— print control

Mały Człowiek

project Mały Człowiek
design Wojciech Zamecznik
link www.archeologiafotografii.pl

The little man – republished photo book with more than 140 images by Zofia Rydet, innovative graphic design by Wojciech Zamecznik and wise quotes from the writings of Janusz Korczak. Album, released in 1965 by Arkady Publishing House, today still has both exquisite photographs and charm of rotogravure printing. The album’s reprinted version was made in a manner faithful to the original in the degree to which technology and me trials are available today. Scans were made of original prints from the photographer’s archives.

Książka Mały człowiek jest dziełem wyjątkowym – ponad 140 zdjęć klasyczki polskiej fotografii, Zofii Rydet, nowatorski projekt graficzny Wojciecha Zamecznika i mądre cytaty z pism Janusza Korczaka.
Album, opublikowany w 1965 roku przez wydawnictwo Arkady, dziś nadal zachwyca, zarówno fotografiami, jak i formą, niebanalnością w ujęciu tematu dziecka i urokiem rotograwiurowego druku.
Album, choć wpisuje się w ogólnoświatowy nurt wydawniczy książek fotograficznych, w PRL był ewenementem i nie miał sobie równych. Kiedy na świecie od lat 50. krążyły już autorskie albumy fotografów, takie jak klasyczne dziś: Roberta Franka Les Americains (1958),  Henri Cartier-Bressona The Decisive Moment (1952) czy Roberta Doisneau Les parisiens tels qu’ils sont (1954), budujące tożsamość fotografii humanistycznej, w Polsce można wskazać jedynie Fotografikę Edwarda Hartwiga (1958), która choć atrakcyjna wydawniczo, prezentuje zupełnie inny sposób myślenia o fotografii. Fotografia reportażowa w duchu humanistycznym zaczęła się w Polsce rozwijać wraz z odwilżą, od 1955 roku i na przełomie lat 50. i 60. miała swój złoty okres. Kiedy w 1961 roku Rydet po raz pierwszy pokazała fotografie z serii Mały człowiek w układzie problemowym, musiały one bardzo poruszać publiczność, przywoływały pokazywaną dwa lata wcześniej kultową wystawę Rodzina człowiecza Edwarda Steichena.
Reedycja albumu Mały człowiek została wykonana w sposób wierny wobec pierwowzoru w stopniu, w którym pozwalały na to dostępne współcześnie materiały i techniki druku. Skany zostały wykonane z oryginalnych odbitek pochodzących z archiwum fotografki, nad którym pieczę sprawuje Fundacja im. Zofii Rydet, współpracująca przy tym wydawnictwie.

0 comments
Submit comment