— print control

Archive
catalogues

12047079_982443548485101_5139767843819914616_n wizual004aproject All the Brutes
design Fontarte
link www.fontarte.com

“All the Brutes” is a unique book of outstanding contemporary artist, Radek Szlaga. Painter, author of sculptures and objects, Radek Szlaga defines himself as a teller of stories of a new generation emerging from the ruins of longstanding conflicts and identities such as modernism, rock, structuralism, colonialism. The publication consists of a selection of works from his on-going series, which digs into Joseph Conrad’s novella Heart of Darkness (1902). The book complements an interview by Harlan Levey with the artist and the text on his works by Sam Steverlynck.

„All the Brutes” to unikalna publikacja polskiego artysty Radka Szlagi – malarza, twórcy rzeźb i obiekt.w, poprzez które opowiada o nowej generacji wyrastającej z ruin długotrwale skonfliktowanych nurt.w: modernizmu, rocka, strukturalizmu, kolonializmu. Książka zawiera selekcje prac artysty, które odwołują się do „Jądra ciemności” (1902) Josepha Conrada oraz wywiad z artystą przeprowadzony przez Harlana Levey’ego i tekst Sama Steverlyncka.

szlaga-oklviz010 wizual002a wizual003a

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.59.58 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.30 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.50project Ars Moriendi / Sztuka Umierania
design Magdalena Burdzyńska
link www.culture.pl/pl/artykul/bylismy-czyli-o-zydowskiej-nieobecnosci-w-tarnowie

Publication design accompanying the “Ars Moriendi / Art of Dying” exhibition at BWA Tarnów, which was a kind of meditation on transience, a secular attempt to approach thoughts on mortality. A process in which artists and spectators become witnesses of their own mortality and the death of others. The cover features a die-cut coffin shape which reveals a rainbow gradient.

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie „Ars moriendi/ Sztuka umierania” w BWA Tarnów, która była rodzajem medytacji nad przemijaniem, świecką próbą oswajania myśli o śmiertelności. Procesem, w którym artyści i widzowie stają się świadkami własnego przemijania oraz umierania innych. Na okładce książki pojawia się się wysztancowany kształt trumny, który ujawnia tęczowy gradient.

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.01 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.07 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.16 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.22project Majątek
design Full Metal Jacket
link www.facebook.com/efemjot

Book design to accompany the “Estate. Sculptures form the von Rose family collection and photographs from the archive of Zofia Chomętowska” exhibition, organized at the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at the Kr.likarnia Palace in collaboration with the Archeology of Photography Foundation. The exposition featured two collections of exhibits correlated with the tumults of the 20th century in Eastern Europe and its indelible trail – the plundered residences of nobility, the lost or scattered art collections, the palaces converted into schools or museums, as well as the social classes and groups that were created or purged.

Projekt książki towarzyszącej wystawie „Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej” realizowanej w Muzeum Rzeźby w Królikarni we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii. Wystawa prezentowała dwie kolekcje muzealiów ściśle związanych z czasem dramatycznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni XX wieku, które zostawiły po sobie niezatarte ślady – zdemolowane i splądrowane rezydencje szlacheckie, utracone lub rozproszone kolekcje sztuki, pałace przekształcone w szkoły lub muzea, zniszczone w całości lub powołane do życia klasy i grupy społeczne.

Read More

Screen Shot 2015-12-22 at 17.51.56project 21 Objects for Hesitation and  Reimagining Their Many Selves
design Gabriela Baka
link www.bakagabriela.com

Publication designed for the performative exhibition by Korean-Canadian artist Helen Cho in Onomatopee, Eindhoven. Each day one of the 21 ceramic objects was placed outside of the gallery space, to be taken by a passer-by or visitor. The catalogue features the artist’s selected works and two essays, on her oeuvre. 

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie koreańsko-kanadyjskiej artystki Helen Cho w Onomatopee, Eindhoven. Wystawa: „21 Objects for Hesitation and Reimagining Their Many Selves” skupia się wokół miesięcznego performance’u, gdzie artystka codziennie wystawiała na ulicę jedną ze swych ceramicznych rzeźb. Obiekty wystawione w papierowych szarych torbach mógł zabrać dowolny przechodzeń.

Screen Shot 2015-12-22 at 18.11.41 Screen Shot 2015-12-22 at 18.11.32 Screen Shot 2015-12-22 at 18.11.27
Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.17 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.08 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.04.52 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.05.21 PMproject Spojrzenia
design Kaja Gliwa
link cargocollective.com/kajagliwa

“Spojrzenia 2013” (“Views 2013”) contest and publication design under Deutsche Bank’s patronage. The contest promotes Polish contemporary art abroad and at home, presenting and honoring various exceptional practices, artists and their works from the preceding two years. Black and white pattern leitmotif annexes the publication, ephemera and the exhibition space itself. The catalogue also features handwritten typography, the whole is relentlessly achromatic and operates with the contrasts between black and white.

Publikacja i identyfikacja konkursu „Spojrzenia 2013” pod patronatem Deutsche Banku. Konkurs ma na celu promocję polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, prezentację i uhonorowanie najciekawszych postaw artystycznych, twórców i dzieł, które zaistniały we współczesnej sztuce polskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Motywem przewodnim identyfikacji stał się rytm czarno-białego wzoru, anektujący publikacje, akcydensy, a nawet przestrzeń samej wystawy. W katalogu pojawia się również odręczna typografia, całość jest w konsekwentny sposób achromatyczna, operująca kontrastami czerni i bieli.

Read More

Screen Shot 2015-03-11 at 4.31.32 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.31.55 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.32.04 PMproject Czas kolażu / Time Collage
design Full Metal Jacket
link fb/efemjot

A publication accompanying the “Time Collage” exhibition at the Kordegarda gallery in Warsaw, which presented contributions from eight artists whose works reference the medium of collage: Pola Dwurnik, Jan Dziaczkowski, Agnieszka Grodzińska, Konrad Maciejewicz, Anna Niesterowicz, Kama Sokolnicka, Mateusz Szczypiński and Tomasz Szerszeń.

Publikacja towarzysząca wystawie „Czas kolażu” w Galerii Kordegarda w Warszawie. Do udziału w wystawie zostało zaproszonych ośmiu artystów: Pola Dwurnik, Jan Dziaczkowski, Agnieszka Grodzińska, Konrad Maciejewicz, Anna Niesterowicz, Kama Sokolnicka, Mateusz Szczypiński, Tomasz Szerszeń, w których twórczości istotną rolę odgrywa medium kolażu.

Read More

project Album “Grafika ASP Kraków” / Graphic Arts Academy of Fine Arts in Cracow
design Aleksandra Toborwicz
link www.behance.net/atoborowicz

A bilingual, jubilee album released on the occasion of celebrating the 45th anniversary of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Cracow, Poland, features the comprehensive overview of the recent artistic activities of the Faculty. Album includes teachers’ and students’ artworks, texts illustrated with archival photographs, graphs showing the timelines period of employment of teachers, maps of the centre of Cracow with highlighted infographics of academy’s buildings and studios, and also annex with list of graduates of the Faculty of Graphic Arts 1951–2013.
The main goal was to refer by visual means and typography to the specific character of the Faculty. The book contains 5 four-paged covers folded in half, modeled on traditional cardboard briefcase for prints and contemporary appearance of laptops. The album has sewn-glued binding with visible spine and is covered by belly band. Contains different kinds of paper depending on sections.

Album poświęcony działaniom na wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zawiera prace studentów i profesorów, teksty z archiwalnymi fotografiami, infografiki, mapy Krakowa wraz z budynkami uczelni oraz listę absolwentów z lat 1951-2013.
Projektantka obrała za zadanie odzwierciedlenie charakteru wydziału. Album zawiera pięć 4-stronicowych okładek, wymodelowanych z tradycyjnego kartonu. Grzbiet jest otwarty, szyty nićmi z klejem. Zawiera różne papiery i obwolutę.

Read More

Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.37 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.30.39 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.32.53 PM Screen Shot 2015-02-02 at 5.31.50 PMproject Janusz Łukowicz. Origami
design Michał Loba
link www.behance.net/michalloba

A publication accompanying Janusz Łukowicz’s “Works on paper” at Galeria Starter. The presented works are mostly sculptures and objects made from photographic prints. Like origami, the artworks constituted spatial, almost abstract forms. By contrast, in the book they are displayed in a flat form, having been scanned and risograph printing.

Publikacja Origami towarzyszyła wystawie Janusza Łukowicza „Prace na papierze” w Galerii Starter. Prace prezentowane w tej publikacji to w większości obiekty i rzeźby wykonane z wydrukowanych zdjęć. Tak jest w przypadku origami, artysta składał wycięte kształty tak, aby stworzyły przestrzenne, prawie abstrakcyjne obiekty. Natomiast w książce papierowe żurawie są ukazane na płasko poprzez skanowanie i druk na ryzografie.

Read More

Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.35 PM Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.57 PM Screen Shot 2014-12-18 at 1.53.46 PM BWA_Tarnow_jak_6project jak się stage, kim się jest
design Kaja Gliwa
link cargocollective.com/kajagliwa

Catalogue for the “jak się staje, kim się jest” (“how one becomes, who one is”) exhibition which included works by artists from Poland, Germany, Japan, Great Britain, Lithuania and Russia, all of whom reflect upon the sense of creation and artistic tradition. The autobiographical, questions of memory, trauma and the iconography of youth intertwines with installations, paintings, audio and video works. Tadeusz Kantor’s school years, spent in Tarnów, inspired the projects. Aside from the catalogues, the exhibition was accompanied by an informational bundle – an envelope with postcards reproducing the works, ephemera featuring the exhibition’s and the works’ descriptions.

Projekt katalogu do wystawy „jak się staje, kim się jest” prezentującej prace artystów współczesnych z Polski, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Rosji, podejmujących refleksję nad istotą twórczości i tradycji artystycznej. Wśród zgromadzonych instalacji, malarstwa, prac audio i wideo, przewijają się wątki autobiograficzne, zagadnienia związane z pamięcią, traumą i ikonografią młodości. Projekt inspirowany wczesnymi latami szkolnymi (1926–1934) Tadeusza Kantora, spędzonymi w Tarnowie. Wystawom oprócz katalogów, towarzyszył pakiet informacyjny – koperta wraz z pocztówkami/reprodukcjami prac, druki ulotne z tekstem do wystawy i opisami prac.

Read More

Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.16 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.34 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.16.49 PM Screen Shot 2014-12-16 at 4.17.06 PMproject Kocham i nienawidzę. Lygia Clark
design Jakub Jezierski
link www.jakubjezierski.com

 

Folder for the exhibition Love and Hate to Lygia Clark at Zachęta Gallery in Warsaw, which presented young Brazilian artists who reference the classics of contemporary art from their country in their work – primarily modernist visual artists and architects.

Folder towarzyszący wystawie o tym samym tytule. Wystawa prezentuje brazylijskich artystów młodej generacji, którzy w swojej twórczości odnoszą się do dzieł tamtejszych klasyków sztuki współczesnej – głównie reprezentantów modernizmu – zarówno w sztukach wizualnych, jak i architekturze.

Read More