— print control

Archive
illustration

Screen Shot 2016-05-04 at 12.42.40 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.42.56 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.13 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.07 PM Screen Shot 2016-05-04 at 12.43.01 PMproject Erna Rosenstein. Bajki
illustration  Karol Banach  link www.karolbanach.com
edited by Jarosław Borowiec
design Ryszard Bienert  link www.3-group.eu

Publication design illustrating a selection of texts that have been discovered in the archives of the Erna Rosenstein Estate – one of the greatest artists of twentieth century Polish art. The stories show a language of metaphors, descriptions of the world affected by the trauma of war, and traces of war experiences. The spirit of surrealism is present throughout, with visions of the borderline between reality, dream and fantasy, and finally the olden, fairytale division of the world, noble and old-fashioned. The text is accompanied by illustrations by Karol Banach which complement and emphasize its unique character.

Projekt publikacji będącej ilustracją wyboru tekstów, które zostały odnalezione w archiwum domowym Erny Rosenstein – jednej z najwybitniejszych artystek sztuki polskiej XX wieku. Historie przełożone są na język metafor i ukazują opisy świata dotkniętego traumą wojny. Obecny jest – bliski Ernie Rosenstein – duch surrealizmu, wizje z pogranicza jawy, snu i fantazji, czy wreszcie dawny, baśniowy podział świata, jego szlachetna staroświeckość. Tekstom towarzyszą ilustracje wykonane przez Karola Banacha, które dopełniają i podkreślają ich wyjątkowy charakter.

Read More