— print control

Buka Zła Buka

bookstore Zła Buka
address Rondo gen. Jerzego Ziętka, 40-121 Katowice, Poland
link www.zlabuka.pl

The Library Bad Buka is a place of cultural, educational and scientific research, located in the center of Katowice. Books are chosen by non-commercial key in the field art, contemporary novels, niche literature, reports. In addition, the Bad Buka organizes meetings with authors & discussions on books and art.

Zła Buka to księgarnia z autorskim wyborem książek i przedmiotów artystycznych. To miejsce kulturalnych, edukacyjnych i naukowych poszukiwań znajdujące się w centrum Katowic. Książki dobierane są według niekomercyjnego klucza dla potrzebujących niestandardowych wrażeń i wiedzy, są tu przede wszystkim pozycje dotyczące: sztuki, powieści współczesnej, literatury niszowej, reportaży. Ponadto w Złej Buce są organizowane spotkania z autorami, dyskusje o książkach oraz sztuce.

opening hours Tue-Fri: 11:00-19:00, Sat-Sun: 10:00-18:00

(photos: Marek Czyż)

0 comments
Submit comment