— print control

Archive
patterns

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.18 PM

 

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.36 PM webshop Colorpong
design Marta Podkowińska, Karol Gadzała
link www.colorpong.com

Created by polish designers based in Hamurg, Marta Podkowińska and Karol Gadzała,  a royalty free stock vector agency that believes high end vector graphics should be useful, unusual and accessible to designers. They are not adding 100,000 files each day, but are focused on the quality of every file that they are sharing. They are selling only high end vector files as well as vector brushes on royalty-free license. The pricing is simple – always 5$ for an artwork and 29$ for a package.

Stworzony przez polskich projektantów pracujących w Hamurgu, Martę Podkowińską i Karola Gadzała, stock z wektorowymi grafikami, które według twórców powinny być użyteczne, niezwykłe i łatwodostępne. Nie uploadują 10000 projektów dziennie, ale starają się skupić na jakości każdego pliku, który sprzedają, a są wśród nich high-endowe grafiki wektorowe i pędzle z patternami. Ceny są niskie i wolne od tantiem – 5$ za artwork i 29$ za cały pakiet.

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.46 PM

Read More