— print control

Pysk zine

project Pysk zine
design Marta Niedbal
link www.martaniedbal.com

Zine designed during Marta’s classes at the Academy of Fine Arts in Krakow. Pysk was printed on three types of paper, one of them is an old paper found in her family home. The blue colour is screen-printed. The prize winner at X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012

Zin zaprojektowany w pracowni na ASP w Krakowie. Drukowany na 3 rodzajach papieru, z czego jeden został odnaleziony w domu rodzinnym projektantki. Niebieski kolor został nadany sitodrukiem. Projekt zdobyl nagrodę na X Międzynarodowym Biennale Studentów Projektowania Graficznego AGRAFA 2012.

 

0 comments
Submit comment