— print control

Dobosz book

project Dobosz
design Ryszard Bienert / 3group
link www.3-group.eu

The 480-page hardcover publication, 165 x 225 x 40 mm has a status of a collectible object due to the circulation of only 500 copies with numerical stamp assigned to each copy. Moreover, the art book remains the effect of close cooperation between Dobosz and Bienert, an undertaking which shows a deeply conscious approach to the status of photographic reproduction. Diverse typographic layout, its correspondence with a text, varied size of reproductions and juxtaposition of differing kinds of paper enrich the interpretation of Dobosz’s reportages. The authors make the reader aware of the fact that a photographic reportage can be viewed in a variety of ways: in the context of a whole cycle, as individual photographs, their fragments, with differences related to the presence or absence of a text accompanying the images. Furthermore, they point to the misleading neutrality of reproduction, shaped by the size, context, revealing the grain and materiality of a photograph or preservation of its apparent transparency.

Publikacja, licząca 480 stron, o wymiarach 165 x 225 x 40 mm i opatrzona twardą oprawą stanowi rodzaj obiektu, o statusie niemalże kolekcjonerskim, o czym decyduje nakład (500 egzemplarzy) oraz stempel numeryczny, przyporządkowany każdemu z egzemplarzy. Ponadto, album pozostaje efektem ścisłej współpracy Dobosza i Bienerta, przedsięwzięciem ukazującym niezwykle świadome podejście do statusu reprodukcji fotograficznej. Niejednolite ujęcia typograficzne, korespondencja z tekstem, różnorodne formaty reprodukcji i zestawiania niejednorodnych gatunków papieru wzbogacają interpretację reportaży Dobosza. Autorzy uświadamiają czytelnikowi, iż fotoreportaż otwiera się na wieloraki ogląd: w kontekście całego cyklu, poprzez poszczególne zdjęcia, ich fragmenty, obecność lub brak tekstu towarzyszącego obrazom. Co więcej, wskazują na złudną neutralność reprodukcji, kształtowaną przez format, kontekst, wydobycie ziarna i materialności fotografii lub zachowanie jej pozornej transparentności. Album „Andrzej Dobosz” udowadnia, iż w epoce upowszechniania e-booków, wydawnictwa drukowane nadal są pożądane, a współczesne publikacje stać się mogą obiektem kolekcjonerskiego pożądania.

2011

0 comments
Submit comment