— print control

What hurts us in copyrights?

project Creative Commons Poland
design Piotrek Chuchla 
link www.piotrekchuchla.com

Series of 10 postcards designed for Creative Commons Poland presenting 9 various examples concerning the overuse of copyrights in different fields like public data access, public domain or files sharing. 

Seria 10 pocztówek zaprojektowanych dla Creative Commons Polska, prezentujących 9 różnych przykładów nadużywania praw autorskich w wielu obszarach publicznego dostępu do informacji, domen i przepływu plików.

2012

0 comments
Submit comment