— print control

Archive
books

Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.49 Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.55 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.00 Screen Shot 2019-09-17 at 11.06.37 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.07 Screen Shot 2019-09-17 at 11.07.13project Człowiek w ciemnych okularach. Mariusz Forecki
design Andrzej Dobosz
format 170×240 mm
typeface Greta
paper uncoated 
print run 350
publisher ZPAF OW, PIX.HOUSE, Mariusz Forecki
year 2016

Mariusz Forecki’s book is a story about everyday life in modern Russia. The author focuses on mechanisms used to shape societies and nations, which are based on the glorification of militarism, violence and endless historical references. The photographs that appeared in the book, were taken in Moscow and in the Moscow Oblastin 2013–2015.

Książka Mariusza Foreckiego to opowieść o życiu codziennym we współczesnej Rosji. Autor skupia się na metodach budowania społeczeństwa i narodu za pomocą gloryfikowania militaryzmu, przemocy i ciągłych odniesień do historii. Fotografie, które znalazły się w książce, powstały w latach 2013–2015 w Moskwie i w obwodzie moskiewskim.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.12 94 Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.20 Screen Shot 2019-09-17 at 11.00.28project Psikusy
design Małgorzata Gurowska 
illustrations Jacek Ambrożewski, Małgorzata Gurowska, Marta Ignerska, Pani Jurek, Edyta Ołdak, Paulina Pankiewicz, Maria Strzelecka, Wandzia Hermanowicz
format 250×350 mm
typeface Grviura
paper uncoated
print run 1000
publisher Gang Design / Pani Jurek
year 2017

The book “Psikusy” [“Frolics”] is about the origins of mutts, about dog personalities, their shapes and sizes and a variety of coloration that only nature can create. The publication contains 40 cards of purebreds, designed for cutting into segments and making collages. Using these parts – muzzles, paws, bellies, tails, shags, and patches, we can create a multitude of “hybrids”. The finished portraits can later be framed and hanged on a wall next to family photos or used to make an animation. The book’s manifesto, praising muttiness, unfettered love, instincts and biological diversity, is written by Dorota Masłowska.

„Psikusy“ to książka o tym, jak powstaje kundel, o psich osobowościach, bogactwie temperamentów, kształtów, wielkości i maści tworzonych przez naturę. Publikacja zawiera 40 kart z wizerunkami psów rasowych przeznaczonych do wycinania i robienia kolaży. Z wyciętych mord, łap, brzuchów, ogonów, kudłów, łat i spojrzeń można tworzyć najróżniejsze mieszańce świata. Manifest do książki będący pochwałą kundelstwa, nieskrępowanej miłości, instynktów i biologicznej różnorodności napisała Dorota Masłowska.

Read More

Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.20 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.56 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.50 Screen Shot 2019-09-17 at 10.56.39project Lux
design Marta Przybyło-Ibadullajev
format 170×220 mm
typeface Futura, Euclid Flex
paper uncoated, coated volume
print run 500
publisher Archeology of Photography Foundation
year 2017

The book “Lux” focuses on the subject of light in photography. “Lux” is concerned with that which is immaterial, often undefined or invisible — which on one hand is part of the field of physics and on the other, encapsulates a variety of meanings, and which, thanks to its complex symbolism, is an object of religious studies, art history and philosophy.

Książka „Lux” poświęcona jest zagadnieniu światła w fotografii. „Lux” dotyka tego, co niematerialne, często nieokreślone czy niewidzialne, co mieści się w obszarze badań fizyki i jednocześnie jest niezwykle pojemne znaczeniowo, a dzięki swojej złożonej symbolice jest przedmiotem zainteresowań historii sztuki, religioznawstwa czy filozofii.

Read More

Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.47 Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.40 Screen Shot 2019-09-16 at 19.38.52project Superorganism, Montage, Scenotechnika, Ogranizacja życia
design Ryszard Bienert
format 217×270 mm
typeface Helvetica
paper uncoated, coated matt
print run 1000
publisher Muzeum Sztuki w Łodzi
year 2017 

The books are part of a publishing series, the outcome of the Museum of Art’s continuous involvement, in understanding the heritage of the avant-garde. De Stijl, polska awangarda i design, are the result of research done by the curatorial team, on issues, that may individually seem marginal to the area considered to be mainstream in the Polish avant-garde. However, the areas of exploration, undertaken by curators, had risen from an attempt to look at the problems of avant-garde artists, from the point of view of the most vital, contemporary currents of science and liberal arts. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza związana jest z wystawą „Superorganism”. Awangarda i doświadczenie przyrody przybliżają problematykę projektu poprzez takie pojęcia jak „Krajobraz postnaturalny”, „Biofilia”, „Wcielone widzenie”, „Czwarty wymiar”, „Mikrokosmos i makrokosmos”, „Ewolucja”. Druga część zawiera eseje uznanych badaczy – Fae Brauer, Iwony Luby, Jacoba Wamberga, Isabel Wünsche – którzy opisują nowe sposoby odczytania relacji między awangardą a nauką, technologią i przyrodą.

 

Read More

Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.53Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.40Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.46Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.33Screen Shot 2019-09-16 at 19.23.27project Sprawna ręka
design Magdalena Burdzyńska
format 235×310 mm
typeface Fugue
paper coated ivory
print run 500
publisher BWA Tarnów, Gdańska Galeria Miejska
year 2016 

A publication accompanying “The Able Hand”, a joint exhibition of Moshe Kupferman and Marek Chlanda, curated by Ewa Łączyńska-Widz and Piotr Stasiowski for the BWA Gallery in Tarnów. Its main character – Moshe Kupferman – one of Israel’s major artists, was also a builder of the Ghetto Fighters’ Kibbutz. Before Kupferman became an artist, he worked as a bricklayer. “The Able Hand” is a translation of the Hebrew “Yad Haruzim”, which was also the name of the Association of Jewish Craftsmen in Jarosław before World War II, a town where Moshe Kupferman was born.

Publikacja towarzysząca wspólnej wystawie Moshe Kupfermana i Marka Chlandy „Sprawna ręka” autorstwa Ewy Łączyńskiej-Widz i Piotra Stasiowskiego w BWA w Tarnowie. Jej głównym bohaterem jest Moshe Kupferman – jeden z najważniejszych izraelskich artystów, budowniczy kibucu Bojowników Gett. Zanim Kupferman został malarzem, pracował jako murarz. „Sprawna ręka” to tłumaczenie hebrajskiego „Jad Charuzim”. Pod taką nazwą w przedwojennym Jarosławiu, z którego pochodził Kupferman, działało Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich.

 

Read More

Print PrintLayout 1 Screen Shot 2019-09-09 at 18.15.10 Screen Shot 2019-09-09 at 18.14.33 Screen Shot 2019-09-09 at 18.14.41 Screen Shot 2019-09-09 at 18.15.00project The ABCs of Polish Design
design Anna Niemierko
illustrators Jacek Ambrożewski, Edgar Bąk, Maciek Blaźniak, Katarzyna Bogucka, Ada Buchholc, Iwona Chmielewska, Robert Czajka, Agata Dudek, Emilia Dziubak, Małgorzata Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Tymek Jezierski, Paweł Jońca, Agata Królak, Grażka Lange, Patryk Mogilnicki, Piotr Młodożeniec, Anna Niemierko, Ola Niepsuj, Marianna Oklejak, Paweł Pawlak, Dawid Ryski, Marianna Sztyma, Ola Woldańska-Płocińska
format 270×200 mm
typeface Futura, Cyklop
paper uncoated cream
publisher Adam Mickiewicz Institute / Culture.pl, WYtwórnia
year 2017

The album presents an illustrated selection of 100 Polish designs from the past 100 years. The objects include furniture, glass and porcelain, but also less obvious designs, such as letters, logos, children’s toys, a locomotive, neon sign, glider, scooter, and even the most delicious Polish dessert – “Ptasie mleczko” [bird’s milk] or the friendly game “Ringo”.

Album przedstawia 100 polskich projektów ostatniego wieku w formie autorskich ilustracji. Wśród prezentowanych projektów oprócz mebli, szkła czy porcelany znalazły się rzeczy mniej oczywiste: kroje liter, logotypy, dziecięce zabawki, lokomotywa, neon, szybowiec, skuter, a nawet najsmaczniejszy polski smakołyk Ptasie Mleczko i gumowe kółko Ringo – polska gra sportowa.

Read More

Screen Shot 2019-09-09 at 18.09.05 Screen Shot 2019-09-09 at 18.09.00 Screen Shot 2019-09-09 at 18.08.46 Screen Shot 2019-09-09 at 18.08.52project Łysa Góra, Ludzie i Ceramika
design Marcin Sipiora
format 210×297 mm
typeface Kessel 105 Remix-Regular, Biko Regular
paper uncoated cream
print run 75
publisher Natalia Kopytko
year 2017

This publication presents the histories of Łysa Góra village, its honorary residents and the Kamionka cooperative (a pottery factory). Natalia Kopytko, the book’s author, is the granddaughter of Antoni Kopytko, one of the founders of the cooperative. The publication is extensively illustrated with photographs produced especially for this book, as well as historical photographs from the residents’ private archives.

Publikacja przedstawiająca historię wsi Łysej Góry, spółdzielni produkującej ceramikę Kamionka oraz sylwetki zasłużonych mieszkańców. Autorką albumu jest Natalia Kopytko, wnuczka Antoniego Kopytki – jednego z pierwszych założycieli spółdzielni. Publikacja została obszernie zilustrowana autorskimi zdjęciami i starymi fotografiami z prywatnych archiwów mieszkańców wsi.

 

Read More

Screen Shot 2019-09-05 at 19.04.41 Screen Shot 2019-09-05 at 19.04.54 Screen Shot 2019-09-05 at 19.04.48 Screen Shot 2019-09-05 at 19.05.05 Screen Shot 2019-09-05 at 19.04.34project Teatr Opera Buffa. Theater. Replay 1998–2018
design Post-noviki
format 230×350 mm
typeface Arial
paper coated
print run 800
publisher Teatr Opera Buffa
year 2016

A publication dedicated to the 28-year history of Opera Buffa in Warsaw, a theatre company engaging people with schizophrenia, which has been operating since 1998. A number of radio programs, television shows and articles have been devoted to the activities organized by the theatre. 

Publikacja poświęcona 28-letniej historii Teatru Opera Buffa, działającego od 1998 roku warszawskiego teatru chorych na schizofrenię. Działalności Opery Buffa poświęcono kilkanaście programów radiowych, reportaży telewizyjnych i prasowych.

Read More

Screen Shot 2019-07-12 at 18.37.28 Screen Shot 2019-07-12 at 18.37.50 Screen Shot 2019-07-12 at 18.37.37 Screen Shot 2019-07-12 at 18.37.56 Screen Shot 2019-07-12 at 18.37.44project DAJĘ SŁOWO. Wędrówki po języku i literaturze. Grzegorz Leszczyński
design Agata Dudek, Małgorzata Nowak / Acapulco Studio 
format 197×250 mm
typeface Calluna Sans
paper uncoated
print run 3000
publisher Wydawnictwo Tamaryn / AGORA
year 2016

A children’s book in lexicon form about difficult words in the Polish language, such as ambivalence, anarchy, gender, erudition, pop-culture and many more. Every word is defined and used in an example. 

Książka jest ilustrowanym leksykonem dla dzieci i młodzieży po języku, literaturze i trudnych wyrażeniach w języku polskim, jak ambiwalencja, anarchia, gender, erudycja, popkultura.

 

Read More

Screen Shot 2019-07-12 at 18.28.23 Screen Shot 2019-07-12 at 18.28.15 Screen Shot 2019-07-12 at 18.28.28 Screen Shot 2019-07-12 at 18.28.49project Konrad Pustoła
design Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket
format 245×295 mm
typeface Neue Hass Unica
paper coated matt,uncoated recycled, canvas
print run 1000
publisher Fundacja Nowych Działań
year 2017

The book is a visual essay consisting of three parts. The first is a selection taken from earlier photographic series by Konrad Pustoła called “Sanna” (1999) and “Warszawa” (2002). The next part presents better-known projects in non-chronological order, e.g. “Nieskończone Domy” [“Unfinished Homes”] (2008), as well as newer, unpublished works. The final part is a fragment of the “Dark Rooms” series (2009), which turned out to be a breakthrough project for the artist. 

Książka jest wizualnym esejem składającym się z trzech części. Początek to wybór z pierwszych cykli fotograficznych Konrada Pustoły – „Sanna” z 1999 roku i „Warszawa” z 2002. Kolejna część przedstawia projekty w porządku niechronologicznym, zarówno znane, np. „Nieskończone domy” z 2008, jak i nowsze, niepublikowane prace. Ostatnia część to fragment cyklu „Dark Rooms” z 2009 roku, projektu, który był przełomowy dla artystycznej działalności Pustoły.

Screen Shot 2019-07-12 at 18.28.09

Read More