— print control

polE zine # Ping Flood issue

project polE
design Piotrek Grabowski
link www.xy-pole.com  |   www.grbwsk.pl

The latest issue of polE zine, called Ping Flood, features work by Piotrek Grabowski.

Najnowszy numer zinu polE  pod tytułem Ping Flood, a w nim prace i autorski skład Piotrka Grabowskiego

2011

0 comments
Submit comment