— print control

Archive
zines

project Zazdrość i medycyna
design Gili-GIli
link www.gili-gili.com  | http://issuu.com/gili-gili/docs/medycyna

Illustration magazine “Jealousy and Medicine”.
“It is a complex male-female relationships. Their sphere of physical and emotional. Inflated eroticism and cold calculation. Feelings to which we so often can not control. It is all about a male, hysterical embossing moths around a femme fatale, about women in despair at the news of the death of Rudolph Valentino. We are helpless in a big boiling ocean, torn by the winds of passion, drawn into the vortex of intellectual traps, thrown by the waves of extreme emotions. – Darek Vasina

Magazyn poświęcony ilustracji, w którym pokazujemy prace ciekawych autorów.
„Zazdrość i medycyna“ to skomplikowane relacje męsko-damskie. Ich sfera fizyczna i emocjonalna. Rozbuchany erotyzm i chłodna kalkulacja. Uczucia, którym ulegamy tak często, jak często nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Ten temat to mężczyźni, rozhisteryzowane ćmy tłoczące się wokół femme fatale.Ten temat to kobiety w rozpaczy na wieść o śmierci Rudolfa Valentino. Ten temat to my, bezradni na łupinie orzecha w wielkim gotującym się oceanie uczute, szarpani przez wiatry namiętności, wciągani przez wiry intelektualnych pułapek, rzucani przez fale skrajnych emocji. Tak jak pisał Michał Choromański, nic dodać, nic ująć. Po prostu „Zazdrość i medycyna“. – Darek Vasina

artists:
Bogusław Bachorczyk, Emilia Bartkowska, Łukasz Belcarski, Artur BlusiewiczTomasz Daniec, Emma Dajska, Marcin Dymek, Joanna FluderMariusz GutowskiGrzegorz Kowalczyk, Maja Maciejewska, Daria MalickaOla MrózKinga NowakPaweł Olszczyński, Piotr Panasiewicz, Marta Porażka, Anna Rakoczy, Helena Siemińska, Katarzyna Skrobiszewska, Dariusz Vasina, Bartosz Wajer, Maria Wegenke, Daniel Witnicki, Jakub Woynarowski

Read More

project Pysk zine
design Marta Niedbal
link www.martaniedbal.com

Zine designed during Marta’s classes at the Academy of Fine Arts in Krakow. Pysk was printed on three types of paper, one of them is an old paper found in her family home. The blue colour is screen-printed. The prize winner at X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012

Zin zaprojektowany w pracowni na ASP w Krakowie. Drukowany na 3 rodzajach papieru, z czego jeden został odnaleziony w domu rodzinnym projektantki. Niebieski kolor został nadany sitodrukiem. Projekt zdobyl nagrodę na X Międzynarodowym Biennale Studentów Projektowania Graficznego AGRAFA 2012.

 

Read More

project Substance and structure
design Marcel Kaczmarek
link www.thisismarcel.com

A study on Financial Times newspaper through subject and its typographic form. 

Studium dziennika Financial Times poprzez temat oraz jego formę typograficzną.

 

Read More

project Surowy
design Edgar Bąk
link www.edgarbak.info

Surowy Zin is a result of writing on fashion workshops, it shows things that could be seen at the Art & Fashion Festival in Poznań. Fourth edition of the AFF was held at the Old Brewery in 2010.

Zin Surowy jest  efektem warsztatów pisania o modzie, przedstawia to co zostało zrealizowane przez te kilka dni w ramach Art & Fashion Festival w Poznaniu. IV edycja AFF odbyła się w Starym Browarze w 2010 roku.

Read More

project Drukujemy Zin!
design students
link www.drukujemyzin.blogspot.com

We Print Zines! – letterpress workshops at the Academy of Fine Arts in Warsaw – confronting old and new media on the basis of publishing a zine. The ultimate goal for the participants of the workshop is to try their strenght in a public discourse  both by means of traditional and new media and to gain empirical knowledge of the processes  behind publishing information. 

Drukujemy Zin! to warsztaty drukarskie, podczas których studenci wzornictwa ASP w Warszawie wspólnie wykonują zin  – rodzaj czasopisma wydanego własnym nakładem – przy pomocy tradycyjnych technik graficznych a w szczególności typografii.

Read More

project Rozkład Jazdy
design Rafał Czajka
link www.rafałczajka.com

Interpretation of the poem ‘Timetable’ by Tymoteusz Karpowicz . Manual for art lessons as a degradable material.
12 pages

Interpretacja wiersza Tymoteusza Karpowicza ‘Rozkład Jazdy’. Podręcznik do lekcji plastyki jako materiał ulegający rozkładowi.
12 stron

Read More

project Fantasmofobia
design Grzegorz Kowalczyk
link www.fantomasofobia.blogspot.com

Fantomasofobia is a self-publishing project – zines are full of drawings and experimental illustrations made with the use of photocopying technology. Author is primarily interested in systems of different compositional variations and series, sometimes trying to act as a living xerox machine.

Fantomasofobia to projekt self-publishing, dzięki któremu powstają ziny z rysunkami i ilustracjami z wykorzystaniem techniki xero. Autora przede wszystkim interesują rózne układy kompozycyjne, warianty, serie. Czasem stara się być żywą maszyną kopiującą.

2011

Read More

project polE
design Piotrek Grabowski
link www.xy-pole.com  |   www.grbwsk.pl

The latest issue of polE zine, called Ping Flood, features work by Piotrek Grabowski.

Najnowszy numer zinu polE  pod tytułem Ping Flood, a w nim prace i autorski skład Piotrka Grabowskiego

2011

Read More

project It’s just life zine
design Jacek Walesiak
link www.jacekwalesiak.com

It’s just life - a collection of paintings, situations, which had happened in my life. There was a girl and problems with growing up, Warsaw, Hrabal, alcohol, traveling. All work based on the author’s own (except one) photographs. It’s just life was published by Russian Pipe and Horse in micro circulation of 30 zines.

It’s just life – to byl zbior pewnych obrazow, sytuacji, ktore dotyczyly wtedy (przełom 08 / 09 ) mojego zycia. Byla dziewczyna, problemy z dorastaniem, Warszawa, Hrabal, alkohol, podroze. Wszystkie prace oparte na własnych (poza jedną) fotografiach. Calosc wydana przez rosyjska mikro oficynę Pipe and Horse w mikro nakładzie 30 sztuk.

Read More

 

project polE
publisher Piotrek Grabowski
artwork Rafał Czajka & Izabela Polarny
music Miller Rodriguez
link
 www.xy-pole.com

Here it is – polE – artzin about traveling and adventures that promotes health and death for elder years. Issue ‘Going North’ is a collection of works inspired by the climate of the Northern Lands. This is an expedition into the night lasting up to 6 months and dense fog which does not disappear despite the icy wind. To each zin there’s attached CD with two cold sound suspensions by Miller Rodriquez .   

Przedstawiamy polE – artzin podróżniczo/przygodowy promujący zdrowie i śmierć na stare lata.
Numer ‘GOING NORTH’ to zbiór prac inspirowanych ‘klimatem krain północy’ . To wyprawa w strony gdzie noc potrafi trwać nawet sześć miesięcy a gęsta mgła nie przemija mimo lodowatego wiatru.
Do każdego egz. dołączona jest płyta CD z dwoma zimnymi zawiesinami dźwiękowymi autorstwa Millera Rodrigueza.

2011

Read More