— print control

Archive
on graphic design

IMG_0620 IMG_0623 IMG_0627project Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie
design Przemek Dębowski
link www.przemekdebowski.com

The book complements the exhibition presented in the National Museum in Warsaw. The volume includes essays by experts in the field of artistic work and biography of Tadeusz Peiper as well as scholars specializing in the European avant-garde movements of the first decades of the 20th century. The greatly informative material is accompanied by catalogues of works and publishings displayed at the exhibition. The reader will also find a timeline covering the artistic development and life of Tadeusz Peiper complete with a chronicle of events (covering exhibitions, publications and artistic pursuits) that played an essential role in the artistic biography of the “pope of the avant-garde”.

Książka towarzyszy wystawie prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. W tomie opublikowano artykuły znawców dzieła i biografii Tadeusza Peipera oraz badaczy europejskich ruch.w awangardowych pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Cenny poznawczo materiał uzupełniają katalogi prac i wydawnictw pokazywanych na wystawie. Czytelnik znajdzie tu także kalendarium życia i twórczości Peipera, poszerzone o kronikę wydarzeń (wystaw, publikacji, działań twórczych), które odegrały istotną rolę w artystycznej biografii „papieża awangardy”.

Read More

project Album “Grafika ASP Kraków” / Graphic Arts Academy of Fine Arts in Cracow
design Aleksandra Toborwicz
link www.behance.net/atoborowicz

A bilingual, jubilee album released on the occasion of celebrating the 45th anniversary of the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Cracow, Poland, features the comprehensive overview of the recent artistic activities of the Faculty. Album includes teachers’ and students’ artworks, texts illustrated with archival photographs, graphs showing the timelines period of employment of teachers, maps of the centre of Cracow with highlighted infographics of academy’s buildings and studios, and also annex with list of graduates of the Faculty of Graphic Arts 1951–2013.
The main goal was to refer by visual means and typography to the specific character of the Faculty. The book contains 5 four-paged covers folded in half, modeled on traditional cardboard briefcase for prints and contemporary appearance of laptops. The album has sewn-glued binding with visible spine and is covered by belly band. Contains different kinds of paper depending on sections.

Album poświęcony działaniom na wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zawiera prace studentów i profesorów, teksty z archiwalnymi fotografiami, infografiki, mapy Krakowa wraz z budynkami uczelni oraz listę absolwentów z lat 1951-2013.
Projektantka obrała za zadanie odzwierciedlenie charakteru wydziału. Album zawiera pięć 4-stronicowych okładek, wymodelowanych z tradycyjnego kartonu. Grzbiet jest otwarty, szyty nićmi z klejem. Zawiera różne papiery i obwolutę.

Read More


book TR Laszuk. Dizajn i rewolucja w teatrze
authors Grzegorz Jarzyna, Maciej Landsberg, Roman Pawłowski, Agata Szydłowska, Agnieszka Tuszyńska
publisher TR & Bęc Zmiana
link www.sklep.beczmiana.pl

Dwa spośród najbardziej znaczących fenomenów polskiej kultury początków XXI wieku – prace graficzne Grzegorza Laszuka i działalność TR Warszawa – spotykają się w jednej książce, która eksploruje i bada pogranicza teatru i komunikacji wizualnej. Głosy z obszaru teatru i projektowania przeplatają się i przenikają, tworząc czasami spójną, a innym razem rozbieżną narrację o współpracy Laszuka z TR Warszawa. Całość wielowymiarowej opowieści umieszczona jest w kontekście problemów i przemian politycznych w Polsce pierwszej dekady nowego wieku, na które zarówno prace Laszuka, jak i przedstawienia TR Warszawa żywo i bezpośrednio reagowały. Dzięki temu wyłania się obraz nie tylko przenikania się sztuk, ale także przenikania się sztuki z rzeczywistością.

Bogato ilustrowana, dwujęzyczna książka prezentuje nowatorskie projekty Grzegorza Laszuka dla awangardowego teatru TR Warszawa. Prace pozostające na pograniczu artbooka i indywidualnej ekspresji artystycznej spotykają się z w pełni funkcjonalnymi elementami identyfikacji wizualnej. Pierwsze plakaty Laszuka stworzone pod koniec lat 90. na zamówienie teatru, zwanego jeszcze wtedy Teatrem Rozmaitości, były wyznacznikami całkowicie nowego podejścia do projektowania graficznego i razem z teatralnymi eksperymentami stworzyły wyjątkową jakość na polskiej scenie kulturalnej. Książka zawiera wywiady z twórcami teatralnymi, Grzegorzem Jarzyną i Agnieszką Tuszyńską, rozmowę z Grzegorzem Laszukiem przeprowadzoną przez krytyka teatralnego Romana Pawłowskiego oraz krytyczny wstęp sytuujący fenomen prac Laszuka w kontekście przemian dizajnu w Polsce. Całości towarzyszą fotografie Macieja Landsberga.

Read More