— print control

Archive
bookstores

IMG_0590 IMG_0594

project Postęp i hygiene / Progress and Hygiene
design Krzysztof Bielecki
link www.zacheta.art.pl

 

Design of a directory with countless visuals for the “Progress and hygiene” exhibition, dedicated to the traps of modernization in the context of the idealistic faith shared by art and science of the early twentieth century – a faith in progress and the opportunity to create a modern society based on racial purity and cultural purity, as well as its relationship to the ideals and utopias of modernism. Included are texts by professors Zygmunt Bauman, Monica Płatek, Piotr Juszkiewicz, Father Adam Boniecki, dr. Marius Turdy and the exhibition’s curator, Anda Rottenberg.

Projekt katalogu z obszernym materiałem wizualnym towarzyszący wystawie „Postęp i higiena” poświęconej pułapkom modernizacji w kontekście wspólnej dla sztuki i nauki początków XX wieku idealistycznej wiary w postęp i możliwość stworzenia nowoczesnego społeczeństwa w oparciu o czystość rasową i kulturową, a także jej związk.w z ideami i utopiami modernizmu, towarzyszy. Znalazły się w nim teksty autorstwa prof. Zygmunta Baumana, prof. Moniki Płatek, prof. Piotra Juszkiewicza, ks. Adama Bonieckiego, dr. Mariusza Turdy oraz kuratorki wystawy Andy Rottenberg.

IMG_0598 IMG_0605

Read More

Biblioteka MOCAK-u
address ul. Lipowa 4, budynek B
opening hours Tuesday–Sunday 11.00–19.00
e-mail biblioteka@mocak.pl
phone 12 263 40 36

Biblioteka w krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej to prawdziwa gratka dla bibliofilów. Znajdziecie tutaj dwa starające się funkcjonować w równowadze i programowo dopełniaćsię miejsca: nowoczesną, przestrzeń czytelni (to tutaj przychodzi się przegadać pomysły i zwyczajnie miło spędzić czas), oraz Bibliotekę Mieczysława Porębskiego, którego gabinet  został przeniesiony przestrzeni muzealnej.

Muzealnicy i bibliotekarze z MOCAK-u chcą by były to miejsca przyjemne, kameralne i żywe. Organizują spotkania i wykłady, serie warsztatów dla dzieci i dorosłych. Biblioteka specjalizuje się w publikacjach związanych ze sztuką oraz współczesną myślą humanistyczną: filozofią, antropologią, teatrologią, filmoznawstwem i medioznawstwem. Księgozbiór liczy ponad cztery tysiące pozycji i jest stale poszerzany. Książki, czasopisma, gry, a wkrótce także filmy, można wypożyczać do domu.

Jednym z pierwszych projektów inaugurujących otwarcie Muzeum, było otwarcie Biblioteki prof. Porębskiego, która jako jedyna stała wystawa, sama w sobie stanowi eksponat muzealny. Wrażenie to potęguje sąsiedztwo utrzymanej w estetyce white cube’a czytelni. Granice między obiema przestrzeniami zacierają się i zupełnie nie jak w muzeum – książki, czasopisma (a wkrótce też filmy i gry) można wypożyczać do domu.

Jednym z pierwszych projektów inaugurujących otwarcie Muzeum, było otwarcie Biblioteki Mieczysława Porębskiego, która jako jedyna stała wystawa, sama w sobie stanowi eksponat muzealny. Księgozbiór Profesora w jego krakowskim mieszkaniu został dokładnie obfotografowany, a następnie spakowany  i przewieziony do MOCAK-u. Razem z książkami przyjechały robione na zamówienie regały profesora, jego biurko, krzesło i kilka pamiątek.  Autorem aranżacji wnętrza gabinetu jest syn Mieczysława Porębskiego – prof. Jerzy Porębski. Czytelnik może zobaczyć, co było istotne w pracy profesora – niektóre książki na marginesach mają uwagi, notatki czy nawet rysunki. Podczas inwentaryzacji archiwiści odbyli swoistą podróż przez dorobek i życie profesora – zakładki w książkach z upływem czasu z biletów na wystawy i pociągi zamieniały się w chusteczki i ulotki lekarstw.

Biblioteka Porębskiego to przekrój jego naukowych i pozanaukowych zainteresowań – znaleźć tu można książki z najrozmaitszych dziedzin – matematyki, fizyki, ale też polskiej literatury romantycznej, czy współczesnej poezji. Oprócz książek w Bibliotece znajdują się także obrazy malarzy, między innymi z Grupy Krakowskiej, w większości przyjaciół Profesora: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Adama Hoffmanna oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza. Profesor czytał też kryminały i powieści sensacyjne. Jednak ze względu na ograniczoną przestrzeń, w Bibliotece skoncentrowano się na pozycjach naukowych.  Biblioteka Mieczysława Porębskiego jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą skorzystać ze zgromadzonych zbiorów na miejscu, w gabinecie Profesora.

fot.R.Sosin

Read More

bookstore Super Salon
address ul. Minska 14/1 Warszawa
link www.supersalon.org

Super Salon is an independent bookshop and occasional project space based in Warsaw, Poland. Founded in 2012 by Krzysztof Kowalski. Super Salon stocks books, magazines, artists’ publications, zines, self-published titles on contemporary art, photography, fashion, graphic design, architecture and erotica. Every month they organise various events: exhibitions, book launches/signings, workshops and screenings.

Super Salon to niezależna księgarnia i okazjonalna przestrzeń galeryjna w Warszawie. Założony przez Krzysztofa Kowalskiego w 2012 roku, Super Salon oferuje książki, magazyny, publikacje artystyczne, ziny, wydawnictwa self-publishingowe związane ze sztuką, fotografią, modą, projektowaniem graficznym, architekturą i erotyką. Każdego miesiąca organizowane są tu różne eventy: wystawy, wieczory promocyjne, warsztaty i projekcje.

Publishers/ Wydawnictwa:
MACK, Lubok Verlag, Catalogue Library, Daria Malicka, Maciek Wodniak, Etudes Books, RVB Books, Sputnik Photos, Tomek Wiech, Bęc Zmiana, Rafał Czajka, DDK Węglin, Ludomir Franczak, Michał Siarek, Instytut Kultury Wizualnej, Bartłomiej Buczek, polE Zine, Nudna Fotografia, Piotr Grabowski, Archeologia Fotografii, Editions FP&CF, Anna Orłowska, Fundacja Sztuk Wizualnych, Magazyn Smak, Notes na 6 tygodni, Vice Magazine, Kwartalnik Fotografia, Raster, 7 lat nieszczęścia, Kamil Zacharski, Shelter Press, Grzegorz Kowalczyk (Fantomasofobia), Periodyk Najgorszy, DIK Fagazine, Karol Radziszewski, Monika Zawadzki, Łukasz Rusznica, Shoppinghour Magazine, Waldemar Pranckiewicz, Walter Konig Verlag, Futu Paper, Normalizm, Travel Almanac, Maciej Wodniak, Library Paper, Catalogue Library, Snow&Gold, Czytelnia Sztuki, Jovis, Photoworks, Interview, Frame Publishers, blow, Gentlewoman, treats, MSN, Galeria Arsenał, Czytelnia Sztuki, …

opening hours Tue-Sat: 15:00-18:00

Read More

bookstore raster
address Wspólna 63, Warsaw, Poland
link www.raster.art.pl

Raster Editions is a unique collectors program of Poland’s largest low-cost publishing (photographs, graphics, prints and books). Original works of contemporary artists in price you can afford. Raster Gallery and bookshop offers art for all comers, but also consultations for people interested in building their own collections, and also runs a publishing house specializing in monographic editions of  leading Polish artists, albums, books and publications on the verge of visual culture, art and architecture of Warsaw.

Raster Editions to wyjątkowy program kolekcjonerskich edycji z największą w Polsce ofertą niskonakładowych fotografii, grafik, druków i obiektów najciekawszych artystów młodego i średniego pokolenia. Oryginalne prace najgłośniejszych współczesnych twórców w skali i cenie na którą można sobie pozwolić. Galeria i księgarnia raster oferuje sztukę dla wszystkich chętnych, ale też konsultacje dla osób zainteresowanych budową własnej kolekcji, prowadzi wydawnictwo specjalizujące się w monograficznych albumach czołowych polskich artystów, książkach autorskich oraz publikacjach dotyczących kultury wizualnej, architektury i sztuki Warszawy.

opening hours Tue-Sat: 12:00-18:00

Read More

bookstore wrzenie świata
address Gałczyńskiego 7, 00-362 Warsaw, Poland
link www.instytutr.pl

Wrzenie Świata is a non-fiction cultural centre in Warsaw. The first reporter’s bookstore invites to a quiet street Galczynskiego, just a few steps from Nowy Świat – the main tourist route of the city. You will find here the best literature: photo albums, biographies, letters and diaries as well as literary reportage. You can read over a cup of strong coffee, eat a vegetarian soup or dip into a green tea.

Wrzenie Świata to centrum kultury non-fiction na mapie Warszawy. Pierwsza reporterska księgarnia stolicy zaprasza na zaciszną uliczkę Gałczyńskiego, zaledwie kilka kroków od Nowego Światu i głównego szlaku turystycznego miasta. Znajdziesz u nas najlepszą literaturę faktu: od albumów fotograficznych, przez biografie, listy i dzienniki, po reportaże literackie. Możesz tu poczytać przy filiżance mocnej kawy, zjeść wegetariańską zupę, orzeźwić się zieloną herbatą.

opening hours Mon-Thu: 09:00-22:00, Fri: 09:00-23:00, Sat: 10:00-23:00, Sun: 10:00-22:00

Read More

bookstore mała litera 
address ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź
link www.blog.malalitera.pl

Mała litera is a little bookshop & cafe, located in the Museum of Modern Art in Lodz ms2 as well as a publishing studio producing audiobooks. You can purchase here publications of the Museum, as well as other books and albums on broadly defined arts.

Mała Litera to księgarnia artystyczna & kawiarnia mieszcząca się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ms2 w Łodzi oraz studio wydawnicze produkujące również audiobooki. Można tu nabyć wydawnictwa Muzeum, a także inne książki i albumy na temat szeroko rozumianych sztuk pięknych.

 opening hours Mon: 11:00-18:00, Tue: 10:00-19:00, Wed-Thu: 11:00-20:00, Fri: 11:00-12:00, Sat-Sun: 11:00-20:00

Read More

bookstore Zła Buka
address Rondo gen. Jerzego Ziętka, 40-121 Katowice, Poland
link www.zlabuka.pl

The Library Bad Buka is a place of cultural, educational and scientific research, located in the center of Katowice. Books are chosen by non-commercial key in the field art, contemporary novels, niche literature, reports. In addition, the Bad Buka organizes meetings with authors & discussions on books and art.

Zła Buka to księgarnia z autorskim wyborem książek i przedmiotów artystycznych. To miejsce kulturalnych, edukacyjnych i naukowych poszukiwań znajdujące się w centrum Katowic. Książki dobierane są według niekomercyjnego klucza dla potrzebujących niestandardowych wrażeń i wiedzy, są tu przede wszystkim pozycje dotyczące: sztuki, powieści współczesnej, literatury niszowej, reportaży. Ponadto w Złej Buce są organizowane spotkania z autorami, dyskusje o książkach oraz sztuce.

opening hours Tue-Fri: 11:00-19:00, Sat-Sun: 10:00-18:00

(photos: Marek Czyż)

Read More

bookstore MITO
address ul. Waryńskiego 28, Warsaw Poland
link www.mitobooks.pl   www.mito.art.pl

Bookstore-cafe, where apart from the literature you can find albums published by Pahidon, Taschen, Quardille, Laurence & King and many others. Design, architecture, art, photography, fashion appear in the collection and owing to the transparent system on the shelves you won’t get lost while searching for the right publication. Mito also sells books online, has the newspapers & magazines qiosque  and the gallery.

Księgarnio-kawiarnia, gdzie oprócz literatury pięknej  znajdują się albumy wydawane przez Pahidona, Taschena, Quardille, Laurence&King i wiele innych. Dizajn, architektura, sztuka, fotografia, moda pojawiają się w księgozbiorze Mito a czytelny i przejrzysty układ na pólkach nie pozwoli Ci sie pogubić w szukaniu odpowiedniej pozycji. Mito to również księgarnia internetowa, kiosk i galeria.

opening hours Mon-Fri: 07:00-22:00, Sat-Sun: 09:00-23:00

Read More

bookstore bookoff
address MSN, ul. Pańska 3, Warsaw Poland
link www.bookoff.pl

Bookoff opened its doors in summer 2008 as a specialist online bookstore serving the art market, photography, design and architecture. In the offer you can find the most interesting times by international publishing houses such as Aperture, AVA Publishing,Bulfinch, Focal Press, Laurence King Publishing, Loft Publications, Magnum Photos, Pepin Press, Phaidon, PowerHouse Books, Random House, Rockport,Rotovision, Scalo Publishers, Schirmer / Mosel , Steidl, Taschen, Te Neues,Thames & Hudson, and many others. The bookstore’s goal is to provide artistic photo albums and rare art books, often completely unavailable on the Polish market.

Bookoff otworzył swoje drzwi latem 2008 roku jako specjalistyczna księgarnia internetowa obsługująca rynek sztuki, fotografii, designu i architektury. Ofertę księgarni uzupełniają najbardziej interesujące wydawnictwa międzynarodowe takie jak Aperture, AVA Publishing, Bulfinch, Focal Press, Laurence King Publishing, Loft Publications, Magnum Photos, Pepin Press, Phaidon, powerHouse Books, Random House, Rockport, Rotovision, Scalo Publishers, Schirmer/Mosel, Steidl, Taschen, Te neues, Thames & Hudson oraz wiele innych.
Celem księgarni artystycznej Bookoff jest udostępnienie albumów fotograficznych i rzadkich książek artystycznych, często całkowicie niedostępnych na polskim rynku.

opening hours Tue-Sun: 12:00-20:00

Read More

bookstore House of Albums
address ul. Zwierzyniecka 17 31-103 Kraków, Poland
link www.houseofalbums.pl

House of Albums – bookstore and online shop, where you will find thousands of albums in the field of architecture, photography, painting, design, film, music, wildlife, and many others. The offer includes not only foreign publishing houses, but also a wide selection of titles of works by Polish artists. Important activity of a bookstore is to provide unusual and difficult to get publications, books, art, festival publications and self-publishing. In the HOA you can also find carefully selected books for younger readers – tales, stories and art books written specifically for children. Bookstore carries out individual orders. It is a place for meetings, discussions, exhibitions and workshops.

House of Albums to krakowska księgarnia oraz sklep internetowy, gdzie znajdziecie kilka tysięcy albumów z zakresu architektury, fotografii, malarstwa, dizajnu, filmu, muzyki, przyrody i wielu innych dziedzin. Oferta zawiera nie tylko zagraniczne wydawnictwa, ale też szeroki wybór tytułów z pracami polskich artystów. Ważną częścią działalności księgarni jest udostępnianie niezwykłych i trudnych do zdobycia wydawnictw, książek artystycznych, wydawnictw festiwalowych oraz tego, co mieści się w szeroko pojętym self-publishingu. Ponadto w HoA można znaleźć starannie wyselekcjonowane książki dla najmłodszych czytelników – bajki, opowiadania oraz książki o sztuce napisane specjalnie z myślą o dzieciach. Księgarnia realizuje indywidualne zamówienia klientów. Jest miejscem spotkań, dyskusji, wystaw i warsztatów.

opening hours Mon-Sat: 11:00-19:00

Read More