— print control

Portrait in the granite

project Portrait in the granite
design Marta Niedbał
link www.qosma.com

Self-published publication which is a set of grave portraits framed in terrazzo. Photocopied, sewn on the shore. Publication is the first of prints published as part of Qosma ongoing project.

Publikacja zaporjektowana i wydana przez autorkę, zawierająca wariacje na temat portretów grawerowanych w lastryko. Wykonana techniką ksero, szyta na grzbiecie. Jest to pierwszy projekt z serii wydawniczej Qosma.

0 comments
Submit comment