— print control

Archive
books

36905667_855829121287908_3425286897310629888_o36888008_855829251287895_1217221756348006400_o36915633_855829141287906_7833035297154662400_o 36972286_855829324621221_989275073011515392_o 37002212_855829341287886_5409026575008006144_o 37004078_855829227954564_9169325465482035200_o 37015859_855829131287907_4089604826311163904_oproject Karol Śliwka
design Patryk Hardziej
format 170×265 mm
typeface Adieu, Chaparral
paper coated
print run 2000
publisher Gdynia City Museum
year 2018

A catalog accompanying the “Polskie Projekty Polscy Projektanci” [“Polish Designs, Polish Designers”] exhibition – the fifth in a series at the Gdynia City Museum during which Karol Śliwka’s outstanding body of work was presented. Śliwka, born in 1932, was an notable graphic artist and author of over four hundred graphic signs which have accompanied Poles in their day-to-day life for the past sixty years, and helped shape the iconosphere in public spaces. The publication contains texts by Agnieszka Drączkowska, Paweł Śliwka, Patryk Hardziej, Marcin Wichy, Jens Müller and Sean Wolcott. 

Katalog towarzyszący piątej wystawie z cyklu „Polskie projekty, polscy projektanci” w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie zaprezentowano dorobek Karola Śliwki (ur. 1932), wybitnego grafika, autora ponad 400 znaków graficznych, które przez ostatnie 60 lat współtworzyły codzienność Polaków, kształtując ikonosferę przestrzeni publicznej. Publikacja zawiera teksty Agnieszki Drączkowskiej, Pawła Śliwki, Patryka Hardzieja, Marcina Wichy, Jensa Müllera i Seana Wolcotta.

Read More

26841206_1699927136729964_6964576191986754064_o 26757849_1699927330063278_6890330337472789105_o 26233539_1699927250063286_601453349191215199_o 26240083_1699927203396624_6648641559388563634_o 26240902_1699927260063285_3658017223674039935_o 26232132_1699927190063292_2882515301379024339_o 26685769_1699927253396619_5142563649677030791_oproject Po kolei
design zespół wespół
format 145×240 mm
typeface Arek Latin, Lelum Sans
paper uncoated, coated
print run 500
publisher Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”
year 2017

Graphic design for a sightseeing guide along a suburban railway trail. “Po kolei”, is the first in a series of guidebooks by the “Krajobraz” Sightseeing Society. The publication is characterized by intricate illustrations depicting architecture and other attractions located in the towns it presents. The two-colored band which entwines the centerfolds refers to the band used in old maps. Its significance is also functional – it separates additional information from the main text.

Opracowanie graficzne przewodnika krajoznawczego szlakiem podmiejskich linii kolejowych. „Po kolei” jest pierwszą książką w serii przewodników Towarzystwa Krajoznawczego „Krajobraz”. Publikacja charakteryzuje się misternymi ilustracjami przedstawiającymi architekturę i atrakcje znajdujące się w opisywanych miejscowościach. Dwukolorowa ramka oplatająca rozkładówki nawiązuje do ram wykorzystywanych w mapach. Jej podstawowe znaczenie jest typowo konstrukcyjne – oddziela dodatkowe informacje od tekstu głównego.

Read More

Screen Shot 2020-05-12 at 18.49.05 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.31 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.46 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.39 Screen Shot 2020-05-12 at 18.48.54project Sacred Defense
design Martyna Wyrzykowska
format 148×210 mm
typeface Minion Pro
paper coated
print run 400
publisher Wawrzyniec Kolbusz
year 2018

“Sacred Defence” is Wawrzyniec Kolbusz’s debut monographic photo book, in which the author has created a multi-layered visual essay on Iran through selected aspects of its iconography. The photographs at first glance resemble a classic documentary project, but in fact the book as a whole deals with illusion, simulation and simulacra, and is firmly based on the ideas of Jean Baudrillard and other social philosophers. The front and back covers were designed using italic reflective lettering, emphasizing the aspects touched upon by Kolbusz in his work.  

„Sacred Defense” to debiut monograficzny ze zdjęciami Wawrzyńca Kolbusza, który stworzył wielowarstwowy wizualny esej o Iranie przez pryzmat wybranych aspektów jego ikonografii. Fotografie na pierwszy rzut oka przypominają klasyczny projekt dokumentalny, ale cała książka zajmuje się iluzją, symulacją oraz symulakrami i jest mocno oparta na ideach Jeana Baudrillarda i innych filozofów społecznych. Projektantka zdecydowała się zaprojektować przednią i tylną okładkę w typografii lustrzanej, aby podkreślić te aspekty pracy Kolbusza.

 

Read More

IMG_9268 IMG_9274 IMG_9280 IMG_9289 IMG_9298 IMG_9303 IMG_9309project Od zakazu do wolności: historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki
design Marcin Markowski
format 180×240 mm
typeface Helvetica, Trade Gothic, Cambria
paper uncoated
print run 300
publisher University of the Arts, Poznań
year 2017/2018

The book “From Prohibition to Freedom – The History of The Legal Positivization of The Freedom of Artistic Creation” by Mateusz Bieczyński is a monographic study presenting the legislative changes regarding artistic expression from antiquity to the present day. The publication presents the gradual process of enforcing legal protection in relation to artistic activity. It explains how artistic freedom gained a constitutional guarantee in the twentieth century. 

Książka „Od zakazu do wolności – Historia prawnej pozytywizacji wolności twórczości artystycznej” autorstwa Mateusza Bieczyńskiego jest monograficznym opracowaniem przedstawiającym zmiany w sposobie regulacji swobód twórczych w sztukach wizualnych od starożytności do współczesności. Publikacja przedstawia proces stopniowego obejmowania ochroną prawną działalności artystycznej. Opisuje, jak doszło do ustanowienia konstytucyjnej gwarancji wolności sztuki w XX wieku.

 

Read More

_vl97062 _vl97063 _vl97089 _vl97104 _vl97115 _vl97165 _vl97166 RST4535b-1600x1169project Negative Book
design Michał Kaczyński
format 240×170 mm
typeface Graphik
paper coated
print run 800
publisher Raster Gallery, NERO
year 2017

Design for Aneta Grzeszykowska’s photo book, which is the artist’s intimate diary. The seemingly cold and monochromatic book is entitled “Negative Book”, and contains a series of 84 black and white photographs taken by her through a unique process that is both visual and performative in its form. The book focuses on the performative act of exposing the artist’s body. The “negative” quality of these photos and the “positive” process of coloring the artist’s body make these portraits almost theatrical and deny visual or emotional identification. 

Projekt książki fotograficznej, intymnego pamiętnika artystki Anety Grzeszykowskiej. Pozornie zimna i monochromatyczna książka „Negative Book” zbiera cykl 84 czarno-białych zdjęć wykonanych przez artystkę według bardzo szczególnej procedury, która jest zarówno wizualna, jak i performatywna. Książka koncentruje się na performatywnym akcie eksponowania ciała artysty. „Negatywna” jakość zdjęć i „pozytywna” procedura zastosowana do koloryzacji ciała sprawiają, że portrety te są niemal teatralne i negują wizualną lub emocjonalną identyfikację.

 

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.59 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.37 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.42 Screen Shot 2020-04-29 at 15.44.54project Instrukcja Obsługi Lasu
design Nikola Hahn
format 136×205 mm
typeface Din 2014
paper coated
print run 12 000
publisher Wydawnictwo Otwarte
year 2018

Cover design for Peter Wohlleben’s new book. Within the book, the author is guiding us through lush green backwoods, explaining how to behave in the forest and how not to be an intruder. Sharing his knowledge, he teaches us how to recognize a tree by tasting its leaves, how to avoid mosquitos and ticks, and how to find the best places to observe nature – avoiding the do’s and don’ts of a typical guidebook.

Okładka nowej książki Petera Wohhlebena, który jest przewodnikiem po zielonych ostępach i wyjaśnia, jak należy zachowywać się w lesie, żeby nie być w nim intruzem. Peter tłumaczy też inne kwestie – chociażby to, w jaki sposób rozpoznać gatunek drzewa po… smaku jego liści, jak uniknąć komarów i kleszczy czy jak znaleźć najlepsze miejsca do obserwacji przyrody. Nie jest to typowa instrukcja z nakazami i zakazami.

Read More

Screen Shot 2020-04-29 at 14.53.24 Screen Shot 2020-04-29 at 14.53.11 Screen Shot 2020-04-29 at 14.49.25 Screen Shot 2020-04-29 at 14.53.18 Screen Shot 2020-04-29 at 14.48.59 Screen Shot 2020-04-29 at 14.49.17 Screen Shot 2020-04-29 at 14.49.33project Overload
design  Punkt Widzenia
format 165×240 mm
typeface  HK Gothic No 2
paper  uncoated premium
print run 250
publisher Content Story Foundation for Gdynia Design Days
year 2018

Design for a catalog which accompanied the exhibit entitled “Overload / Przeciążenie”, which took place during the Gdynia Design Days festival. The publication is a collection of critical projects – films and objects which discuss social phenomena and thus become a sort of “conscience” presenting our contemporary approach to life. The curator, Dorota Stępniak, analyzes the limits of human dependence on technology and the balance between digital and analogue reality.

Projekt katalogu towarzyszącego wystawie „Overload / Przeciążenie”, która odbyła się podczas festiwalu Gdynia Design Days. Publikacja jest zbiorem krytycznych projektów, zarówno filmów, jak i obiektów mówiących o zachodzących zjawiskach społecznych, stając się swoistym „rachunkiem sumienia” prezentującym nasze współczesne podejście do życia. Kuratorka Dorota Stępniak porusza problem granic zależności człowieka od technologii oraz równowagi między rzeczywistością cyfrową i analogową.

Read More

111bd564049509.5b24370a4edc5 68823264049509.5b24370b1275e 408caf64049509.5b24370a12d8d 8c5c5064049509.5b243709f31ca 01a6c564049509.5b24370a1d3ff be098b64049509.5b24370aada9e 0ae95464049509.5b24370a2799bproject Nie jestem już psem 
design Muflon Studio
format 200×260 mm
typeface Tablet Gothic, Numberplate LL
paper coated
print run 500
publisher Muzeum Śląskie
year 2018

“Nie jestem już psem” [“I’m No Longer a Dog”]  is an exhibition catalogue which consists of several essays responding to the five thematic sections of the exhibition itself: “Chcemy porno a nie ORMO” [“We Want Porno, Not ORMO”], “Sava Putin Sava”, “Amy Winehouse Is Dead”, and “Polacy, naprzód drogą Dharmy!” [“Poles, Come Forward and Follow Dharma’s Path!”], which all took place at the Silesian Museum in Katowice. The texts examine the phenomenon of Outsider Art from three different perspectives, including that of contemporary art, alternative culture and Outsider Art itself. The manifesto quality of the book is perceptible thanks to the use of strong, snipped quotes that surpass the page’s format and try to “liberate” themselves from the imposed frame. 

Katalog do wystawy „Nie jestem już psem” w Muzeum Śląskim tworzą eseje odpowiadające pięciu sekcjom tematycznym ekspozycji: „Chcemy porno, a nie ORMO”, „Sava Putin Sava”, „Amy Winehouse Is Dead”, „Polacy, naprzód drogą Dharmy!”. Drugą część stanowią teksty przyglądające się fenomenowi sztuki outsiderów z trzech różnych perspektyw: sztuki współczesnej, kultury alternatywnej i sztuki outsiderów. Manifestacyjny charakter książki oddają mocne, przycięte cytaty, które rozsadzają format i próbują uwolnić się z narzuconych ram.

Read More

Screen Shot 2020-04-22 at 13.27.34 Screen Shot 2020-04-22 at 13.28.07 Screen Shot 2020-04-22 at 13.27.52 Screen Shot 2020-04-22 at 13.28.13 Screen Shot 2020-04-22 at 13.27.57project Zew włóczęgi (Wunderlust)
design Przemek Dębowski
illustration Marta Ludwiszewska
format 150×225 mm
paper coated, uncoated
print run various
publisher Karakter
year 2018

Design for “Wanderlust”, a book by Rebecca Solnit, whose cover was based on an original illustration of a landscape. The book’s author argues that traveling is seldom an “innocent” journey, often having aesthetic, philosophical or political connotations. Examining the history of vagabonding and the coexisting aspects of walking and thinking, Rebecca Solnit talks about the history of Western culture as her story easily meanders from the Peripatetics to Rousseau, and from Baudelaire to anti-globalist marches and environmentalists. The book is available in four cover variants.

Projekt książki Rebekki Solnit „Zew włóczęgi”, której okładka została oparta na autorskiej ilustracji krajobrazu. Autorka przekonuje, że przemierzanie przestrzeni rzadko bywa niewinne, często ma charakter aktu estetycznego, filozoficznego lub politycznego. Przyglądając się historii wędrowania oraz współistnieniu chodzenia i myślenia, Rebecca Solnit opowiada o dziejach zachodniej kultury, a jej opowieść swobodnie meandruje od perypatetyków do Rousseau, od Baudelaire’a do marszów antyglobalistów i ekologów. Książka dostępna w czterech wariantach kolorystycznych okładki.

Read More

28701640_1648912378532470_495464695345249866_o 29352201_1648915428532165_1067827773774340397_o 29060759_1648920838531624_5134289119740815842_o 28954558_1648915001865541_4573858459466928966_o 28947398_1648919675198407_6430475465504512082_o 28828764_1648915468532161_852720140049922419_o 28828556_1648916301865411_4781880773253317359_o 28827342_1648912381865803_9091168324795851833_oproject Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku
design Ryszard Bienert
format 170×230 mm
typeface Graphik
paper uncoated cream, recycled
print run 500
publisher Fundacja 9/11 Art Space
year 2018

Exhibition catalog design for “Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku” (“Lady in the Mirror: Artistic Strategies of Women in the 1970’s”), which took place at the Piekary Gallery. The works of Izabella Gustowska, Zofia Kulik / KwieKulik, Anna Kutery, Natalia LL, Teresa Murak, Jolanta Marcolla, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś and Teresa Tyszkiewicz were presented. Their artistic activity surpases Women’s Art and early feminism, aligning more with the general trends of the second Avant-Garde (Neo-Avant-Garde) which dominated Poland’s art scene in the 1970’s and early 1980’s and was centered primarily in Warsaw.

Katalog towarzyszący wystawie „Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku” w Galerii Piekary, podczas której zaprezentowane zostały prace Izabelli Gustowskiej, Zofii Kulik / KwieKulik, Anny Kutery, Natalii LL, Teresy Murak, Jolanty Marcolli, Ewy Partum, Marii Pinińskiej-Bereś oraz Teresy Tyszkiewicz. Ich działalność artystyczna plasuje się nie tylko w obrębie sztuki kobiet oraz wczesnego feminizmu, ale przede wszystkim wpisuje się w tendencje drugiej awangardy (neoawangardy), które w Polsce dominowały w latach 70. i na początku lat 80., a ich kolebką był przede wszystkim Wrocław.

Read More