— print control

Archive
webshop

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.18 PM

 

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.36 PM webshop Colorpong
design Marta Podkowińska, Karol Gadzała
link www.colorpong.com

Created by polish designers based in Hamurg, Marta Podkowińska and Karol Gadzała,  a royalty free stock vector agency that believes high end vector graphics should be useful, unusual and accessible to designers. They are not adding 100,000 files each day, but are focused on the quality of every file that they are sharing. They are selling only high end vector files as well as vector brushes on royalty-free license. The pricing is simple – always 5$ for an artwork and 29$ for a package.

Stworzony przez polskich projektantów pracujących w Hamurgu, Martę Podkowińską i Karola Gadzała, stock z wektorowymi grafikami, które według twórców powinny być użyteczne, niezwykłe i łatwodostępne. Nie uploadują 10000 projektów dziennie, ale starają się skupić na jakości każdego pliku, który sprzedają, a są wśród nich high-endowe grafiki wektorowe i pędzle z patternami. Ceny są niskie i wolne od tantiem – 5$ za artwork i 29$ za cały pakiet.

Screen Shot 2015-03-15 at 2.50.46 PM

Read More