— print control

Futu Paper

project Futu Paper
design Michał Małolepszy
link www.futu.pl

Futu Paper is a monthly paper, which takes the reader to the areas of design, architecture and modern business ideas and culture . 56 pages with a circulation of 30 thousand copies is available throughout Poland. It’s printed on recycled paper .

Futu Paper to gazeta, która prowadzi czytelnika po obszarach designu, architektury i idei w nowoczesnym biznesie, kulturze i szeroko rozumianym lifestyle’u. 56 stron w nakładzie minimalnym 30 tys egzemplarzy dostępne jest w całej Polsce. Drukowana jest na papierze recyklingowym.

0 comments
Submit comment