— print control

Archive
research

0gzA64bu_ktr_kolaz3 N8bLSaTv_ktr_kolaz2project KTR 2014
design Super Super
link www.supersuper.pl

Visual identity for the 2014 KTR competition campaign. The project involved a refresh of the event’s communications to launch the second decade of its activity. The designers created a system of lighting installations made with LumiTEC wire strung through a board perforated using a CNC cutter, according to a project created in Adobe Illustrator and then transferred into the AutoCAD environment. The copywriter’s thought or insight for each of the competition’s categories was converted into a synthetic graphical language, represented with a combination of three universal symbols: the grid, a nought and a cross. The resulting mutations were translated into graphical language, cut, strung, lighted, photographed and finally placed in the layout.

Identyfikacja wizualna kampanii konkursu KTR 2014. Projekt zakładał odświeżenie języka komunikacji konkursu na drugą dekadę jego działalności. Projektanci stworzyli system instalacji świetlnych wykonanych z przewodów LumiTEC nawlekanych na planszę z otworami wykonanymi na wycinarce CNC zgodnie z projektem przygotowanym w programie Adobe Illustrator przeniesionym do środowiska AutoCAD. Opracowane przez copywritera myśl czy insight danej kategorii konkursowej były zamieniane na syntetyczny język graficzny, który da się przedstawić, używając kombinacji trzech uniwersalnych symboli, jakimi są plansza, kółko i krzyżyk. Mutacje tych znaków tłumaczone na projekt graficzny były wypalane, nawlekane, a następnie po zaświeceniu fotografowane i na końcu umieszczane w layoutcie.

XiHQBD6W_ktr_kolaz1 TpHsZqq5_ktr_kolaz4

Read More

display_kasperpyndt1_1000 Andres-Wanner-Display-publication-Depot-Basel 10492360_789376744477481_8617549338392509229_n display_kasperpyndt7_1000project Display handbook
design  Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper PyndtTimo Demollin and Matylda Krzykowski
link www.depotbasel.ch
Display handbook is an end result of workshop and research conducted by Depot Basel. The concept of showing through a window display was discussed, tested and developed into a long-term format. The intention was to connect to the viewer.

During the 5 – 9 January 2015 Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper PyndtTimo Demollin and Matylda Krzykowski worked at the Charles Nyples Lab at Jan van Eyck. At that time they  produced a limited edition handbook while becoming a temporary design studio. Research itself is based on textual and visual materials collected in the past months during the project. These materials are not limited to the works of designers and artists, but seek the cultural attributes of display in the everyday. The results comprised of collected and self generated materials, both commercial and cultural, to create a publication around strategies and methodologies of showing.
The handbook and exhibition was opened in January in the window display of Depot Basel.
Riso, Edition of 100

Publikacja Display jest wynikiem warsztatów i badań przeprowadzonych przez Depot Basel. Tematem stała się komunikacja z odbiorcą poprzez witrynę/okno sklepowe, którą uczestnicy warsztatów i autorzy tekstów testowali i rozwijali koncepcyjnie przez parę miesięcy. Głównym celem miała być lepsze komunikacja z widzem.

Od 5  do 9 stycznia 2015 Christophe Clarijs, Kaja Kusztra, Kasper Pyndt Timo Demollin i Matylda Krzykowski pracowali w laboratorium Charles Nyples w Jan van Eyck. W tym czasie wyprodukowali limitowaną edycję publikacji, stając się tymczasowym studiem projektowym. Badania opierały się na tekstach i materiałach wizualnych zebranych w ciągu ostatnich miesięcy, w trakcie realizacji projektu. Materiały nie były ograniczone tylko do prac projektantów i artystów, ale zawierały atrybuty kulturowe witryn z codzienności miast. Zebrane wyniki badań, zarówno tych komercyjnych jak i kulturalnych, stworzyły publikację wokół strategii i metodologii wystawiennictwa.
Podręcznik i wystawa została otwarta w styczniu 2015 na witrynie Depot Basel w Bazylei.
Riso, nakład 100

Designing-messages-to-the-public

 

Read More