— print control

Archive
hard cover

Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.31 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.46 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.00 Screen Shot 2020-10-26 at 18.44.05 Screen Shot 2020-10-26 at 18.43.53project Sto Lat! 
design Mateusz Machalski, Anna Wieluńska, Filip Tofil 
illustration Igor Kubik 
typesetting Marta Lachowska 
format 150×180 mm
typeface Crimson Text, Wieczorek Script
paper uncoated premium, canvas
print run 1200
publisher STGU
year 2019

The Association of Polish Graphic Designers has published a book featuring interviews with twelve outstanding graphic designers associated with Warsaw’s Academy of Fine Arts. Members of the Association asked the designers about the changes currently happening in visual culture, as well as about their creative process regarding the designs that shaped the world of Polish graphic design in the 20th century. 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej wydało książkę z wywiadami z dwunastoma wybitnymi projektantami graficznymi związanymi z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Członkowie Stowarzyszenia zapytali ich o przemiany w kulturze wizualnej oraz o to, jak powstawały ich projekty, które współtworzą wszechświat polskiego projektowania graficznego w XX wieku.

 

Read More

TRACES_cover01_w TRACES_spread01_w TRACES_spread00_w TRACES_spread02_wproject TRACES. Weronika Gęsicka
design Weronika Gęsicka, Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska
format 220×255 mm
typeface Univers Next Pro
paper coated
print run 1000
publisher Jednostka & W. Gęsicka, M. Sokalska
year 2017

The photo book “Traces” presents a selection of photo montages by Weronika Gęsicka, created on the basis of American photographs obtained from photo banks from the 1950’s and 1960’s. Family scenes, holiday memories, everyday life – all are suspended somewhere between truth and fantasy. The images, modified by the artist in various ways, gain a new context – memories of people and situations are transformed and gradually blurred. Although some may seem hilarious, Gęsicka’s work is a commentary on everyday life issues, such as identity, self-awareness, interpersonal relationships and self-imperfections.

Książka fotograficzna „Traces” prezentuje wybór fotomontaży autorstwa Weroniki Gęsickiej stworzonych na bazie amerykańskich fotografii z lat 50. i 60.
XX wieku pozyskanych z banków zdjęć. Familijne sceny, wakacyjne wspomnienia, życie codzienne – wszystko to zawieszone gdzieś pomiędzy prawdą a fikcją. Obrazy modyfikowane przez artystkę na różne sposoby zyskują nowy kontekst: wspomnienia o ludziach i sytuacjach są przekształcane i stopniowo się rozmywają. Choć niektóre z nich mogą się wydawać zabawne, prace Gęsickiej są komentarzem do tak podstawowych kwestii życiowych, jak: tożsamość, samoświadomość, związki międzyludzkie czy niedoskonałości.

Read More

Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.17 Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.03 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.00 Screen Shot 2020-06-03 at 16.37.10 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.14 Screen Shot 2020-06-03 at 16.34.42project Stary Browar. Od idei do ideału / From Idea To Ideal
design Jan Estrada-Osmycki
format 200×265 mm
typeface Genath, Dia
paper coated
print run 2000
publisher Kustra Group 
year 2018

 Book design published for the 15th anniversary of Stary Browar in Poznań – the city’s center for art and commerce. Stary Browar is shown from various perspectives – artistic, architectural, and business. It presents the idea of “50/50” (50 percent art – 50 percent commerce), which from the beginning has accompanied its creators.

Projekt książki wydanej na 15-lecie istnienia poznańskiego Starego Browaru będącego centrum sztuki i handlu. Stary Browar ukazany jest z różnych perspektyw – architektonicznej, aspektu biznesowego oraz sztuki. Przybliża ideę 50/50, która od początku towarzyszyła twórcom tego miejsca.

Read More

IMG_9268 IMG_9274 IMG_9280 IMG_9289 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9309project Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
design Marcin Markowski
format 180×240 mm
typeface Helvetica, Trade Gothic, Cambria
paper uncoated
print run 300
publisher University of the Arts, Poznań
year 2017/2018

The book “From Prohibition to Freedom – The History of The Legal Positivization of The Freedom of Artistic Creation” by Mateusz Bieczyński is a monographic study presenting the legislative changes regarding artistic expression from antiquity to the present day. The publication presents the gradual process of enforcing legal protection in relation to artistic activity. It explains how artistic freedom gained a constitutional guarantee in the twentieth century. 

Książka „Od zakazu do wolności – Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej” autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Publikacja przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje, jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

 

Read More

40758217_1989298574459484_222453836776734720_o 40769076_1989298901126118_7904415106698575872_o 40769452_1989298624459479_7463234176267845632_o 40796485_1989299007792774_1647885097849847808_o 40828132_1989298544459487_6908625667810656256_o 40848408_1989299094459432_7982324181360443392_o 40912870_1989298347792840_1393986594318319616_o 40932297_1989298364459505_1106367873049165824_o 41000659_1989298474459494_4320877957523439616_o 41068578_1989299114459430_6315936566262890496_oproject The Zbigniew Raszewski Theatre Institute 2013–2018
design zespół wespół
format 190×237 mm
typeface Alergia, Spectral
paper uncoated
print run 400
publisher The Zbigniew Raszewski Theatre Institute
year 2018

A draft publication summarizing the 15th anniversary of the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw. During the celebration, each of the 400 copies were numbered using the EBS Ink-Jet Systems Poland mobile printer.

Projekt publikacji podsumowującej 15-lecie działalności Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Każdy z 400 egzemplarzy został ponumerowany podczas uroczystości urodzinowej za pomocą mobilnej drukarki EBS Ink-Jet Systems Poland.

Read More

Screen Shot 2020-04-10 at 17.16.21 Screen Shot 2020-04-10 at 17.16.32 Screen Shot 2020-04-10 at 17.17.17 Screen Shot 2020-04-10 at 17.16.55 Screen Shot 2020-04-10 at 17.17.44 Screen Shot 2020-04-10 at 17.16.48 Screen Shot 2020-04-10 at 17.16.39 Screen Shot 2020-04-10 at 17.17.33project Biedermeier
design Full Metal Jacket
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 230×300 mm
typeface Walbaum, Bickham Script, Classic Grotesque
paper coated ivory
print run 1000
publisher Warsaw National Museum 
year 2017

A richly-illustrated catalog for the exhibition, “Biedermeier” is a vast introduction to the culture of the first-half of the nineteenth century – also referred to as “Lower Rank Romanticism” or “Domesticated Romanticism”. The paintings, drawings, engravings and handicrafts featuring furniture, porcelain, glass, silver, gowns, jewelry and other various items (toys, family albums, and knick-knacks for example) allow one to get a sense of their owner and user’s aesthetic tastes. Essays broadly discuss the various manifestations of the Biedermeier style, and present a comprehensive ovrview of the period’s customs. 

Bogato ilustrowany katalog wystawy „Biedermeier” doskonale wprowadza w kulturę pierwszej połowy XIX wieku, nazywaną także romantyzmem „niższej rangi” lub „udomowionym romantyzmem”. Zaprezentowane dzieła malarstwa, rysunki i ryciny, a także rzemiosło artystyczne: meble, porcelana, szkło, srebra, stroje, biżuteria i rozmaite przedmioty – zabawki, sztambuchy, bibeloty – pozwalają poznać upodobania i gusty ich ówczesnych odbiorców oraz użytkowników. Eseje szeroko omawiają różnorodne przejawy stylu biedermeierowskiego, dając jednocześnie wszechstronny obraz obyczajowości tego czasu.

 

Read More

0239-2-1400x1019 0206-1400x855 0208-1-1400x855 0210-1400x855 0211-1-1400x855 0214-2-1400x855 0215-1400x855 0219-1400x855 0221-1400x855 0223-1400x855project Wszystko widzę jako sztukę 
design Robert Czajka
format 265×185 mm
typeface Century Schoolbook, dedicated
paper uncoated cream
print run 2000
publisher Wytwórnia
year 2018

Illustration and book design as part of an exhibition for younger viewers about Polish contemporary art – “Wszystko widzę jako sztukę” [“I See Everything as Art”]. The publication is an invitation to enjoy art and always keep an eye open to various artistic activities around you. It encourages younger visitors to engage with art at a gallery, museum, park or even on the street.

Projekt ilustracji i książki towarzyszącej wystawie dla dzieci o polskiej sztuce współczesnej „Wszystko widzę jako sztukę”. Książka jest zaproszeniem do zabawy, do wypatrywania i analizowania najróżniejszych działań artystycznych. Zachęca do bliskiego kontaktu ze sztuką, w galerii, w muzeum, w parku, na ulicy.

 

Read More

Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.52 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.24 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.06 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.33 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.01 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.38 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.00 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.16 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.08 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.15project Art brut: różnorodnie = diversity
design Marcin Markowski
format 220×290 mm
typeface Twentytwelve sans, Propaganda sight, Kingthings Exeter, Sporting Grotesque, Gc16 Mono, S Core Sans, Combat, GT Haptik, GT Sectra, Roboto, MinionPro, MyriadPro, Andale Mono, Cochin, Comic Sans MS, Arial Bold, Candara, Franklin Gothic, Wingdings, Times, Calibri, GillFacia MT Std
paper uncoated, dyed 
print run 200
publisher Biblioteka Główna UAP 
year 2018 

The book “Art Brut Różnorodnie”, edited by Joanna Daszkiewicz and Sonia Rammer, is a bilingual study on the works of “The Raw”. The monographic publication contains various perspectives on the conceptualization of the issue – historical, philosophical, psychological and economic – and consists of two parts. The first is composed of theoretical considerations, while the second is a monograph of Tadeusz Głowala’s work – a brut artist and a resident of the Social Welfare Home in Miszew. 

Książka „Art Brut Różnorodnie” pod redakcją Joanny Daszkiewicz i Sonii Rammer to dwujęzyczne opracowanie dotyczące twórczości „surowej”. Monografia zawiera różnorodne perspektywy konceptualizacji problemu; historyczną, filozoficzną, psychologiczną, ekonomiczną. Publikacja składa się z dwóch części, pierwsza stanowi rozważania teoretyczne, druga jest monograficznym opracowaniem twórczości Tadeusza Głowali – artysty brut, rezydenta Domu Pomocy Społecznej w Miszewie.

 

Read More

Screen Shot 2020-03-23 at 17.54.06 Screen Shot 2020-03-23 at 17.53.42 Screen Shot 2020-03-23 at 17.53.58 Screen Shot 2020-03-23 at 17.53.27 Screen Shot 2020-03-23 at 17.53.48 Screen Shot 2020-03-23 at 17.53.36 Screen Shot 2020-03-23 at 17.54.13 Screen Shot 2020-03-23 at 17.54.22project Sur les Chevaux Orientaux et Provenant des Races Orientales
design Aleksandra Toborowicz
format 240×330 mm
typeface Greta Text
paper uncoated premium, metallic, structured, canvas
print run 2500
publisher National Library of Poland
year 2017

A publication based on a nineteenth-century manuscript by Count Wacław Seweryn Rzewuski concerning the Arab culture entitled “Sur les Chevaux…”. The Qatar Museums Authority commissioned a facsimile of the manuscript in three volumes from The National Library of Poland. The typographic layout reproduces the original manuscript, even keeping the margins separated by a vertical maroon line. The cover is dominated by a golden color, and the natural cream color used on the book’s spine correspond to the colors of the Arabian desert – the sun and sand. These colors combined with white, high-quality paper reflect the style of Arabian men’s traditional attire. 

Podstawą edycji jest XIX-wieczny rękopis autorstwa hrabiego Wacława Seweryna Rzewuskiego „Sur les chevaux…” dotyczący kultury arabskiej. Biblioteka Narodowa na zlecenie Qatar Museums Authority wydała faksymile rękopisu w trzech tomach. Układ typograficzny odwzorowuje układ i styl rękopisu – z zachowaniem marginesów oddzielonych pionową, bordową kreską.Do oprawy zastosowano połączenie koloru złotego z naturalnym kremem na grzbiecie, co odpowiada kolorystyce arabskiej pustyni – słońca i piasku. Barwy te w połączeniu z bielą i wysokiej jakości papierem oddają styl tradycyjnych męskich strojów wierzchnich Arabów.

Read More

Screen Shot 2020-02-02 at 18.29.07 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.20 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.44 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.52 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.59 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.29 Screen Shot 2020-02-02 at 18.28.36project ECHO
design Kasia Kubicka
format 210×210 mm
typeface WhitneyPl 
paper recycled, recycled leather, gold metallic
print run 500
publisher Maksymilian Rigamonti, Press Club Polska
year 2018

“Echo” is the result of several journeys taken to the historical region of Volhynia. This well-balanced and ambiguous book is a grand story of senseless cruelty, composed of photos and direct reports from its inhabitants. To view the book, one has to unbend the cover which is held together by a magnet. The inside resembles a pile of archive photographs and the publication consists of twelve cards which unfold like a map – each containing four black-and-white photos. A golden sticker is the only color accent in the book. On each page, there is a long text, the name of a village and its GPS coordinates.  

Projekt książki fotograficznej Maksymiliana Rigamonti „Echo”, która jest efektem kilkunastu podróży na tereny historycznego Wołynia. Wyważona, niejednoznaczna książka to opowieść o wielkiej historii i bezsensownym okrucieństwie, ułożona ze zdjęć i relacji świadków. Żeby obejrzeć tę książkę, trzeba odgiąć okładkę, którą przytrzymuje magnes. Środek przypomina stos archiwalnych zdjęć. „Echo” składa się z 12 kart, które można rozłożyć jak mapy – na każdej z nich są cztery czarno-białe zdjęcia. Jedynym akcentem kolorystycznym jest złotawa wyklejka. Na każdej stronie znajduje się kilkuwersowy tekst, nazwa wsi i jej współrzędne GPS.

Read More