— print control

Archive
books

Screen Shot 2017-11-08 at 13.48.16 Screen Shot 2017-11-08 at 13.48.21Screen Shot 2017-11-08 at 13.48.29Screen Shot 2017-11-08 at 13.48.37project Flow. Tymon Markowski
design Katarzyna Kubicka
link www.kasiakubicka.com

The photographer Tymon Markowski lives in Bydgoszcz since childhood, a city that recently turned its attention favorably towards the Brda River that ends in it. In order to know his river better, he sets off on a trip. For a year Tymon visited places in the river’s vicinity, looking for surprising or extraordinary pieces of reality. The whole trip turned uncanny when he discovered second place named Bydgoszcz – a small village near the source of the river. The distance between these two Bydgoszczs is 106 kilometers in a straight line. It is an unusual space in which he began to „Flow”.

Bydgoszcz – miasto i wieś o tej samej nazwie dzieli 106 kilometrów w linii prostej. Z okolic wsi do serca miasta płynie rzeka Brda, by skończyć swój bieg wpadając do Wisły. Przestrzeń wokół Brdy stała się tematem zdjęć Tymona Markowskiego, który poszukuje niecodziennych fragmentów rzeczywistości. W wyjątkową podróż wzdłuż Brdy – rzeki łączącej dwie Bydgoszcze – wybrał się fotograf Tymon Markowski. Od dziecka mieszka w Bydgoszczy – mieście, które przez ostatnie lata zwróciło się w stronę Brdy, przepływającej przez samo centrum. Jako fotoreporter wielokrotnie realizował zlecenia dotyczące samej rzeki, bądź w jej okolicy. Z czasem rosło w nim poczucie, że Brda traktowana jest bardzo wyrywkowo. Przytacza się ją w kontekście charakterystycznych budynków, pocztówkowych widoków, klubów sportowych, imprez plenerowych czy miejskich inwestycji. Mało kto jednak z pytanych osób potrafił wskazać źródło Brdy. Chcąc ją lepiej poznać, Markowski rozpoczął swoje „Flow”. Jego podróż trwała rok. Fotograf odwiedzał miejsca znajdujące się w sąsiedztwie rzeki, szukając zaskakujących bądź niecodziennych fragmentów rzeczywistości. Poruszamy się pomiędzy wątkami dotyczącymi historii, turystyki, biznesu i rozrywki. Podziwiamy ludzką kreatywność i przestrzeń, którą wokół rzeki zagospodarowano. Odwiedzamy między innymi klub wioślarki, elektrownię wodną, zakład karny czy operę. Zapuszczamy się na bagna i wchodzimy do niedostępnych pomieszczeń pod miejskim basenem. Za każdym z tych miejsc kryje się niezwykła historia. W książce „Flow” można zobaczyć pozowane portrety postaci związanych z Brdą. Ich wybór jest spontaniczny, zależny bardziej od odwiedzanego miejsca i zastanej sytuacji. Czasami autor rezygnuje z bohatera lub pokazuje go na dalszym planie, aby na zdjęciu pokazać przestrzeń z nim związaną. Fotografie Markowskiego w warstwie wizualnej mają wprawić widza w zdziwienie, prezentując mu wizualną zagadkę. Natomiast opisane historie, które kryją się za zdjęciami, pozwalają spojrzeć na opowieść z zupełnie innej strony.

Read More

15844439_10210094543194347_7927421424208647733_o 15844618_10210094542834338_5101441181203894459_o 15844690_10210094543434353_3736134699177409639_o 15844878_10210094543114345_4588996459186731292_o 15875484_10210094543394352_8011084006736188719_oproject Legendy warszawskie. Antologia
design & illustrations Wojciech Pawliński
link www.behance.net/pawlinski

“Legendy warszawskie. Antologia” [“Warsaw Legends. An anthology”] is a six-hundred page, richly illustrated publication by the Museum of Warsaw, including 61 texts dating from the second half of the nineteenth century up to the second decade of the twenty-first century. It gives readers access to the legends of Warsaw in connection to the typography of a modern city. By juxtaposing the legends onto reality, readers can see the hidden dimension of well-known locations, and gain a new perspective on events and people from the past.

„Legendy warszawskie. Antologia” to ponad sześćsetstronicowa i bogato ilustrowana publikacja Muzeum Warszawy, obejmująca 61 tekstów powstałych od połowy XIX wieku do drugiej dekady XXI wieku, która daje czytelnikom dostęp do legendarnych dziejów Warszawy w powiązaniu z topografią współczesnego miasta. Patrząc przez pryzmat legend, odbiorcy mogą dostrzec ukryty wymiar znanych miejsc, a na wydarzenia i postaci z przeszłości spojrzeć w nowym świetle.

Read More

Screen Shot 2017-10-24 at 17.13.27 Screen Shot 2017-10-24 at 16.53.54 Screen Shot 2017-10-24 at 16.54.00project Dzikusy. Nowa sztuka ze Śląska
design Daria Malicka
link www.dariamalicka.com

This collection of essays by Marta Lisok is an extensive presentation of contemporary art in Silesia – the first of its kind in a decade. Built around the works, attitudes and topics covered by visual artists born in the 80s, it is an attempt to grasp a generational self-portrait, but also provide a guide to the current landscape of artistic phenomena in the region. 

Zbiór esejów Marty Lisok jest pierwszą od dekady (po książce pt. „Śląski underground artystyczny po 1953 roku” i „Śląsk active”) zaplanowaną tak obszernie prezentacją sztuki współczesnej na Śląsku. Zbudowany został wokół prac, postaw oraz tematów podejmowanych przez artystów wizualnych urodzonych w latach osiemdziesiątych. Jest próbą stworzenia autoportretu pokolenia, jak również przewodnikiem ułatwiającym poruszanie się po terytorium aktualnych zjawisk artystycznych.

Read More

Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.39 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.45 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.34 Screen Shot 2017-08-14 at 15.29.26project Jakub Certowicz. Inwentarz / Inventory
design  Poważne Studio
link   www.powaznestudio.com

Book published to accompany the “Living Archives” exhibition, which was an attempt to provide an alternative perspective on photographic archives. Photographer Jakub Certowicz focuses on the archive itself – both as a place and an idea. Certowicz documents three different archives, including the regional collections in the Norwegian town of Lillehammer. By confronting documentary photos of interiors with archive contents, he tries to find the rule behind the madness of collecting and asks the question of how much will remain from these extensive archives.

Książka powstała w ramach wystawy zbiorowej „Żywe Archiwa”, która była próbą alternatywnego spojrzenia na archiwa fotograficzne. Autor zdjęć, Jakub Certowicz, zainspirowany norweskim archiwum w Lillehammer koncentruje się na dokumentacji formy i sposobów funkcjonowania archiwum. Konfrontując dokumentalne fotografie wnętrz z zawartością archiwów stara się znaleźć regułę towarzyszącą obsesji gromadzenia i zadaje pytanie, ile pozostanie z tych obszernych archiwów.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.18 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.31 Screen Shot 2017-08-07 at 12.47.24project Fangor. Malarstwo
redesign Anita Wasik
link www.anitawasik.blogspot.com

A retrospective album published by the Academy of Fine Arts in Gdańsk to accompany the exhibition commemorating Wojciech Fangor’s Honoris Causa anniversary. Hardcover with a red stitching. Cover with hot-stamping with a blue metallic foil, silkscreen and UV printing, bound with Curious Matter Desiree Red 135 g.

Retrospektywny album wydany przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku przy okazji wystawy zorganizowanej na uroczystość wręczenia Wojciechowi Fangorowi doktoratu honoris causa. Oprawa twarda szyta czerwoną nicią. Oklejka została wykonana z kartonu Curious Matter Desiree Red 135 g. Uszlachetnienia to: hotstamping niebieską, metaliczną folią na gorąco, sitodruk i lakier wybiórczy objętościowy.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.35 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.22 Screen Shot 2017-08-07 at 12.43.27project Emulsja 
design Marta Przybyło-Ibadullajev
link www.faf.org.pl

Over 80 illustrations – archival photographs and contemporary works – presented in the book tell the story of destruction, artistic practice and the materiality of photography. A subjective selection allows readers to follow how “photographs-as-objects-of-conservation” become abstract in form and thus free themselves from being purely a token of times past. The book goes further than aestheticising destruction – theoretical texts by Marta Przybyło–Ibadullajev and Sławomir Sikora reflect on the materiality of photography, while Monika Supruniuk’s inspiring descriptions introduce readers to the topic of preventive conservation.

Ponad 80 ilustracji – archiwalnych fotografii i wybranych współczesnych prac prezentowanych w książce opowiada historię zniszczeń, działań artystów i materialności fotografii. Subiektywny wybór pozwala zobaczyć, w jaki sposób fotografie określane jako „obiekty do konserwacji” przybierają abstrakcyjne formy i pod względem wizualnym wydają się czymś więcej niż tylko świadectwem czasu. Książka wychodzi jednak poza estetyzację zniszczeń – teoretyczną refleksję na temat materialności fotografii podejmują teksty Marty Przybyło-Ibadullajev i Sławomira Sikory, a także inspirujące opisy Moniki Supruniuk wprowadzające nas w zagadnienia konserwacji prewencyjnej.

Read More

Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.10 Screen Shot 2017-08-07 at 12.38.03 Screen Shot 2017-08-07 at 12.37.57project Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku
design Anna Piwowar
link www.lapolka.com 

“Plan of the capital city of Warsaw Książnica – 1939 Atlas” is the second publication from the award-winning series, “Plans of Warsaw”, which presents contemporary readers with some of the most interesting achievements of cartography, and consequently – exploring the oftentimes surprising history of the city’s development. The 1939 Plan urges readers to reconsider the myth of pre-war Warsaw, and shows what the city would look like today if not for the outbreak of the Second World War.

„Plan Miasta Stołecznego Warszawy Książnicy-Atlas z 1939 roku” to druga publikacja z nagradzanej serii „Plany Warszawy”, przybliżającej współczesnym odbiorcom najciekawsze osiągnięcia kartografii, a za ich pośrednictwem – pokazującej nierzadko zaskakującą historię rozwoju przestrzennego stolicy. Plan z 1939 roku zmusza do ponownego przemyślenia mitu przedwojennej Warszawy i pokazuje, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby nie wybuch II wojny światowej.

Read More

_MG_5225_800 _MG_5324_800 Screen Shot 2017-08-07 at 12.27.12 _MG_5053_800project Granice. Tożsamość a terytorium
design Martyna Wyrzykowska
link www.mwyrzykowska.com 

“Granice. Tożsamość a terytorium” (“Borders. Identity and territories”) encapsulates Paweł Starzec and Martyna Wyrzykowska’s research into territorial boundaries and identities of authorship. It includes migration data from the last 15 years and migration trends from all over the world, as well as an interview with Draginia Nadaždin, the director of Amnesty International’s Polish bureau. The design is ascetic in form, using only black and white – except for the last chapter which is printed with white ink on deep blue paper. Flags serve as visual complements to the research.

Książka „Granice. Tożsamość a terytorium” zawiera badania na temat granic terytorium i tożsamości autorstwa Pawła Starca i Martyny Wyrzykowskiej. Znajdują się w niej również dane dotyczące migracji z ostatnich 15 lat, pokazujące trendy migracyjne na całym świecie. Ostatnia część książki to wywiad z Draginią Nadaždin, dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International. Projekt ma ascetyczną formę, utrzymany jest wyłącznie w czerni i bieli, z wyjątkiem ostatniej (kontekstualnej) części, która została wydrukowana białym atramentem na głębokim niebieskim papierze. Flagi są wizualnym uzupełnieniem badań.

Read More

Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.29Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.41 Screen Shot 2017-07-25 at 16.44.35project Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna 1979–1989
design Łukasz Paluch / Anomalia Art Studio 
link  www.anomalia.pl

Book design of “Wrocław’s Independent Music Scene 1979–1989,” which consists of Paweł Piotrowicz’s interviews with artists who were active on the music scene in the 80s. The book includes 130 images, many published for the first time ever.

Projekt książki „Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna w latach 1979–1989”, która zawiera zestaw rozmów Pawła Piotrowicza z artystami tworzącymi we Wrocławiu muzykę w latach 80. W książce znajduje się 130 zdjęć, w tym wiele nigdy niepublikowanych.

Read More

wordbook-2-1 NSR_004 NSR_006project [niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook
design  Anna Nałęcka-Milach / Tapir Book design
link www.nalecka.com

“[niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook” is part of a series of narratives created within “Lost territories” project. The book seeks to redefine phenomena, events and processes, but also confront memories left behind by the USSR, which has been taking its toll on Polish reality for decades. Twenty-one authors – writers, journalists, political scientists, historians, artists and curators have created a personal atlas of post-soviet connotations, placed against the backdrop of  select photographs from the archive of Stracone terytoria. The contributors present a wide array of viewpoints – differing in descent, language, literary style and temperament, and having contrasting memories and experiences of the USSR. The publication shouldnt be taken as a guidebook to the Soviet era, but an essay on many important issues faced by a region which is continually changing, an effort to describe one’s standpoint and come to terms with memories of the empire which collapsed into rubble twenty-five years ago.  

„[niekompletny] Spis rzeczy / Wordbook” jest jedną z wielu narracji, które zostały zrealizowane w ramach projektu Stracone terytoria. Książka jest próbą zdefiniowania zjawisk, wydarzeń, procesów oraz mierzenia się z pamięcią po ZSRR, który przez całe dekady wywierał piętno także i na naszej rzeczywistości. Dwudziestu jeden autorów – pisarzy, dziennikarzy, politologów, historyków, artystów i kuratorów – stworzyło osobisty atlas postradzieckich skojarzeń. Dla każdego z nich inspiracją stały się wybrane fotografie z Archiwum Straconych terytoriów. Autorzy różnią się niemal wszystkim: pochodzeniem, językiem, stylem literackim i temperamentem. Każda z tych osób inaczej pamięta ZSRR i inaczej go doświadczyła. Publikacja ta nie jest przewodnikiem po świecie radzieckim, ale mówi o wielu ważnych i aktualnych problemach regionu, który cały czas ulega przemianom, próbując określić swoją pozycję i uporać się z pamięcią o Imperium, które rozpadło się dwadzieścia pięć lat temu.

Read More