— print control

Bądź człowiekiem, czytaj!

project Bądź człowiekiem, czytaj!
design Jan Bajtlik
link www.bajtlik.eu

Poster design, part of diploma promoting reading: “Be a man, read!” prepared in Lech Majewski’s studio at the Academy in Warsaw. Typographic background for the main character/animal is the book “Children dad Alphabet” by Jadwiga Kozieradzka (Lublin, 1971). Other elements of Jan Bajtlik’s doploma is activity book about typography for children: “Typogryzmoł” and a series of typographic workshops for children.

Plakaty są częścią dyplomu Promującego czytelnictwo: “Bądź człowiekiem, czytaj!” powstałego w pracowni grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego na ASP w Warszawie. Typograficznym tłem dla głównego znaku litery/zwierzęcia jest fragment z książki Jadwigi Kozieradzkiej “Dzieci taty Abecadła” (Lublin, 1971). Na dyplom składa się również aktywnościowa książka o typografii dla dzieci: “Typogryzmoł” oraz cykl warsztatów typograficznych dla dzieci.

0 comments
Submit comment