— print control

It! The worst magazine ever.

project IT!
design Maryna Tomaszewska

link www.najogorszy.com 

IT! The Worst Magazine Ever is an art magazine of absurd and grotesque character, published a few times a year (usually twice). 

TO! Periodyk najgorszy – gazeta o dość absurdalnym charakterze ukazująca się kilka razy do roku (zazwyczaj dwukrotnie).

0 comments
Submit comment