— print control

Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka

project Teoria Sztuki Zbigniewa Dłubaka
design grupa projektor
link www.grupa-projektor.com

Book design – Theory of Art – anthology of texts by Zbigniew Dłubak, photographer, painter, art theorist, one of the leading figures of the Polish photographic and art scene after 1945. Publication presents a selection of texts and writings from the years 1948-2002. The essays had been published in national newspapers and presented at conferences, lectures, presentations, and handouts. Publisher: Archaeology of Photography.

Projekt książi Teoria Sztuki – publikacja jest pierwszą ukazującą się od końca lat 70-tych antologią tekstów Zbigniewa Dłubaka, fotografa, malarza, teoretyka sztuki, jednej z czołowych postaci polskiego środowiska fotograficznego i artystycznego  po 1945 roku. Prezentuje wybór tekstów i zapisków Dłubaka z lat 1948–2002. Na antologię składają się eseje publikowane w krajowej prasie, wystąpienia z konferencji, wykłady, referaty, a także konspekty i notatki poddane transkrypcji, dodatkowo zamieszczono kilka rękopisów w formie fototypii. Wydawnictwo: Archeologia Fotografii.

0 comments
Submit comment