— print control

Archive
books

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More

12047079_982443548485101_5139767843819914616_n wizual004aproject All the Brutes
design Fontarte
link www.fontarte.com

“All the Brutes” is a unique book of outstanding contemporary artist, Radek Szlaga. Painter, author of sculptures and objects, Radek Szlaga defines himself as a teller of stories of a new generation emerging from the ruins of longstanding conflicts and identities such as modernism, rock, structuralism, colonialism. The publication consists of a selection of works from his on-going series, which digs into Joseph Conrad’s novella Heart of Darkness (1902). The book complements an interview by Harlan Levey with the artist and the text on his works by Sam Steverlynck.

„All the Brutes” to unikalna publikacja polskiego artysty Radka Szlagi – malarza, twórcy rzeźb i obiekt.w, poprzez które opowiada o nowej generacji wyrastającej z ruin długotrwale skonfliktowanych nurt.w: modernizmu, rocka, strukturalizmu, kolonializmu. Książka zawiera selekcje prac artysty, które odwołują się do „Jądra ciemności” (1902) Josepha Conrada oraz wywiad z artystą przeprowadzony przez Harlana Levey’ego i tekst Sama Steverlyncka.

szlaga-oklviz010 wizual002a wizual003a

Read More

Screen Shot 2016-07-04 at 17.59.58 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.30 Screen Shot 2016-07-04 at 18.00.50project Ars Moriendi / Sztuka Umierania
design Magdalena Burdzyńska
link www.culture.pl/pl/artykul/bylismy-czyli-o-zydowskiej-nieobecnosci-w-tarnowie

Publication design accompanying the “Ars Moriendi / Art of Dying” exhibition at BWA Tarnów, which was a kind of meditation on transience, a secular attempt to approach thoughts on mortality. A process in which artists and spectators become witnesses of their own mortality and the death of others. The cover features a die-cut coffin shape which reveals a rainbow gradient.

Projekt publikacji towarzyszącej wystawie „Ars moriendi/ Sztuka umierania” w BWA Tarnów, która była rodzajem medytacji nad przemijaniem, świecką próbą oswajania myśli o śmiertelności. Procesem, w którym artyści i widzowie stają się świadkami własnego przemijania oraz umierania innych. Na okładce książki pojawia się się wysztancowany kształt trumny, który ujawnia tęczowy gradient.

Read More

IMG_1132 IMG_1125project Pałac Lodowy
design Magdalena Franczak
link www.mfranczak.blogspot.com

“The Ice Palace” project is inspired by the eponymous novel by Norwegian writer Tarjei Vesaas. A kind of exhibition enclosed in a book, it can be inserted into an envelope and sent to any place in the world. The narrative takes us through ice crystals in the paper, secret alleys which aren’t easy to get out of. The artist has focused on the forces of nature, its ruthlessness, as well as on architectural forms man uses as a point of resistance, or as a way to unit with nature.

Projekt „Pałac Lodowy” jest zainspirowany powieścią norweskiego pisarza Tarjei Vesaasa o tym samym tytule. To rodzaj wystawy zamkniętej w książce, którą można włożyć do koperty i wysłać w dowolne miejsce na świecie. Narracja prowadzi nas przez lodowe kryształy z papieru, tajne zaułki, z których niełatwo się wydostać. Artystka podczas pracy skupiła się z jednej strony na przedstawieniu siły przyrody i jej bezwzględności, z drugiej zaś na elementach małej architektury, którymi człowiek próbuje stawić jej opór lub zespolić się z nią.

IMG_1150

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.01 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.07 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.16 Screen Shot 2016-06-02 at 17.04.22project Majątek
design Full Metal Jacket
link www.facebook.com/efemjot

Book design to accompany the “Estate. Sculptures form the von Rose family collection and photographs from the archive of Zofia Chomętowska” exhibition, organized at the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture at the Kr.likarnia Palace in collaboration with the Archeology of Photography Foundation. The exposition featured two collections of exhibits correlated with the tumults of the 20th century in Eastern Europe and its indelible trail – the plundered residences of nobility, the lost or scattered art collections, the palaces converted into schools or museums, as well as the social classes and groups that were created or purged.

Projekt książki towarzyszącej wystawie „Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej” realizowanej w Muzeum Rzeźby w Królikarni we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii. Wystawa prezentowała dwie kolekcje muzealiów ściśle związanych z czasem dramatycznych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni XX wieku, które zostawiły po sobie niezatarte ślady – zdemolowane i splądrowane rezydencje szlacheckie, utracone lub rozproszone kolekcje sztuki, pałace przekształcone w szkoły lub muzea, zniszczone w całości lub powołane do życia klasy i grupy społeczne.

Read More

zespolwespol-20151005-07-511-700x467 zespolwespol-20151005-07-52-700x515 zespolwespol-20151005-07-512-700x467project Magdalena Starska
design zespół wespół
link www.zespolwespol.org

Graphic design, layout and typesetting for an album on artist Magdalena Starska, who was closely involved in the process. A unique feature of the publication is the pencil tip puncturing which goes throughout. The artist is interested in rituals that are close to everyday reality and those that want to create – urban, modern and inspiring. Excerpted from dreams and hallucinations, the figures populating Starska’s drawings are reminiscent of mythological depictions, and indeed become building blocks of a new mythology. Starska consciously puts herself in the role of medium between the internal/individual, and the social/ communal, and should therefore be seen as a shaman of sorts.

Projekt graficzny, skład i łamanie albumu z pracami artystki Magdaleny Starskiej, który powstał przy ścisłej współpracy z artystką. Nietypowym rozwiązaniem jest dziura o średnicy ołówka przebijająca na wylot publikację. Artystkę interesują rytuały, które są bliskie codzienności, a które chce się kreować – miejskie, nowoczesne i inspirujące. Zaczerpnięte ze snów i przywidzeń figury, kt.re zaludniają rysunkowy dziennik Starskiej, przywodzą na myśl mitologiczne wyobrażenia, i faktycznie są budulcem mitologii. Starska świadomie ustawia się jako medium między tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne, należy zatem postrzegać ją jako typ szamanki.

zespolwespol-20151005-07-541-700x515

Read More

Screen Shot 2016-06-02 at 14.21.47 Screen Shot 2016-06-02 at 14.24.15 Screen Shot 2016-06-02 at 14.25.05project Archi.TEKTURKI
design Robert Czajka
link www.culture.pl/en/artist/robert-czajka

„Archi.TEKTURKI” presents select architectural and urban designs from Warsaw in a form very accessible to young readers. The study also outlines the stories of several architects whose works are featured within. Economical in form – through the use of laser cutting technology and pop-up book techniques, which strive to focus the reader’s attention on particular architectural forms and problems and lucidly guide through selected issues such as Warsaw modernism.

„Archi.TEKTURKI” prezentują wybrane założenia architektoniczne i urbanistyczne Warszawy w sposób bardzo przystępny dla młodych czytelników. Przedstawiają również historię architektów wybranych obiektów. Oszczędne w formie – poprzez zastosowanie techniki laserowego wycinania i techniki pop-up książki, mają skupić uwagę czytelnika na bryle i problematyce architektonicznej tak, aby w jasny sposób przeprowadzić przez wybrane zagadnienia dotyczące m.in. warszawskiego modernizmu.

Read More

europa_katalog_01 europa_katalog_12 europa_katalog_14project Maciej Bączyk. EUROPA TM
design Łukasz Paluch / AnoMalia
link www.anomalia.pl

Design of a catalog accompanying artist Maciej Bączyk’s Wroclaw exhibition. “EuropeTM” is a project documenting the journey along the trail of iconic European scenery, historic buildings, symbolic and geographic boundaries. With an awareness of the bravado of his associations, Bączyk offers a look at the encountered spaces through clich. images familiar from books, CDs, magazines, and the web.

Projekt katalogu towarzyszącego wystawie wrocławskiego artysty Macieja Bączyka. „EUROPATM” to projekt dokumentujący podróż szlakiem ikonicznych scenerii europejskich, historycznych budowli, symbolicznych i geograficznych granic. Ze świadomością brawury zestawienia obrazów i nasuwających się skojarzeń Bączyk patrzy na przemierzaną przestrzeń przez kliszę obraz.w znanych z książek, płyt, gazet, internetu.

Read More

Dusza-1-okładka Dusza-3-okladka-srodek Dusza-10-stronyproject Dusza / The Soul
design Witek Gottesman
link www.witekgottesman.com

 

Dusza (The Soul) by I. L. Peretz is a book of short stories written in Yiddish in the early 20th century. It is the first of a series of books compiled with the intention of introducing often forgotten Polish-Jewish authors to a younger audience. It was designed in pocket size with an abstract hand-drawn cover illustration that sets up a flexible system for future books. The color palette consists of a dark and subtle shade combined with a neon hue for a modern feel and better stand out in bookstores. The type family chosen for the project is Quercus Ten by František Štorm – a modern book face with a genuinely Eastern European feel.

Dusza to zbiór opowiadać napisanych w Jidisz na początku XX wieku przez Icchaka Pereca. Pomyślany jako pierwszy tom z serii książek przypominających żydowskich autorów młodszemu pokoleniu. Książka zaprojektowana w kieszonkowym “pingwinowym” formacie. Ręcznie ilustrowana okładka jest abstrakcyjna, wykorzystuje system z którego mogą korzystać następne książki serii. Dwa odcienie zieleni – stonowany i neonowy – zapewniają, że książka wyróżnia się na półce w księgarni. Użyte fonty to Quercus Ten autorstwa Františka Štorma.

 

Read More

01 02 08project Teoria czterech jaj / Four eggs theory
design Honza Zamojski
link www.honzazamojski.tumblr.com

A visual artbook depicting the author’s musings on order and symmetry in the universe in the form of a bound notebook with drawings, schematics and diagrams which illustrate the artist’s Four Eggs Theory.

Projekt artbooka przedstawiającego wizualne rozważania autora na temat porządku i symetrii we wszechświecie. Książka ma formę zbindowanego notatnika, w którym znajdują się rysunki ze schematami i diagramami ilustrujące wymyśloną przez Zamojskiego Teorię Czterech Jaj.

06

Read More