— print control

House of Albums

bookstore House of Albums
address ul. Zwierzyniecka 17 31-103 Kraków, Poland
link www.houseofalbums.pl

House of Albums – bookstore and online shop, where you will find thousands of albums in the field of architecture, photography, painting, design, film, music, wildlife, and many others. The offer includes not only foreign publishing houses, but also a wide selection of titles of works by Polish artists. Important activity of a bookstore is to provide unusual and difficult to get publications, books, art, festival publications and self-publishing. In the HOA you can also find carefully selected books for younger readers – tales, stories and art books written specifically for children. Bookstore carries out individual orders. It is a place for meetings, discussions, exhibitions and workshops.

House of Albums to krakowska księgarnia oraz sklep internetowy, gdzie znajdziecie kilka tysięcy albumów z zakresu architektury, fotografii, malarstwa, dizajnu, filmu, muzyki, przyrody i wielu innych dziedzin. Oferta zawiera nie tylko zagraniczne wydawnictwa, ale też szeroki wybór tytułów z pracami polskich artystów. Ważną częścią działalności księgarni jest udostępnianie niezwykłych i trudnych do zdobycia wydawnictw, książek artystycznych, wydawnictw festiwalowych oraz tego, co mieści się w szeroko pojętym self-publishingu. Ponadto w HoA można znaleźć starannie wyselekcjonowane książki dla najmłodszych czytelników – bajki, opowiadania oraz książki o sztuce napisane specjalnie z myślą o dzieciach. Księgarnia realizuje indywidualne zamówienia klientów. Jest miejscem spotkań, dyskusji, wystaw i warsztatów.

opening hours Mon-Sat: 11:00-19:00

0 comments
Submit comment