— print control

Archive
brochures

SONY DSCSONY DSCSONY DSCproject ARS ‘N GO
design zupagrafika
link www.zupagrafika.com

A design for Galeria Miejska Arsenał in Poznań. The folder consists of a typography play of “Ars” and “NGO”, as well as iconographies illustrating a protest against turning the city gallery into an NGO.

Projekt plakatu dla Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu, składanego w folder, który składa się z gry słownej ARS i NGO i infografik przedstawiających protest wobec próby przeobrażenia miejskiej galerii w NGO.

Read More

project Warsaw Financial Center foler
design Piotr Bujnowski, Krzysztof Seyfried/ one line + Olek Modzelewski
link www.oneline.pl    www.olekmo.pl

Brochure design for the Warsaw Financial Center. 210×240 mm, cover printed by silkscreen printing on tinted paper, hand sewn spine. Number of pages: 32

Projekt graficzny folderu wizerunkowego dla Warsaw Financial Center. Folder w formacie 210×240 mm, okładka drukowana techniką sitodruku na papierze barwionym w masie. Całość wykonana na papierze niepowlekanym, ręczne szycie grzbietu na maszynie rymarskiej. Ilość stron: 32.

Read More

project Lutosławski/Swiat
design temperówka
link www.temperówka.pl

6CD packaging, containing previously unreleased recordings, presenting composer’s artistic achievements in new, inspiring way: in the broader cultural and social context.

Sześciopłytowe wydawnictwo Lutosławski / świat (5 CD oraz 1 DVD), zawierające niepublikowane dotąd nagrania, prezentuje dorobek artystyczny kompozytora w nowy, inspirujący sposób: w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i cywilizacyjnym.

Read More

project Unpolished Design
design Lech Rowiński Beton
link www.betonon.com 

Catralogues design for “UNPOLISHED – young design from Poland” exhibition series curated by Paweł Grobelny and Agnieszka Jacobson- Cielecka.  The exhibition presents the works of  polish designers and groups. In Poland there is limited access to modern materials and technologies. Therefore designers use inexpensive, natural and easily available materials such as wood, OSB and MDF, felt or recycled materials. They mainly produce their work themselves or with the help of local craftsmen, normally only producing a limited number of copies. The majority of works on display are prototypes, copies or limited series. 

Projekty katalogów do serii wystaw „UNPOLISHED – young design from Poland” kuratorowanych przez Pawła Grobelnego i Agnieszkę Jacobson-Cielecką. Wystawa przedstawia najciekawsze projekty, prace, idee i osiągnięcia młodych polskich projektantów. Udowadnia, że polski design, który czerpie z bogatych polskich doświadczeń i tradycji, jest zjawiskiem odrębnym, a tym samym atrakcyjnym i wartym poznania.Wystawa była pokazywana na wielu prestiżowych festiwalach designu i muzeach sztuk użytkowych m. in. Salone del Mobile w Mediolanie, Designer’s Days i Design Week w Paryżu, Inno Design Tech Expo w Hongkongu czy w Muzeum Sztuk Użytkowych w Kolonii i Muzeum Designu w Helsinkach.  Ostatnia wystawa UNPOLISHED – YOUNG DESIGN FROM POLAND/LWÓW jest czynna 25.06 – 31.08.2013, Lwowska Akademia Sztuk Pięknych, Lwów, ul. Kubijowycza 38.

Read More


project Etno Calendar
design studio tofu
link www.tofu.pl

Wall calendar “ETNO” 2013 for Hospice Foundation / non-profit.
(offset printing,cutting out and stamping, screen printing, hot-stamping, die-cutting, lamination, UV varnish, punches)

Kalendarz ścienny Etno 2013 dla Fundacji Hospicjum, wykonany przy użyciu wielu technik, druku offsetowego, sztancowania, tłoczenia, sitodruku, hotsampingu, laminacji, etc)


Read More

project Answear
design Piotr Wojtaszek / my republic
link www.myrepublic.pl 

A series of advertising materials prepared for the clothing company Answear.com.

Seria materiałów promocyjnych zaprojektowanych dla firmy odzieżowej Answear.com.

Read More

 

project Otwock. Znikające punkty
design Błażej Pindor
link www.wideoprojekt.pl

Otwock refers to the hometown of the sculptor, Mirosław Bałka, and the house of his childhood which he has turned it into a studio. The studiotriggered a reflection on the relations between art and space in which it is made. The town has become an expanded space of work. The event was accompanied by a publication titled “Otwock. The Vanishing Points” – a subjective guide to the town, including all information about the works realized as part of the project and the places, which had served as reference points.

Projekt „Otwock” nawiązuje do rodzinnego domu Bałki, od dłuższego czasu pełniącego rolę pracowni artystycznej, która skłoniła artystę do namysłu nad sztuką oraz przestrzenią, w której ona powstaje. Twórcy zaproszeni do realizacjiprzedsięwzięcia wykorzystali potencjał  Otwocka, odsłaniając kolejne jego znaczenia w działaniach podjętych w ramach projektu.

Projektowi „Otwock” towarzyszy publikacja „Otwock. Znikające punkty” określana mianem subiektywnego przewodnika po mieście. Zawiera ona informacje o pracach realizowanych w trakcie przedsięwzięcia oraz miejscach, do których nawiązują.

 

Read More

project Welcome Pack  ŁSSE
design Politanski Design
link www.politanskidesign.com

Welcome Pack design for Lodz Economic Zone, designed to celebrate the 15th anniversary of its existence.It is a separate area dedicated to the business of the special preferential terms in order to support the economic development of the region of Lodz.

Projekt Welcome Pack dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), zaprojektowany z okazji obchodów 15-lecia jej istnienia. ŁSSE jest wydzielonym obszarem, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach w celu wspomagania rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Wartość jaką wnosi ŁSSE w region ziemi łódzkiej została wyrażona poprzez opakowanie w kształcie diamentu z zachowaniem kolorystyki i identyfikacji wizualnej ŁSSE. W skład Wellcome Pack wszedł również projekt zaproszenia oraz projekt publikacji podsumowującej działalność Strefy oraz opisującą historię terenów (stara fabryka Grohmana), na których zbudowano kompleks.

Read More

project Rakowiec
design Paweł Kłudkiewicz
link www.pawka.pl

Identity design for ‘M4 Rakowiec’ event – the series of spatial and artistic activities in the environment of Rakowiec settlements which were to stimulate thinking about the quality of life in the modern city. The schedule consisted of exhibitions, workshops, meetings, art installations, architectural walks and events. The main element of the project was temporary, three-storey installation – a pavilion in the park. 

Identyfikacja i druki dla imprezy M4 Rakowiec – mającego miejsce pod koniec  lata 2012 roku cyklu działań przestrzennych i artystycznych w środowisku osiedla Rakowiec, które pobudzić  miały refleksję  nad sposobem i jakością życia we współczesnym mieście. Na program imprezy składały się wystawy, warsztaty, spotkania, instalacje artystyczne, spacery architektoniczne i wydarzenia kulturalne. Podstawowym elementem projektu była tymczasowa, trzykondygnacyjna instalacja – pawilon, w Parku im. Z Malickiego na osiedlu Rakowiec inspirowana teorią Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego Oskara Hansena, jednego ze współprojektantów powojennej części osiedla.

 

Read More

project Archimapa
design Magda Piwowar
link  www.magdapiwowar.blog.pl

Projekt trzeciej z serii architektonicznych map zachęcających do spaceru po nieistniejącym mieście – Warszawie takiej jaką miała być w 1944 roku. Na ten rok zaplanowano Powszechną Wystawę Krajową, która ściągnąć miała do stolicy 4 miliony gości. Na ich przyjazd, prócz terenów wystawowych w okolicy Saskiej Kępy, ukończony zostać miał nowy Dworzec Centralny i towarzyszący mu Centralny Dworzec Pocztowy – największy na świecie obiekt tego typu, przebudowany plac Piłsudskiego wraz z okolicami, rozpoczęta budowa nowej dzielnicy reprezentacyjnej ze Świątynią Opatrzności na Polu Mokotowskim. Mapa autorstwa historyków architektury Grzegorza Piątka i Jarosława Trybusia prowadzi szlakiem tych właśnie projektów. Jest też zapowiedzią książki Jarosława Trybusia “Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne dwudziestolecia międzywojennego”, która ukaże się w drugiej połowie października.

Read More