— print control

Archive
books

TRACES_cover01_w TRACES_spread01_w TRACES_spread00_w TRACES_spread02_wproject TRACES. Weronika Gęsicka
design Weronika Gęsicka, Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska
format 220×255 mm
typeface Univers Next Pro
paper coated
print run 1000
publisher Jednostka & W. Gęsicka, M. Sokalska
year 2017

The photo book “Traces” presents a selection of photo montages by Weronika Gęsicka, created on the basis of American photographs obtained from photo banks from the 1950’s and 1960’s. Family scenes, holiday memories, everyday life – all are suspended somewhere between truth and fantasy. The images, modified by the artist in various ways, gain a new context – memories of people and situations are transformed and gradually blurred. Although some may seem hilarious, Gęsicka’s work is a commentary on everyday life issues, such as identity, self-awareness, interpersonal relationships and self-imperfections.

Książka fotograficzna „Traces” prezentuje wybór fotomontaży autorstwa Weroniki Gęsickiej stworzonych na bazie amerykańskich fotografii z lat 50. i 60.
XX wieku pozyskanych z banków zdjęć. Familijne sceny, wakacyjne wspomnienia, życie codzienne – wszystko to zawieszone gdzieś pomiędzy prawdą a fikcją. Obrazy modyfikowane przez artystkę na różne sposoby zyskują nowy kontekst: wspomnienia o ludziach i sytuacjach są przekształcane i stopniowo się rozmywają. Choć niektóre z nich mogą się wydawać zabawne, prace Gęsickiej są komentarzem do tak podstawowych kwestii życiowych, jak: tożsamość, samoświadomość, związki międzyludzkie czy niedoskonałości.

Read More

Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.15Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.25Screen Shot 2020-06-03 at 18.50.52Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.07Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.32 Screen Shot 2020-06-03 at 18.50.59 Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.39 Screen Shot 2020-06-03 at 18.51.46project ECCE KAROL
design less. studio
format 270×340 mm
typeface Zwizz Regular
paper uncoated, coloured
print run 50
publisher Karol Lewelski
year 2018

Publication design for Karol Lewalski, an artist working in colored linocut. The aim of the project was to create a catalog combining typographic compositions, the author’s linocuts and a documentation of his creative process.

Projekt publikacji dla Karola Lewalskiego, artysty zajmującego się kolorowym linorytem. Celem projektu było stworzenie katalogu łączącego kompozycje typograficzne z autorskimi pracami linorytnika i dokumentacją procesu twórczego.

Read More

Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.17 Screen Shot 2020-06-03 at 16.35.03 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.00 Screen Shot 2020-06-03 at 16.37.10 Screen Shot 2020-06-03 at 16.36.14 Screen Shot 2020-06-03 at 16.34.42project Stary Browar. Od idei do ideału / From Idea To Ideal
design Jan Estrada-Osmycki
format 200×265 mm
typeface Genath, Dia
paper coated
print run 2000
publisher Kustra Group 
year 2018

 Book design published for the 15th anniversary of Stary Browar in Poznań – the city’s center for art and commerce. Stary Browar is shown from various perspectives – artistic, architectural, and business. It presents the idea of “50/50” (50 percent art – 50 percent commerce), which from the beginning has accompanied its creators.

Projekt książki wydanej na 15-lecie istnienia poznańskiego Starego Browaru będącego centrum sztuki i handlu. Stary Browar ukazany jest z różnych perspektyw – architektonicznej, aspektu biznesowego oraz sztuki. Przybliża ideę 50/50, która od początku towarzyszyła twórcom tego miejsca.

Read More

_X5A2771 _X5A2792 _X5A2951 _X5A2959 _X5A2808 _X5A2970 _X5A3066 _X5A3163project LANIAKEA
design Agata Bartkowiak
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 233×325 mm
typeface Fugue, Akkurat, Dia, ITC New Baskerville
paper coated glossy, uncoated structured
print run 400
publisher Foksal Gallery
year 2018 

Catalog design for Sławomir Pawszak’s exhibition at the Foksal Gallery which consists of high-quality reproductions of the artist’s works – and more specifically their fragments in a 1:1 scale, as well as materials upon which they were created. Additionally, the publication includes an exceptional text by Sebastian Cichocki, an outstanding art critic and curator. The thought-provoking piece takes the form of a sci-fi story about art from which Pawszak’s individual works and creative process were the inspiration.

Na projekt katalogu z wystawy Sławomira Pawszaka w Galerii Foksal składają się nie tylko najwyższej klasy reprodukcje prac artysty, a dokładniej ich fragmenty w przełożeniu 1:1 z uwzględnieniem materiałów, na których powstały. To także wyjątkowy tekst Sebastiana Cichockiego – wybitnego krytyka i kuratora sztuki – komentujący wystawę w niezwykle ciekawy sposób, bo w formie opowieści o sztuce à la science fiction, do napisania której inspiracją stały się poszczególne prace Pawszaka i jego proces twórczy.

Read More

36905667_855829121287908_3425286897310629888_o36888008_855829251287895_1217221756348006400_o36915633_855829141287906_7833035297154662400_o 36972286_855829324621221_989275073011515392_o 37002212_855829341287886_5409026575008006144_o 37004078_855829227954564_9169325465482035200_o 37015859_855829131287907_4089604826311163904_oproject Karol Śliwka
design Patryk Hardziej
format 170×265 mm
typeface Adieu, Chaparral
paper coated
print run 2000
publisher Gdynia City Museum
year 2018

A catalog accompanying the “Polskie Projekty Polscy Projektanci” [“Polish Designs, Polish Designers”] exhibition – the fifth in a series at the Gdynia City Museum during which Karol Śliwka’s outstanding body of work was presented. Śliwka, born in 1932, was an notable graphic artist and author of over four hundred graphic signs which have accompanied Poles in their day-to-day life for the past sixty years, and helped shape the iconosphere in public spaces. The publication contains texts by Agnieszka Drączkowska, Paweł Śliwka, Patryk Hardziej, Marcin Wichy, Jens Müller and Sean Wolcott. 

Katalog towarzyszący piątej wystawie z cyklu „Polskie projekty, polscy projektanci” w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie zaprezentowano dorobek Karola Śliwki (ur. 1932), wybitnego grafika, autora ponad 400 znaków graficznych, które przez ostatnie 60 lat współtworzyły codzienność Polaków, kształtując ikonosferę przestrzeni publicznej. Publikacja zawiera teksty Agnieszki Drączkowskiej, Pawła Śliwki, Patryka Hardzieja, Marcina Wichy, Jensa Müllera i Seana Wolcotta.

Read More

26841206_1699927136729964_6964576191986754064_o 26757849_1699927330063278_6890330337472789105_o 26233539_1699927250063286_601453349191215199_o 26240083_1699927203396624_6648641559388563634_o 26240902_1699927260063285_3658017223674039935_o 26232132_1699927190063292_2882515301379024339_o 26685769_1699927253396619_5142563649677030791_oproject Po kolei
design zespół wespół
format 145×240 mm
typeface Arek Latin, Lelum Sans
paper uncoated, coated
print run 500
publisher Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”
year 2017

Graphic design for a sightseeing guide along a suburban railway trail. “Po kolei”, is the first in a series of guidebooks by the “Krajobraz” Sightseeing Society. The publication is characterized by intricate illustrations depicting architecture and other attractions located in the towns it presents. The two-colored band which entwines the centerfolds refers to the band used in old maps. Its significance is also functional – it separates additional information from the main text.

Opracowanie graficzne przewodnika krajoznawczego szlakiem podmiejskich linii kolejowych. „Po kolei” jest pierwszą książką w serii przewodników Towarzystwa Krajoznawczego „Krajobraz”. Publikacja charakteryzuje się misternymi ilustracjami przedstawiającymi architekturę i atrakcje znajdujące się w opisywanych miejscowościach. Dwukolorowa ramka oplatająca rozkładówki nawiązuje do ram wykorzystywanych w mapach. Jej podstawowe znaczenie jest typowo konstrukcyjne – oddziela dodatkowe informacje od tekstu głównego.

Read More

Screen Shot 2020-05-12 at 18.49.05 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.31 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.46 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.39 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.54project Sacred Defense
design Martyna Wyrzykowska
format 148×210 mm
typeface Minion Pro
paper coated
print run 400
publisher Wawrzyniec Kolbusz
year 2018

“Sacred Defence” is Wawrzyniec Kolbusz’s debut monographic photo book, in which the author has created a multi-layered visual essay on Iran through selected aspects of its iconography. The photographs at first glance resemble a classic documentary project, but in fact the book as a whole deals with illusion, simulation and simulacra, and is firmly based on the ideas of Jean Baudrillard and other social philosophers. The front and back covers were designed using italic reflective lettering, emphasizing the aspects touched upon by Kolbusz in his work.  

„Sacred Defense” to debiut monograficzny ze zdjęciami Wawrzyńca Kolbusza, który stworzył wielowarstwowy wizualny esej o Iranie przez pryzmat wybranych aspektów jego ikonografii. Fotografie na pierwszy rzut oka przypominają klasyczny projekt dokumentalny, ale cała książka zajmuje się iluzją, symulacją oraz symulakrami i jest mocno oparta na ideach Jeana Baudrillarda i innych filozofów społecznych. Projektantka zdecydowała się zaprojektować przednią i tylną okładkę w typografii lustrzanej, aby podkreślić te aspekty pracy Kolbusza.

 

Read More

IMG_9268 IMG_9274 IMG_9280 IMG_9289 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9309project Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
design Marcin Markowski
format 180×240 mm
typeface Helvetica, Trade Gothic, Cambria
paper uncoated
print run 300
publisher University of the Arts, Poznań
year 2017/2018

The book “From Prohibition to Freedom – The History of The Legal Positivization of The Freedom of Artistic Creation” by Mateusz Bieczyński is a monographic study presenting the legislative changes regarding artistic expression from antiquity to the present day. The publication presents the gradual process of enforcing legal protection in relation to artistic activity. It explains how artistic freedom gained a constitutional guarantee in the twentieth century. 

Książka „Od zakazu do wolności – Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej” autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Publikacja przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje, jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

 

Read More

_vl97062 _vl97063 _vl97089 _vl97104 _vl97115 _vl97165 _vl97166 RST4535b-1600x1169project Negative Book
design Michał Kaczyński
format 240×170 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 800
publisher Raster Gallery, NERO
year 2017

Design for Aneta Grzeszykowska’s photo book, which is the artist’s intimate diary. The seemingly cold and monochromatic book is entitled “Negative Book”, and contains a series of 84 black and white photographs taken by her through a unique process that is both visual and performative in its form. The book focuses on the performative act of exposing the artist’s body. The “negative” quality of these photos and the “positive” process of coloring the artist’s body make these portraits almost theatrical and deny visual or emotional identification. 

Projekt książki fotograficznej, intymnego pamiętnika artystki Anety Grzeszykowskiej. Pozornie zimna i monochromatyczna książka „Negative Book” zbiera cykl 84 czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystkę według bardzo szczególnej procedury, która jest zarówno wizualna, jak i performatywna. Książka koncentruje się na performatywnym akcie eksponowania ciała artysty. „Negatywna” jakość zdjęć i „pozytywna” procedura zastosowana do koloryzacji ciała sprawiają, że portrety te są niemal teatralne i negują wizualną lub emocjonalną identyfikację.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.59 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.37 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.42 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.54project Instrukcja Obsługi Lasu
design Nikola Hahn
format 136×205 mm
typeface Din 2014
paper coated
print run 12 000
publisher Wydawnictwo Otwarte
year 2018

Cover design for Peter Wohlleben’s new book. Within the book, the author is guiding us through lush green backwoods, explaining how to behave in the forest and how not to be an intruder. Sharing his knowledge, he teaches us how to recognize a tree by tasting its leaves, how to avoid mosquitos and ticks, and how to find the best places to observe nature – avoiding the do’s and don’ts of a typical guidebook.

Okładka nowej książki Petera Wohhlebena, który jest przewodnikiem po zielonych ostępach i wyjaśnia, jak należy zachowywać się w lesie, żeby nie być w nim intruzem. Peter tłumaczy też inne kwestie – chociażby to, w jaki sposób rozpoznać gatunek drzewa po… smaku jego liści, jak uniknąć komarów i kleszczy czy jak znaleźć najlepsze miejsca do obserwacji przyrody. Nie jest to typowa instrukcja z nakazami i zakazami.

Read More