— print control

Regions of Memory

project Regions of Memory
editorial design Małgorzata Jurko & Piotr Stolarski
logo design Syfon Studio 
link www.malgorzatajurko.info  www.piotrstolarski.com  www.syfonstudio.com

Visual identity design of an international conference organized by the European Network Remembrance and Solidarity for the project Genealogies of Memory.

Projekt identyfikacji wizualnej międzynarodowej konferencji, organizowanej przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność w ramach projektu Genealogie Pamięci.

0 comments
Submit comment