— print control

Archive
art

Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.22 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.29 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.48 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.56 Screen Shot 2020-10-26 at 18.33.37project Planeta / The Planet
design Michał Bratko / MUSEOLAB
format 240×320 mm
typeface Univers
paper coated, uncoated
print run 400
publisher Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
year 2019

In Kornel Janczewski’s art book Planeta/The Planet, maps of non-existent countries and natural phenomena become a pretext to present the universal principles governing our planet. The book presents us with a romantic, painterly, post-conceptual expedition composed of examining geopolitical dependencies, exploring the cosmos, or tracking the absurdities of Polish transformation-era architecture. These themes are the topics of essays by authors who were inspired by the work of Kornel Janczy. The publication consists of nineteen texts and an introductory study by Stach Szabłowski. The form of the book refers to a geographical atlas. 

W artbooku Kornela Janczego „Planeta / The Planet” mapy nieistniejących państw i zjawiska przyrodnicze stały się pretekstem do ukazania uniwersalnych zasad rządzących Planetą. Romantyczna, malarska, postkonceptualna wyprawa, zabawa w badanie zależności geopolitycznych, spoglądanie w kosmos czy tropienie absurdów architektury czasu transformacji to tematy esejów zainspirowanych pracami Kornela Janczego. Publikacja składa się z dziewiętnastu tekstów oraz opracowania wprowadzającego autorstwa Stacha Szabłowskiego. Forma książki nawiązuje do atlasu geograficznego.

 

Read More

53356752_2082380705148770_567916606357766144_o 53657182_2082381078482066_960857932998639616_o 53934093_2082381058482068_8041052073812295680_o 54002538_2082381198482054_6702981744619945984_o 54210511_2082380205148820_1262536977035558912_o 54233749_2082380341815473_5755795349654470656_o 54256564_2082380528482121_9184845776482729984_oproject Ask the Artist
design Full Metal Jacket
format 165×235 mm
typeface Tiempos, Theinhardt
paper uncoated
print run 1500
publisher PURO Kraków Kazimierz 
year 2018

Ask the Artist is a zine created in collaboration with the artists who created work for the PURO Kraków Kazimierz hotel. Mateusz Szczypiński’s two modernist collages – inspired by the district itself – hang in the hotel lobby. By the entrance, a neon by Javier Martin hangs. Upon special commission, graphics were created by Polish illustrators and inspired by Kraków’s Kazimierz. Within the publication, the artists and designers share their inspiration and experiences related to the city.

„Ask the Artist” to zin, który został stworzony z autorami prac znajdujących się w hotelu PURO Kraków Kazimierz. W lobby hotelu zawisły dwa modernistyczne kolaże inspirowane życiem miasta autorstwa Mateusza Szczypińskiego. Przy wejściu uwagę przykuwa neon Javiera Martina. Na specjalne zamówienie powstały grafiki autorstwa polskich ilustratorów inspirowanych ich refleksjami na temat Kazimierza. W publikacji wszyscy artyści i projektanci dzielą się swoimi inspiracjami i doświadczeniami związanymi z Krakowem.

 

Read More

RST4179b-1600x1337 RST4138b RST4134b RST4136b-1600x954project Przemek Matecki. Małe obrazy
design Michał Kaczyński
format 220×220 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 450
publisher Raster Gallery
year 2018

Publication design presenting paintings by Przemek Matecki which are a part of a larger series of several hundred works created between 2016–2018. They were exhibited at the Raster gallery in Warsaw in February 2018. The book consists of reproductions on paper as well as oils on canvas, all on a 1:1 scale.

Projekt publikacji dokumentującej obrazy Przemka Mateckiego, które pochodzą z dłuższego cyklu kilkuset prac powstałych w latach 2016–2018 i zaprezentowanych na wystawie w galerii Raster w lutym–marcu 2018. Wykonane zostały z wykorzystaniem papierowych reprodukcji i farb olejnych na płótnie. Wszystkie zreprodukowano w rzeczywistej wielkości.

Read More

_X5A2771 _X5A2792 _X5A2951 _X5A2959 _X5A2808 _X5A2970 _X5A3066 _X5A3163project LANIAKEA
design Agata Bartkowiak
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 233×325 mm
typeface Fugue, Akkurat, Dia, ITC New Baskerville
paper coated glossy, uncoated structured
print run 400
publisher Foksal Gallery
year 2018 

Catalog design for Sławomir Pawszak’s exhibition at the Foksal Gallery which consists of high-quality reproductions of the artist’s works – and more specifically their fragments in a 1:1 scale, as well as materials upon which they were created. Additionally, the publication includes an exceptional text by Sebastian Cichocki, an outstanding art critic and curator. The thought-provoking piece takes the form of a sci-fi story about art from which Pawszak’s individual works and creative process were the inspiration.

Na projekt katalogu z wystawy Sławomira Pawszaka w Galerii Foksal składają się nie tylko najwyższej klasy reprodukcje prac artysty, a dokładniej ich fragmenty w przełożeniu 1:1 z uwzględnieniem materiałów, na których powstały. To także wyjątkowy tekst Sebastiana Cichockiego – wybitnego krytyka i kuratora sztuki – komentujący wystawę w niezwykle ciekawy sposób, bo w formie opowieści o sztuce à la science fiction, do napisania której inspiracją stały się poszczególne prace Pawszaka i jego proces twórczy.

Read More

_vl97062 _vl97063 _vl97089 _vl97104 _vl97115 _vl97165 _vl97166 RST4535b-1600x1169project Negative Book
design Michał Kaczyński
format 240×170 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 800
publisher Raster Gallery, NERO
year 2017

Design for Aneta Grzeszykowska’s photo book, which is the artist’s intimate diary. The seemingly cold and monochromatic book is entitled “Negative Book”, and contains a series of 84 black and white photographs taken by her through a unique process that is both visual and performative in its form. The book focuses on the performative act of exposing the artist’s body. The “negative” quality of these photos and the “positive” process of coloring the artist’s body make these portraits almost theatrical and deny visual or emotional identification. 

Projekt książki fotograficznej, intymnego pamiętnika artystki Anety Grzeszykowskiej. Pozornie zimna i monochromatyczna książka „Negative Book” zbiera cykl 84 czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystkę według bardzo szczególnej procedury, która jest zarówno wizualna, jak i performatywna. Książka koncentruje się na performatywnym akcie eksponowania ciała artysty. „Negatywna” jakość zdjęć i „pozytywna” procedura zastosowana do koloryzacji ciała sprawiają, że portrety te są niemal teatralne i negują wizualną lub emocjonalną identyfikację.

 

Read More

28701640_1648912378532470_495464695345249866_o 29352201_1648915428532165_1067827773774340397_o 29060759_1648920838531624_5134289119740815842_o 28954558_1648915001865541_4573858459466928966_o 28947398_1648919675198407_6430475465504512082_o 28828764_1648915468532161_852720140049922419_o 28828556_1648916301865411_4781880773253317359_o 28827342_1648912381865803_9091168324795851833_oproject Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku
design Ryszard Bienert
format 170×230 mm
typeface Graphik
paper uncoated cream, recycled
print run 500
publisher Fundacja 9/11 Art Space
year 2018

Exhibition catalog design for “Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku” (“Lady in the Mirror: Artistic Strategies of Women in the 1970’s”), which took place at the Piekary Gallery. The works of Izabella Gustowska, Zofia Kulik / KwieKulik, Anna Kutery, Natalia LL, Teresa Murak, Jolanta Marcolla, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś and Teresa Tyszkiewicz were presented. Their artistic activity surpases Women’s Art and early feminism, aligning more with the general trends of the second Avant-Garde (Neo-Avant-Garde) which dominated Poland’s art scene in the 1970’s and early 1980’s and was centered primarily in Warsaw.

Katalog towarzyszący wystawie „Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku” w Galerii Piekary, podczas której zaprezentowane zostały prace Izabelli Gustowskiej, Zofii Kulik / KwieKulik, Anny Kutery, Natalii LL, Teresy Murak, Jolanty Marcolli, Ewy Partum, Marii Pinińskiej-Bereś oraz Teresy Tyszkiewicz. Ich działalność artystyczna plasuje się nie tylko w obrębie sztuki kobiet oraz wczesnego feminizmu, ale przede wszystkim wpisuje się w tendencje drugiej awangardy (neoawangardy), które w Polsce dominowały w latach 70. i na początku lat 80., a ich kolebką był przede wszystkim Wrocław.

Read More

Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.52 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.24 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.06 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.33 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.01 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.38 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.00 Screen Shot 2020-03-30 at 15.11.16 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.08 Screen Shot 2020-03-30 at 15.10.15project Art brut: różnorodnie = diversity
design Marcin Markowski
format 220×290 mm
typeface Twentytwelve sans, Propaganda sight, Kingthings Exeter, Sporting Grotesque, Gc16 Mono, S Core Sans, Combat, GT Haptik, GT Sectra, Roboto, MinionPro, MyriadPro, Andale Mono, Cochin, Comic Sans MS, Arial Bold, Candara, Franklin Gothic, Wingdings, Times, Calibri, GillFacia MT Std
paper uncoated, dyed 
print run 200
publisher Biblioteka Główna UAP 
year 2018 

The book “Art Brut Różnorodnie”, edited by Joanna Daszkiewicz and Sonia Rammer, is a bilingual study on the works of “The Raw”. The monographic publication contains various perspectives on the conceptualization of the issue – historical, philosophical, psychological and economic – and consists of two parts. The first is composed of theoretical considerations, while the second is a monograph of Tadeusz Głowala’s work – a brut artist and a resident of the Social Welfare Home in Miszew. 

Książka „Art Brut Różnorodnie” pod redakcją Joanny Daszkiewicz i Sonii Rammer to dwujęzyczne opracowanie dotyczące twórczości „surowej”. Monografia zawiera różnorodne perspektywy konceptualizacji problemu; historyczną, filozoficzną, psychologiczną, ekonomiczną. Publikacja składa się z dwóch części, pierwsza stanowi rozważania teoretyczne, druga jest monograficznym opracowaniem twórczości Tadeusza Głowali – artysty brut, rezydenta Domu Pomocy Społecznej w Miszewie.

 

Read More

Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.57 Screen Shot 2019-01-29 at 17.01.11 Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.29 Screen Shot 2019-01-29 at 17.00.16project Contemporary Lynx
cover design Sławek Zbiok Czajkowski
layout Marzena Wilk
format 210×270 mm
typeface Lato, Impact
paper uncoated, coated gloss
print run 2964
publisher Contemporary Lynx Ltd
year 2017
link in/zbiok

Contemporary Lynx Magazine, issue 1(7) 2017 focused on street art and art in public space. The unique covers were hand-paint by Slawek Zbiok Czajkowski. Every sheet was part of a large collective image 16 x 11 meters entitled ‘The World Is A Mess’ in acrylic and spray-paint on 2,964 magazine covers. In this way, every magazine cover is its own work of art, unlike the ‘reproduction’ covers that are seen in the traditional format of printing and publishing. A three-day artistic performance took place at the TRAFO – Centre for Contemporary Art in Szczecin. 

Tematem przewodnim numeru 1 (7) 2017 magazynu „Contemporary Lynx” jest street art i sztuka w przestrzeni publicznej, a autorem unikatowych i ręcznie malowanych okładek jest Sławek Zbiok Czajkowski. Każda okładka była częścią wielkoformatowej pracy wykonanej sprejem i farbami akrylowymi o wymiarach 16 x 11 metrów pod tytułem „The World Is a Mess”. Praca powstała na 2964 okładkach tego magazynu, a każdy numer to unikatowa część tego dzieła, w odróżnieniu od tradycyjnych reprodukowanych okładek. Trzydniowy performance miał miejsce w TRAFO – Centrum Sztuki Współczesnej Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

 

Read More

Screen Shot 2019-01-29 at 16.52.09Screen Shot 2019-01-29 at 16.52.15Screen Shot 2019-01-29 at 16.52.27 Screen Shot 2019-01-29 at 16.52.20 Screen Shot 2019-01-29 at 16.52.32project Love Letter
design Honza Zamojski
format 234×314 mm
typeface Rubin Sans
paper uncoated
print run 350
publisher onestar press, Paris
year 2016

“Dear Fear, The End Is Near” are the words that open Honza Zamojski’s latest publication, “Love Letter”. In a sense, it starts from the ending, a capitulation at the time of an upcoming, metaphorical finale. This publication is a book of poetry, a collection of rhymes, a graphic novel and a love letter in the ascetic form of a notebook. Genre diversity is further emphasized by the typographic layout of the text, which on many pages can be read simultaneously from top to bottom, and from left to right, throughout the entire spread.

„Dear Fear, The End Is Near” – od tych słów zaczyna się najnowsza publikacja Honzy Zamojskiego, „Love Letter”, i w pewnym sensie zaczyna się od końca: od kapitulacji w obliczu nadciągającego metaforycznego finału. Książka ta jest tomem poezji, zbiorem rymów, graficzną nowelą i równocześnie miłosnym listem ujętym w ascetycznej formie książkonotesu. Różnorodność gatunkowa zostaje dodatkowo podkreślona przez układ typograficzny tekstu, który na wielu stronach możemy czytać równocześnie z góry na dół i od lewej do prawej, na całej przestrzeni rozkładówek.

Read More

Screen Shot 2019-01-03 at 18.52.43 Screen Shot 2019-01-03 at 18.52.39 Screen Shot 2019-01-03 at 18.52.49 Screen Shot 2019-01-03 at 18.52.27project Wojtek Ulrich. New Deal
design Łukasz Paluch
format 200×250 mm
typeface Swift, Sequel Sans
paper uncoated 
print run 500
publisher BWA Wrocław Galleries Of Contemporary Art
year 2017
link www.anomalia.pl

A catalogue, which accompanied Wojtek Ulrich’s exhibition at the Awangarda BWA gallery in Wrocław. “New Deal” tells the story of a permanent crisis in the world around us. The artist confronts the audience with a powerful, at times dramatic, and literal message. The publication took on the form of a concept album, in which the narrative form assumes an imperative role. It’s an invitation into Ulrich’s world; while warning us against entering, it keeps us from remaining indifferent upon leaving.  

Katalog  towarzyszący wystawie Wojtka Ulricha w galerii Awangarda BWA Wrocław. „New Deal” to opowieść o permanentnym kryzysie w otaczającym nas świecie. Artysta konfrontuje widza z mocnym, niekiedy drastycznym i dosłownym przekazem. Wydawnictwo jest formą koncept albumu, w którym sposób narracji odgrywa nadrzędną rolę. Zaprasza nas do świata Ulricha, jednocześnie przed nim ostrzegając, i nie pozwala z niego wyjść obojętnym.

Screen Shot 2019-01-03 at 18.52.33

 

 

Read More