— print control

Archive
illustration

Screen Shot 2016-06-02 at 14.21.47 Screen Shot 2016-06-02 at 14.24.15 Screen Shot 2016-06-02 at 14.25.05project Archi.TEKTURKI
design Robert Czajka
link www.culture.pl/en/artist/robert-czajka

„Archi.TEKTURKI” presents select architectural and urban designs from Warsaw in a form very accessible to young readers. The study also outlines the stories of several architects whose works are featured within. Economical in form – through the use of laser cutting technology and pop-up book techniques, which strive to focus the reader’s attention on particular architectural forms and problems and lucidly guide through selected issues such as Warsaw modernism.

„Archi.TEKTURKI” prezentują wybrane założenia architektoniczne i urbanistyczne Warszawy w sposób bardzo przystępny dla młodych czytelników. Przedstawiają również historię architektów wybranych obiektów. Oszczędne w formie – poprzez zastosowanie techniki laserowego wycinania i techniki pop-up książki, mają skupić uwagę czytelnika na bryle i problematyce architektonicznej tak, aby w jasny sposób przeprowadzić przez wybrane zagadnienia dotyczące m.in. warszawskiego modernizmu.

Read More

food_project_ktr_79_900 11169875_440846706092105_5796870940748491916_nproject Food Project
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

An open-ended visual identity for the Food Project marketing campaign, commissioned by the Stary Browar Arts and Business Center. The project consists of illustrations, custom typography, illustrated logos for the catering brands present at Stary Browar, an “eating map”, as well as advertising materials.

Przygotowanie otwartej identyfikacji akcji marketingowej Food Project dla Starego Browaru. Na projekt składają się ilustracje, autorska typografia oraz ilustrowane logotypy marek gastronomicznych obecnych w Starym Browarze, „jedzeniowa mapa”, a także materiały reklamowe akcji.

Untitled-117

Read More

Screen Shot 2016-05-04 at 12.42.40 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.42.56 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.13 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.07 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.01 PMproject Erna Rosenstein. Bajki
illustration  Karol Banach  link www.karolbanach.com
edited by Jarosław Borowiec
design Ryszard Bienert  link www.3-group.eu

Publication design illustrating a selection of texts that have been discovered in the archives of the Erna Rosenstein Estate – one of the greatest artists of twentieth century Polish art. The stories show a language of metaphors, descriptions of the world affected by the trauma of war, and traces of war experiences. The spirit of surrealism is present throughout, with visions of the borderline between reality, dream and fantasy, and finally the olden, fairytale division of the world, noble and old-fashioned. The text is accompanied by illustrations by Karol Banach which complement and emphasize its unique character.

Projekt publikacji będącej ilustracją wyboru tekstów, które zostały odnalezione w archiwum domowym Erny Rosenstein – jednej z najwybitniejszych artystek sztuki polskiej XX wieku. Historie przełożone są na język metafor i ukazują opisy świata dotkniętego traumą wojny. Obecny jest – bliski Ernie Rosenstein – duch surrealizmu, wizje z pogranicza jawy, snu i fantazji, czy wreszcie dawny, baśniowy podział świata, jego szlachetna staroświeckość. Tekstom towarzyszą ilustracje wykonane przez Karola Banacha, które dopełniają i podkreślają ich wyjątkowy charakter.

Read More