
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl
year 2018

Visual identification for the exhibition “A Matter of Things” – Poland’s contribution to the second London Design Biennale themed “Emotional States”. The exhibition – by the curator Małgorzata Wesołowska – was based on a subjective and poignant selection of well-known Polish objects from the past one hundred years. The curator invited exhibition designers from Studio Noodi Design and Studio Szpunar, and Michał Loba, a graphic artist and illustrator. 

Identyfikacja wizualna wystawy „A Matter of Things” reprezentującej Polskę podczas drugiej edycji London Design Biennale, której tematem przewodnim były „stany emocjonalne”. Pomysł kuratorki Małgorzaty Wesołowskiej opierał się na subiektywnym i emocjonującym wyborze obiektów znanych z historii ostatnich stu lat Polski. Kuratorka zaprosiła do współpracy projektantów przestrzeni wystawienniczej ze Studia Noodi Design Jan Buczek i Studia Szpunar oraz Michała Lobę – grafika i ilustratora.

 

 

Read More

Screen Shot 2019-06-25 at 13.55.53 Screen Shot 2019-06-25 at 13.56.00 Screen Shot 2019-06-25 at 13.55.40 Screen Shot 2019-06-25 at 13.55.47project Rynek ich zweryfikuje
design Marian Misiak, Łukasz Walawender
format various
typeface Di Grotesk
paper uncoated black
print run 300
publisher Fundacja 102
year 2016

Visual Identification for the 25th “Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej” [“Exhibition of Wroclaw’s Graphic Design”], revived after 50 years. The visual identification addresses the universal problem of contemporary graphic design, questioning the effectiveness of thoughtless marketing, subjugating all graphic materials promoting events and projects to obligatory logotypes of sponsors and partners. It is a criticism of graphics through graphics, visual identification, but also an anti-aesthetic manifesto.

Identyfikacja wizualna 25. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej reaktywowanej po 50 latach. Porusza uniwersalny problem współczesnego projektowania graficznego, kwestionując skuteczność bezrefleksyjnie uprawianego marketingu, który polega na podporządkowywaniu wszystkich materiałów graficznych promujących wydarzenia i projekty obowiązkowym paskom logotypów sponsorów i partnerów. Krytyka grafiki za pomocą grafiki. To identyfikacja, a zarazem antyestetyczny manifest.

Screen Shot 2019-06-25 at 13.56.11

Read More

14716320_1271498626225252_8389669763970077243_n 14724597_1271498632891918_623492865750257959_n 14731318_10154514890156597_4200509656212229115_n Screen Shot 2016-11-21 at 23.03.23

project Stand by! Polish Design Education on Display
design  Type2
link www.type2.pl 

Identity design for the “Stand by! Polish Design Education on Display” exhibition, which presented works by students as well as Polish design schools at the Dutch Design Week in Eindhoven. The Polish exhibition explored modes of teaching which result in students’ market success.

Projekt identyfikacji wystawy „Stand by! Polish Design Education on Display”, na której prezentowane są prace studentów oraz rodzime szkoły projektowania. Polska ekspozycja na Dutch Design Week w Eindhoven skłaniała do namysłu nad tym, jak powinno się uczyć, by studenci potrafili odnaleźć się na rynku.

Read More

_biennalew_londynie_23 Screen Shot 2017-07-07 at 15.21.27 Screen Shot 2017-07-07 at 15.21.16project Anatomy of Utopia
design Krzysztof Pyda, Maria Jeglińska
link  www.who-decides-who-decides.com www.mariajeglinska.com

Visual identity of the Polish Pavilion exhibition at London Design Biennale, “Cadavre Exquis: An Anatomy of Utopia,” a unique and imaginative concept conceived of and curated by Maria Jeglińska and Klara Czerniewska. Created especially for the biennale, the installation questions how the 21st century creates space for new utopias, reflecting on the numerous crises and failures of modernist social, political and urban projects from the previous century. Borrowing from the form of the surrealist word association game, ‘the exquisite corpse,’ it invites the viewer to act as the co-creator of one of the narratives. By assuming the role of the wanderer, visitors face a choice between their own path towards an idyllic utopia, or a disturbing dystopia.

Projekt identyfikacji polskiej wystawy designu „Anatomy of Utopia” podczas London Design Biennale. Wystawa „Wyborny trup: anatomia utopii” to instalacja site-specific stworzona przez kuratorki Marię Jeglińską i Klarę Czerniewską na wzór przestrzennej gry, w której widz staje się współtwórcą proponowanej narracji. Przeistaczając się w wędrowców, odwiedzający staną przed wyborem własnej drogi ku idyllicznej utopii lub niepokojącej dystopii. To od nich będzie zależało, czy ich wizja osiągnie wydźwięk pozytywny, czy negatywny.  Odwiedzający Biennale będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak design i innowacja mogą uczynić świat lepszym.

Screen Shot 2017-07-07 at 15.21.11

Read More

Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.48 Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.43project Robiąc użytek / Making Use
design Krzysztof Pyda
link www.who-decides-who-decides.com

Visual identity of the “Making Use: Life in Postartistic Times” exhibition which engaged the various avenues that lead from art and daily life, and conversely – from life to art. It questions the status and skills of people creating post-art in a world where individual obligations to the community need to be redefined and in the face of new global challengers of migration, economic crises, armed conflicts, and environmental threats. In a world that requires a redefinition of the individual’s obligations to the community and the new global challenges of migration, economic crises, armed conflicts, and environmental threats – multifarious questions emerge. 

Projekt identyfikacji wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”, która była prezentacją różnorodnych dróg, prowadzących z pola sztuki do codziennego życia i w przeciwnym kierunku, od życia do sztuki. Jednym z głównych pytań stawianych na tej wystawie była kwestia statusu i kompetencji osób parających się tak rozumianą post-sztuką – w świecie, w którym na nowo należy zdefiniować powinności jednostki wobec wspólnoty oraz nowych globalnych wyzwań: migracji, kryzysu ekonomicznego, konfliktów zbrojnych i zagrożeń ekologicznych.

Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.59 Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.54

Read More

project Dźwięki Elektrycznego Ciała
design poważne studio
link www.powaznestudio.com 

Catalogue and exhibition design for ‘Sounding the Body Electric. Experiments in Art and Music in Eastern Europe 1957-1984′In the aftermath of Stalinism, composers and artists in Eastern Europe were given new opportunities to experiment. New recording studios equipped with magnetic tape recorders and later, synthesisers were established, first in Warsaw in 1957 and then throughout Eastern Europe. New and often challenging forms of music were produced in these laboratories of sound. The connections between the visual arts and experimental music were closer in the 1960s than perhaps any time before or since. Sound and image combined in artists’ films, ‘happenings’ and sounding installations. Experimental forms of notation were also created to stimulate uninhibitd musical expression. The early happenings and actions of the 1960s were associated with intellectual freedom and reform. The exhilaration of experimentation declined during the decade and in the 1970s new critical forms of art emerged which associated sound with surveillance and censorship.
This book accompanying an exhibition at the Muzeum Sztuki in Łódź explores both the optimism and the anxiety that was to be found in the experimental zone of art and music.

Projekt katalogu i grafiki ekspozycyjnej dla wystawy “Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984”, która stanowi pierwszą próbę ujęcia skomplikowanych zależności między eksperymentalną muzyką i sztukami wizualnymi w Europie Wschodniej od lat pięćdziesiątych. W Muzeum Sztuki w Lodzi zaprezentowane zostały filmy eksperymentalne, rzeźby dźwiękowe, instalacje oraz partytury najważniejszych i najbardziej innowacyjnych artystów tego okresu. Wiele z ważnych realizacji dla mariażu muzyki i sztuk wizualnych w Europie Wschodniej już nie istnieje. Rekonstrukcja jego dziejów wymaga zatem również rekonstrukcji prac, które dokonane są przy współpracy z artystami i z dbałością o wierność założeniom. Muzeum Sztuki w Łodzi udostępnia zwiedzającym dwie legendarne prace: Same tranzystory Szabolcsa Esztényi’ego i Krzysztofa Wodiczki z 1969 roku oraz Kompozycję przestrzenno-muzyczną Teresy Kelm, Zygmunta Krauze i Henryka Morela z 1968 roku.

Read More

project Kordegarda Gallery logo
design Filip Zagórski
link www.filipzagorski.com 

Logo, poster and exhibition design for the Kordegarda Gallery, founded in 1956 as a part of the National Gallery of Modern Art Zachęta, now based at the Ministry of Culture on Krakowskie Przedmieście street.

Logo, plakat i projekt wystawy dla Galerii Kordegarda, powstałej w 1956 roku jako część Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta, obecnie z siedzibą przy Ministerstwie Kultury przy Krakowskim Przedmieściu, na Trakcie Królewskim.

Read More


project
Powrót do miasta

design Noviki
link www.noviki.net 

Exhibition identity concept and design for the main exhibition of Warsaw Under Contruction Festival – Back to the city. The exhibition features historical documents, mock-ups, old plans and drawings of the city, as well as photos (both archive photos and newer documentary pictures by Jan Smaga), which capture the issues and the specific character of the post-1989 Warsaw. While the project involved the identification of trouble spots on the map of Warsaw, it was also a quest to find the city’s hidden potential. The towers made of scaffolding will add a touch of multidimensionality to the exhibition.

Koncepcja graficzna i opracowanie graficzne głównej wystawy festiwalu Warszawa w Budowie – Powrót do miasta w Szkole Głównej Handlowej. Na wystawie zobaczyć można materiały źródłowe, makiety, plany, rysunki i fotografie (archiwalne oraz najnowsze dokumentacyjne zdjęcia Jana Smagi) pokazujące problemy i specyfikę Warszawy po 1989 roku. Motywem przestrzennym ekspozycji są wieże z rusztowań, a jej osobną część stanowi prezentacja na temat korzeni współczesnej, postmodernistycznej architektury w Polsce.
kuratorzy: Sebastian Cichocki, Tomasz Fudala, architektura: Piotr Bujas

Read More

project Nie patrz prosto w słońce / Don’t stare at the Sun
design full metal jacket
link www.full-metal-jacket.pl

Exhibition and catalogue deisgn of Don’t stare at the Sun exhibition in the Centre of Modern Art in Torun.

Oprawa graficzna wystawy Nie patrz prosto w słonce w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

2009

 


Read More