— print control

Gryfnie

project Gryfnie
design Kasia Bogucka i Szymon Tomiło
link www.gryfnie.com 

Silesian Cards is the first product of the “Gryfnie” project, promoting Silesian language. Printed on a century-old Heidelberg press. All courtesy of the Museum of Silesian Press in Pszczyna. Cards can be purchased in Katowice at Rondo Sztuki and florist Tulip.

Kartki śląskie to pierwszy produkt projektu “Gryfnie”, promującego śląską mowę. Drukowane na ponad stuletniej prasie Heidelberg. Wszystko dzięki uprzejmości Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. Kartki można kupić w Katowicach w Rondzie Sztuki i kwiaciarni Tulipan.

2011

0 comments
Submit comment