— print control

Zwykłe Życie

project Zwykłe życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Magazine design & layout for Zwykle zycie magazine, which shows real and simple life of people, places and things.

Projekt i skład magazynu Zwykłe życie, który opowiada o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

0 comments
Submit comment