— print control

Archive
map

Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.10 Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.03 Screen Shot 2017-08-07 at 12.37.57project Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku
design Anna Piwowar
link www.lapolka.com 

“Plan of the capital city of Warsaw Książnica – 1939 Atlas” is the second publication from the award-winning series, “Plans of Warsaw”, which presents contemporary readers with some of the most interesting achievements of cartography, and consequently – exploring the oftentimes surprising history of the city’s development. The 1939 Plan urges readers to reconsider the myth of pre-war Warsaw, and shows what the city would look like today if not for the outbreak of the Second World War.

„Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku” to druga publikacja z nagradzanej serii „Plany Warszawy”, przybliżającej współczesnym odbiorcom najciekawsze osiągnięcia kartografii, a za ich pośrednictwem – pokazującej nierzadko zaskakującą historię rozwoju przestrzennego stolicy. Plan z 1939 roku zmusza do ponownego przemyślenia mitu przedwojennej Warszawy i pokazuje, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

Read More