— print control

Archive
zines

kepka_massif_zines1 - Massif Zines kepka_massif_zines3 - Massif Zines kepka_massif_zines9 - Massif Zines kepka_massif_zines10 - Massif Zines kepka_massif_zines15 - Massif Zinesproject Kępka
design Massif Zines
format 700×1000 mm
typeface Gill Sans, Avenir
paper uncoated
print run 10
publisher Masyw / Massif Zines
year 2017

The abstract term “Kępka” used in the project is sometimes a plant, sometimes a coil and tangle and sometimes a formless, unspecified element. The authors wanted to collect these seemingly funny, sometimes abstract forms and uprate the flower-bed and the bush to fit the role of the symbol they’ve invented.

Wyabstrahowana w projekcie „kępka” to czasem roślina, czasem kłębek i plątanina, a czasem nieforemny, bliżej nieokreślony element. Autorzy chcieli zebrać w zinie te czasem zabawne, czasem abstrakcyjne formy i podnieść klomb i krzak do roli wymyślonego przez nich symbolu.

Read More

Slanted_SpecialEdition_Warsaw_16 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_17 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_18 Slanted_SpecialEdition_Warsaw_19project Warschau
design Edgar Bąk
link www.edgarbak.info 

In June 2016, “Slanted” magazine editors Lars Harmsen and Julia Kahl embarked on a two-week trip to Poland to take a close look at the contemporary design scene in Warsaw. They wanted to figure out what Polish design looks like today, how the young generation finds its place in society and get a sense of the great opportunity/struggle involved in redefining one’s positions and thoughts in a capital which is constantly striding forward. “Slanted #28 Warsaw” issue shows numerous designers – including old masters, legends, as well as the younger generation. Moreover, a booklet designed by the Edgar Bąk Studio has been produced on risograph, showcasing the custom typeface “Warschau” from type designer Hubert Jocham.

W czerwcu 2016 roku redaktorzy niemieckiego magazynu „Slanted”, Lars Harmsen i Julia Kahl, przyjechali do Warszawy, aby przyjrzeć się współczesnej warszawskiej scenie projektowej. Chcieli dowiedzieć się, jak polski design wygląda dzisiaj, pytając młode pokolenie projektantów o ich miejsce w społeczeństwie i redefinicję własnej pozycji. 28. numer „Slanted Warsaw” ukazuje liczne wywiady z projektantami, od starych mistrzów i legend do młodych twórców. Ponadto została opracowana broszura wydrukowana na ryzografie, którą zaprojektował Edgar Bąk w celu zaprezentowania niestandardowego fontu Warsaw stworzonego przez typografa Huberta Jochama.

Read More

Screen Shot 2017-06-26 at 17.50.00Screen Shot 2017-06-26 at 17.49.53Screen Shot 2017-06-26 at 17.49.48project DISTORTION
design Hekla Studio
link www.heklastudio.com

The first edition of “DISTROTION” Zine, Fresh From Poland’s first printed publication, features photographs by select contemporary artists from Poland, who explore the topic of how photography distorts reality. The artists include: Kamil I, Piotr Bekas, Filip Berendt, Magda Biernat, Jan Brykczyński, Grzegorz Czaplicki, Alicja Dobrucka, Anna Kieblesz, Kasia Klimpel, Wawrzyniec Kolbusz, Paulina Korobkiewicz, Gabriel Orłowski, Jerzy Piątek, Natalia Podgórska, Monika Proniewska, Ernest Protasiewicz, Ernest Wińczyk, Martyna Wyrzykowska, Karolina Zajączkowska / DWA ZETA.

Zin #1 „DISTORTION” to pierwsza publikacja Fresh From Poland w formie drukowanej. W zinie znajdują się fotografie wybranych współczesnych polskich artystów, które oscylują wokół motywu zniekształcenia rzeczywistości w fotografii. Autorzy prac: Kamil I, Piotr Bekas, Filip Berendt, Magda Biernat, Jan Brykczyński, Grzegorz Czaplicki, Alicja Dobrucka, Anna Kieblesz, Kasia Klimpel, Wawrzyniec Kolbusz, Paulina Korobkiewicz, Gabriel Orłowski, Jerzy Piątek, Natalia Podgórska, Monika Proniewska, Ernest Protasiewicz, Ernest Wińczyk, Martyna Wyrzykowska, Karolina Zajączkowska / DWA ZETA.

Read More

1 2 3project Motion vs Rest
design QOSMA
link www.qosma.com

Curated by Marta Niedbał with Gabriela Baka and Zuzanna Jura, “Motion vs Rest” is an art paper dealing with a quasi– -scientific reality of physics in a daily life. Three artists, living and working in three different locations, are trying to find an answer to what motion and rest means in our current society. Part of the exhibition organized by Collectif Blanc in Montreal.

Praca kuratorska Marty Niedbał z Gabrielą Baką i Zuzanną Jurą – „Ruch vs Spoczynek” to publikacja czyniąca o quasi-naukowej rzeczywistości praw fizyki w życiu codziennym. Trzy artystki mieszkające i pracujące w trzech różnych miejscach, szukają odpowiedzi na to, co ruch i spoczynek oznaczają w naszym obecnym społeczeństwie. Projekt został zaprezentowany jako część wystawy zorganizowanej przez Collectif Blanc w Montrealu.

Read More

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

1AliceSzymankiewiczZin 1cce8cf338d5a1258688fe0e71e1d272 6AliceSzymankiewiczZine 0868477caa42e94447eae0c8b1ec34f7project typo-zine diploma
design Alice Szymankiewicz
link www.behance.net/aliceszyb66b

A typography project – fanzine about art, design, architecture and print in the XX century. The zine folds up like a brochure, so it’s easy to grab on the go. The seletape is an element that is supposed to intrigue the reader and force him to make some effort to get to the inside. After it is opened up it could also work as an A3 poster.

Ten projekt typograficzno-edytorski ma być zaczątkiem serii zinów o sztuce, designie, architekturze i projektowaniu w XX w. Celem pracy było przybliżenie wiedzy o początkach współczesnego projektowania m.in. studentom ASP.  Zin składa się jak broszura a taśma ma na celu zaciekawienie czytelnika, który musi ją przeciąć aby zobaczyć co jest w środku. Po rozłożeniu może też działać jak plakat A3.

Read More

project wiki happiness zine
design Michał Loba
link www.michalloba.tumblr.com

The project was created in the graphic publishing studio of Edgar Bąk and Agata Szydłowska at School of Form. 
The task was to design a publication, which would comment one of the proposed texts. Michał Loba referred to the Wikipedia Commons, a collection of images posted by users of Wikipedia as illustrations of term “happiness”. He made a selection of the most interesting pictures and collages. It was printed using RISO technique in two colours, one hundred numbered copies.

Projekt powstał w pracowni grafiki wydawniczej Edgara Bąka i Agaty Szydłowskiej w School of Form.
Zadaniem było zaprojektowanie publikacji, będącej autorskim komentarzem do jednego z zaproponowanych tekstów.
Jednym z źródeł był link do hasła szczęście w wikipedii. Zamiast do tekstu, autor odniósł się do Wikipedia Commons, zbioru obrazków zamieszczanych przez użytkowników wikipedii jako ilustracje do danego hasła.
Dokonał wyboru najciekawszych według mnie obrazków i stworzył z nich kolaże. Ważny jest też sposób druku, raster uzyskany na riso sprawia, że obrazki się zlewają w jedno. Na odwrocie okładki tytuły użytych zdjęć.
Wydrukowane na RISO w dwóch kolorach, sto numerowanych egzemplarzy.

Read More

project The Walls Are Melting
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

“The Walls Are Melting” is a short visual story about what happens in front of our eyes seconds before fainting.

„The Walls Are Melting” jest krótką wizualną historią o tym, co się dzieje przed naszymi oczami tuż przed utratą przytomności.

 

Read More

project Portrait in the granite
design Marta Niedbał
link www.qosma.com

Self-published publication which is a set of grave portraits framed in terrazzo. Photocopied, sewn on the shore. Publication is the first of prints published as part of Qosma ongoing project.

Publikacja zaporjektowana i wydana przez autorkę, zawierająca wariacje na temat portretów grawerowanych w lastryko. Wykonana techniką ksero, szyta na grzbiecie. Jest to pierwszy projekt z serii wydawniczej Qosma.

Read More

project Zazdrość i medycyna
design Gili-GIli
link www.gili-gili.com  | http://issuu.com/gili-gili/docs/medycyna

Illustration magazine “Jealousy and Medicine”.
“It is a complex male-female relationships. Their sphere of physical and emotional. Inflated eroticism and cold calculation. Feelings to which we so often can not control. It is all about a male, hysterical embossing moths around a femme fatale, about women in despair at the news of the death of Rudolph Valentino. We are helpless in a big boiling ocean, torn by the winds of passion, drawn into the vortex of intellectual traps, thrown by the waves of extreme emotions. – Darek Vasina

Magazyn poświęcony ilustracji, w którym pokazujemy prace ciekawych autorów.
„Zazdrość i medycyna“ to skomplikowane relacje męsko-damskie. Ich sfera fizyczna i emocjonalna. Rozbuchany erotyzm i chłodna kalkulacja. Uczucia, którym ulegamy tak często, jak często nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Ten temat to mężczyźni, rozhisteryzowane ćmy tłoczące się wokół femme fatale.Ten temat to kobiety w rozpaczy na wieść o śmierci Rudolfa Valentino. Ten temat to my, bezradni na łupinie orzecha w wielkim gotującym się oceanie uczute, szarpani przez wiatry namiętności, wciągani przez wiry intelektualnych pułapek, rzucani przez fale skrajnych emocji. Tak jak pisał Michał Choromański, nic dodać, nic ująć. Po prostu „Zazdrość i medycyna“. – Darek Vasina

artists:
Bogusław Bachorczyk, Emilia Bartkowska, Łukasz Belcarski, Artur BlusiewiczTomasz Daniec, Emma Dajska, Marcin Dymek, Joanna FluderMariusz GutowskiGrzegorz Kowalczyk, Maja Maciejewska, Daria MalickaOla MrózKinga NowakPaweł Olszczyński, Piotr Panasiewicz, Marta Porażka, Anna Rakoczy, Helena Siemińska, Katarzyna Skrobiszewska, Dariusz Vasina, Bartosz Wajer, Maria Wegenke, Daniel Witnicki, Jakub Woynarowski

Read More