— print control

Archive
binding

Screen Shot 2017-04-19 at 16.44.42 Screen Shot 2017-04-19 at 16.44.31 Screen Shot 2017-04-19 at 16.44.37project The Wall 
design Marcin Wysocki 
link behance/MarcinWysocki

“The Wall. Art Face to Face with Borders” is a publication which extends upon the same-title exhibition which had its premiere instalment in January 2015 at Careof DOCVA in Milan. The Wall tackles the notion of borders in visual arts: in socio-political, economic, historical and existential terms. On launch day, each of the book’s 700 copies was covered with dirt and soot by the designer. The time spend to craft every book was a sign of respect for the book’s topic. 

Publikacja „The Wall. Art Face to Face With Borders” stanowi rozwinięcie wystawy, która miała swoją premierową odsłonę w styczniu 2015 roku w Careof DOCVA w Mediolanie. „The Wall” podejmuje temat granic w sztukach wizualnych: w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym.  W dniu premiery na każdej z książek zostały odciśnięte i utrwalone kurz i sadza z posadzki Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, miejsca, w którym powstawała koncepcja projektu „The Wall”. W ten sposób każda z książek jest niepowtarzalna. Chropowaty papier i brud okładki wzmacniają przekaz prac prezentowanych w publikacji.

Read More

Screen Shot 2017-04-10 at 14.36.15 Screen Shot 2017-04-10 at 14.36.04project Katowice Kultura Natura Festival 
design Katarzyna Wolny / M-Studio
link www.behance.net/katarzynawolny

Visual identity and book design accompanying the second edition of the Kultura Natura [Culture Nature] Festival held in Katowice, the main theme of which was Spirituality. Concerts included chamber music and symphonic orchestra pieces by prominent composers of different eras, from Baroque and Classical to contemporary music.

Projekt identyfikacji i książki towarzyszącej drugiej edycji Festiwalu Kultura Natura odbywającej się w Katowicach, której motywem przewodnim była Duchowość. Koncerty obejmowały dzieła muzyki kameralnej i symfonicznej, utwory wybitnych przedstawicieli różnych epok, od baroku i klasycyzmu po współczesność.

Screen Shot 2017-04-10 at 14.36.09

Read More

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More

01 02 08project Teoria czterech jaj / Four eggs theory
design Honza Zamojski
link www.honzazamojski.tumblr.com

A visual artbook depicting the author’s musings on order and symmetry in the universe in the form of a bound notebook with drawings, schematics and diagrams which illustrate the artist’s Four Eggs Theory.

Projekt artbooka przedstawiającego wizualne rozważania autora na temat porządku i symetrii we wszechświecie. Książka ma formę zbindowanego notatnika, w którym znajdują się rysunki ze schematami i diagramami ilustrujące wymyśloną przez Zamojskiego Teorię Czterech Jaj.

06

Read More

Screen Shot 2016-04-06 at 3.49.31 AM Screen Shot 2016-04-06 at 3.49.20 AM Screen Shot 2016-04-06 at 3.49.13 AMproject Anka Sielska Salix Polaris
design Roman Kaczmarczyk
link www.asp.katowice.pl/pedagodzy/roman-kaczmarczyk

The “Salix Polaris” book is the result of Anka Sielska’s trip to the Stanislaw Siedlecki Polar Station in Hornsund in South Spitsbergen alongside several Polish scientists. Instead of being a typical album of travel photographs, it tells the hypnotic story of confrontation with nature, other people and, above all, a story of internal struggle.

Książka „Salix Polaris” jest efektem podróży Anki Sielskiej, którą odbyła wraz z polskimi naukowcami, do Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na południowym Spitsbergenie. Nie jest to jednak typowy album z fotografiami z podróży. To oniryczna historia o konfrontacji z naturą oraz drugim człowiekiem. A przede wszystkim historia o zmaganiu się z samym sobą.

Read More

Screen Shot 2016-02-03 at 16.51.48 Screen Shot 2016-02-03 at 16.51.54project Bezdatownik
design Jakub Stępień / Hakobo
link www.hakobo.art.pl

Alternatywna wersja kalendarza pozbawionego dat i sztywnych ram, służąca samodzielnemu projektowaniu skrojonej na własne potrzeby wersji organizera i notatnika w jednym.
Wspólnie z Arctic Paper, drukarnią Edica stworzyliśmy go z myślą o projektantach, grafikach, rysownikach, artystach, którzy jego kartki wykorzystywać mogą do tworzenia, szkicowania i wizualizacji swoich pomysłów. – mówi Katarzyna Roj z galerii Dizajn BWA Wrocław. -  Dedykowaliśmy go nie tylko im, a także tym, którzy cenią dobrze wydane książki, ładny papier i estetykę codziennych przedmiotów.

Bezdatownik został stworzony też po to, aby uwolnić kreatywność użytkownika, pobudzić go do planowania swoich dni, tygodni, miesięcy z większym poczuciem wolności, tak aby zrozumiał, że to on sam decyduje o własnym czasie. Każdą wolną chwilę można wykorzystać na rysownie, projektowanie i zapisywanie swoich spostrzeżeń. W czasach powszechnego używania komputerów i wypierania tradycyjnego pisma prace wykonane ręczne stanowią świetne ćwiczenie dla naszych dłoni. Kalendarz elektroniczny może służyć do zapisywania dat spotkań, a kartki Bezdatownika pomogą dobrze się do niego przygotować. Dodatkowo z tego niedatowanego kalendarza można korzystać w pojedynkę, ale można się nim dzielić, grając w rozmaite gry jak „wyrafinowany trup” ze znajomymi i przyjaciółmi.

Ważnym dla całego przedsięwzięcia jest hasło Współpracy, które połączyło podmioty biznesowe z instytucją kultury. Grupa Arctic Paper to firma tworzona przez ludzi z pasją, dla których największą wartością jest zarówno produkcja wysokiej jakości papieru, jak i poszerzanie wiedzy na jego temat. Edica Sp. z o.o. zaś jest wydawnictwem kalendarzy książkowych i drukarnią dziełową, specjalizującą się w oprawie twardej, która stawia na jakość produkcji i nieustanne poszerzanie możliwości technologicznych. Te firmy połączyła galeria Dizajn BWA Wrocław, zapraszając do współpracy jednego z najważniejszych polskich projektantów i autorów plakatów, Jakuba Stępnia, znanego jako Hakobo. Dzięki tej owocnej współpracy powstał obiekt, który pokazuje w modelowy sposób, że kulturę i przedsiębiorczość można pomysłowo połączyć, a wszystkim nam może zależeć na wspólnych celach.

wydawca: galeria Dizajn BWA Wrocław
współpraca: Arctic Paper, Drukarnia Edica
pomysł: Katarzyna Roj i Jakub Stępień / Hakobo
photo: Alicja Kielan

Bezdatownik to publikacja bezpłatna, więcej informacji o tym jak ją otrzymać już wkrótce!

Read More

Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.52 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.12.18 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.41 PM Screen Shot 2015-03-30 at 6.11.35 PMproject Operations in Populated Areas/Działania na Terenie Zaludnionym
design Tomasz Bersz
icons Jakub Stępień

“Operations in Populated Areas” accompanies its eponymous exhibition at BWA Wrocław, presenting 16 of Jakub Szczęsny’s projects, which he created in locations as various as the English garden by Braniewski Palace in Białystok, a utopian patch of public space in a Ramallah park in Palestine, and an abandoned train station in Barrogin in Western Australia. Jakub Szczęsny, a member of the Centrala design collective, remains one of Poland’s few designers who seamlessly ventures beyond architecture, into art and design. 

Książka towarzysząca wystawie „Działania na Terenie Zaludnionym” w BWA we Wrocławiu, na której zaprezentowano szesnaście wybranych projektów Jakuba Szczęsnego zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku lat, w miejscach tak różnych jak: ogród angielski przy Pałacu Branickich w Białymstoku, utopijny skrawek przestrzeni publicznej w nowym parku w Ramallah w Autonomii Palestyńskiej i opuszczona stacja kolejowa w Narrogin w Zachodniej Australii. Jakub Szczęsny, współtworzący kolektyw projektowy Centrala, jest jednym z wciąż niewielu w Polsce projektantów swobodnie wychodzących z ram architektury w obszar sztuki i designu.

Read More

Screen Shot 2015-03-24 at 1.44.16 PM Screen Shot 2015-03-24 at 1.45.15 PM Screen Shot 2015-03-24 at 1.44.33 PMproject Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie / Self-love or:Artists Love Themselves
design Ryszard Bienert
link www.3-group.eu

Catalogue for the “Miłość Własna. czyli artyści kochają siebie” (“Self-love. how artists love themselves”) exhibition, which reveals the highly interesting and often autoerotic view artists have of themselves. They frequently become the protagonists of their own creations, with the self-portrait as the foremost area of experiments in self-sapience. Contributing artists were afforded complete freedom in the choice of medium and message.

Tematem katalogu wystawy „Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie” jest niezwykle interesujące, a często nawet posunięte do autoerotyzmu spojrzenie artystów na samych siebie. Niezwykle często stają się bohaterami własnych dzieł w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny. Szczególnie autoportrety są polem poszukiwań, nierzadko docierając do krawędzi (samo)poznania. Artyści zaproszeni do udziału w wystawie mieli pełną wolność wyboru medium i sposobu pokazania siebie w swoich oczach.

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 1.11.42 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.19 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.31 PMScreen Shot 2015-03-17 at 1.11.37 PMproject JUSTINA & co.Uk

design Magdalena Buczek, Emilia Obrzut / Obszar Roboczy
link www.obszar-roboczy.pl

 “JUSTINA & co.Uk” is neither a diary nor a documentary or itinerary. However, the protagonist, Justina, is a non-fictional character. She is an artist’s cousin who left for England ten years ago and led the adventurous life of an international party girl based in London, a habitué of night clubs of Ibiza, Barcelona, Amsterdam and Florence. In the book, her story meets the heritage of novella picaresca, a narrative style originating in 16th-century Spain that flourished in the 17th and 18th centuries in Europe, especially England. The photobook consist of many interactive items such as ribbons, tracing paper, doodles and glitter coating.

Niezależny photobook „JUSTINA & co.Uk” to publikacja opowiadająca o divie i jej awanturniczych wspólniczkach. Łączy je zamiłowanie do przygód i maskarad oraz Londyn jako ich sceneria. Z map, wykresów, fragmentów tekstów i zdjęć wyłania się portret, na którym bohaterka odwraca się do nas tyłem. Możemy poznać Justinę, ale niczego pewnego się o niej nie dowiemy. Publikacja charakterem nawiązuje do tradycji gatunku powieści łotrzykowskiej, mającego swoje początki w XVI-wiecznej Hiszpanii. Autorka wykorzystała wiele elementów ożywiających kontakt z książką – kolorowe wstążki, kalki, brokat.

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 1.03.12 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.02.50 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.02.35 PMproject Kurs na miasto
design Piotr Chuchla
link www.piotrekchuchla.com

“Kurs na miasto” (“Citybound”) is a publication accompanying a series of workshops under the same name. It consists of three guided walks that focus on interesting buildings and places in Warsaw’s city center.

„Kurs na miasto” to publikacja towarzysząca serii warsztatów pod tym samym tytułem. W książce znalazły się opisy tras trzech spacerów prowadzonych teoretycznymi szlakami, skupiającymi ciekawe budynki i miejsca w warszawskim Śródmieściu.

Read More