— print control

Jestem prawie na każdej wystawie

project Jestem prawie na każdej wystawie
design Daria Malicka
link www.dariamalicka.com

Full visual identity of the exhibition “I’m almost at every exhibition”: a survey in printed and electronic form (in English and Polish), posters, invitations, the paper accompanying the exhibition

Pełna identyfikacja wizualna wystawy “Jestem prawie na każdej wystawie”: ankiety w formie drukowanej i elektronicznej (wersja angielska i polska), plakaty, zaproszenia, elementy grafiki ekranowej umieszczane na stronie Zachęty, reklama prasowa w piśmie WAW, gazeta towarzysząca wystawie
Wiodącym motywem identyfikacji jest cudzysłów, odmienny w wersji angielskiej i polskiej. Ten znak interpunkcyjny podkreśla znaczenie wypowiedzi uczestników wystawy, którzy poprzez wypełnienie ankiety i wyrażenie swej opinii, współtworzą obraz galerii i jej publiczności. O wypowiedź poproszeni zostali także artyści, którzy w ramach naboru prac open call, zaproponowali realizacje nawiązujące do wystawy lub gmachu galerii. Wystawie towarzyszyły ponadto rozmaite panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady, interwencje, performanse. Sam tytuł wystawy to cytat z raportu na temat publiczności Zachęty, sporządzonego przez studentów socjologii. Fundamentem wystawy była zatem wypowiedź, artystów, kuratorów i publiczności, na temat instytucji wystawienniczej i tego, co się w niej wydarza. Pozostałe elementy graficzne występujące w projektach inspirowane były eklektyczną architekturą gmachu Zachęty. http://www.zacheta.art.pl/article/view/501/jestem-prawie-na-kazdej-wystawie

0 comments
Submit comment