— print control

raster = gallery + bookstore + editions

bookstore raster
address Wspólna 63, Warsaw, Poland
link www.raster.art.pl

Raster Editions is a unique collectors program of Poland’s largest low-cost publishing (photographs, graphics, prints and books). Original works of contemporary artists in price you can afford. Raster Gallery and bookshop offers art for all comers, but also consultations for people interested in building their own collections, and also runs a publishing house specializing in monographic editions of  leading Polish artists, albums, books and publications on the verge of visual culture, art and architecture of Warsaw.

Raster Editions to wyjątkowy program kolekcjonerskich edycji z największą w Polsce ofertą niskonakładowych fotografii, grafik, druków i obiektów najciekawszych artystów młodego i średniego pokolenia. Oryginalne prace najgłośniejszych współczesnych twórców w skali i cenie na którą można sobie pozwolić. Galeria i księgarnia raster oferuje sztukę dla wszystkich chętnych, ale też konsultacje dla osób zainteresowanych budową własnej kolekcji, prowadzi wydawnictwo specjalizujące się w monograficznych albumach czołowych polskich artystów, książkach autorskich oraz publikacjach dotyczących kultury wizualnej, architektury i sztuki Warszawy.

opening hours Tue-Sat: 12:00-18:00

0 comments
Submit comment